Đang tải...
Tìm thấy 1140 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Youthful Mind Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Youthful Mind

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  60.083.510,00 ₫
  13.950.777  - 220.238.436  13.950.777 ₫ - 220.238.436 ₫
 2. Khuy măng sét Corrado Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Corrado

  Vàng Trắng 18K & Đá Onyx Đen
  27.218.074,00 ₫
  11.598.611  - 115.986.112  11.598.611 ₫ - 115.986.112 ₫
 3. Khuy măng sét Dorete Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Dorete

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  25.321.199,00 ₫
  9.576.289  - 107.577.792  9.576.289 ₫ - 107.577.792 ₫
 4. Khuy măng sét Xoana Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Xoana

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  31.325.442,00 ₫
  12.093.377  - 132.708.118  12.093.377 ₫ - 132.708.118 ₫
 5. Khuy măng sét Astarte Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Astarte

  Vàng Trắng 18K
  24.410.615,00 ₫
  9.015.284  - 104.022.510  9.015.284 ₫ - 104.022.510 ₫
 6. Khuy măng sét Amit Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Amit

  Vàng Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.528 crt - VS

  46.831.352,00 ₫
  16.536.807  - 237.203.768  16.536.807 ₫ - 237.203.768 ₫
 7. Khuy măng sét Eurer Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Eurer

  Vàng Trắng 18K
  22.697.590,00 ₫
  8.382.632  - 96.722.685  8.382.632 ₫ - 96.722.685 ₫
 8. Khuy măng sét Febinasin Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Febinasin

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  27.221.317,00 ₫
  9.521.405  - 115.837.412  9.521.405 ₫ - 115.837.412 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Artus Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Artus

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire

  2.88 crt - AAA

  67.885.131,00 ₫
  17.278.956  - 1.336.881.931  17.278.956 ₫ - 1.336.881.931 ₫
 11. Khuy măng sét Pofy Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Pofy

  Vàng Trắng 18K
  39.875.431,00 ₫
  16.992.371  - 169.923.712  16.992.371 ₫ - 169.923.712 ₫
 12. Khuy măng sét Comberan Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Comberan

  Vàng Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.01 crt - VS

  21.154.352,00 ₫
  7.802.702  - 90.842.268  7.802.702 ₫ - 90.842.268 ₫
 13. Khuy Măng Sét Euston Vàng Trắng 18K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Euston

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  34.115.598,00 ₫
  11.835.450  - 144.049.887  11.835.450 ₫ - 144.049.887 ₫
 14. Khuy măng sét Alexander Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Alexander

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  1.296 crt - VS

  73.852.602,00 ₫
  17.945.403  - 293.331.315  17.945.403 ₫ - 293.331.315 ₫
 15. Khuy măng sét Reynard Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Reynard

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  43.019.222,00 ₫
  18.067.068  - 183.158.027  18.067.068 ₫ - 183.158.027 ₫
 16. Khuy măng sét Izza Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Izza

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  43.150.077,00 ₫
  12.774.694  - 163.583.676  12.774.694 ₫ - 163.583.676 ₫
 17. Khuy măng sét Werne Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Werne

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  22.110.358,00 ₫
  8.611.089  - 93.992.006  8.611.089 ₫ - 93.992.006 ₫
 18. Khuy Măng Sét Halfon Vàng Trắng 18K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Halfon

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.48 crt - VS

  58.792.253,00 ₫
  15.186.881  - 239.947.968  15.186.881 ₫ - 239.947.968 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy măng sét Tahlia Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Tahlia

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  19.545.146,00 ₫
  6.472.511  - 81.460.640  6.472.511 ₫ - 81.460.640 ₫
 21. Khuy măng sét Acmon Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Acmon

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  25.357.971,00 ₫
  8.646.237  - 106.793.741  8.646.237 ₫ - 106.793.741 ₫
 22. Khuy Măng Sét Atanas Vàng Trắng 18K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Atanas

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  1.14 crt - VS

  81.411.978,00 ₫
  16.607.102  - 309.174.644  16.607.102 ₫ - 309.174.644 ₫
 23. Khuy măng sét Neologie Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Neologie

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  31.047.507,00 ₫
  10.737.502  - 136.547.285  10.737.502 ₫ - 136.547.285 ₫
 24. Khuy Măng Sét Hermetis Vàng Trắng 18K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Hermetis

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  3.256 crt - SI

  461.191.080,00 ₫
  19.777.660  - 5.950.006.685  19.777.660 ₫ - 5.950.006.685 ₫
 25. Khuy măng sét Dewott Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Dewott

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  2.164 crt - VS

  192.976.024,00 ₫
  12.547.588  - 2.768.229.024  12.547.588 ₫ - 2.768.229.024 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy măng sét Biro Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Biro

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  36.614.842,00 ₫
  11.400.705  - 170.586.105  11.400.705 ₫ - 170.586.105 ₫
 28. Khuy măng sét Nacheline Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Nacheline

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  36.506.695,00 ₫
  14.171.394  - 154.540.006  14.171.394 ₫ - 154.540.006 ₫
 29. Khuy măng sét Fearless Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Fearless

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  2.4 crt - VS

  153.169.803,00 ₫
  13.322.181  - 270.350.383  13.322.181 ₫ - 270.350.383 ₫
 30. Khuy măng sét Gustavo Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Gustavo

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.56 crt - AAA

  45.641.751,00 ₫
  17.300.045  - 240.339.989  17.300.045 ₫ - 240.339.989 ₫
 31. Khuy măng sét Didier Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Didier

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  25.618.602,00 ₫
  9.103.152  - 107.375.026  9.103.152 ₫ - 107.375.026 ₫
 32. Khuy măng sét Sales Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Sales

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.288 crt - VS

  40.253.939,00 ₫
  12.090.673  - 164.597.540  12.090.673 ₫ - 164.597.540 ₫
 33. Khuy măng sét Lae Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Lae

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  53.195.719,00 ₫
  15.482.389  - 207.842.252  15.482.389 ₫ - 207.842.252 ₫
 34. Khuy măng sét Archil Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Archil

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Xanh Dương

  0.192 crt - VS1

  36.475.333,00 ₫
  10.636.115  - 130.829.089  10.636.115 ₫ - 130.829.089 ₫
 35. Khuy măng sét Edwige Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Edwige

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.576 crt - VS

  50.387.180,00 ₫
  15.693.273  - 231.688.350  15.693.273 ₫ - 231.688.350 ₫
 36. Khuy măng sét Stylish Humour Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Stylish Humour

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Đen

  1.4 crt - AAA

  50.870.590,00 ₫
  12.669.252  - 279.488.688  12.669.252 ₫ - 279.488.688 ₫
 37. Khuy măng sét Splendid Logic Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Splendid Logic

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  28.535.286,00 ₫
  11.030.847  - 117.229.786  11.030.847 ₫ - 117.229.786 ₫
 38. Khuy măng sét Buiron Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Buiron

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  28.806.732,00 ₫
  10.371.159  - 120.960.811  10.371.159 ₫ - 120.960.811 ₫
 39. Khuy măng sét Ezhel Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Ezhel

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.3 crt - AAA

  27.380.291,00 ₫
  10.056.455  - 146.064.095  10.056.455 ₫ - 146.064.095 ₫
 40. Khuy măng sét Ahnjong Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Ahnjong

  Vàng Trắng 18K & Đá Tanzanite

  0.32 crt - AAA

  30.650.613,00 ₫
  10.860.517  - 151.647.111  10.860.517 ₫ - 151.647.111 ₫
 41. Khuy măng sét Frogadier Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Frogadier

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Đen

  0.192 crt - AAA

  20.142.110,00 ₫
  6.813.170  - 101.007.953  6.813.170 ₫ - 101.007.953 ₫
 42. Khuy măng sét Nefertiti Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Nefertiti

  Vàng Trắng 18K & Đá Thạch Anh Tím

  1.4 crt - AAA

  45.628.775,00 ₫
  10.952.171  - 4.756.958.345  10.952.171 ₫ - 4.756.958.345 ₫
 43. Khuy măng sét Adelhard Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Adelhard

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.208 crt - VS

  30.920.978,00 ₫
  11.010.570  - 128.382.300  11.010.570 ₫ - 128.382.300 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy măng sét Edgardo Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Edgardo

  Vàng Trắng 18K & Đá Onyx Đen
  24.172.695,00 ₫
  10.300.864  - 103.008.645  10.300.864 ₫ - 103.008.645 ₫
 46. Khuy măng sét Primerio Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Primerio

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.88 crt - VS

  57.179.802,00 ₫
  15.552.683  - 224.523.701  15.552.683 ₫ - 224.523.701 ₫
 47. Khuy Măng Sét Giffard Vàng Trắng 18K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Giffard

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  36.217.947,00 ₫
  19.871.747  - 154.012.797  19.871.747 ₫ - 154.012.797 ₫
 48. Khuy măng sét Bartolomeo Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Bartolomeo

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.34 crt - VS

  42.295.728,00 ₫
  13.484.399  - 162.421.110  13.484.399 ₫ - 162.421.110 ₫
 49. Khuy Măng Sét Faolan Vàng Trắng 18K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Faolan

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  45.010.182,00 ₫
  14.361.730  - 181.657.507  14.361.730 ₫ - 181.657.507 ₫
 50. Khuy măng sét Urban Line Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Urban Line

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  52.002.874,00 ₫
  13.437.086  - 217.615.906  13.437.086 ₫ - 217.615.906 ₫
 51. Khuy măng sét Mysterious Vibe Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Mysterious Vibe

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.54 crt - VS

  50.276.872,00 ₫
  14.383.359  - 202.286.275  14.383.359 ₫ - 202.286.275 ₫
 52. Khuy măng sét VIP Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA VIP

  Vàng Trắng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.576 crt - AAA

  46.399.853,00 ₫
  17.641.245  - 226.591.991  17.641.245 ₫ - 226.591.991 ₫
 53. Khuy Măng Sét Radburt Vàng Trắng 18K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Radburt

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.3 crt - AAA

  37.595.722,00 ₫
  20.439.511  - 177.629.083  20.439.511 ₫ - 177.629.083 ₫
 54. Khuy măng sét Black Magic Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Black Magic

  Vàng Trắng 18K & Đá Onyx Đen
  22.935.510,00 ₫
  9.773.655  - 97.736.550  9.773.655 ₫ - 97.736.550 ₫
 55. Khuy măng sét Flavio Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Flavio

  Vàng Trắng 18K & Đá Onyx Đen
  25.267.128,00 ₫
  10.767.242  - 107.672.422  10.767.242 ₫ - 107.672.422 ₫
 56. Khuy măng sét Pitch-black Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Pitch-black

  Vàng Trắng 18K & Đá Onyx Đen
  33.356.417,00 ₫
  14.214.382  - 142.143.825  14.214.382 ₫ - 142.143.825 ₫
 57. Khuy măng sét Wilfredo Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Wilfredo

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.56 crt - VS

  48.443.804,00 ₫
  14.802.423  - 197.230.468  14.802.423 ₫ - 197.230.468 ₫
 58. Khuy Măng Sét Aerrion Vàng Trắng 18K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Aerrion

  Vàng Trắng 18K & Ngọc Lục Bảo

  1 crt - AA

  55.904.766,00 ₫
  16.238.056  - 358.218.658  16.238.056 ₫ - 358.218.658 ₫
 59. Khuy Măng Sét Plutus Vàng Trắng 18K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Plutus

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.288 crt - VS

  49.188.926,00 ₫
  14.691.574  - 203.259.579  14.691.574 ₫ - 203.259.579 ₫
 60. Khuy măng sét Hidden Charisma Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Hidden Charisma

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  2.56 crt - SI

  227.066.749,00 ₫
  17.864.295  - 574.834.221  17.864.295 ₫ - 574.834.221 ₫
 61. Khuy măng sét Fair&Noble Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Fair&Noble

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  1.008 crt - VS

  57.850.304,00 ₫
  15.075.491  - 229.903.946  15.075.491 ₫ - 229.903.946 ₫
 62. Khuy Măng Sét Abderus Vàng Trắng 18K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Abderus

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  1.1 crt - SI

  87.639.000,00 ₫
  13.285.682  - 673.719.821  13.285.682 ₫ - 673.719.821 ₫
 63. Khuy măng sét Apollo Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Apollo

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  3.472 crt - VS

  1.311.854.350,00 ₫
  11.463.429  - 1.436.686.772  11.463.429 ₫ - 1.436.686.772 ₫
 64. Khuy măng sét Bradley Vàng Trắng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Bradley

  Vàng Trắng 18K & Đá Onyx Đen
  51.485.938,00 ₫
  21.940.030  - 219.400.305  21.940.030 ₫ - 219.400.305 ₫

You’ve viewed 60 of 1140 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng