Đang tải...
Tìm thấy 394 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Douce

  Nhẫn GLAMIRA Douce

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.018 crt - VS

  14.309.819,00 ₫
  7.343.083  - 82.190.622  7.343.083 ₫ - 82.190.622 ₫
 2. Nhẫn Aritomisas

  Nhẫn GLAMIRA Aritomisas

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Hồng
  9.456.517,00 ₫
  5.486.224  - 55.546.262  5.486.224 ₫ - 55.546.262 ₫
 3. Nhẫn Blu

  Nhẫn GLAMIRA Blu

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Hồng
  9.527.353,00 ₫
  5.454.591  - 54.545.917  5.454.591 ₫ - 54.545.917 ₫
 4. Nhẫn Chasm

  Nhẫn GLAMIRA Chasm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Hồng
  8.393.987,00 ₫
  4.805.718  - 48.057.180  4.805.718 ₫ - 48.057.180 ₫
 5. Nhẫn Thamoni

  Nhẫn GLAMIRA Thamoni

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Hồng

  0.04 crt - VS

  8.943.096,00 ₫
  4.890.342  - 51.396.178  4.890.342 ₫ - 51.396.178 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Mulia Ø10 mm

  Nhẫn GLAMIRA Mulia Ø10 mm

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Ngọc Trai Hồng

  0.112 crt - AAA

  20.264.854,00 ₫
  10.106.202  - 118.121.986  10.106.202 ₫ - 118.121.986 ₫
 7. Nhẫn Kingi

  Nhẫn GLAMIRA Kingi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Hồng

  0.016 crt - VS

  7.760.254,00 ₫
  4.376.650  - 44.596.524  4.376.650 ₫ - 44.596.524 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Lorelye Ø6 mm

  Nhẫn GLAMIRA Lorelye Ø6 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.2 crt - VS

  20.650.123,00 ₫
  6.683.395  - 73.768.786  6.683.395 ₫ - 73.768.786 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Seliny

  Nhẫn GLAMIRA Seliny

  Vàng 14K & Ngọc Trai Hồng
  10.554.465,00 ₫
  6.042.633  - 60.426.330  6.042.633 ₫ - 60.426.330 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Douce Ø8 mm

  Nhẫn GLAMIRA Douce Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.018 crt - VS

  17.107.816,00 ₫
  8.838.195  - 96.803.793  8.838.195 ₫ - 96.803.793 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Delma Ø4 mm

  Nhẫn GLAMIRA Delma Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.24 crt - VS

  20.699.059,00 ₫
  6.813.170  - 93.762.198  6.813.170 ₫ - 93.762.198 ₫
 13. Nhẫn Regium

  Nhẫn GLAMIRA Regium

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Hồng

  0.032 crt - VS

  8.543.228,00 ₫
  4.705.413  - 49.246.781  4.705.413 ₫ - 49.246.781 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Lornalee Ø4 mm

  Nhẫn GLAMIRA Lornalee Ø4 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.03 crt - VS

  15.284.751,00 ₫
  7.611.284  - 86.435.334  7.611.284 ₫ - 86.435.334 ₫
 16. Nhẫn Moraline

  Nhẫn GLAMIRA Moraline

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Hồng
  15.265.016,00 ₫
  8.156.878  - 87.395.130  8.156.878 ₫ - 87.395.130 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Leda

  Nhẫn GLAMIRA Leda

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Hồng

  0.25 crt - VS

  16.519.504,00 ₫
  7.021.350  - 81.960.818  7.021.350 ₫ - 81.960.818 ₫
 18. Nhẫn Glancsia

  Nhẫn GLAMIRA Glancsia

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Ngọc Trai Hồng

  0.12 crt - AAA

  12.193.140,00 ₫
  6.137.530  - 77.094.264  6.137.530 ₫ - 77.094.264 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Aleece Ø8 mm

  Nhẫn GLAMIRA Aleece Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.27 crt - VS

  22.269.873,00 ₫
  8.894.972  - 117.689.403  8.894.972 ₫ - 117.689.403 ₫
 21. Nhẫn Blande

  Nhẫn GLAMIRA Blande

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Hồng

  0.696 crt - VS

  28.563.945,00 ₫
  10.409.009  - 183.658.195  10.409.009 ₫ - 183.658.195 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Delma

  Nhẫn GLAMIRA Delma

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Hồng

  0.24 crt - VS

  16.690.103,00 ₫
  7.040.275  - 97.601.367  7.040.275 ₫ - 97.601.367 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Sirena Ø4 mm

  Nhẫn GLAMIRA Sirena Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.09 crt - VS

  18.112.217,00 ₫
  8.175.804  - 94.897.725  8.175.804 ₫ - 94.897.725 ₫
 24. Nhẫn Dolar

  Nhẫn GLAMIRA Dolar

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.3 crt - VS

  19.776.307,00 ₫
  6.833.447  - 96.506.390  6.833.447 ₫ - 96.506.390 ₫
 25. Nhẫn Kaligha Ø8 mm

  Nhẫn GLAMIRA Kaligha Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Hồng

  0.18 crt - VS

  11.835.719,00 ₫
  5.269.662  - 70.199.986  5.269.662 ₫ - 70.199.986 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Lornalee Ø6 mm

  Nhẫn GLAMIRA Lornalee Ø6 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.03 crt - VS

  18.189.000,00 ₫
  9.118.833  - 104.468.606  9.118.833 ₫ - 104.468.606 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Kromer

  Nhẫn GLAMIRA Kromer

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Trai Hồng
  10.696.136,00 ₫
  6.123.742  - 61.237.425  6.123.742 ₫ - 61.237.425 ₫
 29. Nhẫn Valence

  Nhẫn GLAMIRA Valence

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Hồng

  0.644 crt - VS

  20.152.112,00 ₫
  6.630.674  - 91.910.203  6.630.674 ₫ - 91.910.203 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Jolisa

  Nhẫn GLAMIRA Jolisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Ngọc Trai Hồng

  0.12 crt - AAA

  18.009.210,00 ₫
  9.103.152  - 109.321.646  9.103.152 ₫ - 109.321.646 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Kaulini Ø8 mm

  Nhẫn GLAMIRA Kaulini Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Trai Hồng
  9.775.276,00 ₫
  5.671.152  - 55.965.322  5.671.152 ₫ - 55.965.322 ₫
 32. Nhẫn Moltestelle

  Nhẫn GLAMIRA Moltestelle

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.04 crt - VS

  12.323.726,00 ₫
  6.268.116  - 68.429.098  6.268.116 ₫ - 68.429.098 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Aleece Ø10 mm

  Nhẫn GLAMIRA Aleece Ø10 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.324 crt - VS

  27.871.274,00 ₫
  10.371.159  - 139.345.557  10.371.159 ₫ - 139.345.557 ₫
 34. Nhẫn Acwella

  Nhẫn GLAMIRA Acwella

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Hồng

  0.2 crt - VS

  19.209.354,00 ₫
  6.813.169  - 97.574.327  6.813.169 ₫ - 97.574.327 ₫
 35. Nhẫn Caddeffew

  Nhẫn GLAMIRA Caddeffew

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Hồng
  9.066.923,00 ₫
  5.190.987  - 51.909.870  5.190.987 ₫ - 51.909.870 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Mulia Ø8 mm

  Nhẫn GLAMIRA Mulia Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Ngọc Trai Hồng

  0.112 crt - AAA

  17.073.479,00 ₫
  8.516.462  - 101.089.058  8.516.462 ₫ - 101.089.058 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Opium Ø8 mm

  Nhẫn GLAMIRA Opium Ø8 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.224 crt - VS

  23.303.475,00 ₫
  9.519.512  - 121.677.272  9.519.512 ₫ - 121.677.272 ₫
 38. Nhẫn Mudrost

  Nhẫn GLAMIRA Mudrost

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Hồng

  0.032 crt - VS

  8.295.304,00 ₫
  4.561.579  - 47.827.369  4.561.579 ₫ - 47.827.369 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Ledonia Ø4 mm

  Nhẫn GLAMIRA Ledonia Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.12 crt - VS

  13.852.094,00 ₫
  6.164.296  - 67.523.382  6.164.296 ₫ - 67.523.382 ₫
 40. Nhẫn Catalina

  Nhẫn GLAMIRA Catalina

  Vàng 14K & Ngọc Trai Hồng
  9.314.846,00 ₫
  5.332.927  - 53.329.275  5.332.927 ₫ - 53.329.275 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Sarita

  Nhẫn GLAMIRA Sarita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.168 crt - VS

  19.301.278,00 ₫
  7.380.934  - 100.169.824  7.380.934 ₫ - 100.169.824 ₫
 42. Nhẫn xếp chồng Wlang - B

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Wlang - B

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Ngọc Trai Hồng

  0.096 crt - AAA

  10.793.196,00 ₫
  5.900.691  - 68.956.308  5.900.691 ₫ - 68.956.308 ₫
 43. Nhẫn Garryo

  Nhẫn GLAMIRA Garryo

  Vàng 14K & Ngọc Trai Hồng
  10.908.642,00 ₫
  6.245.406  - 62.454.060  6.245.406 ₫ - 62.454.060 ₫
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Sirena Ø8 mm

  Nhẫn GLAMIRA Sirena Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.176 crt - VS

  22.007.621,00 ₫
  9.462.736  - 116.851.277  9.462.736 ₫ - 116.851.277 ₫
 45. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Aleece Ø4 mm

  Nhẫn GLAMIRA Aleece Ø4 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.144 crt - VS

  17.358.443,00 ₫
  7.267.381  - 92.788.892  7.267.381 ₫ - 92.788.892 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Briny

  Nhẫn GLAMIRA Briny

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.08 crt - VS

  15.501.313,00 ₫
  7.286.307  - 86.394.783  7.286.307 ₫ - 86.394.783 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Lendora Ø8 mm

  Nhẫn GLAMIRA Lendora Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Hồng
  13.139.956,00 ₫
  7.623.180  - 75.228.757  7.623.180 ₫ - 75.228.757 ₫
 49. Nhẫn Harlley

  Nhẫn GLAMIRA Harlley

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Trai Hồng
  14.804.586,00 ₫
  8.136.871  - 86.164.974  8.136.871 ₫ - 86.164.974 ₫
 50. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Jeremia

  Nhẫn GLAMIRA Jeremia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.288 crt - VS

  24.234.068,00 ₫
  9.178.854  - 125.056.820  9.178.854 ₫ - 125.056.820 ₫
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Opium

  Nhẫn GLAMIRA Opium

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.168 crt - VS

  20.505.478,00 ₫
  8.024.400  - 107.064.101  8.024.400 ₫ - 107.064.101 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Douce Ø10 mm

  Nhẫn GLAMIRA Douce Ø10 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.018 crt - VS

  21.570.442,00 ₫
  11.222.805  - 122.353.180  11.222.805 ₫ - 122.353.180 ₫
 53. Ring Garagiste

  Glamira Ring Garagiste

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Ngọc Trai Hồng

  0.72 crt - AAA

  32.115.987,00 ₫
  12.740.628  - 211.370.501  12.740.628 ₫ - 211.370.501 ₫
 54. Nhẫn Amatus

  Nhẫn GLAMIRA Amatus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Ngọc Trai Hồng

  0.232 crt - AAA

  16.656.037,00 ₫
  8.292.601  - 109.902.925  8.292.601 ₫ - 109.902.925 ₫
 55. Nhẫn Jennalee

  Nhẫn GLAMIRA Jennalee

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.02 crt - VS

  15.178.498,00 ₫
  7.778.369  - 31.624.464  7.778.369 ₫ - 31.624.464 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Lucency Ø6 mm

  Nhẫn GLAMIRA Lucency Ø6 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.16 crt - VS

  15.926.866,00 ₫
  6.415.735  - 84.204.835  6.415.735 ₫ - 84.204.835 ₫
 57. Nhẫn Orego

  Nhẫn GLAMIRA Orego

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Hồng

  0.096 crt - VS

  12.641.404,00 ₫
  6.754.771  - 80.203.447  6.754.771 ₫ - 80.203.447 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Lucency Ø8 mm

  Nhẫn GLAMIRA Lucency Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.16 crt - VS

  17.378.990,00 ₫
  7.191.679  - 91.112.633  7.191.679 ₫ - 91.112.633 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Karmarie Ø6 mm

  Nhẫn GLAMIRA Karmarie Ø6 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.196 crt - VS

  19.624.903,00 ₫
  7.644.539  - 84.123.726  7.644.539 ₫ - 84.123.726 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn đeo ngón áp út Asumend

  Nhẫn đeo ngón áp út GLAMIRA Asumend

  Vàng 14K & Ngọc Trai Hồng
  8.960.669,00 ₫
  5.130.154  - 51.301.545  5.130.154 ₫ - 51.301.545 ₫
 62. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Lorelye Ø8 mm

  Nhẫn GLAMIRA Lorelye Ø8 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.2 crt - VS

  21.748.071,00 ₫
  7.353.897  - 78.648.854  7.353.897 ₫ - 78.648.854 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Hillary Ø4 mm

  Nhẫn GLAMIRA Hillary Ø4 mm

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Trai Hồng
  14.379.573,00 ₫
  7.683.741  - 82.325.805  7.683.741 ₫ - 82.325.805 ₫
 64. Nhẫn Ikigai

  Nhẫn GLAMIRA Ikigai

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc & Ngọc Trai Hồng

  0.245 crt - AAA

  16.687.399,00 ₫
  7.340.379  - 86.354.228  7.340.379 ₫ - 86.354.228 ₫
 65. Nhẫn Nere

  Nhẫn GLAMIRA Nere

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Hồng

  0.185 crt - VS

  14.294.949,00 ₫
  7.455.554  - 87.205.872  7.455.554 ₫ - 87.205.872 ₫
 66. Nhẫn Osowa

  Nhẫn GLAMIRA Osowa

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Hồng

  0.368 crt - VS

  16.610.345,00 ₫
  6.630.674  - 98.642.265  6.630.674 ₫ - 98.642.265 ₫

You’ve viewed 60 of 394 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng