Đang tải...
Tìm thấy 1262 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Crisp

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  48.962.030,00 ₫
  11.232.965  - 152.461.540  11.232.965 ₫ - 152.461.540 ₫
 2. Khuy măng sét Wob

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.592 crt - VS

  78.526.041,00 ₫
  10.064.103  - 175.584.070  10.064.103 ₫ - 175.584.070 ₫
 3. Khuy măng sét Sobble

  Bạch Kim 950
  40.194.146,00 ₫
  8.336.563  - 111.650.407  8.336.563 ₫ - 111.650.407 ₫
 4. Khuy măng sét Dingle

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.104 crt - VS

  45.356.387,00 ₫
  10.816.929  - 134.999.355  10.816.929 ₫ - 134.999.355 ₫
 5. Khuy măng sét Reform

  Bạch Kim 950
  69.460.991,00 ₫
  18.522.930  - 192.947.197  18.522.930 ₫ - 192.947.197 ₫
 6. Khuy măng sét Artsel

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  1.47 crt - VS

  203.390.544,00 ₫
  13.521.162  - 3.294.394.762  13.521.162 ₫ - 3.294.394.762 ₫
 7. Khuy Măng Sét Ajaden

  Bạch Kim 950
  60.596.880,00 ₫
  13.465.973  - 168.324.667  13.465.973 ₫ - 168.324.667 ₫
 8. Khuy măng sét Daiane

  Bạch Kim 950
  40.576.221,00 ₫
  9.768.349  - 112.711.725  9.768.349 ₫ - 112.711.725 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy Măng Sét Euston

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  61.092.161,00 ₫
  14.092.008  - 170.744.469  14.092.008 ₫ - 170.744.469 ₫
 11. Khuy măng sét Jurre

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.432 crt - VS

  68.606.276,00 ₫
  13.852.292  - 199.569.802  13.852.292 ₫ - 199.569.802 ₫
 12. Khuy măng sét Fox

  Bạch Kim 950 & Ngọc Lục Bảo

  8.64 crt - AA

  351.564.369,00 ₫
  32.745.127  - 27.298.455.521  32.745.127 ₫ - 27.298.455.521 ₫
 13. Khuy măng sét Youthful Mind

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  102.041.966,00 ₫
  16.768.788  - 263.022.331  16.768.788 ₫ - 263.022.331 ₫
 14. Khuy măng sét Khontkar

  Bạch Kim 950 & Đá Onyx Đen
  53.948.799,00 ₫
  14.985.777  - 149.857.777  14.985.777 ₫ - 149.857.777 ₫
 15. Khuy măng sét Tahlia

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  32.080.035,00 ₫
  7.429.209  - 92.277.862  7.429.209 ₫ - 92.277.862 ₫
 16. Khuy măng sét Pofy

  Bạch Kim 950
  72.899.654,00 ₫
  20.249.904  - 202.499.040  20.249.904 ₫ - 202.499.040 ₫
 17. Khuy măng sét Maat

  Bạch Kim 950 & Hồng Ngọc

  0.024 crt - AAA

  64.686.483,00 ₫
  17.076.144  - 180.819.892  17.076.144 ₫ - 180.819.892 ₫
 18. Khuy măng sét Undamilas

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Vàng

  0.08 crt - AAA

  56.026.146,00 ₫
  12.980.315  - 161.772.810  12.980.315 ₫ - 161.772.810 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy măng sét Inspiring Whisper

  Bạch Kim 950 & Kim Cương & Đá Swarovski

  18.12 crt - SI

  7.497.553.143,00 ₫
  35.745.113  - 12.505.242.615  35.745.113 ₫ - 12.505.242.615 ₫
 21. Khuy măng sét Aubert

  Bạch Kim 950 & Đá Tanzanite

  0.7 crt - AAA

  67.210.999,00 ₫
  16.918.787  - 809.175.404  16.918.787 ₫ - 809.175.404 ₫
 22. Khuy măng sét Volbety

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  52.915.786,00 ₫
  11.963.999  - 148.032.317  11.963.999 ₫ - 148.032.317 ₫
 23. Khuy măng sét Smart&Classy

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  4.32 crt - VS

  294.858.979,00 ₫
  26.082.895  - 451.356.350  26.082.895 ₫ - 451.356.350 ₫
 24. Khuy măng sét Avto

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.45 crt - VS

  85.694.873,00 ₫
  18.610.099  - 246.522.410  18.610.099 ₫ - 246.522.410 ₫
 25. Khuy măng sét Flavio

  Bạch Kim 950 & Đá Onyx Đen
  45.619.594,00 ₫
  12.672.109  - 126.721.095  12.672.109 ₫ - 126.721.095 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy măng sét Hidden Charisma

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  2.56 crt - SI

  270.225.132,00 ₫
  21.226.314  - 626.997.023  21.226.314 ₫ - 626.997.023 ₫
 28. Khuy măng sét Corrado

  Bạch Kim 950 & Đá Onyx Đen
  49.363.916,00 ₫
  13.712.199  - 137.121.990  13.712.199 ₫ - 137.121.990 ₫
 29. Khuy măng sét Zainab

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  72.251.543,00 ₫
  16.133.414  - 204.494.312  16.133.414 ₫ - 204.494.312 ₫
 30. Khuy Măng Sét Adhruth

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.14 crt - VS

  61.403.480,00 ₫
  14.752.571  - 179.121.787  14.752.571 ₫ - 179.121.787 ₫
 31. Khuy măng sét Reynard

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  78.517.549,00 ₫
  21.629.613  - 218.899.898  21.629.613 ₫ - 218.899.898 ₫
 32. Khuy măng sét Fair&Noble

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  1.008 crt - VS

  85.442.990,00 ₫
  17.660.293  - 258.281.793  17.660.293 ₫ - 258.281.793 ₫
 33. Khuy măng sét Bradley

  Bạch Kim 950 & Đá Onyx Đen
  94.677.851,00 ₫
  26.299.403  - 262.994.032  26.299.403 ₫ - 262.994.032 ₫
 34. Khuy măng sét Jazzy Mood

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire

  2.24 crt - AAA

  73.210.970,00 ₫
  18.551.798  - 409.215.035  18.551.798 ₫ - 409.215.035 ₫
 35. Khuy măng sét Exciting Journey

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  9.96 crt - SI

  10.194.633.980,00 ₫
  26.804.589  - 10.378.436.881  26.804.589 ₫ - 10.378.436.881 ₫
 36. Khuy Măng Sét Hermetis

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  3.256 crt - SI

  520.426.776,00 ₫
  23.535.737  - 6.257.984.489  23.535.737 ₫ - 6.257.984.489 ₫
 37. Khuy măng sét Splendid Logic

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  49.692.216,00 ₫
  13.032.957  - 137.574.818  13.032.957 ₫ - 137.574.818 ₫
 38. Khuy Măng Sét Abboudi

  Bạch Kim 950
  49.516.744,00 ₫
  11.003.721  - 137.546.512  11.003.721 ₫ - 137.546.512 ₫
 39. Khuy măng sét Black Magic

  Bạch Kim 950 & Đá Onyx Đen
  41.646.028,00 ₫
  11.568.341  - 115.683.412  11.568.341 ₫ - 115.683.412 ₫
 40. Khuy Măng Sét Giordani

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  88.864.670,00 ₫
  30.480.987  - 248.305.420  30.480.987 ₫ - 248.305.420 ₫
 41. Khuy măng sét Well Buckle

  Bạch Kim 950 & Đá Onyx Đen
  61.819.515,00 ₫
  17.172.087  - 171.720.877  17.172.087 ₫ - 171.720.877 ₫
 42. Khuy Măng Sét Tilian

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  78.293.966,00 ₫
  16.611.996  - 229.583.811  16.611.996 ₫ - 229.583.811 ₫
 43. Khuy Măng Sét Ahmiel

  Bạch Kim 950 & Hồng Ngọc & Kim Cương

  1.516 crt - AA

  119.373.960,00 ₫
  20.797.825  - 546.407.782  20.797.825 ₫ - 546.407.782 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy măng sét VIP

  Bạch Kim 950 & Ngọc Lục Bảo

  0.576 crt - AAA

  80.886.408,00 ₫
  21.014.051  - 262.668.564  21.014.051 ₫ - 262.668.564 ₫
 46. Khuy măng sét Simply Wise

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.72 crt - AAA

  71.827.016,00 ₫
  15.856.056  - 221.447.061  15.856.056 ₫ - 221.447.061 ₫
 47. Khuy măng sét Archibaldo

  Bạch Kim 950 & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - VS

  64.881.766,00 ₫
  17.299.446  - 183.409.504  17.299.446 ₫ - 183.409.504 ₫
 48. Khuy măng sét Deep Black

  Bạch Kim 950 & Đá Onyx Đen
  50.586.552,00 ₫
  14.051.820  - 140.518.200  14.051.820 ₫ - 140.518.200 ₫
 49. Khuy măng sét Humberto

  Bạch Kim 950 & Hồng Ngọc & Đá Onyx Đen

  0.42 crt - AAA

  90.282.588,00 ₫
  24.410.261  - 283.328.841  24.410.261 ₫ - 283.328.841 ₫
 50. Khuy măng sét Oswald

  Bạch Kim 950 & Đá Onyx Đen
  61.437.444,00 ₫
  17.065.956  - 170.659.567  17.065.956 ₫ - 170.659.567 ₫
 51. Khuy măng sét Ramiro

  Bạch Kim 950 & Đá Garnet & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  55.369.545,00 ₫
  15.113.135  - 171.961.441  15.113.135 ₫ - 171.961.441 ₫
 52. Khuy Măng Sét Bledig

  Bạch Kim 950
  93.302.385,00 ₫
  20.733.863  - 259.173.292  20.733.863 ₫ - 259.173.292 ₫
 53. Khuy măng sét Contemporary Tale

  Bạch Kim 950 & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.38 crt - AAA

  65.037.425,00 ₫
  16.344.261  - 198.253.771  16.344.261 ₫ - 198.253.771 ₫
 54. Khuy măng sét Adelhard

  Bạch Kim 950 & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.208 crt - VS

  52.086.543,00 ₫
  12.990.504  - 149.037.024  12.990.504 ₫ - 149.037.024 ₫
 55. Khuy Măng Sét Aleser

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire

  0.372 crt - AAA

  69.228.914,00 ₫
  16.243.790  - 233.050.777  16.243.790 ₫ - 233.050.777 ₫
 56. Khuy Măng Sét Zymond

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire & Kim Cương

  1.1 crt - AAA

  95.781.619,00 ₫
  14.771.533  - 218.701.790  14.771.533 ₫ - 218.701.790 ₫
 57. Khuy Măng Sét Aireus

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.424 crt - AAA

  86.161.854,00 ₫
  17.697.085  - 248.291.274  17.697.085 ₫ - 248.291.274 ₫
 58. Khuy măng sét Mysterious Vibe

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.54 crt - VS

  80.795.841,00 ₫
  17.116.899  - 233.829.078  17.116.899 ₫ - 233.829.078 ₫
 59. Khuy măng sét Baldwin

  Bạch Kim 950 & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - VS

  67.131.755,00 ₫
  17.193.314  - 192.763.231  17.193.314 ₫ - 192.763.231 ₫
 60. Khuy Măng Sét Andreis

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Đen & Đá Onyx Đen

  0.2 crt - AAA

  97.641.044,00 ₫
  19.457.454  - 273.847.752  19.457.454 ₫ - 273.847.752 ₫
 61. Khuy Măng Sét Giffard

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  65.108.180,00 ₫
  23.631.963  - 182.447.244  23.631.963 ₫ - 182.447.244 ₫
 62. Khuy Măng Sét Ravinger

  Bạch Kim 950 & Hồng Ngọc

  0.312 crt - AAA

  69.019.482,00 ₫
  24.650.826  - 223.145.164  24.650.826 ₫ - 223.145.164 ₫
 63. Khuy Măng Sét Arturo

  Bạch Kim 950 & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  84.602.426,00 ₫
  17.875.952  - 239.673.387  17.875.952 ₫ - 239.673.387 ₫
 64. Khuy Măng Sét Aerrion

  Bạch Kim 950 & Ngọc Lục Bảo

  1 crt - AA

  96.231.617,00 ₫
  19.460.284  - 405.762.223  19.460.284 ₫ - 405.762.223 ₫

You’ve viewed 60 of 1262 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng