Đang tải...
Tìm thấy 191 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Pinky của Nam Cwealf Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Cwealf

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.192 crt - VS

  26.363.994,00 ₫
  10.946.493  - 163.421.460  10.946.493 ₫ - 163.421.460 ₫
 2. Nhẫn nam Krista Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Krista

  Vàng Trắng-Vàng 14K
  19.196.377,00 ₫
  9.231.845  - 25.790.552  9.231.845 ₫ - 25.790.552 ₫
 3. Nhẫn nam Leone Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Leone

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.27 crt - AAA

  21.789.708,00 ₫
  10.087.277  - 127.071.034  10.087.277 ₫ - 127.071.034 ₫
 4. Nhẫn nam Ty Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ty

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  25.105.179,00 ₫
  11.020.302  - 136.276.921  11.020.302 ₫ - 136.276.921 ₫
 5. Nhẫn nam Undrais Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Undrais

  Vàng Trắng-Vàng 14K
  35.665.594,00 ₫
  16.335.387  - 204.192.337  16.335.387 ₫ - 204.192.337 ₫
 6. Nhẫn Pinky của Nam Buxera Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Buxera

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.064 crt - AAA

  16.038.796,00 ₫
  7.609.392  - 113.485.247  7.609.392 ₫ - 113.485.247 ₫
 7. Nhẫn nam Silverio Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Silverio

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  32.060.021,00 ₫
  9.680.379  - 209.626.653  9.680.379 ₫ - 209.626.653 ₫
 8. Nhẫn nam Domanda Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Domanda

  Vàng Trắng-Vàng 14K
  13.494.131,00 ₫
  6.695.561  - 77.256.480  6.695.561 ₫ - 77.256.480 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Malachi Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Malachi

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  41.973.455,00 ₫
  14.988.975  - 229.268.594  14.988.975 ₫ - 229.268.594 ₫
 11. Nhẫn nam Stew Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Stew

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  2.08 crt - VS

  144.433.535,00 ₫
  17.629.078  - 1.075.494.108  17.629.078 ₫ - 1.075.494.108 ₫
 12. Nhẫn nam Draughn Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Draughn

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  28.692.367,00 ₫
  11.733.793  - 162.123.710  11.733.793 ₫ - 162.123.710 ₫
 13. Nhẫn nam Fernando Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Fernando

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  20.288.106,00 ₫
  8.922.008  - 106.523.372  8.922.008 ₫ - 106.523.372 ₫
 14. Nhẫn nam Allius Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Allius

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Onyx Đen
  28.759.149,00 ₫
  12.733.058  - 164.651.617  12.733.058 ₫ - 164.651.617 ₫
 15. Nhẫn nam Bellanca Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bellanca

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  17.728.029,00 ₫
  8.107.672  - 93.099.808  8.107.672 ₫ - 93.099.808 ₫
 16. Nhẫn nam Alonzito Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Alonzito

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  1.198 crt - SI

  240.872.881,00 ₫
  15.706.791  - 587.433.177  15.706.791 ₫ - 587.433.177 ₫
 17. Nhẫn nam Beamard Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Beamard

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  18.174.130,00 ₫
  9.292.406  - 102.238.104  9.292.406 ₫ - 102.238.104 ₫
 18. Nhẫn nam Hyndsw Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Hyndsw

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - VS

  20.620.384,00 ₫
  8.769.253  - 120.163.238  8.769.253 ₫ - 120.163.238 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nam Alvand Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Alvand

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.706 crt - VS

  71.860.021,00 ₫
  16.516.531  - 321.219.356  16.516.531 ₫ - 321.219.356 ₫
 21. Nhẫn nam Cornel Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Cornel

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.41 crt - VS

  33.561.622,00 ₫
  9.489.772  - 151.876.920  9.489.772 ₫ - 151.876.920 ₫
 22. Nhẫn nam Ryhton Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ryhton

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.232 crt - VS

  22.567.815,00 ₫
  10.424.150  - 144.482.470  10.424.150 ₫ - 144.482.470 ₫
 23. Nhẫn nam Zentham Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Zentham

  Vàng Trắng-Vàng 14K
  25.784.064,00 ₫
  11.022.195  - 147.618.690  11.022.195 ₫ - 147.618.690 ₫
 24. Nhẫn nam Ernesto Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ernesto

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - VS

  24.830.490,00 ₫
  11.563.463  - 145.307.076  11.563.463 ₫ - 145.307.076 ₫
 25. Nhẫn nam Hector Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Hector

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.48 crt - VS

  36.450.190,00 ₫
  12.854.181  - 214.979.855  12.854.181 ₫ - 214.979.855 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn nam Albeiro Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Albeiro

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  20.104.529,00 ₫
  8.739.513  - 99.155.959  8.739.513 ₫ - 99.155.959 ₫
 28. Nhẫn nam Alec Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Alec

  Vàng Trắng-Vàng 14K
  23.375.662,00 ₫
  10.706.410  - 133.830.127  10.706.410 ₫ - 133.830.127 ₫
 29. Nhẫn nam Desaveu Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Desaveu

  Vàng Trắng-Vàng 14K
  8.252.317,00 ₫
  4.787.604  - 47.246.092  4.787.604 ₫ - 47.246.092 ₫
 30. Nhẫn nam Ardito Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ardito

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  18.118.165,00 ₫
  9.349.183  - 102.359.774  9.349.183 ₫ - 102.359.774 ₫
 31. Nhẫn nam Gioco Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Gioco

  Vàng Trắng-Vàng 14K
  25.925.735,00 ₫
  11.082.757  - 148.429.785  11.082.757 ₫ - 148.429.785 ₫
 32. Nhẫn nam Leon Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Leon

  Vàng Trắng-Vàng 14K
  19.940.149,00 ₫
  8.371.818  - 114.161.160  8.371.818 ₫ - 114.161.160 ₫
 33. Nhẫn nam Baynard Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Baynard

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  2.4 crt - AA

  77.639.321,00 ₫
  13.414.375  - 1.109.384.224  13.414.375 ₫ - 1.109.384.224 ₫
 34. Nhẫn nam Basculin Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Basculin

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.19 crt - AAA

  30.168.014,00 ₫
  12.006.319  - 176.209.669  12.006.319 ₫ - 176.209.669 ₫
 35. Nhẫn nam Bertlan Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bertlan

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.192 crt - VS

  47.815.477,00 ₫
  18.974.138  - 275.608.962  18.974.138 ₫ - 275.608.962 ₫
 36. Nhẫn nam Norberto Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Norberto

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  1.17 crt - SI

  156.528.535,00 ₫
  14.660.482  - 550.528.508  14.660.482 ₫ - 550.528.508 ₫
 37. Nhẫn nam Guido Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Guido

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  30.445.678,00 ₫
  12.044.711  - 170.572.585  12.044.711 ₫ - 170.572.585 ₫
 38. Nhẫn nam Rafael Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Rafael

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.33 crt - VS

  42.791.306,00 ₫
  16.104.226  - 227.119.198  16.104.226 ₫ - 227.119.198 ₫
 39. Nhẫn nam Aramis Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Aramis

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.144 crt - VS

  34.060.173,00 ₫
  13.516.843  - 201.191.299  13.516.843 ₫ - 201.191.299 ₫
 40. Nhẫn nam Valdimar Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Valdimar

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.396 crt - VS

  36.827.348,00 ₫
  14.018.909  - 227.673.443  14.018.909 ₫ - 227.673.443 ₫
 41. Nhẫn nam Yosgarth Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Yosgarth

  Vàng Trắng-Vàng 14K
  43.917.912,00 ₫
  15.756.808  - 251.438.430  15.756.808 ₫ - 251.438.430 ₫
 42. Nhẫn nam Antorion Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Antorion

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.204 crt - AAA

  39.018.647,00 ₫
  16.449.480  - 236.608.974  16.449.480 ₫ - 236.608.974 ₫
 43. Nhẫn nam Vito Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Vito

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  1.08 crt - SI

  164.355.840,00 ₫
  13.018.562  - 425.174.275  13.018.562 ₫ - 425.174.275 ₫
 44. Nhẫn nam Fine Tune Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Fine Tune

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  28.485.540,00 ₫
  20.547.657  - 159.460.632  20.547.657 ₫ - 159.460.632 ₫
 45. Nhẫn nam Baldemar Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Baldemar

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  3.024 crt - SI

  664.937.320,00 ₫
  14.013.501  - 1.117.278.846  14.013.501 ₫ - 1.117.278.846 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn nam Levente Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Levente

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  39.468.534,00 ₫
  15.693.273  - 201.353.520  15.693.273 ₫ - 201.353.520 ₫
 48. Nhẫn nam Nevada Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Nevada

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  1.73 crt - SI

  194.926.968,00 ₫
  17.303.290  - 582.661.256  17.303.290 ₫ - 582.661.256 ₫
 49. Nhẫn nam Oliverios Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Oliverios

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.1 crt - VS

  35.609.360,00 ₫
  13.201.328  - 199.055.427  13.201.328 ₫ - 199.055.427 ₫
 50. Nhẫn nam Agustin Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Agustin

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.55 crt - AAA

  24.499.294,00 ₫
  10.868.628  - 129.774.671  10.868.628 ₫ - 129.774.671 ₫
 51. Nhẫn nam Evarado Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Evarado

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - VS

  36.835.729,00 ₫
  13.450.604  - 212.141.034  13.450.604 ₫ - 212.141.034 ₫
 52. Nhẫn nam Cledwyn Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Cledwyn

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAA

  22.634.595,00 ₫
  11.132.233  - 230.633.927  11.132.233 ₫ - 230.633.927 ₫
 53. Nhẫn nam Urbain Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Urbain

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Onyx Đen
  40.411.562,00 ₫
  16.966.686  - 231.363.907  16.966.686 ₫ - 231.363.907 ₫
 54. Nhẫn nam Admetus Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Admetus

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.4 crt - AAA

  31.022.905,00 ₫
  11.274.174  - 368.303.229  11.274.174 ₫ - 368.303.229 ₫
 55. Nhẫn nam Machis Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Machis

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Hồng Ngọc

  1.25 crt - AA

  40.326.938,00 ₫
  12.035.519  - 460.321.586  12.035.519 ₫ - 460.321.586 ₫
 56. Nhẫn nam Senon Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Senon

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.02 crt - VS

  39.415.271,00 ₫
  14.353.079  - 225.834.970  14.353.079 ₫ - 225.834.970 ₫
 57. Nhẫn nam Roman Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Roman

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.3 crt - VS

  45.625.530,00 ₫
  14.307.657  - 252.573.958  14.307.657 ₫ - 252.573.958 ₫
 58. Nhẫn nam Salamon Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Salamon

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.18 crt - VS

  49.980.552,00 ₫
  18.168.454  - 288.099.778  18.168.454 ₫ - 288.099.778 ₫
 59. Nhẫn nam Arlo Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Arlo

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.3 crt - VS

  38.789.920,00 ₫
  13.288.386  - 226.091.816  13.288.386 ₫ - 226.091.816 ₫
 60. Nhẫn nam Bartoni Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bartoni

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.16 crt - VS

  50.180.891,00 ₫
  15.386.409  - 288.816.240  15.386.409 ₫ - 288.816.240 ₫
 61. Nhẫn nam Damian Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Damian

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.198 crt - VS

  42.762.376,00 ₫
  16.673.882  - 263.685.915  16.673.882 ₫ - 263.685.915 ₫
 62. Nhẫn nam Dantae Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Dantae

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.18 crt - VS

  61.616.204,00 ₫
  18.071.123  - 353.757.654  18.071.123 ₫ - 353.757.654 ₫
 63. Nhẫn nam Elumelm Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Elumelm

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Onyx Đen

  0.18 crt - AAA

  25.092.744,00 ₫
  11.967.658  - 154.147.981  11.967.658 ₫ - 154.147.981 ₫
 64. Nhẫn nam Fransisco Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Fransisco

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.06 crt - VS

  27.488.978,00 ₫
  11.211.990  - 158.081.772  11.211.990 ₫ - 158.081.772 ₫

You’ve viewed 60 of 191 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng