Đang tải...
Tìm thấy 1732 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương Vàng

  0.62 crt - VS1

  44.394.127,00 ₫
  7.947.131  - 1.115.202.254  7.947.131 ₫ - 1.115.202.254 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Gratia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.08 crt - VS1

  15.268.794,00 ₫
  7.726.378  - 78.027.928  7.726.378 ₫ - 78.027.928 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.16 crt - VS1

  21.913.762,00 ₫
  6.084.026  - 68.759.100  6.084.026 ₫ - 68.759.100 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Efrata

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương Vàng

  0.47 crt - AAA

  29.209.105,00 ₫
  7.473.360  - 851.797.845  7.473.360 ₫ - 851.797.845 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Lugh

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương Vàng

  0.78 crt - AAA

  29.777.404,00 ₫
  6.240.536  - 1.117.947.528  6.240.536 ₫ - 1.117.947.528 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Angelika

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.015 crt - VS1

  9.429.011,00 ₫
  5.076.201  - 51.395.977  5.076.201 ₫ - 51.395.977 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Breadth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.5 crt - VS1

  54.950.965,00 ₫
  7.025.910  - 1.097.839.135  7.025.910 ₫ - 1.097.839.135 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Aldea

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương Đen

  1.176 crt - VS1

  142.116.117,00 ₫
  6.022.612  - 2.045.395.964  6.022.612 ₫ - 2.045.395.964 ₫
 9. Nhẫn đính hôn Manana

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương Đen

  1.08 crt - VS1

  63.925.450,00 ₫
  7.238.172  - 1.818.939.486  7.238.172 ₫ - 1.818.939.486 ₫
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy

  Nhẫn đính hôn Joy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.16 crt - VS1

  28.142.412,00 ₫
  9.184.484  - 104.419.313  9.184.484 ₫ - 104.419.313 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Alonnisos

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương Vàng

  0.87 crt - AAA

  52.240.788,00 ₫
  9.356.559  - 906.519.284  9.356.559 ₫ - 906.519.284 ₫
 12. Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.76 crt - AAA

  42.137.345,00 ₫
  10.597.307  - 1.148.117.193  10.597.307 ₫ - 1.148.117.193 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt

  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.25 crt - AAA

  19.748.677,00 ₫
  8.102.791  - 293.644.828  8.102.791 ₫ - 293.644.828 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt

  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.5 crt - VS1

  43.323.755,00 ₫
  8.677.316  - 1.120.551.287  8.677.316 ₫ - 1.120.551.287 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.5 crt - AAA

  18.425.005,00 ₫
  7.356.191  - 1.100.174.027  7.356.191 ₫ - 1.100.174.027 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cadence

  Nhẫn đính hôn Cadence

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương Đen

  1.12 crt - VS1

  88.077.600,00 ₫
  7.387.606  - 2.893.896.660  7.387.606 ₫ - 2.893.896.660 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Empire

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương Đen

  0.19 crt - VS1

  20.096.506,00 ₫
  5.916.197  - 73.895.870  5.916.197 ₫ - 73.895.870 ₫
 18. Glamira Bộ cô dâu Crinkly Ring A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  1.09 crt - AAA

  45.549.122,00 ₫
  13.771.632  - 311.050.408  13.771.632 ₫ - 311.050.408 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Zanyria

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương Vàng & Kim Cương Xanh Lá Cây

  1.06 crt - VS1

  100.362.257,00 ₫
  8.057.508  - 1.827.146.993  8.057.508 ₫ - 1.827.146.993 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Daniele

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương Đen

  0.19 crt - VS1

  27.835.621,00 ₫
  9.434.671  - 115.287.185  9.434.671 ₫ - 115.287.185 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.25 crt - VS1

  26.261.761,00 ₫
  7.141.097  - 277.300.565  7.141.097 ₫ - 277.300.565 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.07crt

  Nhẫn đính hôn Joy 0.07crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.07 crt - VS1

  17.371.615,00 ₫
  7.528.266  - 87.650.527  7.528.266 ₫ - 87.650.527 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Iodine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương Đen

  0.13 crt - VS1

  20.271.978,00 ₫
  6.113.178  - 73.103.421  6.113.178 ₫ - 73.103.421 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cadence 1.6 crt

  Nhẫn đính hôn Cadence 1.6 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương Đen

  1.72 crt - VS1

  166.032.231,00 ₫
  7.627.322  - 3.257.361.916  7.627.322 ₫ - 3.257.361.916 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.1crt

  Nhẫn đính hôn Joy 0.1crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.1 crt - VS1

  21.243.011,00 ₫
  7.706.566  - 91.938.237  7.706.566 ₫ - 91.938.237 ₫
 27. Nhẫn đính hôn Enero

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.1 crt - VS1

  25.643.934,00 ₫
  9.069.862  - 102.551.397  9.069.862 ₫ - 102.551.397 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt

  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương Đen

  0.576 crt - VS1

  45.216.859,00 ₫
  9.700.425  - 1.129.791.807  9.700.425 ₫ - 1.129.791.807 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney

  Nhẫn đính hôn Daffney

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương Vàng & Kim Cương Xanh Dương

  0.94 crt - VS1

  76.782.369,00 ₫
  9.470.331  - 1.147.904.928  9.470.331 ₫ - 1.147.904.928 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.16crt

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.16 crt - VS1

  22.544.042,00 ₫
  5.936.575  - 72.367.575  5.936.575 ₫ - 72.367.575 ₫
 31. Nhẫn nữ Vitaly

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.11 crt - AAA

  11.899.754,00 ₫
  5.646.199  - 61.782.724  5.646.199 ₫ - 61.782.724 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Marquita

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương Đen & Kim Cương Vàng

  2.964 crt - VS1

  317.759.341,00 ₫
  10.290.517  - 4.152.900.126  10.290.517 ₫ - 4.152.900.126 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Menba

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.62 crt - VS1

  89.481.083,00 ₫
  6.962.230  - 1.629.048.876  6.962.230 ₫ - 1.629.048.876 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 1 crt

  Nhẫn đính hôn Ageall 1 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương Đen

  1.24 crt - VS1

  82.035.175,00 ₫
  8.807.504  - 2.914.472.028  8.807.504 ₫ - 2.914.472.028 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  1 crt - VS1

  86.230.344,00 ₫
  6.926.004  - 2.879.420.312  6.926.004 ₫ - 2.879.420.312 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Odelyn

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương Đen

  0.78 crt - VS1

  99.657.260,00 ₫
  5.850.537  - 1.622.058.343  5.850.537 ₫ - 1.622.058.343 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Lillian

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  1.558 crt - AAA

  61.702.913,00 ₫
  9.469.765  - 471.790.210  9.469.765 ₫ - 471.790.210 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Gaynelle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương Đen

  1.16 crt - VS1

  181.780.457,00 ₫
  7.938.641  - 2.063.169.462  7.938.641 ₫ - 2.063.169.462 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Choice

  Nhẫn đính hôn Bridal Choice

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.5 crt - AAA

  20.909.049,00 ₫
  9.260.332  - 1.114.395.655  9.260.332 ₫ - 1.114.395.655 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.1crt

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.1crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.1 crt - VS1

  19.304.058,00 ₫
  5.764.500  - 66.254.397  5.764.500 ₫ - 66.254.397 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Ebbony

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương Xanh Lá Cây

  1.22 crt - VS1

  93.125.784,00 ₫
  11.533.530  - 1.863.585.506  11.533.530 ₫ - 1.863.585.506 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Lordecita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương Đen & Kim Cương Vàng

  1.076 crt - VS1

  149.532.590,00 ₫
  8.340.525  - 1.222.508.349  8.340.525 ₫ - 1.222.508.349 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.05 crt - VS1

  11.831.546,00 ₫
  5.484.878  - 58.542.168  5.484.878 ₫ - 58.542.168 ₫
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 0.5 crt

  Nhẫn đính hôn Ageall 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương Vàng

  0.74 crt - AAA

  31.668.527,00 ₫
  11.682.963  - 1.157.937.904  11.682.963 ₫ - 1.157.937.904 ₫
 45. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Tonia

  Nhẫn đính hôn Tonia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.25 crt - AAA

  20.527.259,00 ₫
  8.275.432  - 119.348.485  8.275.432 ₫ - 119.348.485 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Viviette 1.0 crt

  Nhẫn đính hôn Viviette 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương Đen

  1.18 crt - VS1

  84.668.371,00 ₫
  10.040.046  - 2.927.094.616  10.040.046 ₫ - 2.927.094.616 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 0.25 crt

  Nhẫn đính hôn Daffney 0.25 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.646 crt - VS1

  49.611.838,00 ₫
  9.183.352  - 322.215.451  9.183.352 ₫ - 322.215.451 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Ebba

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương Vàng

  1.168 crt - AAA

  39.331.226,00 ₫
  9.235.993  - 2.912.122.982  9.235.993 ₫ - 2.912.122.982 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Sydney 0.8 crt

  Nhẫn đính hôn Sydney 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương Đen

  0.938 crt - VS1

  67.669.771,00 ₫
  9.064.485  - 1.830.514.904  9.064.485 ₫ - 1.830.514.904 ₫
 50. Nhẫn đính hôn Hydrogenation

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương Đen & Kim Cương Vàng

  0.938 crt - VS1

  64.682.804,00 ₫
  9.275.898  - 1.461.799.668  9.275.898 ₫ - 1.461.799.668 ₫
 51. Nhẫn nữ Clerical

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.16 crt - VS1

  23.582.150,00 ₫
  6.452.799  - 78.310.943  6.452.799 ₫ - 78.310.943 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Abella

  Nhẫn đính hôn Abella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương Đen

  0.606 crt - VS1

  47.226.849,00 ₫
  8.582.223  - 1.118.980.542  8.582.223 ₫ - 1.118.980.542 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Arthalia

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương Vàng

  1.8 crt - VS1

  133.500.780,00 ₫
  9.271.653  - 1.913.835.264  9.271.653 ₫ - 1.913.835.264 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hayley

  Nhẫn đính hôn Hayley

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  1.02 crt - VS1

  182.178.096,00 ₫
  8.984.673  - 2.060.862.867  8.984.673 ₫ - 2.060.862.867 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Céline

  Nhẫn đính hôn Céline

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.35 crt - VS1

  326.594.017,00 ₫
  7.334.681  - 386.333.069  7.334.681 ₫ - 386.333.069 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cadence 2.0 crt

  Nhẫn đính hôn Cadence 2.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương Đen

  2.144 crt - VS1

  350.565.601,00 ₫
  9.610.425  - 3.720.534.246  9.610.425 ₫ - 3.720.534.246 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Efthemia

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương & Kim Cương Vàng

  0.318 crt - AAA

  22.030.648,00 ₫
  8.108.451  - 101.546.683  8.108.451 ₫ - 101.546.683 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Julia 0.5crt

  Nhẫn đính hôn Julia 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.5 crt - AAA

  19.463.113,00 ₫
  7.330.153  - 1.106.117.395  7.330.153 ₫ - 1.106.117.395 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Starila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương Vàng

  0.45 crt - VS1

  34.972.757,00 ₫
  7.720.717  - 394.823.594  7.720.717 ₫ - 394.823.594 ₫
 60. Nhẫn đính hôn Vaisselle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  1 crt - VS1

  179.286.791,00 ₫
  6.219.309  - 2.329.531.407  6.219.309 ₫ - 2.329.531.407 ₫
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 1.0 crt

  Nhẫn đính hôn Daffney 1.0 crt

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương Vàng & Kim Cương Xanh Dương

  1.476 crt - AAA

  50.231.929,00 ₫
  8.322.412  - 2.920.358.793  8.322.412 ₫ - 2.920.358.793 ₫

You’ve viewed 60 of 1732 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng