Đang tải...
Tìm thấy 30 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng đeo ngón tay Mestura

  Vòng đeo ngón tay Mestura

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.21 crt - AAA

  8.783.165,00 ₫
  4.542.431  - 66.395.910  4.542.431 ₫ - 66.395.910 ₫
 2. Vòng đeo ngón tay Horne

  Vòng đeo ngón tay Horne

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.104 crt - AAA

  10.229.101,00 ₫
  5.370.257  - 63.268.564  5.370.257 ₫ - 63.268.564 ₫
 3. Vòng đeo ngón tay Roheline

  Vòng đeo ngón tay Roheline

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.306 crt - AAA

  11.549.377,00 ₫
  5.688.651  - 86.688.261  5.688.651 ₫ - 86.688.261 ₫
 4. Lắc chân nữ Seos

  Lắc chân nữ Seos

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.21 crt - AAA

  14.863.513,00 ₫
  7.488.643  - 101.207.063  7.488.643 ₫ - 101.207.063 ₫
 5. Vòng đeo ngón tay Suiwer

  Vòng đeo ngón tay Suiwer

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.152 crt - AAA

  10.884.853,00 ₫
  5.518.841  - 69.169.477  5.518.841 ₫ - 69.169.477 ₫
 6. Lắc chân nữ Zelmiranka

  Lắc chân nữ Zelmiranka

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.109 crt - AAA

  20.801.504,00 ₫
  9.731.557  - 117.551.327  9.731.557 ₫ - 117.551.327 ₫
 7. Lắc chân nữ Fluwidu

  Lắc chân nữ Fluwidu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  13.698.613,00 ₫
  6.969.023  - 78.622.265  6.969.023 ₫ - 78.622.265 ₫
 8. Lắc chân nữ Narasi

  Lắc chân nữ Narasi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.09 crt - AAA

  11.234.945,00 ₫
  5.848.274  - 69.325.142  5.848.274 ₫ - 69.325.142 ₫
 9. Lắc chân nữ Seoltang

  Lắc chân nữ Seoltang

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.51 crt - AAA

  18.569.910,00 ₫
  8.028.640  - 130.754.092  8.028.640 ₫ - 130.754.092 ₫
 10. Lắc Chân Monserrat

  Lắc Chân GLAMIRA Monserrat

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  19.108.493,00 ₫
  9.326.842  - 116.985.290  9.326.842 ₫ - 116.985.290 ₫
 11. Vòng đeo ngón tay Noramon

  Vòng đeo ngón tay Noramon

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.17 crt - AAA

  9.561.745,00 ₫
  4.988.183  - 65.391.191  4.988.183 ₫ - 65.391.191 ₫
 12. Vòng đeo ngón tay Oatan

  Vòng đeo ngón tay Oatan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  9.779.387,00 ₫
  4.966.957  - 61.386.500  4.966.957 ₫ - 61.386.500 ₫
 13. Lắc Chân Pyper

  Lắc Chân GLAMIRA Pyper

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.346 crt - AAA

  21.378.576,00 ₫
  9.161.276  - 122.291.867  9.161.276 ₫ - 122.291.867 ₫
 14. Lắc chân nữ Mieszanina

  Lắc chân nữ Mieszanina

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.616 crt - AAA

  20.499.523,00 ₫
  8.682.977  - 161.263.383  8.682.977 ₫ - 161.263.383 ₫
 15. Đồ trang sức trên cơ thể Miksi

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Miksi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  1.6 crt - AAA

  35.415.114,00 ₫
  -811.092  - 322.668.277  -811.092 ₫ - 322.668.277 ₫
 16. Vòng đeo ngón tay Rosalyn

  Vòng đeo ngón tay Rosalyn

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  11.430.227,00 ₫
  5.879.688  - 72.042.107  5.879.688 ₫ - 72.042.107 ₫
 17. Kẹp môi Chloen

  Kẹp môi GLAMIRA Chloen

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  6.177.988,00 ₫
  3.419.983  - 35.278.129  3.419.983 ₫ - 35.278.129 ₫
 18. Lắc chân nữ Vendel

  Lắc chân nữ Vendel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.17 crt - AAA

  13.777.575,00 ₫
  7.152.418  - 91.287.300  7.152.418 ₫ - 91.287.300 ₫
 19. Vòng đeo ngón tay Cukier

  Vòng đeo ngón tay Cukier

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  11.036.266,00 ₫
  5.200.446  - 72.834.556  5.200.446 ₫ - 72.834.556 ₫
 20. Lắc chân nữ Isukira

  Lắc chân nữ Isukira

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.348 crt - AAA

  20.664.239,00 ₫
  7.829.396  - 141.706.868  7.829.396 ₫ - 141.706.868 ₫
 21. Lắc chân nữ Boleta

  Lắc chân nữ Boleta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.088 crt - AAA

  16.872.371,00 ₫
  8.020.716  - 100.641.031  8.020.716 ₫ - 100.641.031 ₫
 22. Lắc chân nữ Groente

  Lắc chân nữ Groente

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.448 crt - AAA

  17.876.801,00 ₫
  8.221.658  - 131.504.089  8.221.658 ₫ - 131.504.089 ₫
 23. Vòng đeo ngón tay Kijanties

  Vòng đeo ngón tay Kijanties

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  9.581.275,00 ₫
  4.966.957  - 59.971.412  4.966.957 ₫ - 59.971.412 ₫
 24. Vòng đeo ngón tay Imvange

  Vòng đeo ngón tay Imvange

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.33 crt - AAA

  11.636.263,00 ₫
  5.624.973  - 88.259.011  5.624.973 ₫ - 88.259.011 ₫
 25. Vòng đeo ngón tay Hipu

  Vòng đeo ngón tay Hipu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.168 crt - AAA

  11.517.114,00 ₫
  5.816.010  - 73.612.856  5.816.010 ₫ - 73.612.856 ₫
 26. Vòng đeo ngón tay Futurisme

  Vòng đeo ngón tay Futurisme

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.21 crt - AAA

  12.101.827,00 ₫
  5.518.841  - 65.461.947  5.518.841 ₫ - 65.461.947 ₫
 27. Kẹp môi Futuryst

  Kẹp môi GLAMIRA Futuryst

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.074 crt - AAA

  7.143.078,00 ₫
  3.635.076  - 39.495.094  3.635.076 ₫ - 39.495.094 ₫
 28. Vòng đeo ngón tay Metamorp

  Vòng đeo ngón tay Metamorp

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.124 crt - AAA

  9.862.310,00 ₫
  5.030.636  - 56.561.049  5.030.636 ₫ - 56.561.049 ₫
 29. Vòng đeo ngón tay Nellyn

  Vòng đeo ngón tay Nellyn

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  11.077.021,00 ₫
  5.709.878  - 72.296.822  5.709.878 ₫ - 72.296.822 ₫
 30. Lắc chân nữ Dinamies

  Lắc chân nữ Dinamies

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.268 crt - AAA

  14.752.570,00 ₫
  7.050.532  - 87.339.205  7.050.532 ₫ - 87.339.205 ₫

You’ve viewed 30 of 30 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng