Đang tải...
Tìm thấy 42 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Pedrera

  Bông tai nữ Pedrera

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.24 crt - AA

  27.247.509,00 ₫
  8.419.770  - 2.124.032.379  8.419.770 ₫ - 2.124.032.379 ₫
 2. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Hinojos

  Bông tai nữ Hinojos

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.592 crt - AAA

  15.557.754,00 ₫
  5.183.748  - 118.909.810  5.183.748 ₫ - 118.909.810 ₫
 3. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Reside

  Bông tai nữ Reside

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.224 crt - AAA

  13.250.030,00 ₫
  6.516.478  - 76.315.675  6.516.478 ₫ - 76.315.675 ₫
 4. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Umbrete

  Bông tai nữ Umbrete

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.6 crt - AAA

  12.582.958,00 ₫
  5.518.841  - 151.046.448  5.518.841 ₫ - 151.046.448 ₫
 5. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Duygus

  Bông tai nữ Duygus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.924 crt - AAA

  26.924.021,00 ₫
  9.350.898  - 197.970.756  9.350.898 ₫ - 197.970.756 ₫
 6. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Kounoupoi

  Bông tai nữ Kounoupoi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.68 crt - AA

  40.536.314,00 ₫
  9.093.352  - 5.546.223.709  9.093.352 ₫ - 5.546.223.709 ₫
 7. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Salteras

  Bông tai nữ Salteras

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.3 crt - AAA

  11.581.642,00 ₫
  5.561.294  - 79.273.207  5.561.294 ₫ - 79.273.207 ₫
 8. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Saucejo

  Bông tai nữ Saucejo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.12 crt - AAA

  9.484.764,00 ₫
  4.796.580  - 60.353.481  4.796.580 ₫ - 60.353.481 ₫
 9. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Galaroza

  Bông tai nữ Galaroza

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.924 crt - AAA

  28.365.146,00 ₫
  9.271.653  - 183.480.259  9.271.653 ₫ - 183.480.259 ₫
 10. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Regulator

  Bông tai nữ Regulator

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.592 crt - AAA

  16.670.012,00 ₫
  5.829.028  - 125.277.700  5.829.028 ₫ - 125.277.700 ₫
 11. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Vannes

  Bông tai nữ Vannes

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.428 crt - AAA

  14.041.912,00 ₫
  5.699.972  - 115.938.125  5.699.972 ₫ - 115.938.125 ₫
 12. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Larochelle

  Bông tai nữ Larochelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.268 crt - AAA

  12.417.957,00 ₫
  5.667.425  - 71.589.275  5.667.425 ₫ - 71.589.275 ₫
 13. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Residential

  Bông tai nữ Residential

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.52 crt - AAA

  9.109.200,00 ₫
  4.430.922  - 76.697.748  4.430.922 ₫ - 76.697.748 ₫
 14. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Security

  Bông tai nữ Security

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.36 crt - AA

  20.345.561,00 ₫
  7.091.286  - 3.205.739.516  7.091.286 ₫ - 3.205.739.516 ₫
 15. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Orleans

  Bông tai nữ Orleans

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.508 crt - AAA

  12.887.766,00 ₫
  4.882.617  - 112.004.178  4.882.617 ₫ - 112.004.178 ₫
 16. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Beaunez

  Bông tai nữ Beaunez

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.5 crt - AAA

  16.458.315,00 ₫
  5.582.520  - 114.438.128  5.582.520 ₫ - 114.438.128 ₫
 17. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Eiffel

  Bông tai nữ Eiffel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.8 crt - AAA

  22.050.176,00 ₫
  5.964.594  - 171.041.638  5.964.594 ₫ - 171.041.638 ₫
 18. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Loirevalley

  Bông tai nữ Loirevalley

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.388 crt - AAA

  15.081.435,00 ₫
  5.334.313  - 110.886.261  5.334.313 ₫ - 110.886.261 ₫
 19. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Tomares

  Bông tai nữ Tomares

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.084 crt - AAA

  30.189.760,00 ₫
  8.986.371  - 231.211.160  8.986.371 ₫ - 231.211.160 ₫
 20. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Losmolares

  Bông tai nữ Losmolares

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.3 crt - AAA

  16.539.542,00 ₫
  6.928.268  - 90.197.677  6.928.268 ₫ - 90.197.677 ₫
 21. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Purchaser

  Bông tai nữ Purchaser

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.244 crt - AAA

  11.841.451,00 ₫
  5.162.239  - 95.716.522  5.162.239 ₫ - 95.716.522 ₫
 22. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Aspronisi

  Bông tai nữ Aspronisi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.608 crt - AAA

  16.521.995,00 ₫
  7.174.494  - 119.631.505  7.174.494 ₫ - 119.631.505 ₫
 23. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Bordeaux

  Bông tai nữ Bordeaux

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  1.08 crt - AAA

  17.305.105,00 ₫
  6.261.762  - 404.106.573  6.261.762 ₫ - 404.106.573 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Chaumont

  Bông tai nữ Chaumont

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.912 crt - AA

  25.166.765,00 ₫
  5.011.674  - 2.067.683.593  5.011.674 ₫ - 2.067.683.593 ₫
 25. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Elbeuf

  Bông tai nữ Elbeuf

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.52 crt - AAA

  36.905.483,00 ₫
  9.198.069  - 409.243.340  9.198.069 ₫ - 409.243.340 ₫
 26. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Utreva

  Bông tai nữ Utreva

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.92 crt - AA

  14.828.700,00 ₫
  5.200.446  - 2.075.692.989  5.200.446 ₫ - 2.075.692.989 ₫
 27. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Levitha

  Bông tai nữ Levitha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.12 crt - AA

  23.289.792,00 ₫
  7.356.191  - 1.854.401.582  7.356.191 ₫ - 1.854.401.582 ₫
 28. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Marathos

  Bông tai nữ Marathos

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  1.68 crt - AAA

  14.943.323,00 ₫
  6.367.893  - 166.810.523  6.367.893 ₫ - 166.810.523 ₫
 29. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Metz

  Bông tai nữ Metz

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.954 crt - AAA

  26.607.607,00 ₫
  8.028.640  - 132.140.878  8.028.640 ₫ - 132.140.878 ₫
 30. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Moncoeur

  Bông tai nữ Moncoeur

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.288 crt - AA

  48.058.920,00 ₫
  13.176.446  - 2.261.550.599  13.176.446 ₫ - 2.261.550.599 ₫
 31. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Positively

  Bông tai nữ Positively

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  10.758.343,00 ₫
  4.796.580  - 59.900.653  4.796.580 ₫ - 59.900.653 ₫
 32. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Reconstruct

  Bông tai nữ Reconstruct

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  1.184 crt - AAA

  26.796.381,00 ₫
  7.450.436  - 186.522.697  7.450.436 ₫ - 186.522.697 ₫
 33. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Refocus

  Bông tai nữ Refocus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.968 crt - AAA

  25.406.764,00 ₫
  7.238.172  - 203.815.065  7.238.172 ₫ - 203.815.065 ₫
 34. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Region

  Bông tai nữ Region

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.72 crt - AAA

  24.500.259,00 ₫
  9.713.161  - 177.735.003  9.713.161 ₫ - 177.735.003 ₫
 35. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Regional

  Bông tai nữ Regional

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski & Ngọc Trai Trắng

  0.304 crt - AAA

  13.503.897,00 ₫
  6.240.536  - 85.980.721  6.240.536 ₫ - 85.980.721 ₫
 36. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Regulate

  Bông tai nữ Regulate

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.88 crt - AAA

  17.225.861,00 ₫
  6.686.289  - 139.654.997  6.686.289 ₫ - 139.654.997 ₫
 37. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Reinvest

  Bông tai nữ Reinvest

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  9.639.576,00 ₫
  5.518.841  - 55.188.412  5.518.841 ₫ - 55.188.412 ₫
 38. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Restricted

  Bông tai nữ Restricted

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  11.047.587,00 ₫
  6.049.499  - 65.702.514  6.049.499 ₫ - 65.702.514 ₫
 39. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Ronquillo

  Bông tai nữ Ronquillo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.224 crt - AAA

  11.332.869,00 ₫
  5.441.860  - 63.777.995  5.441.860 ₫ - 63.777.995 ₫
 40. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Reconstruction

  Bông tai nữ Reconstruction

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.476 crt - AAA

  18.242.459,00 ₫
  7.365.531  - 107.872.128  7.365.531 ₫ - 107.872.128 ₫
 41. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Reevaluate

  Bông tai nữ Reevaluate

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.756 crt - AAA

  20.697.635,00 ₫
  5.773.557  - 98.574.998  5.773.557 ₫ - 98.574.998 ₫
 42. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Trouville

  Bông tai nữ Trouville

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.896 crt - AAA

  20.302.259,00 ₫
  6.049.499  - 119.334.334  6.049.499 ₫ - 119.334.334 ₫

You’ve viewed 42 of 42 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng