Đang tải...
Tìm thấy 99 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Immortale Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Immortale

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.092 crt - AAA

  16.385.132,00 ₫
 2. Nhẫn Zegenen Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Zegenen

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.066 crt - AAA

  19.710.607,00 ₫
 3. Nhẫn Abysmal Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Abysmal

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  18.845.444,00 ₫
 4. Nhẫn Yibariki Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Yibariki

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  14.223.302,00 ₫
 5. Nhẫn Valsigna Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Valsigna

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.158 crt - AAA

  14.988.973,00 ₫
 6. Nhẫn Prutegge Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Prutegge

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  14.619.117,00 ₫
 7. Nhẫn Noend Vàng 750

  Nhẫn GLAMIRA Noend

  Vàng 750
  12.609.771,00 ₫
 8. Nhẫn Mugisha Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Mugisha

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.264 crt - AAA

  26.286.940,00 ₫
 9. Nhẫn Korgoo Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Korgoo

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  17.332.488,00 ₫
 10. Nhẫn Jinasi Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Jinasi

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  22.135.232,00 ₫
 11. Thiết kế mới nhất
 12. Nhẫn Eternal Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Eternal

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.148 crt - AAA

  18.400.966,00 ₫
 13. Nhẫn Dateless Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Dateless

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.332 crt - AAA

  23.626.559,00 ₫
 14. Nhẫn Boundless Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Boundless

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  18.319.856,00 ₫
 15. Nhẫn Benedica Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Benedica

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  13.891.295,00 ₫
 16. Nhẫn Beannaigh Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Beannaigh

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  20.008.009,00 ₫
 17. Nhẫn Manus Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Manus

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  15.423.718,00 ₫
 18. Nhẫn Lingua Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Lingua

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.174 crt - AAA

  18.963.322,00 ₫
 19. Nhẫn Javaid Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Javaid

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  13.809.104,00 ₫
 20. Nhẫn Jabuka Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Jabuka

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  12.418.353,00 ₫
 21. Nhẫn Harena Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Harena

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.19 crt - AAA

  19.086.609,00 ₫
 22. Nhẫn Estrange Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Estrange

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.558 crt - AAA

  30.238.579,00 ₫
 23. Nhẫn Castout Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Castout

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.338 crt - AAA

  18.632.397,00 ₫
 24. Nhẫn Abraxas Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Abraxas

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  24.848.603,00 ₫
 25. Nhẫn Puipui Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Puipui

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.332 crt - AAA

  26.093.360,00 ₫
 26. Nhẫn Muhofiz Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Muhofiz

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.14 crt - AAA

  19.238.011,00 ₫
 27. Nhẫn Kuvimba Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Kuvimba

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  20.386.517,00 ₫
 28. Nhẫn Kaitiaki Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Kaitiaki

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.408 crt - AAA

  22.804.653,00 ₫
 29. Nhẫn Babeslea Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Babeslea

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  22.244.458,00 ₫
 30. Nhẫn Suspend Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Suspend

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  25.044.349,00 ₫
 31. Nhẫn Oomph Vàng 750

  Nhẫn GLAMIRA Oomph

  Vàng 750
  15.893.071,00 ₫
 32. Nhẫn Epistula Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Epistula

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.141 crt - AAA

  13.113.729,00 ₫
 33. Nhẫn Emphasis Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Emphasis

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  14.618.034,00 ₫
 34. Nhẫn Dignify Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Dignify

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.316 crt - AAA

  18.622.664,00 ₫

You’ve viewed 60 of 99 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...