Đang tải...
Tìm thấy 7 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Utes Hình Chữ Nhật Dài

  Nhẫn GLAMIRA Utes

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.474 crt - VS

  35.072.945,00 ₫
  7.959.867  - 106.740.057  7.959.867 ₫ - 106.740.057 ₫
 2. Dây chuyền nữ Labas Hình Chữ Nhật Dài

  Dây chuyền nữ Labas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.496 crt - VS

  19.228.491,00 ₫
  5.670.538  - 85.145.815  5.670.538 ₫ - 85.145.815 ₫
 3. Dây chuyền nữ Jaihate Hình Chữ Nhật Dài

  Dây chuyền nữ Jaihate

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.26 crt - VS

  13.854.554,00 ₫
  5.582.520  - 75.494.917  5.582.520 ₫ - 75.494.917 ₫
 4. Vòng tay nữ Fidelite Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng tay nữ Fidelite

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.28 crt - VS

  13.673.422,00 ₫
  4.733.467  - 65.362.890  4.733.467 ₫ - 65.362.890 ₫
 5. Bông tai nữ Oiana Hình Chữ Nhật Dài

  Bông tai nữ Oiana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.52 crt - VS

  19.997.450,00 ₫
  6.479.969  - 106.839.112  6.479.969 ₫ - 106.839.112 ₫
 6. Bông tai nữ Bonasavoir Hình Chữ Nhật Dài

  Bông tai nữ Bonasavoir

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.82 crt - VS

  91.143.528,00 ₫
  12.393.903  - 407.516.931  12.393.903 ₫ - 407.516.931 ₫
 7. Nhẫn Toujourspur Hình Chữ Nhật Dài

  Nhẫn GLAMIRA Toujourspur

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.58 crt - VS

  55.122.756,00 ₫
  11.552.775  - 221.036.683  11.552.775 ₫ - 221.036.683 ₫

You’ve viewed 7 of 7 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng