Đang tải...
Tìm thấy 309 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Xem
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Sarita

  Nhẫn GLAMIRA Sarita

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  19.301.278,00 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Giselle

  Nhẫn GLAMIRA Giselle

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  17.256.514,00 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Sirena

  Nhẫn GLAMIRA Sirena

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.152 crt - VS

  20.514.401,00 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Trinity

  Nhẫn GLAMIRA Trinity

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  22.771.128,00 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Douce

  Nhẫn GLAMIRA Douce

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.018 crt - VS

  14.309.819,00 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Ornello

  Nhẫn GLAMIRA Ornello

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  15.329.903,00 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Kayetta Ø8 mm
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Delma

  Nhẫn GLAMIRA Delma

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  14.581.265,00 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Questa

  Nhẫn GLAMIRA Questa

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  17.156.481,00 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Leda

  Nhẫn GLAMIRA Leda

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.25 crt - AAA

  15.248.794,00 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Vione

  Nhẫn GLAMIRA Vione

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  16.195.607,00 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Louberta Ø8 mm

  Nhẫn GLAMIRA Louberta Ø8 mm

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.125 crt - VS

  17.874.838,00 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Briny

  Nhẫn GLAMIRA Briny

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  15.501.313,00 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Lorelye Ø6 mm
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Lucency

  Nhẫn GLAMIRA Lucency

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  15.253.930,00 ₫
 18. Thiết kế mới nhất
 19. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Serissa

  Nhẫn GLAMIRA Serissa

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  20.380.841,00 ₫
 20. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Perlina

  Nhẫn GLAMIRA Perlina

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  20.288.106,00 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Mulia

  Nhẫn GLAMIRA Mulia

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  17.074.831,00 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Mabel

  Nhẫn GLAMIRA Mabel

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  14.824.051,00 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Aleece

  Nhẫn GLAMIRA Aleece

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  19.568.398,00 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Ledaira Ø8 mm

  Nhẫn GLAMIRA Ledaira Ø8 mm

  Vàng 585 & Kim Cương

  1.15 crt - VS

  89.124.919,00 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Jolisa

  Nhẫn GLAMIRA Jolisa

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire

  0.12 crt - AAA

  18.009.210,00 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Nixie

  Nhẫn GLAMIRA Nixie

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  18.724.051,00 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Levenia

  Nhẫn GLAMIRA Levenia

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.155 crt - VS

  26.160.951,00 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Jeremia

  Nhẫn GLAMIRA Jeremia

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.288 crt - VS

  24.234.068,00 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Oyster

  Nhẫn GLAMIRA Oyster

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  22.560.244,00 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Garish

  Nhẫn GLAMIRA Garish

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.52 crt - VS

  30.000.119,00 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Kayetta Ø6 mm
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Margosha

  Nhẫn GLAMIRA Margosha

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.032 crt - VS

  16.296.995,00 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Puteoli Ø6 mm
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Digna

  Nhẫn GLAMIRA Digna

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.416 crt - AAA

  24.140.791,00 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Puteoli Ø8 mm
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Opium

  Nhẫn GLAMIRA Opium

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  20.505.478,00 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Shell

  Nhẫn GLAMIRA Shell

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  15.738.422,00 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Ledonia Ø4 mm
 40. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Lorelye Ø8 mm

  Nhẫn GLAMIRA Lorelye Ø8 mm

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  21.748.071,00 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Lornalee Ø6 mm
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Luxelina
 43. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Lornalee Ø4 mm

  Nhẫn GLAMIRA Lornalee Ø4 mm

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  15.284.751,00 ₫
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Lorangelis Ø6 mm
 45. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Kimonie Ø8 mm

  Nhẫn GLAMIRA Kimonie Ø8 mm

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.416 crt - VS

  25.138.975,00 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Trinity Ø4 mm
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Ledaira Ø6 mm
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Sirena Ø8 mm
 50. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Korlina Ø8 mm
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Lisenia Ø8 mm
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Littria Ø8 mm
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Lorangelis Ø4 mm
 54. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Vione Ø4 mm
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Douce Ø4 mm

  Nhẫn GLAMIRA Douce Ø4 mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.018 crt - VS

  13.636.884,00 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Nixie Ø10 mm
 57. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Laketria Ø8 mm
 58. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Oyster Ø8 mm
 60. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Opium Ø10 mm

  Nhẫn GLAMIRA Opium Ø10 mm

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.224 crt - VS

  24.968.105,00 ₫
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Leveria Ø6 mm
 62. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Sarita Ø4 mm

  Nhẫn GLAMIRA Sarita Ø4 mm

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.224 crt - VS

  18.345.000,00 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Sarita Ø10 mm
 64. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Serissa Ø8 mm

You’ve viewed 60 of 309 products