Đang tải...
Tìm thấy 37 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuyên mũi GLAMIRA Louvain

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  3.485.642,00 ₫
  1.531.690  - 14.745.207  1.531.690 ₫ - 14.745.207 ₫
 2. Khuyên mũi GLAMIRA Romayne

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  2.839.230,00 ₫
  1.322.823  - 12.098.992  1.322.823 ₫ - 12.098.992 ₫
 3. Khuyên mũi GLAMIRA Sionet

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.032 crt - VS

  4.357.336,00 ₫
  1.647.727  - 18.014.062  1.647.727 ₫ - 18.014.062 ₫
 4. Khuyên mũi GLAMIRA Anitra

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.008 crt - AAA

  3.749.414,00 ₫
  1.694.142  - 16.231.047  1.694.142 ₫ - 16.231.047 ₫
 5. Khuyên mũi GLAMIRA Syeira

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Đen

  0.024 crt - AAA

  4.317.713,00 ₫
  1.879.801  - 19.400.843  1.879.801 ₫ - 19.400.843 ₫
 6. Khuyên mũi GLAMIRA Zavrina

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  2.789.420,00 ₫
  1.299.616  - 11.886.735  1.299.616 ₫ - 11.886.735 ₫
 7. Khuyên mũi GLAMIRA Nataria

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.016 crt - AAA

  4.012.056,00 ₫
  1.763.765  - 17.603.688  1.763.765 ₫ - 17.603.688 ₫
 8. Khuyên mũi GLAMIRA Chaste

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  3.187.909,00 ₫
  1.485.275  - 13.584.840  1.485.275 ₫ - 13.584.840 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Khuyên mũi GLAMIRA Maude

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.032 crt - AAA

  3.868.282,00 ₫
  1.578.105  - 17.377.274  1.578.105 ₫ - 17.377.274 ₫
 11. Khuyên mũi GLAMIRA Pavlina

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  4.379.978,00 ₫
  1.763.765  - 18.339.533  1.763.765 ₫ - 18.339.533 ₫
 12. Khuyên mũi GLAMIRA Cordia

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  4.781.863,00 ₫
  2.227.913  - 20.377.260  2.227.913 ₫ - 20.377.260 ₫
 13. Khuyên mũi GLAMIRA Dantina

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  3.237.718,00 ₫
  1.508.482  - 13.797.097  1.508.482 ₫ - 13.797.097 ₫
 14. Khuyên mũi GLAMIRA Lorenis

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  4.333.563,00 ₫
  2.019.046  - 18.466.890  2.019.046 ₫ - 18.466.890 ₫
 15. Khuyên mũi GLAMIRA Natascia

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  3.138.097,00 ₫
  1.462.068  - 13.372.575  1.462.068 ₫ - 13.372.575 ₫
 16. Khuyên mũi GLAMIRA Yoline

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  3.486.774,00 ₫
  1.624.520  - 14.858.415  1.624.520 ₫ - 14.858.415 ₫
 17. Khuyên mũi GLAMIRA Armillia

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.015 crt - VS

  4.041.489,00 ₫
  1.811.312  - 18.254.628  1.811.312 ₫ - 18.254.628 ₫
 18. Khuyên mũi GLAMIRA Devica

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  4.630.164,00 ₫
  1.924.518  - 19.514.051  1.924.518 ₫ - 19.514.051 ₫
 19. Khuyên mũi GLAMIRA Dionis

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  6.019.214,00 ₫
  2.105.649  - 23.363.089  2.105.649 ₫ - 23.363.089 ₫
 20. Khuyên mũi GLAMIRA Grette

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  3.997.338,00 ₫
  1.717.349  - 17.009.347  1.717.349 ₫ - 17.009.347 ₫
 21. Khuyên mũi GLAMIRA Ingelise

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  4.523.751,00 ₫
  1.949.424  - 20.037.638  1.949.424 ₫ - 20.037.638 ₫
 22. Khuyên mũi GLAMIRA Lindara

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.032 crt - VS

  5.253.934,00 ₫
  2.015.084  - 21.834.794  2.015.084 ₫ - 21.834.794 ₫
 23. Khuyên mũi GLAMIRA Accabla

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  3.387.153,00 ₫
  1.462.634  - 14.433.892  1.462.634 ₫ - 14.433.892 ₫
 24. Khuyên mũi GLAMIRA Accablerenk

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  3.387.153,00 ₫
  1.462.634  - 14.433.892  1.462.634 ₫ - 14.433.892 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Khuyên mũi GLAMIRA Accalmie

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  3.337.341,00 ₫
  1.441.124  - 14.221.627  1.441.124 ₫ - 14.221.627 ₫
 27. Khuyên mũi GLAMIRA Accentuer

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  3.337.341,00 ₫
  1.441.124  - 14.221.627  1.441.124 ₫ - 14.221.627 ₫
 28. Khuyên mũi GLAMIRA Accessible

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  3.337.341,00 ₫
  1.441.124  - 14.221.627  1.441.124 ₫ - 14.221.627 ₫
 29. Khuyên mũi GLAMIRA Accession

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.015 crt - VS

  4.091.299,00 ₫
  1.742.255  - 18.495.187  1.742.255 ₫ - 18.495.187 ₫
 30. Khuyên mũi GLAMIRA Accessit

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  3.337.341,00 ₫
  1.441.124  - 14.221.627  1.441.124 ₫ - 14.221.627 ₫
 31. Khuyên mũi GLAMIRA Accessoire

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  3.237.718,00 ₫
  1.398.105  - 13.797.097  1.398.105 ₫ - 13.797.097 ₫
 32. Khuyên mũi GLAMIRA Bottillon

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  3.187.909,00 ₫
  1.376.597  - 13.584.840  1.376.597 ₫ - 13.584.840 ₫
 33. Khuyên mũi GLAMIRA Bouclage

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  3.536.586,00 ₫
  1.527.162  - 15.070.680  1.527.162 ₫ - 15.070.680 ₫
 34. Khuyên mũi GLAMIRA Bronche

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.015 crt - VS

  4.041.489,00 ₫
  1.720.746  - 18.282.930  1.720.746 ₫ - 18.282.930 ₫
 35. Khuyên mũi GLAMIRA Bronzage

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  3.387.153,00 ₫
  1.462.634  - 14.433.892  1.462.634 ₫ - 14.433.892 ₫
 36. Khuyên mũi GLAMIRA Brosse

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  3.287.530,00 ₫
  1.419.615  - 14.009.362  1.419.615 ₫ - 14.009.362 ₫
 37. Khuyên mũi GLAMIRA Brouille

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.015 crt - VS

  4.041.489,00 ₫
  1.720.746  - 18.282.930  1.720.746 ₫ - 18.282.930 ₫
 38. Khuyên mũi GLAMIRA Reux

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.035 crt - VS

  7.463.736,00 ₫
  3.161.871  - 34.174.361  3.161.871 ₫ - 34.174.361 ₫
 39. Khuyên mũi GLAMIRA Oddave

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  4.981.108,00 ₫
  2.150.933  - 21.226.312  2.150.933 ₫ - 21.226.312 ₫

You’ve viewed 37 of 37 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng