Đang tải...
Tìm thấy 1160 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Dertorabij Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Dertorabij

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  28.595.849,00 ₫
  9.674.702  - 120.528.230  9.674.702 ₫ - 120.528.230 ₫
 2. Khuy măng sét Weimar Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Weimar

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.32 crt - VS

  32.839.479,00 ₫
  12.207.470  - 162.759.068  12.207.470 ₫ - 162.759.068 ₫
 3. Khuy măng sét Ludacris Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Ludacris

  Vàng Hồng 18K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  24 crt - AAA

  196.967.677,00 ₫
  14.724.018  - 383.565.276  14.724.018 ₫ - 383.565.276 ₫
 4. Khuy măng sét Werne Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Werne

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  22.110.358,00 ₫
  8.611.089  - 93.992.006  8.611.089 ₫ - 93.992.006 ₫
 5. Khuy măng sét Syst Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Syst

  Vàng Hồng 18K & Hồng Ngọc

  0.112 crt - AAA

  33.062.260,00 ₫
  11.292.830  - 144.279.698  11.292.830 ₫ - 144.279.698 ₫
 6. Khuy măng sét Fair&Noble Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Fair&Noble

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  1.008 crt - VS

  57.850.304,00 ₫
  15.075.491  - 229.903.946  15.075.491 ₫ - 229.903.946 ₫
 7. Khuy Măng Sét Efisio Vàng Hồng 18K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Efisio

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.476 crt - VS

  48.040.420,00 ₫
  12.906.091  - 187.159.414  12.906.091 ₫ - 187.159.414 ₫
 8. Khuy măng sét Broth Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Broth

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Đen

  0.2 crt - AAA

  36.002.739,00 ₫
  12.161.509  - 162.677.962  12.161.509 ₫ - 162.677.962 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Reform Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Reform

  Vàng Hồng 18K
  37.972.068,00 ₫
  15.534.028  - 161.812.792  15.534.028 ₫ - 161.812.792 ₫
 11. Khuy măng sét Kaleva Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Kaleva

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Đen

  1.026 crt - AAA

  60.091.080,00 ₫
  14.761.869  - 255.412.778  14.761.869 ₫ - 255.412.778 ₫
 12. Khuy măng sét Corrado Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Corrado

  Vàng Hồng 18K & Đá Onyx Đen
  27.218.074,00 ₫
  11.598.611  - 115.986.112  11.598.611 ₫ - 115.986.112 ₫
 13. Khuy măng sét Oswald Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Oswald

  Vàng Hồng 18K & Đá Onyx Đen
  33.737.089,00 ₫
  14.376.600  - 143.766.007  14.376.600 ₫ - 143.766.007 ₫
 14. Khuy măng sét Rudy Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Rudy

  Vàng Hồng 18K & Đá Onyx Đen
  42.159.465,00 ₫
  17.965.681  - 179.656.815  17.965.681 ₫ - 179.656.815 ₫
 15. Khuy Măng Sét Euston Vàng Hồng 18K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Euston

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  34.115.598,00 ₫
  11.835.450  - 144.049.887  11.835.450 ₫ - 144.049.887 ₫
 16. Khuy măng sét Edgardo Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Edgardo

  Vàng Hồng 18K & Đá Onyx Đen
  24.172.695,00 ₫
  10.300.864  - 103.008.645  10.300.864 ₫ - 103.008.645 ₫
 17. Khuy măng sét Black Magic Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Black Magic

  Vàng Hồng 18K & Đá Onyx Đen
  22.935.510,00 ₫
  9.773.655  - 97.736.550  9.773.655 ₫ - 97.736.550 ₫
 18. Khuy măng sét Pitch-black Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Pitch-black

  Vàng Hồng 18K & Đá Onyx Đen
  33.356.417,00 ₫
  14.214.382  - 142.143.825  14.214.382 ₫ - 142.143.825 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy Măng Sét Benjiro Vàng Hồng 18K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Benjiro

  Vàng Hồng 18K
  51.723.858,00 ₫
  15.282.049  - 220.414.170  15.282.049 ₫ - 220.414.170 ₫
 21. Khuy Măng Sét Faolan Vàng Hồng 18K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Faolan

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  45.010.182,00 ₫
  14.361.730  - 181.657.507  14.361.730 ₫ - 181.657.507 ₫
 22. Khuy Măng Sét Bledig Vàng Hồng 18K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Bledig

  Vàng Hồng 18K
  50.677.010,00 ₫
  17.276.253  - 215.953.170  17.276.253 ₫ - 215.953.170 ₫
 23. Khuy Măng Sét Sachiel Vàng Hồng 18K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Sachiel

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  39.082.723,00 ₫
  12.788.752  - 162.840.174  12.788.752 ₫ - 162.840.174 ₫
 24. Khuy măng sét Urban Line Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Urban Line

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  52.002.874,00 ₫
  13.437.086  - 217.615.906  13.437.086 ₫ - 217.615.906 ₫
 25. Khuy măng sét Alexander Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Alexander

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  1.296 crt - VS

  73.852.602,00 ₫
  17.945.403  - 293.331.315  17.945.403 ₫ - 293.331.315 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy măng sét Smart&Classy Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Smart&Classy

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  4.32 crt - VS

  245.736.999,00 ₫
  21.888.661  - 402.788.146  21.888.661 ₫ - 402.788.146 ₫
 28. Khuy măng sét Splendid Logic Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Splendid Logic

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  28.535.286,00 ₫
  11.030.847  - 117.229.786  11.030.847 ₫ - 117.229.786 ₫
 29. Khuy Măng Sét Jacolbie Vàng Hồng 18K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Jacolbie

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.72 crt - VS

  60.018.623,00 ₫
  13.478.992  - 239.880.370  13.478.992 ₫ - 239.880.370 ₫
 30. Khuy Măng Sét Ravinger Vàng Hồng 18K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Ravinger

  Vàng Hồng 18K & Hồng Ngọc

  0.312 crt - AAA

  38.991.881,00 ₫
  20.818.020  - 192.688.350  20.818.020 ₫ - 192.688.350 ₫
 31. Khuy Măng Sét Plutus Vàng Hồng 18K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Plutus

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.288 crt - VS

  49.188.926,00 ₫
  14.691.574  - 203.259.579  14.691.574 ₫ - 203.259.579 ₫
 32. Khuy măng sét Primerio Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Primerio

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.88 crt - VS

  57.179.802,00 ₫
  15.552.683  - 224.523.701  15.552.683 ₫ - 224.523.701 ₫
 33. Khuy Măng Sét Adalwin Vàng Hồng 18K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Adalwin

  Vàng Hồng 18K
  33.213.664,00 ₫
  12.455.124  - 141.535.500  12.455.124 ₫ - 141.535.500 ₫
 34. Khuy măng sét Adelhard Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Adelhard

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.208 crt - VS

  30.920.978,00 ₫
  11.010.570  - 128.382.300  11.010.570 ₫ - 128.382.300 ₫
 35. Khuy măng sét Bradley Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Bradley

  Vàng Hồng 18K & Đá Onyx Đen
  51.485.938,00 ₫
  21.940.030  - 219.400.305  21.940.030 ₫ - 219.400.305 ₫
 36. Khuy măng sét Ramiro Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Ramiro

  Vàng Hồng 18K & Đá Garnet & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  30.897.186,00 ₫
  12.774.694  - 147.645.728  12.774.694 ₫ - 147.645.728 ₫
 37. Khuy măng sét Well Buckle Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Well Buckle

  Vàng Hồng 18K & Đá Onyx Đen
  33.784.673,00 ₫
  14.396.877  - 143.968.777  14.396.877 ₫ - 143.968.777 ₫
 38. Khuy Măng Sét Ajaden Vàng Hồng 18K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Ajaden

  Vàng Hồng 18K
  33.118.497,00 ₫
  11.290.396  - 141.129.960  11.290.396 ₫ - 141.129.960 ₫
 39. Khuy măng sét Youthful Mind Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Youthful Mind

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  60.083.510,00 ₫
  13.950.777  - 220.238.436  13.950.777 ₫ - 220.238.436 ₫
 40. Khuy măng sét Mysterious Vibe Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Mysterious Vibe

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.54 crt - VS

  50.276.872,00 ₫
  14.383.359  - 202.286.275  14.383.359 ₫ - 202.286.275 ₫
 41. Khuy măng sét Stylish Humour Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Stylish Humour

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Đen

  1.4 crt - AAA

  50.870.590,00 ₫
  12.669.252  - 279.488.688  12.669.252 ₫ - 279.488.688 ₫
 42. Khuy măng sét Simply Wise Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Simply Wise

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.72 crt - AAA

  45.967.269,00 ₫
  13.585.785  - 195.932.717  13.585.785 ₫ - 195.932.717 ₫
 43. Khuy măng sét Smooth Life Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Smooth Life

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  65.854.158,00 ₫
  14.610.465  - 279.299.435  14.610.465 ₫ - 279.299.435 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy măng sét Contemporary Tale Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Contemporary Tale

  Vàng Hồng 18K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.38 crt - AAA

  38.373.288,00 ₫
  13.829.113  - 171.545.895  13.829.113 ₫ - 171.545.895 ₫
 46. Khuy măng sét Sultan's Power Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Sultan's Power

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  3.34 crt - AAA

  107.542.109,00 ₫
  15.954.173  - 875.343.704  15.954.173 ₫ - 875.343.704 ₫
 47. Khuy măng sét Jazzy Mood Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Jazzy Mood

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire

  2.24 crt - AAA

  42.872.143,00 ₫
  15.654.069  - 370.236.330  15.654.069 ₫ - 370.236.330 ₫
 48. Khuy măng sét Fearless Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Fearless

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  2.4 crt - VS

  153.169.803,00 ₫
  13.322.181  - 270.350.383  13.322.181 ₫ - 270.350.383 ₫
 49. Khuy măng sét Absolute Confidence Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Absolute Confidence

  Vàng Hồng 18K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  2.016 crt - AAA

  108.865.810,00 ₫
  17.012.648  - 286.166.671  17.012.648 ₫ - 286.166.671 ₫
 50. Khuy măng sét Hidden Charisma Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Hidden Charisma

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  2.56 crt - SI

  227.066.749,00 ₫
  17.864.295  - 574.834.221  17.864.295 ₫ - 574.834.221 ₫
 51. Khuy măng sét Inspiring Whisper Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Inspiring Whisper

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương & Đá Swarovski

  18.12 crt - SI

  7.109.454.738,00 ₫
  29.848.175  - 11.903.149.591  29.848.175 ₫ - 11.903.149.591 ₫
 52. Khuy măng sét Exciting Journey Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Exciting Journey

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  9.96 crt - SI

  10.092.411.106,00 ₫
  22.483.462  - 10.276.775.498  22.483.462 ₫ - 10.276.775.498 ₫
 53. Khuy măng sét Adventurous Spirit Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Adventurous Spirit

  Vàng Hồng 18K & Hồng Ngọc

  1.424 crt - AAA

  54.631.893,00 ₫
  19.121.487  - 316.339.287  19.121.487 ₫ - 316.339.287 ₫
 54. Khuy măng sét Apollo Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Apollo

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  3.472 crt - VS

  1.311.854.350,00 ₫
  11.463.429  - 1.436.686.772  11.463.429 ₫ - 1.436.686.772 ₫
 55. Khuy măng sét Oriental Attraction Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Oriental Attraction

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.92 crt - VS

  65.262.602,00 ₫
  14.340.101  - 501.376.348  14.340.101 ₫ - 501.376.348 ₫
 56. Khuy măng sét Romantic Knight Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Romantic Knight

  Vàng Hồng 18K & Hồng Ngọc

  0.228 crt - AAA

  34.867.210,00 ₫
  13.971.054  - 166.422.501  13.971.054 ₫ - 166.422.501 ₫
 57. Khuy măng sét VIP Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA VIP

  Vàng Hồng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.576 crt - AAA

  46.399.853,00 ₫
  17.641.245  - 226.591.991  17.641.245 ₫ - 226.591.991 ₫
 58. Khuy măng sét Alcander Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Alcander

  Vàng Hồng 18K & Đá Onyx Đen
  27.218.074,00 ₫
  11.598.611  - 115.986.112  11.598.611 ₫ - 115.986.112 ₫
 59. Khuy măng sét Algonquin Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Algonquin

  Vàng Hồng 18K & Đá Onyx Đen
  28.788.348,00 ₫
  12.267.762  - 122.677.620  12.267.762 ₫ - 122.677.620 ₫
 60. Khuy măng sét Archibaldo Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Archibaldo

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - VS

  36.605.108,00 ₫
  14.538.819  - 155.337.581  14.538.819 ₫ - 155.337.581 ₫
 61. Khuy măng sét Baldwin Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Baldwin

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - VS

  39.024.325,00 ₫
  14.498.264  - 164.881.425  14.498.264 ₫ - 164.881.425 ₫
 62. Khuy măng sét Bartolomeo Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Bartolomeo

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.34 crt - VS

  42.295.728,00 ₫
  13.484.399  - 162.421.110  13.484.399 ₫ - 162.421.110 ₫
 63. Khuy măng sét Dark Style Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Dark Style

  Vàng Hồng 18K & Đá Onyx Đen
  24.172.695,00 ₫
  10.300.864  - 103.008.645  10.300.864 ₫ - 103.008.645 ₫
 64. Khuy măng sét Deep Black Vàng Hồng 18K

  Khuy măng sét GLAMIRA Deep Black

  Vàng Hồng 18K & Đá Onyx Đen
  27.789.083,00 ₫
  11.841.939  - 118.419.390  11.841.939 ₫ - 118.419.390 ₫

You’ve viewed 60 of 1160 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng