Đang tải...
Tìm thấy 12 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây chuyền nữ Brillent Hình Chữ Nhật Dài

  Dây chuyền nữ Brillent

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.639 crt - VS

  26.040.439,00 ₫
  8.122.602  - 111.808.901  8.122.602 ₫ - 111.808.901 ₫
 2. Nhẫn Utes Hình Chữ Nhật Dài

  Nhẫn GLAMIRA Utes

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.474 crt - VS

  35.072.945,00 ₫
  7.959.867  - 106.740.057  7.959.867 ₫ - 106.740.057 ₫
 3. Dây chuyền nữ Labas Hình Chữ Nhật Dài

  Dây chuyền nữ Labas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.496 crt - VS

  19.228.491,00 ₫
  5.670.538  - 85.145.815  5.670.538 ₫ - 85.145.815 ₫
 4. Nhẫn Shinnig Hình Chữ Nhật Dài

  Nhẫn GLAMIRA Shinnig

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.432 crt - VS

  22.879.417,00 ₫
  8.375.054  - 165.211.477  8.375.054 ₫ - 165.211.477 ₫
 5. Dây chuyền nữ Jaihate Hình Chữ Nhật Dài

  Dây chuyền nữ Jaihate

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.26 crt - VS

  13.854.554,00 ₫
  5.582.520  - 75.494.917  5.582.520 ₫ - 75.494.917 ₫
 6. Xỏ khuyên tai Loistaa Hình Chữ Nhật Dài

  Xỏ khuyên tai Loistaa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.481 crt - VS

  17.408.972,00 ₫
  5.349.030  - 77.660.003  5.349.030 ₫ - 77.660.003 ₫
 7. Vòng tay nữ Fidelite Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng tay nữ Fidelite

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.28 crt - VS

  13.673.422,00 ₫
  4.733.467  - 65.362.890  4.733.467 ₫ - 65.362.890 ₫
 8. Bông tai nữ Oiana Hình Chữ Nhật Dài

  Bông tai nữ Oiana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.52 crt - VS

  19.997.450,00 ₫
  6.479.969  - 106.839.112  6.479.969 ₫ - 106.839.112 ₫
 9. Vòng tay nữ Alphal Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng tay nữ Alphal

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.52 crt - VS

  18.191.799,00 ₫
  5.051.862  - 73.244.933  5.051.862 ₫ - 73.244.933 ₫
 10. Vòng tay Siriusse Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng tay GLAMIRA Siriusse

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.198 crt - VS

  76.895.861,00 ₫
  22.641.402  - 124.499.409  22.641.402 ₫ - 124.499.409 ₫
 11. Bông tai nữ Bonasavoir Hình Chữ Nhật Dài

  Bông tai nữ Bonasavoir

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.82 crt - VS

  91.143.528,00 ₫
  12.393.903  - 407.516.931  12.393.903 ₫ - 407.516.931 ₫
 12. Nhẫn Toujourspur Hình Chữ Nhật Dài

  Nhẫn GLAMIRA Toujourspur

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.58 crt - VS

  55.122.756,00 ₫
  11.552.775  - 221.036.683  11.552.775 ₫ - 221.036.683 ₫

You’ve viewed 12 of 12 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng