Đang tải...
Tìm thấy 36 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Nodez - A

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  10.584.854,00 ₫
  6.867.136  - 83.306.204  6.867.136 ₫ - 83.306.204 ₫
 2. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Nodez - B

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.126 crt - AAA

  9.339.577,00 ₫
  6.134.404  - 74.560.962  6.134.404 ₫ - 74.560.962 ₫
 3. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Nodez - C

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  6.254.686,00 ₫
  4.301.866  - 48.197.880  4.301.866 ₫ - 48.197.880 ₫
 4. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Nodez - D

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  6.452.798,00 ₫
  4.280.356  - 48.127.124  4.280.356 ₫ - 48.127.124 ₫
 5. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Nodez - SET

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.38 crt - AAA

  24.537.617,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  13.336.917  - 177.904.808  13.336.917 ₫ - 177.904.808 ₫
 6. Airpods® GLAMIRA Manaaki

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  13.584.840,00 ₫
  8.375.054  - 109.315.517  8.375.054 ₫ - 109.315.517 ₫
 7. Kẹp tóc GLAMIRA Dirgelwch

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.549 crt - AAA

  18.820.664,00 ₫
  10.375.422  - 170.065.227  10.375.422 ₫ - 170.065.227 ₫
 8. Kẹp tóc GLAMIRA Symagic

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.234 crt - AAA

  13.811.254,00 ₫
  8.102.791  - 110.023.056  8.102.791 ₫ - 110.023.056 ₫
 9. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Qarsoodiga - A

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  8.547.128,00 ₫
  5.624.973  - 68.023.259  5.624.973 ₫ - 68.023.259 ₫
 10. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Qarsoodiga - B

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  9.849.009,00 ₫
  6.887.514  - 73.952.476  6.887.514 ₫ - 73.952.476 ₫
 11. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Qarsoodiga - C

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  6.367.894,00 ₫
  4.753.562  - 48.212.032  4.753.562 ₫ - 48.212.032 ₫
 12. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Qarsoodiga - D

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.4 crt - AA

  9.311.276,00 ₫
  4.712.241  - 1.493.285.374  4.712.241 ₫ - 1.493.285.374 ₫
 13. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Qarsoodiga - SET

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.564 crt - AA

  26.348.930,00 ₫
  13.764.840  - 1.623.756.453  13.764.840 ₫ - 1.623.756.453 ₫
 14. Airpods® GLAMIRA Entrancement

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  7.245.248,00 ₫
  4.945.731  - 56.815.765  4.945.731 ₫ - 56.815.765 ₫
 15. Airpods® GLAMIRA Dalitsani

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.228 crt - AAA

  16.075.394,00 ₫
  9.945.235  - 117.763.586  9.945.235 ₫ - 117.763.586 ₫
 16. Airpods® GLAMIRA Witchery

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.304 crt - AAA

  13.216.917,00 ₫
  7.743.359  - 108.622.126  7.743.359 ₫ - 108.622.126 ₫
 17. Airpods® GLAMIRA Witchcraft

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.228 crt - AAA

  14.999.928,00 ₫
  8.142.414  - 98.645.755  8.142.414 ₫ - 98.645.755 ₫
 18. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Sortilege - A

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  9.396.181,00 ₫
  6.367.893  - 70.301.547  6.367.893 ₫ - 70.301.547 ₫
 19. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Sortilege - B

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  7.273.550,00 ₫
  5.391.483  - 54.650.682  5.391.483 ₫ - 54.650.682 ₫
 20. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Sortilege - C

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.104 crt - AAA

  7.075.437,00 ₫
  4.732.052  - 56.263.879  4.732.052 ₫ - 56.263.879 ₫
 21. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Sortilege - D

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.136 crt - AAA

  7.443.360,00 ₫
  4.818.089  - 60.056.314  4.818.089 ₫ - 60.056.314 ₫
 22. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Sortilege - SET

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  22.924.419,00 ₫
  12.802.014  - 181.838.757  12.802.014 ₫ - 181.838.757 ₫
 23. Kẹp tóc GLAMIRA Periapt

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.782 crt - AAA

  22.160.271,00 ₫
  11.184.852  - 203.744.311  11.184.852 ₫ - 203.744.311 ₫
 24. Airpods® GLAMIRA Ireti

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.28 crt - AAA

  12.367.864,00 ₫
  7.050.532  - 99.197.639  7.050.532 ₫ - 99.197.639 ₫
 25. Airpods® GLAMIRA Gilt

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.304 crt - AAA

  13.584.840,00 ₫
  7.763.736  - 108.834.383  7.763.736 ₫ - 108.834.383 ₫
 26. Airpods® GLAMIRA Busis

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.11 crt - AAA

  8.999.956,00 ₫
  6.155.631  - 72.226.069  6.155.631 ₫ - 72.226.069 ₫
 27. Airpods® GLAMIRA Bariki

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  14.348.987,00 ₫
  8.598.072  - 213.338.605  8.598.072 ₫ - 213.338.605 ₫
 28. Airpods® GLAMIRA Viltus

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  9.509.388,00 ₫
  6.418.837  - 72.608.145  6.418.837 ₫ - 72.608.145 ₫
 29. Airpods® GLAMIRA Itseka

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.132 crt - AAA

  7.782.980,00 ₫
  5.179.220  - 61.754.418  5.179.220 ₫ - 61.754.418 ₫
 30. Kẹp tóc GLAMIRA Gehemmish

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.852 crt - AAA

  15.962.188,00 ₫
  8.697.128  - 178.371.791  8.697.128 ₫ - 178.371.791 ₫
 31. Airpods® GLAMIRA Beneir

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.042 crt - AAA

  10.245.234,00 ₫
  7.152.418  - 78.608.115  7.152.418 ₫ - 78.608.115 ₫
 32. Airpods® GLAMIRA Captivated

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  7.896.188,00 ₫
  5.463.370  - 62.009.138  5.463.370 ₫ - 62.009.138 ₫
 33. Airpods® GLAMIRA Hagid

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.094 crt - AAA

  12.594.278,00 ₫
  8.334.299  - 95.504.257  8.334.299 ₫ - 95.504.257 ₫
 34. Airpods® GLAMIRA Anwansi

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  13.273.521,00 ₫
  8.875.429  - 100.839.142  8.875.429 ₫ - 100.839.142 ₫
 35. Kẹp tóc GLAMIRA Coctus

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.496 crt - AAA

  13.981.065,00 ₫
  7.450.436  - 120.126.787  7.450.436 ₫ - 120.126.787 ₫
 36. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Goldhex

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  26.801.759,00 ₫
  14.089.744  - 205.116.951  14.089.744 ₫ - 205.116.951 ₫

You’ve viewed 36 of 36 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng