Đang tải...
Tìm thấy 1249 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Goetzinger Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Goetzinger

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  2.68 crt - AAA

  20.976.183,00 ₫
 2. Nhẫn nam Solfrid Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Solfrid

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  13.579.026,00 ₫
 3. Nhẫn nam Deangelo Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Deangelo

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.346 crt - VS

  25.157.901,00 ₫
 4. Nhẫn nam Malachi Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Malachi

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  41.973.455,00 ₫
 5. Nhẫn nam Daphine Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Daphine

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.4 crt - AAA

  13.802.076,00 ₫
 6. Nhẫn nam Heroic Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Heroic

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  29.698.122,00 ₫
 7. Cung Hoàng Đạo
  Nhẫn nam Arion - Scorpio Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Arion - Scorpio

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  39.148.152,00 ₫
 8. Bảo Hành Trọn Đời
 9. Nhẫn nam Sporty Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Sporty

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  2.15 crt - AA

  48.611.970,00 ₫
 10. Nhẫn nam Ramses Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ramses

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.288 crt - VS

  32.025.956,00 ₫
 11. Nhẫn nam Buizel Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  12.987.469,00 ₫
 12. Nhẫn nam Abel Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Abel

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  15.835.483,00 ₫
 13. Nhẫn nam Hercules Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Hercules

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  23.250.211,00 ₫
 14. Thiết kế mới nhất
 15. Nhẫn nam Graveler Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Graveler

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.668 crt - VS

  50.917.634,00 ₫
 16. Nhẫn nam Alake Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Alake

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.23 crt - VS

  258.213.753,00 ₫
 17. Nhẫn nam Allame Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Allame

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  21.503.392,00 ₫
 18. Nhẫn nam Ares Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ares

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  29.897.381,00 ₫
 19. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 20. Nhẫn nam Backmos Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Backmos

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  15.572.148,00 ₫
 21. Nhẫn nam Agustin Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Agustin

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.55 crt - AAA

  24.499.294,00 ₫
 22. Nhẫn nam Amir Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Amir

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.24 crt - AAA

  30.129.352,00 ₫
 23. Nhẫn nam Komala Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Komala

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.445 crt - AAA

  27.983.474,00 ₫
 24. Nhẫn nam Tobias Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Tobias

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  31.851.841,00 ₫
 25. Nhẫn nam Ayaan Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ayaan

  Vàng 14K & Đá Garnet

  7 crt - AAA

  23.042.304,00 ₫
 26. Nhẫn nam Arches Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Arches

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  26.461.055,00 ₫
 27. Nhẫn nam Genesect Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Genesect

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  20.804.231,00 ₫
 28. Nhẫn nam Banjumoni Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Banjumoni

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.62 crt - AA

  22.989.582,00 ₫
 29. Nhẫn nam No Rush Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA No Rush

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  30.436.756,00 ₫
 30. Nhẫn nam Keavy Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Keavy

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.055 crt - AAA

  24.628.528,00 ₫
 31. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 32. Nhẫn nam Burea Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Burea

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.88 crt - AAA

  28.873.512,00 ₫
 33. Nhẫn nam Expai Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Expai

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  11.929.535,00 ₫
 34. Nhẫn nam Leone Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Leone

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.27 crt - AAA

  21.789.708,00 ₫
 35. Nhẫn nam Myrtille Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Myrtille

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.075 crt - AAA

  20.432.480,00 ₫
 36. Nhẫn nam Fernando Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Fernando

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  20.288.106,00 ₫
 37. Nhẫn nam Ricky Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ricky

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  13.685.279,00 ₫
 38. Nhẫn nam Keaton Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Keaton

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.03 crt - VS

  168.906.336,00 ₫
 39. Nhẫn nam Bosak Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bosak

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  20.166.442,00 ₫

You’ve viewed 60 of 1249 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng