Đang tải...
Tìm thấy 41 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Haelyn Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Haelyn

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.158 crt - AAA

  11.500.737,00 ₫
 2. Vòng Tay Qibult Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Qibult

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.148 crt - AAA

  11.749.742,00 ₫
 3. Vòng Tay Kenji Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Kenji

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  12.372.392,00 ₫
 4. Vòng tay Tethys Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Tethys

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  42.996.512,00 ₫
 5. Vòng Tay Sereia Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Sereia

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  15.032.232,00 ₫
 6. Vòng Tay Doei Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Doei

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  14.337.126,00 ₫
 7. Vòng tay Cervus Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Cervus

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.208 crt - AAA

  36.189.830,00 ₫
 8. Vòng Tay Heades Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Heades

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  11.634.298,00 ₫
 9. Vòng Tay Bekoj Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Bekoj

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.248 crt - AAA

  11.071.130,00 ₫
 10. Vòng Tay Mooier Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Mooier

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  15.563.497,00 ₫
 11. Vòng tay Maar Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Maar

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  5.072 crt - AAA

  51.448.358,00 ₫
 12. Vòng tay Olaga Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Olaga

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.67 crt - AAA

  48.967.228,00 ₫
 13. Vòng Tay Seide Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Seide

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.29 crt - AAA

  10.191.365,00 ₫

You’ve viewed 41 of 41 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...