Đang tải...
Tìm thấy 1262 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Simply Wise

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.72 crt - AAA

  51.954.091,00 ₫
  15.856.056  - 221.447.061  15.856.056 ₫ - 221.447.061 ₫
 2. Khuy măng sét Febinasin

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  32.031.923,00 ₫
  11.232.965  - 136.329.541  11.232.965 ₫ - 136.329.541 ₫
 3. Khuy măng sét Gransee

  Vàng Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.28 crt - VS

  47.655.621,00 ₫
  18.503.685  - 221.234.793  18.503.685 ₫ - 221.234.793 ₫
 4. Khuy măng sét Dorete

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  29.494.953,00 ₫
  11.213.154  - 125.348.462  11.213.154 ₫ - 125.348.462 ₫
 5. Khuy măng sét Astarte

  Vàng Trắng 18K
  28.840.616,00 ₫
  10.651.364  - 122.900.355  10.651.364 ₫ - 122.900.355 ₫
 6. Khuy măng sét Xoana

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  36.975.672,00 ₫
  14.323.516  - 156.749.255  14.323.516 ₫ - 156.749.255 ₫
 7. Khuy măng sét Eurer

  Vàng Trắng 18K
  26.698.740,00 ₫
  9.860.330  - 113.773.042  9.860.330 ₫ - 113.773.042 ₫
 8. Khuy măng sét Artus

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire

  2.88 crt - AAA

  77.039.633,00 ₫
  20.464.997  - 1.424.922.488  20.464.997 ₫ - 1.424.922.488 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Corrado

  Vàng Trắng 18K & Đá Onyx Đen
  32.177.960,00 ₫
  13.712.199  - 137.121.990  13.712.199 ₫ - 137.121.990 ₫
 11. Khuy Măng Sét Euston

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  40.394.523,00 ₫
  14.092.008  - 170.744.469  14.092.008 ₫ - 170.744.469 ₫
 12. Khuy măng sét Alexander

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  1.296 crt - VS

  82.638.851,00 ₫
  21.056.503  - 329.772.017  21.056.503 ₫ - 329.772.017 ₫
 13. Khuy măng sét Pofy

  Vàng Trắng 18K
  47.519.774,00 ₫
  20.249.904  - 202.499.040  20.249.904 ₫ - 202.499.040 ₫
 14. Khuy măng sét Izza

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  49.503.160,00 ₫
  15.096.154  - 189.706.643  15.096.154 ₫ - 189.706.643 ₫
 15. Khuy măng sét Orbeetle

  Vàng Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.216 crt - VS

  45.757.141,00 ₫
  16.064.923  - 214.682.943  16.064.923 ₫ - 214.682.943 ₫
 16. Khuy măng sét Baldwin

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - VS

  45.582.801,00 ₫
  17.193.314  - 192.763.231  17.193.314 ₫ - 192.763.231 ₫
 17. Khuy măng sét Youthful Mind

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  70.516.644,00 ₫
  16.768.788  - 263.022.331  16.768.788 ₫ - 263.022.331 ₫
 18. Khuy măng sét Werne

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  25.735.347,00 ₫
  10.044.291  - 109.428.722  10.044.291 ₫ - 109.428.722 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy măng sét Tahlia

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  22.103.668,00 ₫
  7.429.209  - 92.277.862  7.429.209 ₫ - 92.277.862 ₫
 21. Khuy măng sét Comberan

  Vàng Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.01 crt - VS

  24.784.409,00 ₫
  9.142.881  - 106.343.834  9.142.881 ₫ - 106.343.834 ₫
 22. Khuy măng sét Acmon

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  29.433.820,00 ₫
  10.117.875  - 124.103.177  10.117.875 ₫ - 124.103.177 ₫
 23. Khuy Măng Sét Atanas

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  1.14 crt - VS

  91.275.415,00 ₫
  19.463.115  - 348.054.951  19.463.115 ₫ - 348.054.951 ₫
 24. Khuy măng sét Reynard

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  51.408.433,00 ₫
  21.629.613  - 218.899.898  21.629.613 ₫ - 218.899.898 ₫
 25. Khuy măng sét Dewott

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  2.164 crt - VS

  206.341.283,00 ₫
  14.735.306  - 2.916.255.039  14.735.306 ₫ - 2.916.255.039 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy măng sét Neologie

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  36.336.051,00 ₫
  12.656.543  - 159.282.257  12.656.543 ₫ - 159.282.257 ₫
 28. Khuy măng sét Fearless

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  2.4 crt - VS

  164.074.314,00 ₫
  15.537.661  - 298.923.104  15.537.661 ₫ - 298.923.104 ₫
 29. Khuy măng sét Amit

  Vàng Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.528 crt - VS

  54.950.681,00 ₫
  19.499.907  - 273.564.734  19.499.907 ₫ - 273.564.734 ₫
 30. Khuy măng sét Didier

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  29.607.029,00 ₫
  10.638.628  - 124.287.144  10.638.628 ₫ - 124.287.144 ₫
 31. Khuy măng sét Sales

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.288 crt - VS

  46.571.098,00 ₫
  14.293.799  - 191.192.483  14.293.799 ₫ - 191.192.483 ₫
 32. Khuy Măng Sét Hermetis

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  3.256 crt - SI

  489.699.564,00 ₫
  23.535.737  - 6.257.984.489  23.535.737 ₫ - 6.257.984.489 ₫
 33. Khuy măng sét Lae

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  60.865.747,00 ₫
  18.120.196  - 239.645.087  18.120.196 ₫ - 239.645.087 ₫
 34. Khuy măng sét Archil

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Xanh Dương

  0.192 crt - VS1

  41.370.368,00 ₫
  12.401.827  - 150.537.020  12.401.827 ₫ - 150.537.020 ₫
 35. Khuy măng sét Edwige

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.576 crt - VS

  58.075.194,00 ₫
  18.396.138  - 265.244.020  18.396.138 ₫ - 265.244.020 ₫
 36. Khuy măng sét Stylish Humour

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Đen

  1.4 crt - AAA

  58.033.309,00 ₫
  14.892.382  - 312.946.628  14.892.382 ₫ - 312.946.628 ₫
 37. Khuy Măng Sét Halfon

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.48 crt - VS

  67.421.565,00 ₫
  17.968.216  - 276.225.100  17.968.216 ₫ - 276.225.100 ₫
 38. Khuy măng sét Ezhel

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.3 crt - AAA

  31.600.604,00 ₫
  11.662.586  - 165.423.743  11.662.586 ₫ - 165.423.743 ₫
 39. Khuy măng sét Biro

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  43.409.226,00 ₫
  13.550.878  - 200.220.745  13.550.878 ₫ - 200.220.745 ₫
 40. Khuy măng sét Frogadier

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Đen

  0.192 crt - AAA

  23.226.680,00 ₫
  7.898.735  - 114.862.659  7.898.735 ₫ - 114.862.659 ₫
 41. Khuy măng sét Nacheline

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  42.847.718,00 ₫
  16.729.731  - 181.513.283  16.729.731 ₫ - 181.513.283 ₫
 42. Khuy măng sét Nefertiti

  Vàng Trắng 18K & Đá Thạch Anh Tím

  1.4 crt - AAA

  51.948.432,00 ₫
  12.962.485  - 4.997.424.427  12.962.485 ₫ - 4.997.424.427 ₫
 43. Khuy măng sét Adelhard

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.208 crt - VS

  35.805.111,00 ₫
  12.990.504  - 149.037.024  12.990.504 ₫ - 149.037.024 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy măng sét Splendid Logic

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  33.357.576,00 ₫
  13.032.957  - 137.574.818  13.032.957 ₫ - 137.574.818 ₫
 46. Khuy măng sét Edgardo

  Vàng Trắng 18K & Đá Onyx Đen
  28.641.372,00 ₫
  12.205.130  - 122.051.302  12.205.130 ₫ - 122.051.302 ₫
 47. Khuy măng sét Buiron

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  33.392.671,00 ₫
  12.144.281  - 140.419.142  12.144.281 ₫ - 140.419.142 ₫
 48. Khuy măng sét Gustavo

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.56 crt - AAA

  53.854.838,00 ₫
  20.457.638  - 277.484.532  20.457.638 ₫ - 277.484.532 ₫
 49. Khuy măng sét Ahnjong

  Vàng Trắng 18K & Đá Tanzanite

  0.32 crt - AAA

  36.070.016,00 ₫
  12.840.504  - 175.725.579  12.840.504 ₫ - 175.725.579 ₫
 50. Khuy Măng Sét Giffard

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  42.894.134,00 ₫
  23.631.963  - 182.447.244  23.631.963 ₫ - 182.447.244 ₫
 51. Khuy Măng Sét Faolan

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  52.944.652,00 ₫
  17.153.125  - 214.994.257  17.153.125 ₫ - 214.994.257 ₫
 52. Khuy măng sét Urban Line

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  61.758.950,00 ₫
  16.146.149  - 259.003.483  16.146.149 ₫ - 259.003.483 ₫
 53. Khuy măng sét Bartolomeo

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.34 crt - VS

  48.260.146,00 ₫
  15.813.603  - 187.003.824  15.813.603 ₫ - 187.003.824 ₫
 54. Khuy măng sét Primerio

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  1.08 crt - VS

  53.186.209,00 ₫
  18.403.214  - 256.258.214  18.403.214 ₫ - 256.258.214 ₫
 55. Khuy măng sét Mysterious Vibe

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.54 crt - VS

  57.810.290,00 ₫
  17.116.899  - 233.829.078  17.116.899 ₫ - 233.829.078 ₫
 56. Khuy măng sét Black Magic

  Vàng Trắng 18K & Đá Onyx Đen
  27.147.040,00 ₫
  11.568.341  - 115.683.412  11.568.341 ₫ - 115.683.412 ₫
 57. Khuy Măng Sét Radburt

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.3 crt - AAA

  44.186.960,00 ₫
  24.141.395  - 206.532.039  24.141.395 ₫ - 206.532.039 ₫
 58. Khuy măng sét VIP

  Vàng Trắng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.576 crt - AAA

  54.548.797,00 ₫
  21.014.051  - 262.668.564  21.014.051 ₫ - 262.668.564 ₫
 59. Khuy măng sét Flavio

  Vàng Trắng 18K & Đá Onyx Đen
  29.737.216,00 ₫
  12.672.109  - 126.721.095  12.672.109 ₫ - 126.721.095 ₫
 60. Khuy măng sét Wilfredo

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.56 crt - VS

  55.094.454,00 ₫
  17.363.124  - 225.140.436  17.363.124 ₫ - 225.140.436 ₫
 61. Khuy măng sét Hidden Charisma

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  2.56 crt - SI

  243.621.485,00 ₫
  21.226.314  - 626.997.023  21.226.314 ₫ - 626.997.023 ₫
 62. Khuy Măng Sét Plutus

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.288 crt - VS

  57.069.915,00 ₫
  17.439.539  - 236.546.043  17.439.539 ₫ - 236.546.043 ₫
 63. Khuy măng sét Fair&Noble

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  1.008 crt - VS

  64.692.145,00 ₫
  17.660.293  - 258.281.793  17.660.293 ₫ - 258.281.793 ₫
 64. Khuy măng sét Pitch-black

  Vàng Trắng 18K & Đá Onyx Đen
  39.699.432,00 ₫
  16.917.372  - 169.173.720  16.917.372 ₫ - 169.173.720 ₫

You’ve viewed 60 of 1262 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng