Đang tải...
Tìm thấy 210 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Quera Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Quera

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.105 crt - VS

  25.596.160,00 ₫
  13.849.390  - 147.199.622  13.849.390 ₫ - 147.199.622 ₫
 2. Nhẫn nam Silverio Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Silverio

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  32.060.021,00 ₫
  9.680.379  - 209.626.653  9.680.379 ₫ - 209.626.653 ₫
 3. Nhẫn nam Krista Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Krista

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  19.196.377,00 ₫
  9.231.845  - 25.790.552  9.231.845 ₫ - 25.790.552 ₫
 4. Nhẫn nam Admetus Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Admetus

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.4 crt - AAA

  31.022.905,00 ₫
  11.274.174  - 368.303.229  11.274.174 ₫ - 368.303.229 ₫
 5. Nhẫn nam Scelfi Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Scelfi

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  20.373.811,00 ₫
  9.317.010  - 119.865.832  9.317.010 ₫ - 119.865.832 ₫
 6. Nhẫn nam Mercredi Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Mercredi

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.045 crt - AAA

  20.597.402,00 ₫
  10.368.996  - 118.013.842  10.368.996 ₫ - 118.013.842 ₫
 7. Nhẫn nam Ofundi Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ofundi

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.468 crt - VS

  42.856.734,00 ₫
  13.096.427  - 216.169.462  13.096.427 ₫ - 216.169.462 ₫
 8. Nhẫn nam Baldemar Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Baldemar

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  3.024 crt - SI

  664.937.320,00 ₫
  14.013.501  - 1.117.278.846  14.013.501 ₫ - 1.117.278.846 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Rafael Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Rafael

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.33 crt - VS

  42.791.306,00 ₫
  16.104.226  - 227.119.198  16.104.226 ₫ - 227.119.198 ₫
 11. Nhẫn nam Malachi Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Malachi

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  41.973.455,00 ₫
  14.988.975  - 229.268.594  14.988.975 ₫ - 229.268.594 ₫
 12. Nhẫn nam Leon Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Leon

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  19.940.149,00 ₫
  8.371.818  - 114.161.160  8.371.818 ₫ - 114.161.160 ₫
 13. Nhẫn nam Beamard Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Beamard

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  18.174.130,00 ₫
  9.292.406  - 102.238.104  9.292.406 ₫ - 102.238.104 ₫
 14. Nhẫn nam Hector Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Hector

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.48 crt - VS

  36.450.190,00 ₫
  12.854.181  - 214.979.855  12.854.181 ₫ - 214.979.855 ₫
 15. Nhẫn nam Alec Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Alec

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  23.375.662,00 ₫
  10.706.410  - 133.830.127  10.706.410 ₫ - 133.830.127 ₫
 16. Nhẫn nam Desaveu Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Desaveu

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  8.252.317,00 ₫
  4.787.604  - 47.246.092  4.787.604 ₫ - 47.246.092 ₫
 17. Nhẫn nam Agustin Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Agustin

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.55 crt - AAA

  24.499.294,00 ₫
  10.868.628  - 129.774.671  10.868.628 ₫ - 129.774.671 ₫
 18. Nhẫn nam Leone Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Leone

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.27 crt - AAA

  21.789.708,00 ₫
  10.087.277  - 127.071.034  10.087.277 ₫ - 127.071.034 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nam Bellanca Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bellanca

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  17.728.029,00 ₫
  8.107.672  - 93.099.808  8.107.672 ₫ - 93.099.808 ₫
 21. Nhẫn nam Hyndsw Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Hyndsw

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - VS

  20.620.384,00 ₫
  8.769.253  - 120.163.238  8.769.253 ₫ - 120.163.238 ₫
 22. Nhẫn nam Alonzito Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Alonzito

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  1.198 crt - SI

  240.872.881,00 ₫
  15.706.791  - 587.433.177  15.706.791 ₫ - 587.433.177 ₫
 23. Nhẫn nam Nevada Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Nevada

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  1.73 crt - SI

  194.926.968,00 ₫
  17.303.290  - 582.661.256  17.303.290 ₫ - 582.661.256 ₫
 24. Nhẫn nam Undrais Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Undrais

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  35.665.594,00 ₫
  16.335.387  - 204.192.337  16.335.387 ₫ - 204.192.337 ₫
 25. Nhẫn nam Baynard Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Baynard

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  2.4 crt - AA

  77.639.321,00 ₫
  13.414.375  - 1.109.384.224  13.414.375 ₫ - 1.109.384.224 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn nam Senon Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Senon

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.02 crt - VS

  39.415.271,00 ₫
  14.353.079  - 225.834.970  14.353.079 ₫ - 225.834.970 ₫
 28. Nhẫn nam Bastiodon Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bastiodon

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.19 crt - VS1

  40.202.301,00 ₫
  11.915.477  - 174.993.034  11.915.477 ₫ - 174.993.034 ₫
 29. Nhẫn nam Addison Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Addison

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  31.774.518,00 ₫
  16.559.789  - 180.102.917  16.559.789 ₫ - 180.102.917 ₫
 30. Nhẫn nam Kyros Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Kyros

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.57 crt - VS

  43.994.695,00 ₫
  19.001.175  - 218.940.690  19.001.175 ₫ - 218.940.690 ₫
 31. Nhẫn nam Anivarth Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Anivarth

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.368 crt - VS

  64.446.103,00 ₫
  15.698.409  - 320.164.938  15.698.409 ₫ - 320.164.938 ₫
 32. Nhẫn Pinky của Nam Tograte Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Tograte

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  14.981.674,00 ₫
  7.433.655  - 85.772.947  7.433.655 ₫ - 85.772.947 ₫
 33. Nhẫn nam Minnsi Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Minnsi

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  19.060.655,00 ₫
  9.470.306  - 226.429.770  9.470.306 ₫ - 226.429.770 ₫
 34. Nhẫn nam Vondriel Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Vondriel

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  46.645.073,00 ₫
  16.023.116  - 267.051.945  16.023.116 ₫ - 267.051.945 ₫
 35. Nhẫn nam Ernesto Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ernesto

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - VS

  24.830.490,00 ₫
  11.563.463  - 145.307.076  11.563.463 ₫ - 145.307.076 ₫
 36. Nhẫn nam Fernando Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Fernando

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  20.288.106,00 ₫
  8.922.008  - 106.523.372  8.922.008 ₫ - 106.523.372 ₫
 37. Nhẫn nam Levente Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Levente

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  39.468.534,00 ₫
  15.693.273  - 201.353.520  15.693.273 ₫ - 201.353.520 ₫
 38. Nhẫn nam Ardito Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ardito

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  18.118.165,00 ₫
  9.349.183  - 102.359.774  9.349.183 ₫ - 102.359.774 ₫
 39. Nhẫn nam Ty Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ty

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  25.105.179,00 ₫
  11.020.302  - 136.276.921  11.020.302 ₫ - 136.276.921 ₫
 40. Nhẫn nam Lauden Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Lauden

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.21 crt - VS

  34.837.740,00 ₫
  17.127.553  - 203.543.462  17.127.553 ₫ - 203.543.462 ₫
 41. Nhẫn nam Albeiro Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Albeiro

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  20.104.529,00 ₫
  8.739.513  - 99.155.959  8.739.513 ₫ - 99.155.959 ₫
 42. Nhẫn nam Fransisco Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Fransisco

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.06 crt - VS

  27.488.978,00 ₫
  11.211.990  - 158.081.772  11.211.990 ₫ - 158.081.772 ₫
 43. Nhẫn nam Antorion Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Antorion

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.204 crt - AAA

  39.018.647,00 ₫
  16.449.480  - 236.608.974  16.449.480 ₫ - 236.608.974 ₫
 44. Nhẫn nam Delonix Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Delonix

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  32.015.410,00 ₫
  11.143.318  - 164.651.614  11.143.318 ₫ - 164.651.614 ₫
 45. Nhẫn nam Edmondo Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Edmondo

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.09 crt - VS

  39.219.798,00 ₫
  20.307.032  - 225.037.395  20.307.032 ₫ - 225.037.395 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn nam Trebian Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Trebian

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.384 crt - VS

  32.662.933,00 ₫
  13.091.561  - 198.163.224  13.091.561 ₫ - 198.163.224 ₫
 48. Nhẫn nam Cornel Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Cornel

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.41 crt - VS

  33.561.622,00 ₫
  9.489.772  - 151.876.920  9.489.772 ₫ - 151.876.920 ₫
 49. Nhẫn nam Braylen Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Braylen

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.678 crt - AAA

  45.408.156,00 ₫
  16.238.055  - 270.445.010  16.238.055 ₫ - 270.445.010 ₫
 50. Nhẫn nam Warian Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Warian

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.36 crt - VS

  35.315.473,00 ₫
  16.313.757  - 206.909.492  16.313.757 ₫ - 206.909.492 ₫
 51. Nhẫn nam Roman Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Roman

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.3 crt - VS

  45.625.530,00 ₫
  14.307.657  - 252.573.958  14.307.657 ₫ - 252.573.958 ₫
 52. Nhẫn nam Forte Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Forte

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - VS

  33.329.380,00 ₫
  16.957.224  - 192.390.955  16.957.224 ₫ - 192.390.955 ₫
 53. Nhẫn nam Alvand Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Alvand

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.706 crt - VS

  71.860.021,00 ₫
  16.516.531  - 321.219.356  16.516.531 ₫ - 321.219.356 ₫
 54. Nhẫn nam Cappi Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Cappi

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.024 crt - VS

  33.010.351,00 ₫
  17.335.733  - 187.848.843  17.335.733 ₫ - 187.848.843 ₫
 55. Nhẫn nam Grande Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Grande

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.4 crt - VS

  45.596.061,00 ₫
  18.444.225  - 240.880.721  18.444.225 ₫ - 240.880.721 ₫
 56. Nhẫn nam Placido Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Placido

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  1.11 crt - SI

  142.236.017,00 ₫
  12.990.985  - 487.750.003  12.990.985 ₫ - 487.750.003 ₫
 57. Nhẫn nam Allius Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Allius

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  28.759.149,00 ₫
  12.733.058  - 164.651.617  12.733.058 ₫ - 164.651.617 ₫
 58. Nhẫn nam Yosgarth Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Yosgarth

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  43.917.912,00 ₫
  15.756.808  - 251.438.430  15.756.808 ₫ - 251.438.430 ₫
 59. Nhẫn nam Cledwyn Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Cledwyn

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAA

  22.634.595,00 ₫
  11.132.233  - 230.633.927  11.132.233 ₫ - 230.633.927 ₫
 60. Nhẫn nam Fine Tune Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Fine Tune

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  28.485.540,00 ₫
  20.547.657  - 159.460.632  20.547.657 ₫ - 159.460.632 ₫
 61. Nhẫn nam Kenric Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Kenric

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.15 crt - VS

  34.522.496,00 ₫
  17.392.510  - 199.731.335  17.392.510 ₫ - 199.731.335 ₫
 62. Nhẫn nam Maschille Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Maschille

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.154 crt - VS

  39.944.644,00 ₫
  27.685.264  - 211.316.429  27.685.264 ₫ - 211.316.429 ₫
 63. Nhẫn nam Guido Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Guido

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  30.445.678,00 ₫
  12.044.711  - 170.572.585  12.044.711 ₫ - 170.572.585 ₫
 64. Nhẫn nam Machis Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Machis

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  1.25 crt - AA

  40.326.938,00 ₫
  12.035.519  - 460.321.586  12.035.519 ₫ - 460.321.586 ₫

You’ve viewed 60 of 210 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng