Đang tải...
Tìm thấy 47 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn GLAMIRA Arch

  Vàng Trắng 14K
  10.306.931,00 ₫
  5.979.594  - 59.009.152  5.979.594 ₫ - 59.009.152 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Luetta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  13.869.272,00 ₫
  5.484.878  - 70.428.904  5.484.878 ₫ - 70.428.904 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Aquery

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.015 crt - AAA

  11.532.397,00 ₫
  6.624.873  - 66.678.922  6.624.873 ₫ - 66.678.922 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Aeverey

  Vàng 14K
  7.526.284,00 ₫
  4.366.393  - 43.089.412  4.366.393 ₫ - 43.089.412 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Catrina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  8.762.504,00 ₫
  4.968.655  - 49.768.625  4.968.655 ₫ - 49.768.625 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Desrosier

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.158 crt - VS

  17.839.443,00 ₫
  7.377.700  - 81.608.102  7.377.700 ₫ - 81.608.102 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Maginnis

  Vàng Trắng 14K
  9.639.576,00 ₫
  5.592.425  - 55.188.412  5.592.425 ₫ - 55.188.412 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Elona

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.154 crt - VS

  17.925.196,00 ₫
  7.657.321  - 83.093.938  7.657.321 ₫ - 83.093.938 ₫
 9. Nhẫn GLAMIRA Taalty

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.205 crt - VS

  13.463.425,00 ₫
  7.334.681  - 89.787.304  7.334.681 ₫ - 89.787.304 ₫
 10. Nhẫn GLAMIRA Caleb

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.986 crt - VS

  51.223.056,00 ₫
  19.951.886  - 3.773.741.545  19.951.886 ₫ - 3.773.741.545 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Avendano

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Ngọc Trai Trắng

  0.096 crt - AAA

  23.189.889,00 ₫
  12.185.602  - 137.235.197  12.185.602 ₫ - 137.235.197 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Convive

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.082 crt - VS

  13.532.764,00 ₫
  7.227.134  - 128.688.628  7.227.134 ₫ - 128.688.628 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Eduard

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.29 crt - VS

  20.896.879,00 ₫
  7.657.321  - 102.424.034  7.657.321 ₫ - 102.424.034 ₫
 14. Nhẫn GLAMIRA Sherlyn

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.43 crt - VS

  36.929.540,00 ₫
  15.360.775  - 211.569.747  15.360.775 ₫ - 211.569.747 ₫
 15. Nhẫn GLAMIRA Samella

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  28.069.960,00 ₫
  13.815.500  - 160.315.276  13.815.500 ₫ - 160.315.276 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Hagans

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.93 crt - AAA

  40.295.467,00 ₫
  13.576.350  - 2.664.864.724  13.576.350 ₫ - 2.664.864.724 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Cuit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.162 crt - AAA

  13.198.804,00 ₫
  7.657.321  - 193.450.679  7.657.321 ₫ - 193.450.679 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Lanier

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  9.145.993,00 ₫
  5.076.201  - 51.565.788  5.076.201 ₫ - 51.565.788 ₫
 19. Nhẫn GLAMIRA Fleck

  Vàng Hồng 14K
  25.544.878,00 ₫
  13.649.934  - 146.249.302  13.649.934 ₫ - 146.249.302 ₫
 20. Nhẫn GLAMIRA Baseem

  Vàng 14K
  11.493.341,00 ₫
  6.667.892  - 65.801.572  6.667.892 ₫ - 65.801.572 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Yup

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.276 crt - VS

  18.445.950,00 ₫
  8.517.695  - 117.905.101  8.517.695 ₫ - 117.905.101 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Greene

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.454 crt - VS

  33.283.143,00 ₫
  13.673.142  - 170.220.890  13.673.142 ₫ - 170.220.890 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Zaremba

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.366 crt - AAA

  20.960.560,00 ₫
  9.270.521  - 136.371.991  9.270.521 ₫ - 136.371.991 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Veola

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.168 crt - AAA

  16.030.395,00 ₫
  8.840.335  - 107.843.825  8.840.335 ₫ - 107.843.825 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Korita

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.44 crt - VS

  22.100.271,00 ₫
  11.632.020  - 156.791.706  11.632.020 ₫ - 156.791.706 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Norris

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.278 crt - AAA

  27.539.018,00 ₫
  13.347.105  - 155.022.842  13.347.105 ₫ - 155.022.842 ₫
 27. Nhẫn GLAMIRA Reardon

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.264 crt - AAA

  38.869.060,00 ₫
  19.771.604  - 236.121.520  19.771.604 ₫ - 236.121.520 ₫
 28. Nhẫn GLAMIRA Dillon

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.66 crt - AAA

  38.824.909,00 ₫
  15.121.626  - 206.489.582  15.121.626 ₫ - 206.489.582 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Eells

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.18 crt - VS

  23.756.773,00 ₫
  8.724.015  - 234.267.754  8.724.015 ₫ - 234.267.754 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Madelyn

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  27.477.887,00 ₫
  13.226.824  - 164.758.651  13.226.824 ₫ - 164.758.651 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Pardo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.278 crt - VS

  33.909.744,00 ₫
  13.550.878  - 158.617.168  13.550.878 ₫ - 158.617.168 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Ballengee

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.198 crt - VS

  62.572.343,00 ₫
  19.434.813  - 289.272.210  19.434.813 ₫ - 289.272.210 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Cessna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.504 crt - VS

  81.048.010,00 ₫
  13.061.824  - 1.356.771.867  13.061.824 ₫ - 1.356.771.867 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Speelman

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.598 crt - VS

  62.658.947,00 ₫
  15.011.249  - 422.714.976  15.011.249 ₫ - 422.714.976 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Bendel

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.312 crt - VS

  34.863.794,00 ₫
  17.948.970  - 221.008.379  17.948.970 ₫ - 221.008.379 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Burbidge

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.324 crt - VS

  25.289.595,00 ₫
  13.184.087  - 152.787.003  13.184.087 ₫ - 152.787.003 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Bushnell

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  22.591.589,00 ₫
  11.965.980  - 128.942.780  11.965.980 ₫ - 128.942.780 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Hilley

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.155 crt - AAA

  43.678.942,00 ₫
  20.379.808  - 249.635.606  20.379.808 ₫ - 249.635.606 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Labanne

  Vàng 14K
  11.048.437,00 ₫
  6.409.780  - 63.254.415  6.409.780 ₫ - 63.254.415 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Marchelle

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  1.086 crt - AAA

  41.079.426,00 ₫
  17.972.744  - 1.577.567.989  17.972.744 ₫ - 1.577.567.989 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Pangburn

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.234 crt - VS

  24.788.087,00 ₫
  12.939.560  - 149.985.130  12.939.560 ₫ - 149.985.130 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Shadduck

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.103 crt - VS

  23.716.584,00 ₫
  12.817.297  - 139.371.977  12.817.297 ₫ - 139.371.977 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Spight

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.335 crt - VS

  25.642.801,00 ₫
  13.347.105  - 158.447.354  13.347.105 ₫ - 158.447.354 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Strothers

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.165 crt - VS

  15.124.738,00 ₫
  6.689.402  - 80.334.523  6.689.402 ₫ - 80.334.523 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Taly

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.748 crt - VS

  55.706.621,00 ₫
  20.619.524  - 384.606.665  20.619.524 ₫ - 384.606.665 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Wildt

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.18 crt - VS

  18.791.513,00 ₫
  10.337.214  - 119.673.956  10.337.214 ₫ - 119.673.956 ₫
 47. Nhẫn GLAMIRA Yezo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.195 crt - VS

  35.198.323,00 ₫
  17.071.616  - 213.536.720  17.071.616 ₫ - 213.536.720 ₫

You’ve viewed 47 of 47 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng