Đang tải...
Tìm thấy 193 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nam Brodeur

  Mặt dây chuyền nam Brodeur

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.32 crt - VS

  35.565.678,00 ₫
  9.628.255  - 76.335.483  9.628.255 ₫ - 76.335.483 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Janiecere

  Nhẫn đính hôn Janiecere

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.7 crt - VS

  66.503.173,00 ₫
  6.558.930  - 1.065.229.854  6.558.930 ₫ - 1.065.229.854 ₫
 3. Nhẫn Ivette

  Nhẫn GLAMIRA Ivette

  Vàng Hồng 14K
  11.975.320,00 ₫
  6.673.270  - 24.681.958  6.673.270 ₫ - 24.681.958 ₫
 4. Nhẫn Kirstie

  Nhẫn GLAMIRA Kirstie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.19 crt - VS

  18.731.513,00 ₫
  9.110.333  - 50.532.777  9.110.333 ₫ - 50.532.777 ₫
 5. Mặt dây chuyền nữ Ballonne

  Mặt dây chuyền nữ Ballonne

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.033 crt - AAA

  9.102.974,00 ₫
  3.097.343  - 17.994.251  3.097.343 ₫ - 17.994.251 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Blanchar

  Mặt dây chuyền nữ Blanchar

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  11.206.643,00 ₫
  3.969.320  - 117.562.647  3.969.320 ₫ - 117.562.647 ₫
 7. Nhẫn Crtptic

  Nhẫn GLAMIRA Crtptic

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  15.104.077,00 ₫
  6.962.230  - 36.780.954  6.962.230 ₫ - 36.780.954 ₫
 8. Nhẫn Chirurgie

  Nhẫn GLAMIRA Chirurgie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  21.178.765,00 ₫
  7.896.188  - 53.643.138  7.896.188 ₫ - 53.643.138 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Endessous - Cancer

  Mặt dây chuyền nữ Endessous - Cancer

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  17.069.635,00 ₫
  6.581.855  - 31.530.981  6.581.855 ₫ - 31.530.981 ₫
 11. Nhẫn Maryalice

  Nhẫn GLAMIRA Maryalice

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.066 crt - AAA

  15.552.378,00 ₫
  8.209.772  - 38.048.875  8.209.772 ₫ - 38.048.875 ₫
 12. Nhẫn Brock

  Nhẫn GLAMIRA Brock

  Vàng 14K
  16.869.259,00 ₫
  9.014.107  - 34.768.701  9.014.107 ₫ - 34.768.701 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Sukmas

  Mặt dây chuyền nữ Sukmas

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.726 crt - AAA

  22.090.082,00 ₫
  7.766.000  - 57.294.065  7.766.000 ₫ - 57.294.065 ₫
 14. Nhẫn Arcadius

  Nhẫn GLAMIRA Arcadius

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.567 crt - VS

  38.455.288,00 ₫
  10.107.121  - 74.495.872  10.107.121 ₫ - 74.495.872 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Margart

  Nhẫn đính hôn Margart

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.49 crt - VS

  27.719.583,00 ₫
  10.955.608  - 345.720.056  10.955.608 ₫ - 345.720.056 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Simms

  Mặt dây chuyền nữ Simms

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.456 crt - VS

  31.090.321,00 ₫
  10.357.025  - 79.474.149  10.357.025 ₫ - 79.474.149 ₫
 17. Nhẫn Oscadora

  Nhẫn GLAMIRA Oscadora

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  13.760.027,00 ₫
  7.111.663  - 31.763.054  7.111.663 ₫ - 31.763.054 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Jani

  Nhẫn đính hôn Jani

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.536 crt - VS1

  38.874.720,00 ₫
  6.749.967  - 1.056.294.991  6.749.967 ₫ - 1.056.294.991 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Fredte

  Nhẫn GLAMIRA Fredte

  Vàng 14K
  25.062.899,00 ₫
  12.053.149  - 51.656.356  12.053.149 ₫ - 51.656.356 ₫
 21. Nhẫn Jennalee

  Nhẫn GLAMIRA Jennalee

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.02 crt - VS

  16.519.166,00 ₫
  8.479.205  - 34.403.610  8.479.205 ₫ - 34.403.610 ₫
 22. Nhẫn Froelich

  Nhẫn GLAMIRA Froelich

  Vàng 14K
  17.091.710,00 ₫
  9.132.974  - 35.227.188  9.132.974 ₫ - 35.227.188 ₫
 23. Nhẫn Ulysses

  Nhẫn GLAMIRA Ulysses

  Vàng 14K
  11.196.738,00 ₫
  6.153.932  - 23.077.248  6.153.932 ₫ - 23.077.248 ₫
 24. Dây chuyền nữ Hsiu

  Dây chuyền nữ Hsiu

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  8.2 crt - A

  73.677.950,00 ₫
  11.632.019  - 3.092.334.393  11.632.019 ₫ - 3.092.334.393 ₫
 25. Nhẫn Carper

  Nhẫn GLAMIRA Carper

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.032 crt - VS

  38.606.135,00 ₫
  11.755.132  - 111.206.073  11.755.132 ₫ - 111.206.073 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn Ivelisse

  Nhẫn GLAMIRA Ivelisse

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.115 crt - VS

  16.036.055,00 ₫
  7.025.910  - 35.057.380  7.025.910 ₫ - 35.057.380 ₫
 28. Mặt dây chuyền nữ Izetta

  Mặt dây chuyền nữ Izetta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  17.800.384,00 ₫
  5.200.446  - 36.721.520  5.200.446 ₫ - 36.721.520 ₫
 29. Nhẫn Shandra

  Nhẫn GLAMIRA Shandra

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  12 crt - AAA

  101.651.121,00 ₫
  28.005.999  - 17.972.306.331  28.005.999 ₫ - 17.972.306.331 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Meghann

  Nhẫn đính hôn Meghann

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.17 crt - VS

  17.355.481,00 ₫
  8.823.353  - 116.956.986  8.823.353 ₫ - 116.956.986 ₫
 31. Bông Tai Willetta

  Bông Tai GLAMIRA Willetta

  Vàng Trắng 14K
  10.677.684,00 ₫
  6.113.178  - 22.007.440  6.113.178 ₫ - 22.007.440 ₫
 32. Nhẫn Cieux

  Nhẫn GLAMIRA Cieux

  Vàng 14K
  9.862.028,00 ₫
  5.646.199  - 20.326.318  5.646.199 ₫ - 20.326.318 ₫
 33. Bông tai nữ Jeri

  Bông tai nữ Jeri

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.21 crt - AAA

  34.955.209,00 ₫
  15.945.207  - 218.616.881  15.945.207 ₫ - 218.616.881 ₫
 34. Nhẫn Breme

  Nhẫn GLAMIRA Breme

  Vàng Trắng 14K
  31.069.097,00 ₫
  13.281.446  - 64.035.543  13.281.446 ₫ - 64.035.543 ₫
 35. Nhẫn Miren

  Nhẫn GLAMIRA Miren

  Vàng 14K
  14.904.268,00 ₫
  7.167.701  - 30.718.720  7.167.701 ₫ - 30.718.720 ₫
 36. Nhẫn Pillsbury

  Nhẫn GLAMIRA Pillsbury

  Vàng Hồng 14K
  10.751.835,00 ₫
  5.909.405  - 22.160.271  5.909.405 ₫ - 22.160.271 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Clerigos

  Mặt dây chuyền nữ Clerigos

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.11 crt - AAA

  18.111.705,00 ₫
  7.030.154  - 40.287.541  7.030.154 ₫ - 40.287.541 ₫
 38. Nhẫn Shawna

  Nhẫn GLAMIRA Shawna

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.49 crt - VS

  59.142.454,00 ₫
  23.551.020  - 376.031.230  23.551.020 ₫ - 376.031.230 ₫
 39. Nhẫn Jesusita

  Nhẫn GLAMIRA Jesusita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.036 crt - VS1

  16.233.601,00 ₫
  8.146.941  - 85.853.360  8.146.941 ₫ - 85.853.360 ₫
 40. Nhẫn Isabelle

  Nhẫn GLAMIRA Isabelle

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.05 crt - VS

  15.472.284,00 ₫
  8.243.451  - 34.904.550  8.243.451 ₫ - 34.904.550 ₫
 41. Bông tai nữ Danielle

  Bông tai nữ Danielle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  22.518.571,00 ₫
  7.865.622  - 49.363.915  7.865.622 ₫ - 49.363.915 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Merrie

  Nhẫn đính hôn Merrie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  15.185.304,00 ₫
  6.301.384  - 271.569.463  6.301.384 ₫ - 271.569.463 ₫
 43. Nhẫn Brinson

  Nhẫn GLAMIRA Brinson

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  15.732.660,00 ₫
  7.707.982  - 32.753.616  7.707.982 ₫ - 32.753.616 ₫
 44. Mặt dây chuyền nữ Minh

  Mặt dây chuyền nữ Minh

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.44 crt - AAA

  16.757.466,00 ₫
  6.580.157  - 807.703.717  6.580.157 ₫ - 807.703.717 ₫
 45. Nhẫn Dessein

  Nhẫn GLAMIRA Dessein

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  19.425.472,00 ₫
  8.701.090  - 46.949.775  8.701.090 ₫ - 46.949.775 ₫
 46. Bộ Sưu Tập Fusion
 47. Nhẫn Kayshe

  Nhẫn GLAMIRA Kayshe

  Vàng Trắng 14K
  17.833.217,00 ₫
  9.529.200  - 36.755.486  9.529.200 ₫ - 36.755.486 ₫
 48. Nhẫn Lakia

  Nhẫn GLAMIRA Lakia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  21.043.484,00 ₫
  6.806.005  - 46.494.117  6.806.005 ₫ - 46.494.117 ₫
 49. Bông Tai Thi

  Bông Tai GLAMIRA Thi

  Vàng 14K
  11.085.513,00 ₫
  6.262.045  - 63.466.680  6.262.045 ₫ - 63.466.680 ₫
 50. Nhẫn Abselh

  Nhẫn GLAMIRA Abselh

  Vàng 14K
  12.865.127,00 ₫
  7.070.909  - 26.515.911  7.070.909 ₫ - 26.515.911 ₫
 51. Nhẫn Broutille

  Nhẫn GLAMIRA Broutille

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.135 crt - VS1

  19.206.983,00 ₫
  8.221.658  - 43.429.037  8.221.658 ₫ - 43.429.037 ₫
 52. Nhẫn Rosali

  Nhẫn GLAMIRA Rosali

  Vàng 14K
  10.825.985,00 ₫
  5.950.159  - 22.313.099  5.950.159 ₫ - 22.313.099 ₫
 53. Bông Tai Empoignere

  Bông Tai GLAMIRA Empoignere

  Vàng Trắng 14K
  14.459.364,00 ₫
  7.726.378  - 19.426.322  7.726.378 ₫ - 19.426.322 ₫
 54. Nhẫn Otendl

  Nhẫn GLAMIRA Otendl

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.07 crt - VS

  15.743.414,00 ₫
  8.497.317  - 38.855.473  8.497.317 ₫ - 38.855.473 ₫
 55. Nhẫn Inhumet

  Nhẫn GLAMIRA Inhumet

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.22 crt - AAA

  32.298.524,00 ₫
  13.586.539  - 81.576.969  13.586.539 ₫ - 81.576.969 ₫
 56. Bông tai nữ Busheled

  Bông tai nữ Busheled

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.928 crt - AA

  33.423.802,00 ₫
  7.295.059  - 1.591.877.358  7.295.059 ₫ - 1.591.877.358 ₫
 57. Nhẫn Belford

  Nhẫn GLAMIRA Belford

  Vàng Trắng 14K
  15.126.720,00 ₫
  8.082.980  - 20.322.922  8.082.980 ₫ - 20.322.922 ₫
 58. Mặt dây chuyền nữ Schenkel

  Mặt dây chuyền nữ Schenkel

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.15 crt - AAA

  13.353.331,00 ₫
  4.712.241  - 34.482.853  4.712.241 ₫ - 34.482.853 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Ronald

  Nhẫn đính hôn Ronald

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.248 crt - VS

  17.018.974,00 ₫
  6.665.062  - 33.616.820  6.665.062 ₫ - 33.616.820 ₫
 60. Bông tai nữ Dana

  Bông tai nữ Dana

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.43 crt - VS

  36.073.129,00 ₫
  10.501.931  - 81.970.363  10.501.931 ₫ - 81.970.363 ₫
 61. Nhẫn Puessi

  Nhẫn GLAMIRA Puessi

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  17.944.442,00 ₫
  9.588.633  - 24.108.564  9.588.633 ₫ - 24.108.564 ₫
 62. Nhẫn Broyage

  Nhẫn GLAMIRA Broyage

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.075 crt - VS

  16.285.110,00 ₫
  8.375.054  - 37.915.857  8.375.054 ₫ - 37.915.857 ₫
 63. Bông tai nữ Francene

  Bông tai nữ Francene

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.02 crt - AAA

  10.190.893,00 ₫
  5.688.651  - 22.290.458  5.688.651 ₫ - 22.290.458 ₫
 64. Nhẫn Hisako

  Nhẫn GLAMIRA Hisako

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  13.790.310,00 ₫
  7.344.304  - 30.345.137  7.344.304 ₫ - 30.345.137 ₫

You’ve viewed 60 of 193 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng