Đang tải...
Tìm thấy 1249 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Bhakta Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bhakta

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  3 crt - VS

  1.307.102.704,00 ₫
  11.430.986  - 10.153.093.561  11.430.986 ₫ - 10.153.093.561 ₫
 2. Nhẫn nam Hercules Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Hercules

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  23.250.211,00 ₫
  9.068.005  - 124.529.609  9.068.005 ₫ - 124.529.609 ₫
 3. Nhẫn nam Degrafer Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Degrafer

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.075 crt - VS

  18.850.852,00 ₫
  8.857.121  - 108.415.926  8.857.121 ₫ - 108.415.926 ₫
 4. Nhẫn nam Graveler Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Graveler

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.668 crt - VS

  50.917.634,00 ₫
  9.538.438  - 84.402.202  9.538.438 ₫ - 84.402.202 ₫
 5. Nhẫn nam Dossleyn Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Dossleyn

  Vàng Hồng 14K
  7.968.974,00 ₫
  4.562.390  - 45.623.902  4.562.390 ₫ - 45.623.902 ₫
 6. Nhẫn nam Layton Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Layton

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.35 crt - AAA

  27.088.840,00 ₫
  11.480.192  - 1.293.312.790  11.480.192 ₫ - 1.293.312.790 ₫
 7. Nhẫn Pinky của Nam Owin Vàng Hồng 14K

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Owin

  Vàng Hồng 14K
  12.608.691,00 ₫
  6.737.468  - 72.187.162  6.737.468 ₫ - 72.187.162 ₫
 8. Nhẫn nam Frazier Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Frazier

  Vàng Hồng 14K
  8.606.493,00 ₫
  4.993.079  - 49.273.815  4.993.079 ₫ - 49.273.815 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Apirka Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Apirka

  Vàng Hồng 14K
  13.812.891,00 ₫
  6.853.724  - 18.557.777  6.853.724 ₫ - 18.557.777 ₫
 11. Nhẫn nam Buizel Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  12.987.469,00 ₫
  6.365.447  - 69.956.654  6.365.447 ₫ - 69.956.654 ₫
 12. Nhẫn nam Silent Approval Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Silent Approval

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  34.070.447,00 ₫
  14.713.203  - 231.904.638  14.713.203 ₫ - 231.904.638 ₫
 13. Nhẫn nam Aladino Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Aladino

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen
  21.392.273,00 ₫
  10.451.187  - 122.474.850  10.451.187 ₫ - 122.474.850 ₫
 14. Nhẫn nam Reece Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Reece

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.24 crt - VS

  201.139.661,00 ₫
  13.652.295  - 2.059.564.662  13.652.295 ₫ - 2.059.564.662 ₫
 15. Nhẫn nam Alake Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Alake

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.23 crt - VS

  258.213.753,00 ₫
  11.506.687  - 10.242.629.436  11.506.687 ₫ - 10.242.629.436 ₫
 16. Nhẫn nam Cassline Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Cassline

  Vàng Hồng 14K
  7.260.622,00 ₫
  4.212.269  - 41.568.450  4.212.269 ₫ - 41.568.450 ₫
 17. Nhẫn nam Beau Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Beau

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  1.6 crt - AAA

  50.043.818,00 ₫
  12.296.150  - 1.063.206.069  12.296.150 ₫ - 1.063.206.069 ₫
 18. Nhẫn nam Heroic Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Heroic

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  29.698.122,00 ₫
  13.153.203  - 60.512.848  13.153.203 ₫ - 60.512.848 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nam No Rush Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA No Rush

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  30.436.756,00 ₫
  12.442.146  - 233.148.310  12.442.146 ₫ - 233.148.310 ₫
 21. Nhẫn nam Jonah Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Jonah

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.62 crt - AA

  32.587.771,00 ₫
  12.454.583  - 1.640.365.422  12.454.583 ₫ - 1.640.365.422 ₫
 22. Nhẫn nam Fernando Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Fernando

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  20.288.106,00 ₫
  8.922.008  - 106.523.372  8.922.008 ₫ - 106.523.372 ₫
 23. Nhẫn nam Charles Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Charles

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen
  21.569.362,00 ₫
  10.537.703  - 123.488.715  10.537.703 ₫ - 123.488.715 ₫
 24. Nhẫn nam Domanda Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Domanda

  Vàng Hồng 14K
  13.494.131,00 ₫
  6.695.561  - 77.256.480  6.695.561 ₫ - 77.256.480 ₫
 25. Nhẫn Pinky của Nam Agangi Vàng Hồng 14K

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Agangi

  Vàng Hồng 14K
  23.446.497,00 ₫
  10.022.930  - 48.324.843  10.022.930 ₫ - 48.324.843 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn nam Tauros Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Tauros

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.17 crt - VS

  26.859.030,00 ₫
  9.447.595  - 135.614.529  9.447.595 ₫ - 135.614.529 ₫
 28. Nhẫn nam Joueur Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Joueur

  Vàng Hồng 14K
  17.390.075,00 ₫
  8.363.166  - 99.561.502  8.363.166 ₫ - 99.561.502 ₫
 29. Nhẫn nam Cypress Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Cypress

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.637 crt - AAA

  27.720.410,00 ₫
  12.434.035  - 383.916.746  12.434.035 ₫ - 383.916.746 ₫
 30. Nhẫn nam Cacnea Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Cacnea

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  22.448.584,00 ₫
  8.533.495  - 118.459.939  8.533.495 ₫ - 118.459.939 ₫
 31. Nhẫn nam Uptodate Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Uptodate

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.2 crt - AAA

  15.729.231,00 ₫
  7.697.260  - 202.502.565  7.697.260 ₫ - 202.502.565 ₫
 32. Nhẫn nam Minnsi Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Minnsi

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  22.882.519,00 ₫
  9.470.306  - 226.429.770  9.470.306 ₫ - 226.429.770 ₫
 33. Nhẫn nam Dyfin Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Dyfin

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.232 crt - AAA

  55.297.259,00 ₫
  17.750.742  - 316.231.143  17.750.742 ₫ - 316.231.143 ₫
 34. Nhẫn nam Kingdra Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Kingdra

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.71 crt - VS

  43.528.048,00 ₫
  11.476.407  - 215.128.560  11.476.407 ₫ - 215.128.560 ₫
 35. Nhẫn nam Bosak Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bosak

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  20.166.442,00 ₫
  8.611.090  - 110.551.797  8.611.090 ₫ - 110.551.797 ₫
 36. Nhẫn nam Riempire Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Riempire

  Vàng Hồng 14K
  17.177.570,00 ₫
  8.523.221  - 98.344.867  8.523.221 ₫ - 98.344.867 ₫
 37. Nhẫn nam Chase Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Chase

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  4.076 crt - VS

  1.170.193.125,00 ₫
  14.349.564  - 1.704.549.815  14.349.564 ₫ - 1.704.549.815 ₫
 38. Nhẫn nam Jagdish Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Jagdish

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.33 crt - VS

  33.638.676,00 ₫
  10.901.072  - 161.434.286  10.901.072 ₫ - 161.434.286 ₫
 39. Nhẫn nam Cymbale Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Cymbale

  Vàng Hồng 14K
  21.215.185,00 ₫
  10.202.722  - 121.460.985  10.202.722 ₫ - 121.460.985 ₫
 40. Nhẫn nam Pineiro Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Pineiro

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  20.891.558,00 ₫
  8.720.858  - 110.497.728  8.720.858 ₫ - 110.497.728 ₫
 41. Nhẫn Pinky của Nam Battard Vàng Hồng 14K

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Battard

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  19.275.863,00 ₫
  8.788.989  - 113.579.872  8.788.989 ₫ - 113.579.872 ₫
 42. Nhẫn Pinky của Nam Eidina Vàng Hồng 14K

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Eidina

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  14.019.177,00 ₫
  6.869.946  - 77.824.243  6.869.946 ₫ - 77.824.243 ₫
 43. Nhẫn nam Amyntas Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Amyntas

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.889 crt - VS

  59.151.295,00 ₫
  15.637.848  - 243.030.111  15.637.848 ₫ - 243.030.111 ₫
 44. Nhẫn nam Abel Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Abel

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  15.835.483,00 ₫
  8.346.133  - 23.661.166  8.346.133 ₫ - 23.661.166 ₫
 45. Nhẫn nam Daphine Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Daphine

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.4 crt - AAA

  13.802.076,00 ₫
  7.097.052  - 1.452.476.021  7.097.052 ₫ - 1.452.476.021 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn nam Expai Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Expai

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  11.929.535,00 ₫
  5.917.724  - 65.860.641  5.917.724 ₫ - 65.860.641 ₫
 48. Nhẫn nam Backmos Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Backmos

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  15.572.148,00 ₫
  6.801.003  - 83.339.672  6.801.003 ₫ - 83.339.672 ₫
 49. Nhẫn nam Ramses Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ramses

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.288 crt - VS

  32.025.956,00 ₫
  14.295.491  - 168.260.973  14.295.491 ₫ - 168.260.973 ₫
 50. Nhẫn Pinky của Nam Cail Vàng Hồng 14K

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Cail

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.04 crt - VS

  16.596.017,00 ₫
  8.154.175  - 97.547.295  8.154.175 ₫ - 97.547.295 ₫
 51. Nhẫn Pinky của Nam Zomnip Vàng Hồng 14K

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Zomnip

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.48 crt - VS

  40.476.990,00 ₫
  8.908.220  - 298.008.615  8.908.220 ₫ - 298.008.615 ₫
 52. Nhẫn nam Keavy Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Keavy

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.055 crt - AAA

  24.628.528,00 ₫
  10.204.615  - 141.129.956  10.204.615 ₫ - 141.129.956 ₫
 53. Nhẫn nam Sporty Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Sporty

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  2.15 crt - AA

  48.611.970,00 ₫
  13.018.021  - 840.777.676  13.018.021 ₫ - 840.777.676 ₫
 54. Nhẫn nam Altavius Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Altavius

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.032 crt - VS

  24.581.756,00 ₫
  11.582.930  - 142.927.879  11.582.930 ₫ - 142.927.879 ₫
 55. Nhẫn nam Agustin Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Agustin

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.55 crt - AAA

  24.499.294,00 ₫
  10.868.628  - 129.774.671  10.868.628 ₫ - 129.774.671 ₫
 56. Nhẫn nam Deangelo Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Deangelo

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.346 crt - VS

  25.157.901,00 ₫
  8.247.180  - 46.013.773  8.247.180 ₫ - 46.013.773 ₫
 57. Nhẫn nam Goetzinger Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Goetzinger

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh

  2.68 crt - AAA

  20.976.183,00 ₫
  7.644.539  - 10.088.206.224  7.644.539 ₫ - 10.088.206.224 ₫
 58. Nhẫn nam Magical Day Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Magical Day

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  25.341.748,00 ₫
  9.278.889  - 143.428.048  9.278.889 ₫ - 143.428.048 ₫
 59. Nhẫn nam Couchelle Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Couchelle

  Vàng Hồng 14K
  18.488.024,00 ₫
  9.173.447  - 105.847.470  9.173.447 ₫ - 105.847.470 ₫
 60. Nhẫn nam Gomes Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Gomes

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  1.526 crt - VS1

  108.505.686,00 ₫
  12.940.697  - 3.011.069.882  12.940.697 ₫ - 3.011.069.882 ₫
 61. Nhẫn nam Albeiro Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Albeiro

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  20.104.529,00 ₫
  8.739.513  - 99.155.959  8.739.513 ₫ - 99.155.959 ₫
 62. Nhẫn Pinky của Nam Beglorila Vàng Hồng 14K

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Beglorila

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.07 crt - VS

  13.799.913,00 ₫
  7.229.530  - 84.137.245  7.229.530 ₫ - 84.137.245 ₫
 63. Nhẫn nam Dylla Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Dylla

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.952 crt - VS

  51.831.462,00 ₫
  18.006.235  - 279.961.820  18.006.235 ₫ - 279.961.820 ₫
 64. Nhẫn nam Tanner Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Tanner

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.676 crt - VS

  40.893.079,00 ₫
  14.469.876  - 243.489.730  14.469.876 ₫ - 243.489.730 ₫

You’ve viewed 60 of 1249 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng