Đang tải...
Tìm thấy 20 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Haelyn Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Haelyn

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.158 crt - AAA

  11.500.737,00 ₫
 2. Vòng Tay Qibult Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Qibult

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.148 crt - AAA

  11.749.742,00 ₫
 3. Vòng Tay Kenji Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Kenji

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  12.372.392,00 ₫
 4. Vòng Tay Connel Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Connel

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.668 crt - AAA

  18.910.872,00 ₫
 5. Vòng Tay Doei Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Doei

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  14.337.126,00 ₫
 6. Vòng Tay Heades Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Heades

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  11.634.298,00 ₫
 7. Vòng Tay Bekoj Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Bekoj

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.248 crt - AAA

  11.071.130,00 ₫
 8. Vòng Tay Blessi Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Blessi

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.612 crt - AAA

  15.178.498,00 ₫
 9. Vòng Tay Seide Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Seide

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.29 crt - AAA

  10.191.365,00 ₫

You’ve viewed 20 of 20 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...