Đang tải...
Tìm thấy 47 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Luetta Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Luetta

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  13.072.093,00 ₫
 2. Nhẫn Aquery Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Aquery

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  0.015 crt - AAA

  10.379.269,00 ₫
 3. Nhẫn Catrina Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Catrina

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  8.122.811,00 ₫
 4. Nhẫn Zaremba Vàng 585 & Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Zaremba

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.366 crt - AAA

  19.279.649,00 ₫
 5. Nhẫn Lanier Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Lanier

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  8.489.155,00 ₫
 6. Nhẫn Sherlyn Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Sherlyn

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.43 crt - AAA

  28.249.782,00 ₫
 7. Nhẫn Samella Vàng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Samella

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  24.016.965,00 ₫
 8. Nhẫn Cuit Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Cuit

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  0.162 crt - AAA

  11.829.501,00 ₫
 9. Nhẫn Desrosier Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Desrosier

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.158 crt - VS

  16.059.344,00 ₫
 10. Nhẫn Taalty Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Taalty

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.205 crt - AAAAA

  11.687.830,00 ₫
 11. Nhẫn Korita Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Korita

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.44 crt - AAAAA

  18.098.429,00 ₫
 12. Nhẫn Veola Vàng Trắng 585 & Đá Onyx Đen

  Nhẫn GLAMIRA Veola

  Vàng Trắng 585 & Đá Onyx Đen

  0.168 crt - AAA

  14.499.073,00 ₫
 13. Nhẫn Elona Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Elona

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.154 crt - VS

  15.693.812,00 ₫
 14. Nhẫn Norris Vàng Trắng 585 & Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Norris

  Vàng Trắng 585 & Hồng Ngọc

  0.278 crt - AAA

  24.395.203,00 ₫
 15. Nhẫn Reardon Vàng 585 & Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Reardon

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.264 crt - AAA

  33.447.799,00 ₫
 16. Nhẫn Dillon Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Dillon

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.66 crt - AAA

  34.007.723,00 ₫
 17. Nhẫn Bendel Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Bendel

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.312 crt - AAAAA

  28.936.237,00 ₫
 18. Nhẫn Burbidge Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Burbidge

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.324 crt - AAAAA

  21.038.096,00 ₫
 19. Nhẫn Bushnell Vàng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Bushnell

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  19.527.302,00 ₫
 20. Nhẫn Hilley Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Hilley

  Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  0.155 crt - AAA

  37.192.609,00 ₫
 21. Nhẫn Madelyn Vàng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Madelyn

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  23.628.453,00 ₫
 22. Nhẫn Shadduck Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Shadduck

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.103 crt - AAAAA

  20.294.324,00 ₫
 23. Nhẫn Spight Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Spight

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.335 crt - AAAAA

  21.286.019,00 ₫
 24. Nhẫn Strothers Vàng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Strothers

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.165 crt - VS

  13.917.251,00 ₫
 25. Nhẫn Wildt Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Wildt

  Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  0.18 crt - AAAAA

  15.902.534,00 ₫
 26. Nhẫn Yezo Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Yezo

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.195 crt - AAAAA

  29.609.172,00 ₫

You’ve viewed 47 of 47 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...