Đang tải...
Tìm thấy 187 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy Măng Sét Radburt

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.3 crt - AAA

  33.323.332,00 ₫
  24.141.395  - 206.532.039  24.141.395 ₫ - 206.532.039 ₫
 2. Khuy măng sét Gransee

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.28 crt - VS

  35.760.395,00 ₫
  18.503.685  - 221.234.793  18.503.685 ₫ - 221.234.793 ₫
 3. Khuy măng sét Liossey

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.32 crt - AAA

  32.745.693,00 ₫
  14.279.932  - 186.933.072  14.279.932 ₫ - 186.933.072 ₫
 4. Khuy măng sét Mirandus

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.496 crt - VS

  58.903.303,00 ₫
  23.979.508  - 310.102.297  23.979.508 ₫ - 310.102.297 ₫
 5. Khuy măng sét Ezhel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.3 crt - AAA

  23.882.716,00 ₫
  11.662.586  - 165.423.743  11.662.586 ₫ - 165.423.743 ₫
 6. Khuy măng sét Myles

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.092 crt - VS

  65.480.631,00 ₫
  16.298.978  - 231.395.123  16.298.978 ₫ - 231.395.123 ₫
 7. Khuy măng sét Wob

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.592 crt - VS

  58.541.607,00 ₫
  10.064.103  - 175.584.070  10.064.103 ₫ - 175.584.070 ₫
 8. Khuy măng sét Elvire

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.39 crt - VS

  36.546.901,00 ₫
  14.945.589  - 233.277.190  14.945.589 ₫ - 233.277.190 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Minne

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.32 crt - VS

  30.994.380,00 ₫
  16.179.545  - 362.800.162  16.179.545 ₫ - 362.800.162 ₫
 11. Khuy măng sét Seadra

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  38.361.609,00 ₫
  15.769.736  - 242.446.956  15.769.736 ₫ - 242.446.956 ₫
 12. Khuy măng sét Seedot

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.396 crt - VS

  28.307.410,00 ₫
  13.245.219  - 201.395.264  13.245.219 ₫ - 201.395.264 ₫
 13. Khuy măng sét Renna

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.32 crt - AAA

  35.051.436,00 ₫
  15.672.661  - 214.145.207  15.672.661 ₫ - 214.145.207 ₫
 14. Khuy măng sét Ahnjong

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.32 crt - AAA

  27.180.436,00 ₫
  12.840.504  - 175.725.579  12.840.504 ₫ - 175.725.579 ₫
 15. Khuy măng sét Jorrit

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.432 crt - AAA

  26.850.721,00 ₫
  12.564.563  - 184.711.387  12.564.563 ₫ - 184.711.387 ₫
 16. Khuy măng sét Artus

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  2.88 crt - AAA

  63.883.564,00 ₫
  20.464.997  - 1.424.922.488  20.464.997 ₫ - 1.424.922.488 ₫
 17. Khuy măng sét Neomi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.56 crt - AAA

  54.095.685,00 ₫
  21.548.954  - 318.663.583  21.548.954 ₫ - 318.663.583 ₫
 18. Khuy măng sét Gorina

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.44 crt - VS

  23.886.677,00 ₫
  10.698.062  - 148.697.403  10.698.062 ₫ - 148.697.403 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy măng sét Weimar

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.32 crt - VS

  28.811.749,00 ₫
  14.279.932  - 186.933.072  14.279.932 ₫ - 186.933.072 ₫
 21. Khuy măng sét Eefr

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.72 crt - AAA

  46.051.195,00 ₫
  18.989.060  - 291.720.311  18.989.060 ₫ - 291.720.311 ₫
 22. Khuy Măng Sét Aleser

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.372 crt - AAA

  34.492.193,00 ₫
  16.243.790  - 233.050.777  16.243.790 ₫ - 233.050.777 ₫
 23. Khuy măng sét Bartolomeo

  Vàng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.34 crt - VS

  38.771.984,00 ₫
  15.813.603  - 187.003.824  15.813.603 ₫ - 187.003.824 ₫
 24. Khuy măng sét Berhanu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.78 crt - VS

  48.947.879,00 ₫
  14.858.419  - 230.630.978  14.858.419 ₫ - 230.630.978 ₫
 25. Khuy măng sét Jurre

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.432 crt - VS

  38.983.681,00 ₫
  13.852.292  - 199.569.802  13.852.292 ₫ - 199.569.802 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy măng sét Piquet

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.396 crt - VS

  35.102.944,00 ₫
  14.281.912  - 218.588.579  14.281.912 ₫ - 218.588.579 ₫
 28. Khuy măng sét Cont

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.264 crt - VS

  37.690.857,00 ₫
  12.926.825  - 181.909.510  12.926.825 ₫ - 181.909.510 ₫
 29. Khuy măng sét Humberto

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Onyx Đen

  0.42 crt - AAA

  45.042.237,00 ₫
  24.410.261  - 283.328.841  24.410.261 ₫ - 283.328.841 ₫
 30. Khuy Măng Sét Halfon

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.48 crt - VS

  54.380.118,00 ₫
  17.968.216  - 276.225.100  17.968.216 ₫ - 276.225.100 ₫
 31. Khuy Măng Sét Ravinger

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.312 crt - AAA

  34.754.834,00 ₫
  24.650.826  - 223.145.164  24.650.826 ₫ - 223.145.164 ₫
 32. Khuy măng sét Arrokuda

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.352 crt - VS

  25.245.728,00 ₫
  11.810.321  - 168.650.142  11.810.321 ₫ - 168.650.142 ₫
 33. Khuy măng sét Elouan

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.39 crt - VS

  26.425.345,00 ₫
  12.325.413  - 175.329.355  12.325.413 ₫ - 175.329.355 ₫
 34. Khuy măng sét Marsala

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  36.278.033,00 ₫
  15.710.302  - 191.305.690  15.710.302 ₫ - 191.305.690 ₫
 35. Khuy măng sét Mieva

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.3 crt - VS

  41.517.821,00 ₫
  17.227.842  - 256.201.614  17.227.842 ₫ - 256.201.614 ₫
 36. Khuy măng sét Moby

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.32 crt - VS

  37.422.841,00 ₫
  15.165.211  - 196.697.179  15.165.211 ₫ - 196.697.179 ₫
 37. Khuy măng sét Avto

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.45 crt - VS

  47.653.640,00 ₫
  18.610.099  - 246.522.410  18.610.099 ₫ - 246.522.410 ₫
 38. Khuy Măng Sét Emidio

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.384 crt - AAA

  32.324.280,00 ₫
  14.674.175  - 221.786.681  14.674.175 ₫ - 221.786.681 ₫
 39. Khuy măng sét Aera

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.38 crt - VS

  36.746.995,00 ₫
  14.977.287  - 210.565.038  14.977.287 ₫ - 210.565.038 ₫
 40. Khuy măng sét Jorma

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  34.826.155,00 ₫
  12.196.640  - 177.522.743  12.196.640 ₫ - 177.522.743 ₫
 41. Khuy măng sét Verni

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.352 crt - AAA

  27.989.583,00 ₫
  12.638.147  - 178.201.985  12.638.147 ₫ - 178.201.985 ₫
 42. Khuy măng sét Loudred

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.608 crt - VS

  46.498.929,00 ₫
  18.812.740  - 307.880.613  18.812.740 ₫ - 307.880.613 ₫
 43. Khuy măng sét Oratoire

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.432 crt - VS

  44.799.125,00 ₫
  18.400.667  - 286.173.165  18.400.667 ₫ - 286.173.165 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy Măng Sét Camero

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.288 crt - VS

  47.645.716,00 ₫
  20.688.014  - 281.503.379  20.688.014 ₫ - 281.503.379 ₫
 46. Khuy măng sét Amit

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.528 crt - VS

  41.450.745,00 ₫
  19.499.907  - 273.564.734  19.499.907 ₫ - 273.564.734 ₫
 47. Khuy măng sét Sales

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.288 crt - VS

  36.675.390,00 ₫
  14.293.799  - 191.192.483  14.293.799 ₫ - 191.192.483 ₫
 48. Khuy măng sét Hiblac

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.72 crt - VS

  50.915.417,00 ₫
  15.012.947  - 244.385.628  15.012.947 ₫ - 244.385.628 ₫
 49. Khuy Măng Sét Pagiel

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  38.663.022,00 ₫
  15.452.756  - 222.140.449  15.452.756 ₫ - 222.140.449 ₫
 50. Khuy Măng Sét Jacolbie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.72 crt - VS

  56.062.374,00 ₫
  15.599.925  - 268.300.613  15.599.925 ₫ - 268.300.613 ₫
 51. Khuy Măng Sét Briand

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.4 crt - AAA

  38.329.627,00 ₫
  17.605.953  - 242.546.015  17.605.953 ₫ - 242.546.015 ₫
 52. Khuy măng sét Lae

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  48.320.996,00 ₫
  18.120.196  - 239.645.087  18.120.196 ₫ - 239.645.087 ₫
 53. Khuy măng sét Pansage

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.448 crt - VS

  37.554.443,00 ₫
  12.534.563  - 190.428.341  12.534.563 ₫ - 190.428.341 ₫
 54. Khuy măng sét Dayshanay

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.408 crt - AAA

  29.648.065,00 ₫
  13.319.087  - 208.598.065  13.319.087 ₫ - 208.598.065 ₫
 55. Khuy măng sét Buoya

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  26.948.078,00 ₫
  11.166.455  - 156.409.629  11.166.455 ₫ - 156.409.629 ₫
 56. Khuy măng sét Lamontte

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.32 crt - AAA

  40.664.523,00 ₫
  20.247.073  - 244.498.839  20.247.073 ₫ - 244.498.839 ₫
 57. Khuy măng sét Lucka

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.672 crt - VS

  37.262.369,00 ₫
  17.126.805  - 259.428.009  17.126.805 ₫ - 259.428.009 ₫
 58. Khuy măng sét Alon

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.96 crt - AAA

  40.359.712,00 ₫
  18.919.721  - 292.371.249  18.919.721 ₫ - 292.371.249 ₫
 59. Khuy Măng Sét Zymond

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  1.1 crt - AAA

  65.136.199,00 ₫
  14.771.533  - 218.701.790  14.771.533 ₫ - 218.701.790 ₫
 60. Khuy Măng Sét Aggelos

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.312 crt - VS

  42.284.515,00 ₫
  17.422.558  - 256.045.954  17.422.558 ₫ - 256.045.954 ₫
 61. Khuy Măng Sét Farlow

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.708 crt - AAA

  51.879.657,00 ₫
  16.476.713  - 224.107.421  16.476.713 ₫ - 224.107.421 ₫
 62. Khuy Măng Sét Acadius

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.9 crt - VS

  67.959.582,00 ₫
  20.872.542  - 389.502.868  20.872.542 ₫ - 389.502.868 ₫
 63. Khuy Măng Sét Heribert

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.312 crt - VS

  42.962.342,00 ₫
  16.269.545  - 223.145.164  16.269.545 ₫ - 223.145.164 ₫
 64. Khuy Măng Sét Acheron

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - VS

  36.114.450,00 ₫
  16.454.638  - 221.220.645  16.454.638 ₫ - 221.220.645 ₫

You’ve viewed 60 of 187 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng