Đang tải...
Tìm thấy 1732 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Bridal Rise 0.5crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Bridal Rise 0.5crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.5 crt - VS1

  36.853.304,00 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Joy Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Joy

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  0.16 crt - AAA

  15.754.914,00 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Linderoth Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Linderoth

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.16 crt - VS1

  20.154.817,00 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Joy 0.1crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Joy 0.1crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  13.431.948,00 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Cadence Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng & Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Cadence

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng & Kim Cương Đen

  1.12 crt - VS1

  83.041.732,00 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Joy 0.25crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Joy 0.25crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Nâu

  0.25 crt - VS1

  210.580.229,00 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Joy 0.5crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Joy 0.5crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.5 crt - VS1

  39.792.970,00 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Bridal Rise 1.0crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Bridal Rise 1.0crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  1 crt - AAA

  27.591.177,00 ₫
 9. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Joy 0.07crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Joy 0.07crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng

  0.07 crt - VS1

  15.249.063,00 ₫
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Bridal Rise 0.16crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Bridal Rise 0.16crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.16 crt - VS1

  20.686.082,00 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Bridal Rise Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Bridal Rise

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.25 crt - VS1

  25.557.769,00 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Abella Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen & Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Abella

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen & Kim Cương Vàng

  0.606 crt - AAA

  23.265.623,00 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Cadence 1.6 crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương Nâu & Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Cadence 1.6 crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Nâu & Kim Cương Đen

  1.72 crt - VS1

  197.083.932,00 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Ageall 0.5 crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Ageall 0.5 crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương Đen

  0.74 crt - VS1

  44.102.299,00 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Kabena 0.5 crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Kabena 0.5 crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương Đen

  0.576 crt - VS1

  41.530.599,00 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Viviette 1.0 crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen & Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Viviette 1.0 crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen & Kim Cương Vàng

  1.18 crt - AAA

  37.203.694,00 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Bridal Rise 0.05crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Nâu

  0.05 crt - VS1

  10.523.373,00 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Daffney Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương Vàng & Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Daffney

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương Vàng & Kim Cương Xanh Dương

  0.94 crt - VS1

  57.071.115,00 ₫
 19. Nhẫn Vitaly Vàng 585 & Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Vitaly

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.11 crt - AAA

  10.623.948,00 ₫
 20. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Bridal Rise 0.1crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Bridal Rise 0.1crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.1 crt - VS1

  17.590.956,00 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Dahlia 0.25crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng & Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Dahlia 0.25crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng & Kim Cương Đen

  0.33 crt - VS1

  27.619.293,00 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn April Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA April

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  10.806.173,00 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Daffney 1.0 crt Vàng 585 & Kim Cương Vàng & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Daffney 1.0 crt

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương Xanh Lá Cây

  1.476 crt - VS1

  104.602.441,00 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Tonia Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Tonia

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  0.25 crt - AAA

  17.944.862,00 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Hayley 2.15crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Hayley 2.15crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Nâu

  2.15 crt - VS1

  245.731.863,00 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Effie 0.5 crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Effie 0.5 crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng

  0.5 crt - VS1

  37.667.910,00 ₫
 27. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Joy 1.0crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Joy 1.0crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  1 crt - VS1

  78.414.454,00 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Alina Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Alina

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương Đen

  0.596 crt - VS1

  39.893.003,00 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Daffney 0.25 crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Daffney 0.25 crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.646 crt - VS1

  46.047.837,00 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Ageall 0.16 crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng & Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Ageall 0.16 crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng & Kim Cương Đen

  0.4 crt - VS1

  23.802.024,00 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Julia 0.5crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Julia 0.5crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  0.5 crt - AAA

  17.317.888,00 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Daffney 0.16 crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen & Kim Cương Vàng & Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Daffney 0.16 crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen & Kim Cương Vàng & Kim Cương Xanh Dương

  0.556 crt - AAA

  31.343.826,00 ₫

You’ve viewed 60 of 1732 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...