Đang tải...
Tìm thấy 171 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Gisu Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Gisu

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.744 crt - VS

  99.773.472,00 ₫
  6.367.069  - 1.547.887.444  6.367.069 ₫ - 1.547.887.444 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Lugh Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Lugh

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.78 crt - VS

  22.261.492,00 ₫
  5.454.591  - 1.062.895.151  5.454.591 ₫ - 1.062.895.151 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Iodine Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Iodine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  14.027.559,00 ₫
  5.353.205  - 64.968.444  5.353.205 ₫ - 64.968.444 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Agnella 0.8 crt Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Agnella 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.904 crt - SI

  91.346.229,00 ₫
  6.975.388  - 228.808.971  6.975.388 ₫ - 228.808.971 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Odelyn Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Odelyn

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.78 crt - VS

  28.004.292,00 ₫
  5.147.728  - 1.544.670.115  5.147.728 ₫ - 1.544.670.115 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Gaynelle Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Gaynelle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.16 crt - VS

  183.822.853,00 ₫
  6.874.002  - 1.963.828.802  6.874.002 ₫ - 1.963.828.802 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Leare Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Leare

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.47 crt - VS

  17.829.146,00 ₫
  5.583.014  - 368.357.304  5.583.014 ₫ - 368.357.304 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Efthemia Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Efthemia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.318 crt - VS

  22.798.705,00 ₫
  7.015.943  - 82.569.134  7.015.943 ₫ - 82.569.134 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Multipla Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Multipla

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  66.512.224,00 ₫
  6.285.960  - 1.225.478.487  6.285.960 ₫ - 1.225.478.487 ₫
 11. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Snegyl Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Snegyl

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.752 crt - VS

  412.401.479,00 ₫
  6.754.771  - 2.560.359.729  6.754.771 ₫ - 2.560.359.729 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Janiecere Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Janiecere

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.7 crt - VS

  63.040.480,00 ₫
  6.062.910  - 1.016.873.805  6.062.910 ₫ - 1.016.873.805 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Nhẫn đính hôn Brittany Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Brittany

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.55 crt - VS

  24.693.415,00 ₫
  6.367.069  - 813.903.505  6.367.069 ₫ - 813.903.505 ₫
 15. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Spenni Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Spenni

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.632 crt - VS

  335.942.565,00 ₫
  6.754.771  - 454.927.825  6.754.771 ₫ - 454.927.825 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Gredel Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Gredel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.59 crt - VS

  23.713.886,00 ₫
  7.210.604  - 1.066.355.803  7.210.604 ₫ - 1.066.355.803 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Neveda 0.5 crt Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Neveda 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.55 crt - VS

  58.219.350,00 ₫
  7.426.355  - 1.052.323.917  7.426.355 ₫ - 1.052.323.917 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Aunay Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Aunay

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.136 crt - VS

  16.597.909,00 ₫
  7.320.102  - 86.611.076  7.320.102 ₫ - 86.611.076 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Tewalle Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Tewalle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.732 crt - VS

  55.479.212,00 ₫
  6.657.440  - 3.108.184.598  6.657.440 ₫ - 3.108.184.598 ₫
 21. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Annige Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Annige

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.632 crt - VS

  282.657.624,00 ₫
  6.637.974  - 1.294.867.383  6.637.974 ₫ - 1.294.867.383 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Calentes Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Calentes

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  11.038.686,00 ₫
  5.251.818  - 103.319.564  5.251.818 ₫ - 103.319.564 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Mylenda Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Mylenda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.66 crt - VS

  46.662.376,00 ₫
  6.636.893  - 2.816.799.900  6.636.893 ₫ - 2.816.799.900 ₫
 24. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Besett Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Besett

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.812 crt - VS

  814.054.913,00 ₫
  7.007.832  - 2.880.078.569  7.007.832 ₫ - 2.880.078.569 ₫
 25. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Neta Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Neta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.89 crt - VS

  110.802.697,00 ₫
  8.971.755  - 1.752.931.432  8.971.755 ₫ - 1.752.931.432 ₫
 26. Nhẫn đính hôn Hema Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Hema

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.26 crt - VS

  24.875.100,00 ₫
  6.345.981  - 83.218.007  6.345.981 ₫ - 83.218.007 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Neveda Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Neveda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  15.642.713,00 ₫
  7.221.960  - 266.443.629  7.221.960 ₫ - 266.443.629 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Ailefroide Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Ailefroide

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.58 crt - VS

  66.576.029,00 ₫
  7.124.629  - 831.504.200  7.124.629 ₫ - 831.504.200 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Amaya Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Amaya

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  35.067.278,00 ₫
  7.267.381  - 282.908.792  7.267.381 ₫ - 282.908.792 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Bouvais Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Bouvais

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  13.549.285,00 ₫
  5.373.482  - 66.658.216  5.373.482 ₫ - 66.658.216 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Ariel Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Ariel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.7 crt - VS

  98.590.901,00 ₫
  7.105.163  - 1.554.078.778  7.105.163 ₫ - 1.554.078.778 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bayamine 2.0 crt Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Bayamine 2.0 crt

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Aquamarine & Đá Swarovski

  2.12 crt - AAA

  35.453.899,00 ₫
  8.754.923  - 3.559.070.488  8.754.923 ₫ - 3.559.070.488 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Obtuse Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Obtuse

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.748 crt - VS

  88.208.386,00 ₫
  9.803.395  - 1.605.988.650  9.803.395 ₫ - 1.605.988.650 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Litasi Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Litasi

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.41 crt - VS

  166.641.767,00 ₫
  8.156.878  - 2.524.996.131  8.156.878 ₫ - 2.524.996.131 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Tranquill Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Tranquill

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.56 crt - VS

  21.687.510,00 ₫
  6.540.643  - 1.055.122.187  6.540.643 ₫ - 1.055.122.187 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alonsa Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Alonsa

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.6 crt - AA

  15.896.315,00 ₫
  5.724.144  - 1.054.473.312  5.724.144 ₫ - 1.054.473.312 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Forsany Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Forsany

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.396 crt - VS

  11.350.956,00 ₫
  5.353.205  - 1.205.931.176  5.353.205 ₫ - 1.205.931.176 ₫
  Mới

 39. Nhẫn đính hôn Saundria Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Saundria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.2 crt - VS

  224.317.958,00 ₫
  7.929.772  - 2.788.249.466  7.929.772 ₫ - 2.788.249.466 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Kerry Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Kerry

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.756 crt - VS

  30.052.839,00 ₫
  7.036.220  - 1.556.741.862  7.036.220 ₫ - 1.556.741.862 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Jeslanie Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Jeslanie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.76 crt - VS

  833.729.566,00 ₫
  13.266.757  - 1.850.194.854  13.266.757 ₫ - 1.850.194.854 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Dextrad Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Dextrad

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.142 crt - VS

  16.386.755,00 ₫
  6.285.960  - 76.729.275  6.285.960 ₫ - 76.729.275 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bayamine 1.0 crt Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Bayamine 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.12 crt - VS

  221.683.533,00 ₫
  8.431.298  - 2.790.763.853  8.431.298 ₫ - 2.790.763.853 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Matso Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Matso

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  13.340.023,00 ₫
  6.306.237  - 94.127.189  6.306.237 ₫ - 94.127.189 ₫
  Mới

 45. Nhẫn đính hôn Renske Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Renske

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.8 crt - SI

  72.136.604,00 ₫
  8.005.475  - 218.197.189  8.005.475 ₫ - 218.197.189 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bayamine 1.6 crt Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Bayamine 1.6 crt

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.72 crt - VS

  59.594.693,00 ₫
  8.584.594  - 3.137.573.160  8.584.594 ₫ - 3.137.573.160 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Margalit Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Margalit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  30.179.098,00 ₫
  6.164.296  - 193.229.078  6.164.296 ₫ - 193.229.078 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Ihrel Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Ihrel

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.212 crt - VS

  9.625.493,00 ₫
  4.907.104  - 67.861.336  4.907.104 ₫ - 67.861.336 ₫
  Mới

 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joyce Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Joyce

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.596 crt - VS

  61.584.300,00 ₫
  7.437.710  - 1.065.706.932  7.437.710 ₫ - 1.065.706.932 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Iselin Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Iselin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.86 crt - VS

  107.990.642,00 ₫
  7.891.921  - 1.736.425.714  7.891.921 ₫ - 1.736.425.714 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kylie Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Kylie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.33 crt - VS

  33.792.242,00 ₫
  6.586.064  - 275.068.240  6.586.064 ₫ - 275.068.240 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Neveda 1.0 crt Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Neveda 1.0 crt

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.05 crt - VS

  215.298.618,00 ₫
  8.153.093  - 2.762.564.899  8.153.093 ₫ - 2.762.564.899 ₫
 54. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Teswe Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Teswe

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.932 crt - VS

  959.019.444,00 ₫
  6.871.568  - 5.138.766.252  6.871.568 ₫ - 5.138.766.252 ₫
 55. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Htoni Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Htoni

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.382 crt - VS

  19.932.848,00 ₫
  6.735.305  - 3.242.285.101  6.735.305 ₫ - 3.242.285.101 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Laskon Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Laskon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.46 crt - VS

  34.910.467,00 ₫
  6.164.296  - 267.822.481  6.164.296 ₫ - 267.822.481 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Aurec Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Aurec

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.39 crt - VS

  46.762.409,00 ₫
  6.443.312  - 906.327.409  6.443.312 ₫ - 906.327.409 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Cheth Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Cheth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.39 crt - VS

  21.542.864,00 ₫
  8.535.388  - 302.388.511  8.535.388 ₫ - 302.388.511 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Tabernas Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Tabernas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.708 crt - VS

  51.733.320,00 ₫
  8.506.729  - 2.935.705.941  8.506.729 ₫ - 2.935.705.941 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn đính hôn Minivera Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Minivera

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.466 crt - VS

  41.486.799,00 ₫
  5.662.501  - 1.447.014.673  5.662.501 ₫ - 1.447.014.673 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Luster Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Luster

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.23 crt - VS

  28.732.923,00 ₫
  6.326.515  - 92.315.754  6.326.515 ₫ - 92.315.754 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Tiassale Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Tiassale

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.428 crt - AAA

  25.028.667,00 ₫
  7.978.438  - 5.925.836.148  7.978.438 ₫ - 5.925.836.148 ₫
 64. Nhẫn đính hôn Cherylien Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Cherylien

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.48 crt - VS

  80.437.046,00 ₫
  9.349.183  - 1.399.565.807  9.349.183 ₫ - 1.399.565.807 ₫
 65. Nhẫn đính hôn Manish Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Manish

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.85 crt - VS

  86.666.229,00 ₫
  6.772.615  - 1.355.388.342  6.772.615 ₫ - 1.355.388.342 ₫
 66. Nhẫn đính hôn Netanel Side-Stone

  Nhẫn đính hôn Netanel

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  18.039.759,00 ₫
  6.164.296  - 70.970.519  6.164.296 ₫ - 70.970.519 ₫

You’ve viewed 60 of 171 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng