Đang tải...
Tìm thấy 318 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Christeen

  Mặt dây chuyền nữ Christeen

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.201 crt - AAAAA

  17.218.502,00 ₫
  7.936.942  - 95.362.749  7.936.942 ₫ - 95.362.749 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Barnhart

  Mặt dây chuyền nữ Barnhart

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  24.266.771,00 ₫
  10.955.608  - 122.249.418  10.955.608 ₫ - 122.249.418 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Brittni

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Brittni

  Vàng 14K
  13.696.349,00 ₫
  5.893.556  - 62.122.345  5.893.556 ₫ - 62.122.345 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Abeeku

  Mặt dây chuyền nữ Abeeku

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.344 crt - VS

  26.242.799,00 ₫
  8.065.999  - 115.202.281  8.065.999 ₫ - 115.202.281 ₫
 5. Dây chuyền nữ Mahal

  Dây chuyền nữ Mahal

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  5.85 crt - VS

  70.194.571,00 ₫
  15.149.927  - 12.169.187.603  15.149.927 ₫ - 12.169.187.603 ₫
 6. Dây chuyền nữ Merezca

  Dây chuyền nữ Merezca

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.316 crt - VS

  16.934.918,00 ₫
  8.165.621  - 95.051.433  8.165.621 ₫ - 95.051.433 ₫
 7. Mặt dây chuyền nữ Davsiy

  Mặt dây chuyền nữ Davsiy

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.26 crt - AAA

  19.441.604,00 ₫
  7.938.641  - 106.499.490  7.938.641 ₫ - 106.499.490 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Tynisha

  Mặt dây chuyền nữ Tynisha

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.02 crt - AAA

  12.317.770,00 ₫
  5.011.674  - 55.061.056  5.011.674 ₫ - 55.061.056 ₫
 9. Mặt dây chuyền nữ Caperton

  Mặt dây chuyền nữ Caperton

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  28.359.769,00 ₫
  10.995.230  - 131.136.165  10.995.230 ₫ - 131.136.165 ₫
 10. Mặt dây chuyền nữ Karena

  Mặt dây chuyền nữ Karena

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  12.291.450,00 ₫
  4.947.146  - 53.688.423  4.947.146 ₫ - 53.688.423 ₫
 11. Mặt dây chuyền nữ Exie

  Mặt dây chuyền nữ Exie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.042 crt - VS

  17.743.782,00 ₫
  7.420.719  - 82.343.943  7.420.719 ₫ - 82.343.943 ₫
 12. Mặt dây chuyền nữ Londa

  Mặt dây chuyền nữ Londa

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  18.982.550,00 ₫
  6.710.910  - 84.169.405  6.710.910 ₫ - 84.169.405 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Lashua

  Mặt dây chuyền nữ Lashua

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.424 crt - AAA

  42.491.967,00 ₫
  17.277.370  - 248.645.045  17.277.370 ₫ - 248.645.045 ₫
 14. Mặt dây chuyền nữ Charleston

  Mặt dây chuyền nữ Charleston

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  17.970.196,00 ₫
  7.420.719  - 83.079.789  7.420.719 ₫ - 83.079.789 ₫
 15. Dây chuyền nữ Macbeth

  Dây chuyền nữ Macbeth

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.23 crt - AAA

  18.055.384,00 ₫
  7.929.018  - 82.131.679  7.929.018 ₫ - 82.131.679 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Bosworth

  Mặt dây chuyền nữ Bosworth

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  18.440.289,00 ₫
  7.981.094  - 89.207.123  7.981.094 ₫ - 89.207.123 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Prichett

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Prichett

  Vàng Trắng 14K
  31.344.190,00 ₫
  13.797.104  - 163.159.600  13.797.104 ₫ - 163.159.600 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Coghlan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Coghlan

  Vàng Hồng 14K
  12.732.391,00 ₫
  5.334.313  - 56.603.500  5.334.313 ₫ - 56.603.500 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Dây chuyền nữ Debruyn

  Dây chuyền nữ Debruyn

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.116 crt - VS

  34.199.270,00 ₫
  15.355.398  - 978.278.377  15.355.398 ₫ - 978.278.377 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Maher

  Mặt dây chuyền nữ Maher

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.272 crt - VS

  31.205.228,00 ₫
  10.379.667  - 125.164.499  10.379.667 ₫ - 125.164.499 ₫
 22. Mặt dây chuyền nữ Mensez

  Mặt dây chuyền nữ Mensez

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  17.476.047,00 ₫
  6.001.102  - 72.523.233  6.001.102 ₫ - 72.523.233 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Makuch

  Mặt dây chuyền nữ Makuch

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.08 crt - AAA

  24.434.599,00 ₫
  11.329.757  - 129.339.005  11.329.757 ₫ - 129.339.005 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Porco

  Mặt dây chuyền nữ Porco

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.15 crt - AAA

  13.488.896,00 ₫
  4.968.655  - 200.730.173  4.968.655 ₫ - 200.730.173 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Puryear

  Mặt dây chuyền nữ Puryear

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.096 crt - VS

  20.125.657,00 ₫
  8.087.225  - 93.664.643  8.087.225 ₫ - 93.664.643 ₫
 26. Mặt dây chuyền nữ Neville

  Mặt dây chuyền nữ Neville

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.056 crt - AAA

  12.624.278,00 ₫
  4.861.108  - 57.084.633  4.861.108 ₫ - 57.084.633 ₫
 27. Mặt dây chuyền nữ Volna

  Mặt dây chuyền nữ Volna

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.8 crt - VS

  24.530.260,00 ₫
  7.514.115  - 1.802.680.131  7.514.115 ₫ - 1.802.680.131 ₫
 28. Mặt dây chuyền nữ Brymer

  Mặt dây chuyền nữ Brymer

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.022 crt - VS

  14.389.459,00 ₫
  5.441.860  - 59.136.508  5.441.860 ₫ - 59.136.508 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Gianno

  Mặt dây chuyền nữ Gianno

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  19.521.132,00 ₫
  6.990.532  - 87.438.259  6.990.532 ₫ - 87.438.259 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Alvinas

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Alvinas

  Vàng 14K
  12.584.090,00 ₫
  5.248.276  - 55.754.447  5.248.276 ₫ - 55.754.447 ₫
 31. Mặt dây chuyền nữ Tenorio

  Mặt dây chuyền nữ Tenorio

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.055 crt - VS

  15.034.456,00 ₫
  5.635.444  - 64.244.976  5.635.444 ₫ - 64.244.976 ₫
 32. Mặt dây chuyền nữ Godina

  Mặt dây chuyền nữ Godina

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  16.332.374,00 ₫
  5.764.500  - 71.150.599  5.764.500 ₫ - 71.150.599 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Naturas

  Mặt dây chuyền nữ Naturas

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.36 crt - AAA

  14.686.061,00 ₫
  5.613.935  - 1.262.413.824  5.613.935 ₫ - 1.262.413.824 ₫
 34. Mặt dây chuyền nữ Helget

  Mặt dây chuyền nữ Helget

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.93 crt - AAA

  26.704.399,00 ₫
  5.936.575  - 2.570.761.394  5.936.575 ₫ - 2.570.761.394 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Blum

  Mặt dây chuyền nữ Blum

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  12.932.484,00 ₫
  5.269.786  - 57.268.592  5.269.786 ₫ - 57.268.592 ₫
 36. Mặt dây chuyền nữ Callas

  Mặt dây chuyền nữ Callas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  28.339.392,00 ₫
  13.648.519  - 144.353.081  13.648.519 ₫ - 144.353.081 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Haddon

  Mặt dây chuyền nữ Haddon

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.536 crt - VS

  63.316.963,00 ₫
  6.259.215  - 1.097.131.591  6.259.215 ₫ - 1.097.131.591 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Flaxy

  Mặt dây chuyền nữ Flaxy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  19.510.660,00 ₫
  6.409.780  - 140.065.371  6.409.780 ₫ - 140.065.371 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Zumwalt

  Mặt dây chuyền nữ Zumwalt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.364 crt - VS

  37.957.176,00 ₫
  11.377.304  - 143.546.485  11.377.304 ₫ - 143.546.485 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Crichton

  Mặt dây chuyền nữ Crichton

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  12.217.299,00 ₫
  4.904.127  - 55.160.110  4.904.127 ₫ - 55.160.110 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Agmosa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Agmosa

  Vàng Trắng 14K
  28.155.714,00 ₫
  13.154.654  - 144.904.967  13.154.654 ₫ - 144.904.967 ₫
 42. Mặt dây chuyền nữ Darrly

  Mặt dây chuyền nữ Darrly

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  20.988.578,00 ₫
  7.743.358  - 95.093.881  7.743.358 ₫ - 95.093.881 ₫
 43. Mặt dây chuyền nữ Zachery

  Mặt dây chuyền nữ Zachery

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  22.021.309,00 ₫
  8.945.617  - 110.928.715  8.945.617 ₫ - 110.928.715 ₫
 44. Mặt dây chuyền nữ Pasty

  Mặt dây chuyền nữ Pasty

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.119 crt - VS

  14.807.759,00 ₫
  6.259.215  - 72.693.051  6.259.215 ₫ - 72.693.051 ₫
 45. Dây chuyền nữ Praveen

  Dây chuyền nữ Praveen

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.18 crt - AAA

  20.172.356,00 ₫
  9.537.690  - 103.641.017  9.537.690 ₫ - 103.641.017 ₫
 46. Dây chuyền nữ Wilmot

  Dây chuyền nữ Wilmot

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.08 crt - VS

  43.589.224,00 ₫
  14.671.627  - 319.724.891  14.671.627 ₫ - 319.724.891 ₫
 47. Mặt dây chuyền nữ Cusson

  Mặt dây chuyền nữ Cusson

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.598 crt - VS

  30.707.400,00 ₫
  10.613.157  - 359.602.066  10.613.157 ₫ - 359.602.066 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Jeta

  Mặt dây chuyền nữ Jeta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  14.834.362,00 ₫
  5.699.972  - 64.032.711  5.699.972 ₫ - 64.032.711 ₫
 49. Dây chuyền nữ Entibor

  Dây chuyền nữ Entibor

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.289 crt - VS

  53.976.535,00 ₫
  20.352.922  - 249.196.928  20.352.922 ₫ - 249.196.928 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Karg

  Mặt dây chuyền nữ Karg

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.472 crt - VS

  27.850.620,00 ₫
  9.042.409  - 229.866.829  9.042.409 ₫ - 229.866.829 ₫
 51. Dây chuyền nữ Dudding

  Dây chuyền nữ Dudding

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.324 crt - VS

  47.415.340,00 ₫
  17.412.653  - 231.550.787  17.412.653 ₫ - 231.550.787 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Birdwell

  Mặt dây chuyền nữ Birdwell

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  27.577.793,00 ₫
  11.859.566  - 135.905.015  11.859.566 ₫ - 135.905.015 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Pruneda

  Mặt dây chuyền nữ Pruneda

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.138 crt - VS

  14.966.815,00 ₫
  6.302.233  - 83.079.790  6.302.233 ₫ - 83.079.790 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Somertz

  Mặt dây chuyền nữ Somertz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.715 crt - VS

  65.722.328,00 ₫
  8.915.052  - 983.089.678  8.915.052 ₫ - 983.089.678 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Winker

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Winker

  Vàng Hồng 14K
  17.478.030,00 ₫
  7.981.094  - 83.773.187  7.981.094 ₫ - 83.773.187 ₫
 56. Mặt dây chuyền nữ Bozell

  Mặt dây chuyền nữ Bozell

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.596 crt - VS

  48.531.561,00 ₫
  12.926.825  - 171.154.845  12.926.825 ₫ - 171.154.845 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Carreras

  Mặt dây chuyền nữ Carreras

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  17.243.407,00 ₫
  6.818.457  - 79.060.940  6.818.457 ₫ - 79.060.940 ₫
 58. Mặt dây chuyền nữ Borquez

  Mặt dây chuyền nữ Borquez

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.7 crt - VS

  48.316.467,00 ₫
  17.457.935  - 255.295.956  17.457.935 ₫ - 255.295.956 ₫
 59. Mặt dây chuyền nữ Gautreau

  Mặt dây chuyền nữ Gautreau

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  16.815.767,00 ₫
  7.132.041  - 87.424.106  7.132.041 ₫ - 87.424.106 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Gowd

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gowd

  Vàng 14K
  12.843.617,00 ₫
  5.398.841  - 57.240.287  5.398.841 ₫ - 57.240.287 ₫
 61. Mặt dây chuyền nữ Marten

  Mặt dây chuyền nữ Marten

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  15.295.681,00 ₫
  6.345.252  - 69.381.745  6.345.252 ₫ - 69.381.745 ₫

You’ve viewed 60 of 318 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng