Đang tải...
Tìm thấy 1244 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Buizel Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  7.771.339,00 ₫
  6.365.447  - 69.956.654  6.365.447 ₫ - 69.956.654 ₫
 2. Nhẫn nam Ares Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Ares

  Bạc 925 & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  14.118.402,00 ₫
  13.334.347  - 173.357.335  13.334.347 ₫ - 173.357.335 ₫
 3. Nhẫn nam Abel Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Abel

  Bạc 925 & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  8.562.424,00 ₫
  8.346.133  - 23.661.166  8.346.133 ₫ - 23.661.166 ₫
 4. Nhẫn nam Daphine Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Daphine

  Bạc 925 & Đá Topaz Xanh

  0.4 crt - AAA

  8.502.944,00 ₫
  7.097.052  - 1.452.476.021  7.097.052 ₫ - 1.452.476.021 ₫
 5. Nhẫn nam Vanhoy Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Vanhoy

  Bạc 925 & Kim Cương

  2.77 crt - VS

  802.364.377,00 ₫
  7.656.705  - 10.133.005.249  7.656.705 ₫ - 10.133.005.249 ₫
 6. Nhẫn nam Motivo Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Motivo

  Bạc 925 & Đá Thạch Anh Xanh

  1.02 crt - AAA

  9.593.592,00 ₫
  7.403.645  - 1.980.888.767  7.403.645 ₫ - 1.980.888.767 ₫
 7. Nhẫn nam Hercules Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Hercules

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  14.042.699,00 ₫
  9.068.005  - 124.529.609  9.068.005 ₫ - 124.529.609 ₫
 8. Nhẫn nam No Rush Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA No Rush

  Bạc 925 & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  15.713.549,00 ₫
  12.442.146  - 233.148.310  12.442.146 ₫ - 233.148.310 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Goetzinger Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Goetzinger

  Bạc 925 & Đá Topaz Xanh

  2.68 crt - AAA

  13.214.035,00 ₫
  7.644.539  - 10.088.206.224  7.644.539 ₫ - 10.088.206.224 ₫
 11. Nhẫn nam Sporty Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Sporty

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  2.15 crt - AA

  38.891.847,00 ₫
  13.018.021  - 840.777.676  13.018.021 ₫ - 840.777.676 ₫
 12. Nhẫn nam Heroic Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Heroic

  Bạc 925 & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  18.236.044,00 ₫
  13.153.203  - 60.512.848  13.153.203 ₫ - 60.512.848 ₫
 13. Nhẫn nam Chase Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Chase

  Bạc 925 & Kim Cương

  4.076 crt - VS

  1.150.364.636,00 ₫
  14.349.564  - 1.704.549.815  14.349.564 ₫ - 1.704.549.815 ₫
 14. Nhẫn nam Rison Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Rison

  Bạc 925 & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  7.356.601,00 ₫
  6.572.546  - 82.515.063  6.572.546 ₫ - 82.515.063 ₫
 15. Nhẫn nam Ford Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Ford

  Bạc 925 & Đá Garnet

  1.02 crt - AAA

  11.870.056,00 ₫
  9.977.509  - 2.015.360.162  9.977.509 ₫ - 2.015.360.162 ₫
 16. Nhẫn nam Deangelo Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Deangelo

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.346 crt - VS

  15.979.587,00 ₫
  8.247.180  - 46.013.773  8.247.180 ₫ - 46.013.773 ₫
 17. Nhẫn nam Malachi Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Malachi

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  21.261.417,00 ₫
  14.988.975  - 229.268.594  14.988.975 ₫ - 229.268.594 ₫
 18. Nhẫn nam Apirka Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Apirka

  Bạc 925
  6.853.724,00 ₫
  6.853.724  - 18.557.777  6.853.724 ₫ - 18.557.777 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nam Graveler Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Graveler

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.668 crt - VS

  38.142.939,00 ₫
  9.538.438  - 84.402.202  9.538.438 ₫ - 84.402.202 ₫
 21. Nhẫn nam Bosak Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Bosak

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  11.422.874,00 ₫
  8.611.090  - 110.551.797  8.611.090 ₫ - 110.551.797 ₫
 22. Nhẫn nam Final Round Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Final Round

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  22.648.383,00 ₫
  14.023.775  - 158.879.345  14.023.775 ₫ - 158.879.345 ₫
 23. Nhẫn Pinky của Nam Ulutal Bạc

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Ulutal

  Bạc 925 & Ngọc Lục Bảo

  0.112 crt - AAA

  10.605.024,00 ₫
  8.874.695  - 112.241.573  8.874.695 ₫ - 112.241.573 ₫
 24. Nhẫn nam Peaceful Sail Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Peaceful Sail

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  2.15 crt - AA

  38.429.525,00 ₫
  12.555.699  - 867.543.706  12.555.699 ₫ - 867.543.706 ₫
 25. Nhẫn nam Awinsr Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Awinsr

  Bạc 925
  9.691.734,00 ₫
  9.691.734  - 115.377.795  9.691.734 ₫ - 115.377.795 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn nam Denis Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Denis

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.68 crt - VS

  63.738.290,00 ₫
  12.477.294  - 1.146.694.441  12.477.294 ₫ - 1.146.694.441 ₫
 28. Nhẫn nam Tobias Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Tobias

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  23.055.281,00 ₫
  11.781.107  - 231.499.095  11.781.107 ₫ - 231.499.095 ₫
 29. Nhẫn nam Frazier Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Frazier

  Bạc 925
  4.993.079,00 ₫
  4.993.079  - 49.273.815  4.993.079 ₫ - 49.273.815 ₫
 30. Nhẫn nam Draughn Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Draughn

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  12.977.466,00 ₫
  11.733.793  - 162.123.710  11.733.793 ₫ - 162.123.710 ₫
 31. Nhẫn nam Ramses Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Ramses

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.288 crt - VS

  21.351.989,00 ₫
  14.295.491  - 168.260.973  14.295.491 ₫ - 168.260.973 ₫
 32. Nhẫn nam Keavy Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Keavy

  Bạc 925 & Kim Cương Đen

  0.055 crt - AAA

  10.961.633,00 ₫
  10.204.615  - 141.129.956  10.204.615 ₫ - 141.129.956 ₫
 33. Nhẫn nam Kuchi Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Kuchi

  Bạc 925 & Đá Opal Đen

  0.8 crt - AAA

  9.450.569,00 ₫
  8.260.968  - 1.744.861.071  8.260.968 ₫ - 1.744.861.071 ₫
 34. Nhẫn nam Keaton Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Keaton

  Bạc 925 & Kim Cương

  1.03 crt - VS

  155.933.735,00 ₫
  12.776.046  - 2.573.607.564  12.776.046 ₫ - 2.573.607.564 ₫
 35. Nhẫn nam Expai Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Expai

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  7.080.288,00 ₫
  5.917.724  - 65.860.641  5.917.724 ₫ - 65.860.641 ₫
 36. Nhẫn nam Quera Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Quera

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.105 crt - VS

  15.255.282,00 ₫
  13.849.390  - 147.199.622  13.849.390 ₫ - 147.199.622 ₫
 37. Nhẫn nam Powerful Mind Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Powerful Mind

  Bạc 925 & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  11.268.767,00 ₫
  10.268.421  - 132.410.720  10.268.421 ₫ - 132.410.720 ₫
 38. Nhẫn nam Adent Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Adent

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  11.415.845,00 ₫
  11.037.336  - 132.802.749  11.037.336 ₫ - 132.802.749 ₫
 39. Nhẫn nam Undrais Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Undrais

  Bạc 925
  16.335.387,00 ₫
  16.335.387  - 204.192.337  16.335.387 ₫ - 204.192.337 ₫
 40. Nhẫn nam Magical Day Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Magical Day

  Bạc 925 & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  14.361.730,00 ₫
  9.278.889  - 143.428.048  9.278.889 ₫ - 143.428.048 ₫
 41. Nhẫn nam Nicholas Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Nicholas

  Bạc 925 & Đá Peridot

  2.68 crt - AAA

  18.860.585,00 ₫
  12.669.252  - 2.956.983.586  12.669.252 ₫ - 2.956.983.586 ₫
 42. Nhẫn nam Solfrid Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Solfrid

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  7.394.452,00 ₫
  7.097.052  - 77.283.518  7.097.052 ₫ - 77.283.518 ₫
 43. Nhẫn nam Cornel Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Cornel

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.41 crt - VS

  22.332.057,00 ₫
  9.489.772  - 151.876.920  9.489.772 ₫ - 151.876.920 ₫
 44. Nhẫn nam Marius Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Marius

  Bạc 925 & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  1.32 crt - VS

  16.059.615,00 ₫
  11.355.283  - 182.820.071  11.355.283 ₫ - 182.820.071 ₫
 45. Nhẫn nam Layton Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Layton

  Bạc 925 & Đá Topaz Xanh

  0.35 crt - AAA

  14.697.522,00 ₫
  11.480.192  - 1.293.312.790  11.480.192 ₫ - 1.293.312.790 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn nam Backmos Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Backmos

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  8.666.513,00 ₫
  6.801.003  - 83.339.672  6.801.003 ₫ - 83.339.672 ₫
 48. Nhẫn nam Amir Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Amir

  Bạc 925 & Kim Cương Đen

  0.24 crt - AAA

  16.924.779,00 ₫
  13.004.503  - 246.031.154  13.004.503 ₫ - 246.031.154 ₫
 49. Nhẫn nam Alonzito Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Alonzito

  Bạc 925 & Kim Cương

  1.198 crt - SI

  210.855.459,00 ₫
  15.706.791  - 587.433.177  15.706.791 ₫ - 587.433.177 ₫
 50. Nhẫn nam Tariq Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Tariq

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.336 crt - VS

  16.723.629,00 ₫
  12.127.443  - 191.944.855  12.127.443 ₫ - 191.944.855 ₫
 51. Nhẫn nam Ernesto Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Ernesto

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - VS

  14.753.757,00 ₫
  11.563.463  - 145.307.076  11.563.463 ₫ - 145.307.076 ₫
 52. Nhẫn nam Yannis Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Yannis

  Bạc 925 & Kim Cương Đen

  0.15 crt - AAA

  15.110.638,00 ₫
  13.650.673  - 168.098.759  13.650.673 ₫ - 168.098.759 ₫
 53. Nhẫn nam Myrtille Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Myrtille

  Bạc 925 & Ngọc Lục Bảo

  0.075 crt - AAA

  10.247.331,00 ₫
  9.436.240  - 118.554.569  9.436.240 ₫ - 118.554.569 ₫
 54. Nhẫn nam Legree Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Legree

  Bạc 925 & Kim Cương

  1.388 crt - VS

  191.750.464,00 ₫
  14.256.559  - 2.072.758.423  14.256.559 ₫ - 2.072.758.423 ₫
 55. Nhẫn nam Agustin Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Agustin

  Bạc 925 & Ngọc Lục Bảo

  0.55 crt - AAA

  16.384.051,00 ₫
  10.868.628  - 129.774.671  10.868.628 ₫ - 129.774.671 ₫
 56. Nhẫn nam Ciprian Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Ciprian

  Bạc 925 & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  12.903.116,00 ₫
  11.902.770  - 127.976.752  11.902.770 ₫ - 127.976.752 ₫
 57. Nhẫn nam Afflux Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Afflux

  Bạc 925
  12.293.987,00 ₫
  12.293.987  - 164.651.617  12.293.987 ₫ - 164.651.617 ₫
 58. Nhẫn nam Jefferson Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Jefferson

  Bạc 925 & Đá Moissanite

  0.008 crt - VS

  9.480.309,00 ₫
  9.453.273  - 113.241.916  9.453.273 ₫ - 113.241.916 ₫
 59. Nhẫn Pinky của Nam Bicelar Bạc

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Bicelar

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  10.130.534,00 ₫
  7.210.604  - 87.800.672  7.210.604 ₫ - 87.800.672 ₫
 60. Nhẫn nam Ayaan Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Ayaan

  Bạc 925 & Đá Garnet

  7 crt - AAA

  12.532.989,00 ₫
  11.343.388  - 175.128.220  11.343.388 ₫ - 175.128.220 ₫
 61. Nhẫn nam Ardito Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Ardito

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  9.971.019,00 ₫
  9.349.183  - 102.359.774  9.349.183 ₫ - 102.359.774 ₫
 62. Nhẫn nam Evarado Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Evarado

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - VS

  15.045.751,00 ₫
  13.450.604  - 212.141.034  13.450.604 ₫ - 212.141.034 ₫
 63. Nhẫn nam Claudiu Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Claudiu

  Bạc 925 & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - VS

  12.946.645,00 ₫
  12.027.408  - 175.425.615  12.027.408 ₫ - 175.425.615 ₫
 64. Nhẫn nam Uptodate Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Uptodate

  Bạc 925 & Đá Thạch Anh Vàng

  0.2 crt - AAA

  7.913.551,00 ₫
  7.697.260  - 202.502.565  7.697.260 ₫ - 202.502.565 ₫

You’ve viewed 60 of 1244 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng