Đang tải...
Tìm thấy 1151 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn GLAMIRA Agapanthus

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  18.404.628,00 ₫
  8.883.919  - 97.641.041  8.883.919 ₫ - 97.641.041 ₫
 2. Bông tai nữ Lobelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  1.36 crt - AAA

  34.556.438,00 ₫
  14.462.194  - 273.677.941  14.462.194 ₫ - 273.677.941 ₫
 3. Bông tai nữ Siu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  33.278.613,00 ₫
  10.599.005  - 150.409.658  10.599.005 ₫ - 150.409.658 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Raeann

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.8 crt - AAA

  15.517.284,00 ₫
  7.467.134  - 1.805.934.836  7.467.134 ₫ - 1.805.934.836 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Michael

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.21 crt - AAA

  18.567.364,00 ₫
  9.014.107  - 114.806.055  9.014.107 ₫ - 114.806.055 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Keitha

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  14.272.573,00 ₫
  7.004.683  - 77.405.290  7.004.683 ₫ - 77.405.290 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Caveau

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.04 crt - AAA

  13.526.821,00 ₫
  7.323.078  - 77.476.042  7.323.078 ₫ - 77.476.042 ₫
 8. Vòng tay GLAMIRA Seema

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.24 crt - AAA

  26.206.006,00 ₫
  12.048.055  - 61.561.970  12.048.055 ₫ - 61.561.970 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Teena

  Vàng 14K
  22.430.553,00 ₫
  10.273.536  - 128.419.200  10.273.536 ₫ - 128.419.200 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Haun

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.315 crt - AAA

  12.619.468,00 ₫
  6.771.194  - 95.730.677  6.771.194 ₫ - 95.730.677 ₫
 12. Vòng tay GLAMIRA Monika

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.49 crt - VS

  60.296.033,00 ₫
  19.951.037  - 85.361.479  19.951.037 ₫ - 85.361.479 ₫
 13. Vòng tay GLAMIRA Shondra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  30.506.457,00 ₫
  9.764.104  - 47.105.435  9.764.104 ₫ - 47.105.435 ₫
 14. Nhẫn GLAMIRA Galey

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  23.790.735,00 ₫
  11.120.890  - 127.428.636  11.120.890 ₫ - 127.428.636 ₫
 15. Nhẫn GLAMIRA Vernia

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.162 crt - VS

  16.379.072,00 ₫
  7.587.699  - 100.287.257  7.587.699 ₫ - 100.287.257 ₫
 16. Vòng tay GLAMIRA Mellissa

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.256 crt - VS

  33.408.519,00 ₫
  14.343.327  - 59.610.281  14.343.327 ₫ - 59.610.281 ₫
 17. Vòng tay GLAMIRA Beckham

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.285 crt - VS

  55.388.227,00 ₫
  22.516.874  - 90.785.229  22.516.874 ₫ - 90.785.229 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Tomila

  Vàng 14K
  9.120.522,00 ₫
  5.221.673  - 52.216.732  5.221.673 ₫ - 52.216.732 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Belaig

  Vàng 14K
  10.788.911,00 ₫
  6.176.857  - 61.768.575  6.176.857 ₫ - 61.768.575 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Tawny

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  7.6 crt - AAA

  43.819.037,00 ₫
  13.827.104  - 241.357.345  13.827.104 ₫ - 241.357.345 ₫
 22. Bông tai nữ Delehsub

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.16 crt - VS

  17.408.973,00 ₫
  8.954.674  - 110.659.851  8.954.674 ₫ - 110.659.851 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Lored

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.155 crt - VS

  13.911.158,00 ₫
  5.582.520  - 72.947.759  5.582.520 ₫ - 72.947.759 ₫
 24. Vòng tay GLAMIRA Hermina

  Vàng 14K
  42.562.439,00 ₫
  21.118.767  - 57.183.125  21.118.767 ₫ - 57.183.125 ₫
 25. Vòng tay nữ Quianna

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.64 crt - VS

  31.933.998,00 ₫
  13.032.957  - 189.197.215  13.032.957 ₫ - 189.197.215 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Vòng tay GLAMIRA Karoline

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AAA

  24.391.581,00 ₫
  10.215.800  - 74.932.850  10.215.800 ₫ - 74.932.850 ₫
 28. Nhẫn GLAMIRA Signe

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  23.939.320,00 ₫
  11.319.568  - 172.782.199  11.319.568 ₫ - 172.782.199 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Blania

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.66 crt - AA

  25.127.993,00 ₫
  6.495.252  - 1.612.067.829  6.495.252 ₫ - 1.612.067.829 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Serami

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  21.773.102,00 ₫
  9.751.651  - 127.895.617  9.751.651 ₫ - 127.895.617 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Kellye

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.056 crt - VS1

  15.206.531,00 ₫
  7.004.683  - 75.197.753  7.004.683 ₫ - 75.197.753 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Nazana

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.44 crt - AAA

  18.726.703,00 ₫
  8.721.468  - 870.901.531  8.721.468 ₫ - 870.901.531 ₫
 33. Vòng tay GLAMIRA Sung

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.7 crt - AAA

  28.901.747,00 ₫
  12.837.674  - 101.439.139  12.837.674 ₫ - 101.439.139 ₫
 34. Bông tai nữ Classera

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  18.214.157,00 ₫
  8.855.618  - 101.108.007  8.855.618 ₫ - 101.108.007 ₫
 35. Vòng tay GLAMIRA Mertie

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.89 crt - VS

  50.762.023,00 ₫
  19.698.019  - 234.298.889  19.698.019 ₫ - 234.298.889 ₫
 36. Mặt dây chuyền nữ Kris

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.38 crt - VS

  29.075.521,00 ₫
  6.220.725  - 98.490.096  6.220.725 ₫ - 98.490.096 ₫
 37. Bông Tai GLAMIRA Demarde

  Vàng 14K
  7.600.435,00 ₫
  4.409.412  - 43.513.942  4.409.412 ₫ - 43.513.942 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Luann

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.3 crt - VS

  40.976.406,00 ₫
  7.417.322  - 2.214.498.929  7.417.322 ₫ - 2.214.498.929 ₫
 39. Bông Tai GLAMIRA Hama

  Vàng Trắng 14K
  10.047.403,00 ₫
  5.752.330  - 57.523.305  5.752.330 ₫ - 57.523.305 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Cherylien

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.48 crt - VS

  86.240.816,00 ₫
  10.876.363  - 1.476.742.999  10.876.363 ₫ - 1.476.742.999 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Forhti

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  12.864.277,00 ₫
  7.089.588  - 81.933.570  7.089.588 ₫ - 81.933.570 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Jussi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.72 crt - VS

  28.052.129,00 ₫
  9.875.613  - 167.687.878  9.875.613 ₫ - 167.687.878 ₫
 43. Bông tai nữ Karly

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.46 crt - VS

  19.546.038,00 ₫
  8.701.373  - 344.021.953  8.701.373 ₫ - 344.021.953 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Bandeleu

  Vàng Hồng 14K
  11.233.814,00 ₫
  6.174.310  - 64.315.732  6.174.310 ₫ - 64.315.732 ₫
 45. Mặt dây chuyền nữ Ludique

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.545 crt - VS

  32.685.410,00 ₫
  6.771.194  - 99.126.887  6.771.194 ₫ - 99.126.887 ₫
 46. Bộ Sưu Tập Organic Design
 47. Bông tai nữ Bijou

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  16.662.090,00 ₫
  7.804.491  - 90.353.342  7.804.491 ₫ - 90.353.342 ₫
 48. Nhẫn GLAMIRA Fenabitenit

  Vàng 14K
  10.566.458,00 ₫
  6.049.499  - 60.494.992  6.049.499 ₫ - 60.494.992 ₫
 49. Bông tai nữ Cretiger

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.142 crt - AAA

  11.745.226,00 ₫
  6.973.551  - 89.773.151  6.973.551 ₫ - 89.773.151 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Citpoteb

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.25 crt - AAA

  10.434.854,00 ₫
  3.656.585  - 219.259.335  3.656.585 ₫ - 219.259.335 ₫
 51. Bông tai nữ Olavo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.37 crt - VS

  23.645.547,00 ₫
  8.660.336  - 388.300.044  8.660.336 ₫ - 388.300.044 ₫
 52. Glamira Ring Wallace

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.16 crt - VS

  26.974.399,00 ₫
  13.061.258  - 161.206.780  13.061.258 ₫ - 161.206.780 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gepontaq

  Vàng 14K
  9.506.841,00 ₫
  3.463.002  - 38.136.610  3.463.002 ₫ - 38.136.610 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Antlike

  Vàng Trắng 14K
  14.956.909,00 ₫
  6.276.196  - 69.339.287  6.276.196 ₫ - 69.339.287 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Derby

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.742 crt - VS

  27.947.696,00 ₫
  8.044.773  - 1.423.931.928  8.044.773 ₫ - 1.423.931.928 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Bugleweed

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  23.637.340,00 ₫
  11.187.116  - 125.022.990  11.187.116 ₫ - 125.022.990 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Itzayana

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.65 crt - AAA

  24.006.678,00 ₫
  7.775.057  - 1.419.474.404  7.775.057 ₫ - 1.419.474.404 ₫
 58. Bông tai nữ Kathern

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.328 crt - VS

  24.407.429,00 ₫
  6.928.268  - 102.678.751  6.928.268 ₫ - 102.678.751 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Hesena

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.8 crt - AA

  18.091.327,00 ₫
  7.068.362  - 1.794.260.358  7.068.362 ₫ - 1.794.260.358 ₫
 60. Bông tai nữ Dashaen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.23 crt - VS

  38.158.119,00 ₫
  14.365.969  - 190.272.677  14.365.969 ₫ - 190.272.677 ₫
 61. Mặt dây chuyền nữ Ezekielie

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.644 crt - AA

  26.318.929,00 ₫
  5.816.010  - 867.194.000  5.816.010 ₫ - 867.194.000 ₫
 62. Mặt dây chuyền nữ Eadburg

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  0.25 crt - AAA

  14.696.532,00 ₫
  6.113.178  - 271.923.233  6.113.178 ₫ - 271.923.233 ₫
 63. Mặt dây chuyền nữ Emsimitpo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.104 crt - VS

  11.525.604,00 ₫
  4.387.903  - 56.829.914  4.387.903 ₫ - 56.829.914 ₫
 64. Bông Tai GLAMIRA Demarche

  Vàng 14K
  6.821.853,00 ₫
  3.957.716  - 39.056.415  3.957.716 ₫ - 39.056.415 ₫

You’ve viewed 60 of 1151 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng