Đang tải...
Tìm thấy 376 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Lorelye Ø6 mm

  Nhẫn GLAMIRA Lorelye Ø6 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.2 crt - VS

  22.061.498,00 ₫
  7.267.889  - 79.768.485  7.267.889 ₫ - 79.768.485 ₫
 2. Nhẫn Aritomisas

  Nhẫn GLAMIRA Aritomisas

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  10.269.856,00 ₫
  5.958.084  - 60.268.578  5.958.084 ₫ - 60.268.578 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Douce Ø4 mm

  Nhẫn GLAMIRA Douce Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.018 crt - VS

  14.757.098,00 ₫
  7.567.888  - 83.292.053  7.567.888 ₫ - 83.292.053 ₫
 4. Nhẫn Mudrost

  Nhẫn GLAMIRA Mudrost

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.032 crt - VS

  8.905.994,00 ₫
  4.904.127  - 51.339.374  4.904.127 ₫ - 51.339.374 ₫
 5. Nhẫn Chasm

  Nhẫn GLAMIRA Chasm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  9.083.446,00 ₫
  5.200.446  - 52.004.467  5.200.446 ₫ - 52.004.467 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Douce

  Nhẫn GLAMIRA Douce

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.018 crt - VS

  15.461.528,00 ₫
  7.944.301  - 88.796.742  7.944.301 ₫ - 88.796.742 ₫
 7. Nhẫn Kaligha Ø8 mm

  Nhẫn GLAMIRA Kaligha Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Hồng

  0.18 crt - VS

  12.723.334,00 ₫
  5.702.236  - 75.395.863  5.702.236 ₫ - 75.395.863 ₫
 8. Nhẫn Blu

  Nhẫn GLAMIRA Blu

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Đen
  10.306.931,00 ₫
  5.900.915  - 59.009.152  5.900.915 ₫ - 59.009.152 ₫
 9. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Serenity Ø10 mm

  Nhẫn GLAMIRA Serenity Ø10 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  24.098.942,00 ₫
  12.877.297  - 137.971.042  12.877.297 ₫ - 137.971.042 ₫
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Kaulini Ø8 mm

  Nhẫn GLAMIRA Kaulini Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Trai Trắng
  10.603.534,00 ₫
  6.151.668  - 60.707.257  6.151.668 ₫ - 60.707.257 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Mulia Ø10 mm

  Nhẫn GLAMIRA Mulia Ø10 mm

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Ngọc Trai Đen

  0.112 crt - AAA

  21.843.574,00 ₫
  10.915.985  - 127.258.824  10.915.985 ₫ - 127.258.824 ₫
 12. Nhẫn Avignon

  Nhẫn GLAMIRA Avignon

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.372 crt - VS

  20.443.486,00 ₫
  8.436.186  - 126.423.924  8.436.186 ₫ - 126.423.924 ₫
 13. Nhẫn Thamoni

  Nhẫn GLAMIRA Thamoni

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.04 crt - VS

  9.621.179,00 ₫
  5.269.786  - 55.287.470  5.269.786 ₫ - 55.287.470 ₫
 14. Nhẫn Kromer

  Nhẫn GLAMIRA Kromer

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Trai Trắng
  11.641.642,00 ₫
  6.665.062  - 66.650.625  6.665.062 ₫ - 66.650.625 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Delma Ø4 mm

  Nhẫn GLAMIRA Delma Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.24 crt - VS

  22.112.723,00 ₫
  7.369.775  - 100.697.628  7.369.775 ₫ - 100.697.628 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Mabel Ø8 mm

  Nhẫn GLAMIRA Mabel Ø8 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.128 crt - VS

  19.929.809,00 ₫
  8.895.240  - 107.079.674  8.895.240 ₫ - 107.079.674 ₫
 17. Nhẫn Fopajarisa

  Nhẫn GLAMIRA Fopajarisa

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Trai Trắng
  13.347.105,00 ₫
  7.335.813  - 76.414.725  7.335.813 ₫ - 76.414.725 ₫
 18. Nhẫn Dolar

  Nhẫn GLAMIRA Dolar

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.3 crt - VS

  21.146.785,00 ₫
  7.407.983  - 103.570.258  7.407.983 ₫ - 103.570.258 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Kingi

  Nhẫn GLAMIRA Kingi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.016 crt - VS

  8.345.902,00 ₫
  4.710.543  - 47.957.313  4.710.543 ₫ - 47.957.313 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Serenity

  Nhẫn GLAMIRA Serenity

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  16.053.601,00 ₫
  8.578.260  - 93.381.626  8.578.260 ₫ - 93.381.626 ₫
 22. Nhẫn Glancsia

  Nhẫn GLAMIRA Glancsia

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Ngọc Trai Trắng

  0.12 crt - AAA

  13.171.634,00 ₫
  6.639.590  - 83.037.335  6.639.590 ₫ - 83.037.335 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Lornalee Ø6 mm

  Nhẫn GLAMIRA Lornalee Ø6 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.03 crt - VS

  19.893.017,00 ₫
  9.988.254  - 114.240.019  9.988.254 ₫ - 114.240.019 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Hillary

  Nhẫn GLAMIRA Hillary

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  14.978.419,00 ₫
  8.003.735  - 87.226.001  8.003.735 ₫ - 87.226.001 ₫
 25. Nhẫn Liomar Ø6 mm

  Nhẫn GLAMIRA Liomar Ø6 mm

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  17.351.238,00 ₫
  9.271.654  - 102.282.532  9.271.654 ₫ - 102.282.532 ₫
 26. Nhẫn Regium

  Nhẫn GLAMIRA Regium

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.032 crt - VS

  9.202.597,00 ₫
  5.076.201  - 53.037.479  5.076.201 ₫ - 53.037.479 ₫
 27. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Jeremia Ø8 mm

  Nhẫn GLAMIRA Jeremia Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.352 crt - VS

  29.085.993,00 ₫
  10.717.873  - 147.211.565  10.717.873 ₫ - 147.211.565 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Garish Ø10 mm

  Nhẫn GLAMIRA Garish Ø10 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.448 crt - VS

  37.275.953,00 ₫
  12.659.373  - 149.220.983  12.659.373 ₫ - 149.220.983 ₫
 29. Nhẫn Lealfi

  Nhẫn GLAMIRA Lealfi

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Ngọc Trai Đen

  0.3 crt - AAA

  17.551.897,00 ₫
  8.293.545  - 381.861.394  8.293.545 ₫ - 381.861.394 ₫
 30. Nhẫn Nahastu

  Nhẫn GLAMIRA Nahastu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.056 crt - VS

  10.394.949,00 ₫
  5.570.916  - 60.127.065  5.570.916 ₫ - 60.127.065 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Mabel Ø6 mm

  Nhẫn GLAMIRA Mabel Ø6 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.128 crt - VS

  18.854.627,00 ₫
  8.320.715  - 102.395.740  8.320.715 ₫ - 102.395.740 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Douce Ø8 mm

  Nhẫn GLAMIRA Douce Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.018 crt - VS

  18.501.703,00 ₫
  9.568.822  - 104.730.631  9.568.822 ₫ - 104.730.631 ₫
 33. Nhẫn Acwella

  Nhẫn GLAMIRA Acwella

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.2 crt - VS

  20.590.373,00 ₫
  7.396.945  - 104.900.444  7.396.945 ₫ - 104.900.444 ₫
 34. Nhẫn Minimo

  Nhẫn GLAMIRA Minimo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.192 crt - VS

  19.132.549,00 ₫
  9.006.749  - 111.480.598  9.006.749 ₫ - 111.480.598 ₫
 35. Nhẫn xếp chồng Wlang - B

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Wlang - B

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Ngọc Trai Trắng

  0.096 crt - AAA

  11.669.094,00 ₫
  6.389.120  - 74.306.246  6.389.120 ₫ - 74.306.246 ₫
 36. Nhẫn Jennalee

  Nhẫn GLAMIRA Jennalee

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.02 crt - VS

  16.519.166,00 ₫
  8.479.205  - 34.403.610  8.479.205 ₫ - 34.403.610 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Lorelye Ø8 mm

  Nhẫn GLAMIRA Lorelye Ø8 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.2 crt - VS

  23.247.907,00 ₫
  7.992.414  - 85.089.214  7.992.414 ₫ - 85.089.214 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Delma

  Nhẫn GLAMIRA Delma

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.24 crt - VS

  17.953.214,00 ₫
  7.627.321  - 104.928.742  7.627.321 ₫ - 104.928.742 ₫
 39. Nhẫn Seliny

  Nhẫn GLAMIRA Seliny

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  11.456.265,00 ₫
  6.558.930  - 65.589.307  6.558.930 ₫ - 65.589.307 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Lornalee Ø4 mm

  Nhẫn GLAMIRA Lornalee Ø4 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.03 crt - VS

  16.667.467,00 ₫
  8.313.922  - 94.301.438  8.313.922 ₫ - 94.301.438 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Leda

  Nhẫn GLAMIRA Leda

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.25 crt - VS

  17.774.632,00 ₫
  7.607.511  - 90.367.495  7.607.511 ₫ - 90.367.495 ₫
 42. Nhẫn Eagna

  Nhẫn GLAMIRA Eagna

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.096 crt - VS

  10.108.253,00 ₫
  5.076.201  - 58.924.243  5.076.201 ₫ - 58.924.243 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Sirena Ø4 mm

  Nhẫn GLAMIRA Sirena Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.09 crt - VS

  19.553.114,00 ₫
  8.875.429  - 102.735.360  8.875.429 ₫ - 102.735.360 ₫
 44. Nhẫn Karpathes

  Nhẫn GLAMIRA Karpathes

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.368 crt - VS

  28.028.356,00 ₫
  11.295.229  - 164.178.466  11.295.229 ₫ - 164.178.466 ₫
 45. Nhẫn Garryo

  Nhẫn GLAMIRA Garryo

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  11.789.943,00 ₫
  6.749.967  - 67.499.677  6.749.967 ₫ - 67.499.677 ₫
 46. Nhẫn Caddeffew

  Nhẫn GLAMIRA Caddeffew

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Đen
  9.824.952,00 ₫
  5.624.973  - 56.249.730  5.624.973 ₫ - 56.249.730 ₫
 47. Nhẫn Armathia

  Nhẫn GLAMIRA Armathia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.3 crt - VS

  15.311.246,00 ₫
  6.367.893  - 86.093.925  6.367.893 ₫ - 86.093.925 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Aleece Ø8 mm

  Nhẫn GLAMIRA Aleece Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.27 crt - VS

  23.942.432,00 ₫
  9.648.067  - 126.805.998  9.648.067 ₫ - 126.805.998 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Ornello Ø4 mm

  Nhẫn GLAMIRA Ornello Ø4 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.062 crt - VS

  14.978.984,00 ₫
  6.854.684  - 75.593.978  6.854.684 ₫ - 75.593.978 ₫
 50. Nhẫn Valence

  Nhẫn GLAMIRA Valence

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.644 crt - VS

  21.503.104,00 ₫
  7.174.494  - 98.546.699  7.174.494 ₫ - 98.546.699 ₫
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Mulia Ø8 mm

  Nhẫn GLAMIRA Mulia Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Ngọc Trai Trắng

  0.112 crt - AAA

  18.465.759,00 ₫
  9.232.031  - 109.216.457  9.232.031 ₫ - 109.216.457 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Serenity Ø8 mm

  Nhẫn GLAMIRA Serenity Ø8 mm

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  20.984.617,00 ₫
  11.213.154  - 120.140.940  11.213.154 ₫ - 120.140.940 ₫
 53. Nhẫn Moraline

  Nhẫn GLAMIRA Moraline

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  16.683.882,00 ₫
  8.915.051  - 95.518.410  8.915.051 ₫ - 95.518.410 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Aleece Ø10 mm

  Nhẫn GLAMIRA Aleece Ø10 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.324 crt - VS

  29.843.065,00 ₫
  11.213.154  - 149.687.969  11.213.154 ₫ - 149.687.969 ₫
 55. Nhẫn Amatus

  Nhẫn GLAMIRA Amatus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Ngọc Trai Hồng

  0.232 crt - AAA

  17.917.555,00 ₫
  8.945.617  - 117.806.041  8.945.617 ₫ - 117.806.041 ₫
 56. Nhẫn Orego

  Nhẫn GLAMIRA Orego

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.096 crt - VS

  13.677.952,00 ₫
  7.315.436  - 86.504.304  7.315.436 ₫ - 86.504.304 ₫
 57. Nhẫn Yevenes

  Nhẫn GLAMIRA Yevenes

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.582 crt - VS

  31.596.075,00 ₫
  10.698.062  - 1.016.315.934  10.698.062 ₫ - 1.016.315.934 ₫
 58. Nhẫn Biseri

  Nhẫn GLAMIRA Biseri

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.216 crt - VS

  13.658.141,00 ₫
  6.134.404  - 84.777.896  6.134.404 ₫ - 84.777.896 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Ledonia Ø4 mm

  Nhẫn GLAMIRA Ledonia Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.12 crt - VS

  14.871.155,00 ₫
  6.679.213  - 72.806.257  6.679.213 ₫ - 72.806.257 ₫
 60. Nhẫn Antiar

  Nhẫn GLAMIRA Antiar

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen & Ngọc Trai Hồng

  0.594 crt - AAA

  32.675.222,00 ₫
  13.510.124  - 194.560.398  13.510.124 ₫ - 194.560.398 ₫
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Hillary Ø4 mm

  Nhẫn GLAMIRA Hillary Ø4 mm

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Trai Trắng
  15.645.774,00 ₫
  8.360.337  - 89.575.042  8.360.337 ₫ - 89.575.042 ₫

You’ve viewed 60 of 376 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng