Đang tải...
Tìm thấy 62 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuyên Mũi GLAMIRA Scol

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  6.993.078,00 ₫
  2.989.796  - 36.127.182  2.989.796 ₫ - 36.127.182 ₫
 2. Khuyên Mũi GLAMIRA Aescou

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.022 crt - VS

  5.290.445,00 ₫
  2.215.460  - 23.334.791  2.215.460 ₫ - 23.334.791 ₫
 3. Khuyên Mũi GLAMIRA Afde

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  6.696.475,00 ₫
  2.817.722  - 34.429.077  2.817.722 ₫ - 34.429.077 ₫
 4. Khuyên Mũi GLAMIRA Oricg

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  15.530.869,00 ₫
  2.064.895  - 32.348.901  2.064.895 ₫ - 32.348.901 ₫
 5. Khuyên Mũi GLAMIRA Ofendl

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.032 crt - VS

  5.455.161,00 ₫
  2.688.666  - 29.476.274  2.688.666 ₫ - 29.476.274 ₫
 6. Khuyên Mũi GLAMIRA Hlifi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  3.238.285,00 ₫
  1.763.764  - 18.141.417  1.763.764 ₫ - 18.141.417 ₫
 7. Khuyên Mũi GLAMIRA Lionser

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  4.602.429,00 ₫
  2.193.951  - 24.452.708  2.193.951 ₫ - 24.452.708 ₫
 8. Khuyên Mũi GLAMIRA Niceo

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  4.936.107,00 ₫
  2.387.535  - 26.363.078  2.387.535 ₫ - 26.363.078 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Khuyên Mũi GLAMIRA Morht

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.064 crt - VS

  7.351.095,00 ₫
  3.312.436  - 38.575.281  3.312.436 ₫ - 38.575.281 ₫
 11. Khuyên Mũi GLAMIRA Ocumpa

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  4.528.279,00 ₫
  2.150.933  - 33.367.763  2.150.933 ₫ - 33.367.763 ₫
 12. Khuyên Mũi GLAMIRA Feilli

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  3.942.716,00 ₫
  2.172.442  - 22.174.422  2.172.442 ₫ - 22.174.422 ₫
 13. Khuyên Mũi GLAMIRA Negn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  8.583.071,00 ₫
  2.516.591  - 34.202.667  2.516.591 ₫ - 34.202.667 ₫
 14. Khuyên Mũi GLAMIRA Tulsme Yians

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  9.139.483,00 ₫
  2.215.460  - 27.183.829  2.215.460 ₫ - 27.183.829 ₫
 15. Khuyên Mũi GLAMIRA Soct

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  4.622.806,00 ₫
  2.452.063  - 25.669.683  2.452.063 ₫ - 25.669.683 ₫
 16. Khuyên Mũi GLAMIRA Wleora

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  3.868.565,00 ₫
  2.129.423  - 21.749.892  2.129.423 ₫ - 21.749.892 ₫
 17. Khuyên Mũi GLAMIRA Meap

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.068 crt - VS

  7.330.717,00 ₫
  3.054.324  - 33.537.570  3.054.324 ₫ - 33.537.570 ₫
 18. Khuyên Mũi GLAMIRA Cgand

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  3.870.547,00 ₫
  2.064.895  - 21.679.140  2.064.895 ₫ - 21.679.140 ₫
 19. Khuyên Mũi GLAMIRA Enos

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  3.870.547,00 ₫
  2.064.895  - 21.679.140  2.064.895 ₫ - 21.679.140 ₫
 20. Khuyên Mũi GLAMIRA Byre

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  9.336.463,00 ₫
  2.559.610  - 42.551.680  2.559.610 ₫ - 42.551.680 ₫
 21. Khuyên Mũi GLAMIRA Gemi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  4.932.145,00 ₫
  2.516.591  - 27.042.323  2.516.591 ₫ - 27.042.323 ₫
 22. Khuyên Mũi GLAMIRA Ginre

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.092 crt - VS

  7.918.262,00 ₫
  2.968.287  - 33.848.889  2.968.287 ₫ - 33.848.889 ₫
 23. Khuyên Mũi GLAMIRA Mrocea

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  4.655.071,00 ₫
  2.323.007  - 25.528.178  2.323.007 ₫ - 25.528.178 ₫
 24. Khuyên Mũi GLAMIRA Pibe

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  7.648.830,00 ₫
  3.140.361  - 39.084.713  3.140.361 ₫ - 39.084.713 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Khuyên Mũi GLAMIRA Wlid

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  9.129.294,00 ₫
  3.161.871  - 44.447.897  3.161.871 ₫ - 44.447.897 ₫
 27. Khuyên Mũi GLAMIRA Ndodo

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  3.944.697,00 ₫
  2.107.913  - 22.103.662  2.107.913 ₫ - 22.103.662 ₫
 28. Khuyên Mũi GLAMIRA Fittea

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.022 crt - VS

  5.216.295,00 ₫
  2.172.442  - 22.910.268  2.172.442 ₫ - 22.910.268 ₫
 29. Khuyên Mũi GLAMIRA Oncince

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  4.672.617,00 ₫
  2.366.025  - 25.556.476  2.366.025 ₫ - 25.556.476 ₫
 30. Khuyên Mũi GLAMIRA Sseteaa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  3.831.490,00 ₫
  2.107.913  - 21.537.627  2.107.913 ₫ - 21.537.627 ₫
 31. Khuyên Mũi GLAMIRA Tredda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  5.443.557,00 ₫
  2.452.063  - 28.613.065  2.452.063 ₫ - 28.613.065 ₫
 32. Khuyên Mũi GLAMIRA Wangex

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  3.942.716,00 ₫
  2.172.442  - 22.174.422  2.172.442 ₫ - 22.174.422 ₫
 33. Khuyên Mũi GLAMIRA Nerta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  5.777.235,00 ₫
  2.645.647  - 30.523.435  2.645.647 ₫ - 30.523.435 ₫
 34. Khuyên Mũi GLAMIRA Swanig

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  4.598.467,00 ₫
  2.323.007  - 25.131.953  2.323.007 ₫ - 25.131.953 ₫
 35. Khuyên Mũi GLAMIRA Mortad

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  4.565.354,00 ₫
  2.172.442  - 24.240.450  2.172.442 ₫ - 24.240.450 ₫
 36. Khuyên Mũi GLAMIRA Kistri

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  7.370.906,00 ₫
  2.667.156  - 32.320.597  2.667.156 ₫ - 32.320.597 ₫
 37. Khuyên Mũi GLAMIRA Hrefer

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.096 crt - VS

  8.245.997,00 ₫
  3.355.455  - 41.943.193  3.355.455 ₫ - 41.943.193 ₫
 38. Khuyên Mũi GLAMIRA Ydestre

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  4.857.994,00 ₫
  2.473.572  - 26.617.793  2.473.572 ₫ - 26.617.793 ₫
 39. Khuyên Mũi GLAMIRA Bringea

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  4.289.130,00 ₫
  2.258.479  - 23.759.321  2.258.479 ₫ - 23.759.321 ₫
 40. Khuyên Mũi GLAMIRA Gifolo

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  10.250.893,00 ₫
  2.581.119  - 32.433.805  2.581.119 ₫ - 32.433.805 ₫
 41. Khuyên Mũi GLAMIRA Giporsh

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  4.165.167,00 ₫
  2.301.498  - 23.447.997  2.301.498 ₫ - 23.447.997 ₫
 42. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 43. Khuyên Mũi GLAMIRA Tretra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  4.771.107,00 ₫
  2.538.100  - 26.518.736  2.538.100 ₫ - 26.518.736 ₫
 44. Khuyên Mũi GLAMIRA Afev

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  7.561.944,00 ₫
  3.204.890  - 38.985.662  3.204.890 ₫ - 38.985.662 ₫
 45. Khuyên Mũi GLAMIRA Aidea

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  4.709.693,00 ₫
  2.387.535  - 25.768.741  2.387.535 ₫ - 25.768.741 ₫
 46. Khuyên Mũi GLAMIRA Apyh

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.064 crt - VS

  6.906.191,00 ₫
  3.054.324  - 36.028.124  3.054.324 ₫ - 36.028.124 ₫
 47. Khuyên Mũi GLAMIRA Bomni

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  28.695.711,00 ₫
  2.839.231  - 55.867.656  2.839.231 ₫ - 55.867.656 ₫
 48. Khuyên Mũi GLAMIRA Cgance

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  13.767.103,00 ₫
  2.667.156  - 174.055.775  2.667.156 ₫ - 174.055.775 ₫
 49. Khuyên Mũi GLAMIRA Duanesp

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.066 crt - VS

  8.493.354,00 ₫
  2.366.025  - 27.764.013  2.366.025 ₫ - 27.764.013 ₫
 50. Khuyên Mũi GLAMIRA Ehtin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  4.204.225,00 ₫
  2.258.479  - 23.589.510  2.258.479 ₫ - 23.589.510 ₫
 51. Khuyên Mũi GLAMIRA Gehwy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.22 crt - VS

  15.044.643,00 ₫
  2.538.100  - 35.716.805  2.538.100 ₫ - 35.716.805 ₫
 52. Khuyên Mũi GLAMIRA Gicge

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  4.130.073,00 ₫
  2.215.460  - 23.164.980  2.215.460 ₫ - 23.164.980 ₫
 53. Khuyên Mũi GLAMIRA Hendiq

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  4.289.130,00 ₫
  2.258.479  - 23.759.321  2.258.479 ₫ - 23.759.321 ₫
 54. Khuyên Mũi GLAMIRA Hogo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  4.313.469,00 ₫
  2.387.535  - 24.297.050  2.387.535 ₫ - 24.297.050 ₫
 55. Khuyên Mũi GLAMIRA Hoya

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  9.732.688,00 ₫
  2.559.610  - 30.580.039  2.559.610 ₫ - 30.580.039 ₫
 56. Khuyên Mũi GLAMIRA Jeba

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  6.420.251,00 ₫
  2.903.759  - 33.806.438  2.903.759 ₫ - 33.806.438 ₫
 57. Khuyên Mũi GLAMIRA Jeble

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  4.734.033,00 ₫
  2.516.591  - 26.306.478  2.516.591 ₫ - 26.306.478 ₫
 58. Khuyên Mũi GLAMIRA Kanrit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  4.130.073,00 ₫
  2.215.460  - 23.164.980  2.215.460 ₫ - 23.164.980 ₫
 59. Khuyên Mũi GLAMIRA Laxe

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  10.447.023,00 ₫
  2.645.647  - 128.221.085  2.645.647 ₫ - 128.221.085 ₫
 60. Khuyên Mũi GLAMIRA Nundi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  4.165.167,00 ₫
  2.301.498  - 23.447.997  2.301.498 ₫ - 23.447.997 ₫
 61. Khuyên Mũi GLAMIRA Oerc

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  9.451.651,00 ₫
  2.495.082  - 31.726.261  2.495.082 ₫ - 31.726.261 ₫
 62. Khuyên Mũi GLAMIRA Oleorot

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  4.500.827,00 ₫
  2.430.554  - 25.287.615  2.430.554 ₫ - 25.287.615 ₫
 63. Khuyên Mũi GLAMIRA Omeret

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.044 crt - VS

  6.947.513,00 ₫
  2.323.007  - 25.867.799  2.323.007 ₫ - 25.867.799 ₫

You’ve viewed 60 of 62 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng