Đang tải...
Tìm thấy 127 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Ronquillo

  Vòng tay nữ Ronquillo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  7.160.624,00 ₫
 2. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Loirevalley

  Vòng tay nữ Loirevalley

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.072 crt - VS

  8.525.618,00 ₫
 3. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Regional

  Vòng tay nữ Regional

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.152 crt - VS

  10.992.682,00 ₫
 4. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Eiffel

  Vòng tay nữ Eiffel

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.4 crt - VS

  21.410.840,00 ₫
 5. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Reinvest

  Vòng tay nữ Reinvest

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  7.711.660,00 ₫
 6. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Saucejo

  Vòng tay nữ Saucejo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  7.234.775,00 ₫
 7. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Trouville

  Vòng tay nữ Trouville

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.448 crt - VS

  21.851.214,00 ₫
 8. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Marathos

  Vòng tay nữ Marathos

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  1.24 crt - VS

  23.329.133,00 ₫
 9. Chữ viết tắt
  Vòng tay Paperclip Cuvette - K

  Vòng tay Paperclip Cuvette - K

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.176 crt - VS

  16.909.446,00 ₫
 10. Chữ viết tắt
  Vòng tay Paperclip Cuvette - U

  Vòng tay Paperclip Cuvette - U

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.168 crt - VS

  16.695.769,00 ₫

You’ve viewed 60 of 127 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng