Đang tải...
Tìm thấy 523 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Keviona Ø8 mm Vàng Hồng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Keviona Ø8 mm

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.02 crt - VS

  8.074.415,00 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Pearly Ø8 mm Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Pearly Ø8 mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.08 crt - VS

  12.517.306,00 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Maiya Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maiya

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.065 crt - VS

  11.640.786,00 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Loyal Ø8 mm Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Loyal Ø8 mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.045 crt - VS

  12.860.669,00 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Keviona Ø6 mm Vàng Hồng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Keviona Ø6 mm

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.02 crt - VS

  7.543.151,00 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Dây Chuyền Kanasia Ø6 mm Vàng 585 & Kim Cương & Đá Swarovski & Ngọc Trai Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Kanasia Ø6 mm

  Vàng 585 & Kim Cương & Đá Swarovski & Ngọc Trai Trắng

  0.18 crt - VS

  14.412.287,00 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Pearly Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Pearly

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.03 crt - VS

  8.413.722,00 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Margid Ø4 mm Vàng Trắng 585 & Ngọc Trai Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Margid Ø4 mm

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Trai Trắng
  7.027.567,00 ₫
 9. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Maiya Ø8 mm Vàng Hồng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maiya Ø8 mm

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.095 crt - VS

  14.357.943,00 ₫
 10. Kích Thước Đá Quý
  Dây Chuyền Kanasia Ø8 mm Vàng Hồng 585 & Kim Cương & Đá Swarovski & Ngọc Trai Hồng

  Dây Chuyền GLAMIRA Kanasia Ø8 mm

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương & Đá Swarovski & Ngọc Trai Hồng

  0.18 crt - VS

  14.837.298,00 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Paiva Ø6 mm Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Paiva Ø6 mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.03 crt - VS

  9.653.341,00 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Pearly Ø4 mm Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Pearly Ø4 mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.03 crt - VS

  8.024.128,00 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Maiya Ø10 mm Vàng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maiya Ø10 mm

  Vàng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.095 crt - VS

  18.005.963,00 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Loyal Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Loyal

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.04 crt - VS

  10.821.313,00 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Trecia Ø10 mm Vàng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Trecia Ø10 mm

  Vàng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  12.597.874,00 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Paiva Ø8 mm Vàng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Paiva Ø8 mm

  Vàng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.03 crt - VS

  10.290.859,00 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Pearly Ø10 mm Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Pearly Ø10 mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.08 crt - VS

  14.004.849,00 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Margid Vàng Trắng 585 & Ngọc Trai Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Margid

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Trai Trắng
  8.656.780,00 ₫
 19. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Fabiola Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fabiola

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.139 crt - VS

  14.048.646,00 ₫
 20. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Trecia Vàng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Trecia

  Vàng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.025 crt - VS

  8.803.317,00 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Loyal Ø10 mm Vàng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Loyal Ø10 mm

  Vàng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.08 crt - VS

  18.111.947,00 ₫
 22. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Trouville Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Trouville

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.558 crt - AAA

  14.331.447,00 ₫
  Mới

 23. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Fabiola Ø8 mm Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fabiola Ø8 mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.136 crt - VS

  14.488.529,00 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Paiva Ø10 mm Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Paiva Ø10 mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.07 crt - VS

  13.822.892,00 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Kamoore Ø8 mm Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kamoore Ø8 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Đen

  0.09 crt - AAA

  8.232.849,00 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Kanvika Ø6 mm Vàng Hồng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kanvika Ø6 mm

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.198 crt - VS

  16.535.183,00 ₫
 27. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Margid Ø8 mm Vàng Trắng 585 & Ngọc Trai Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Margid Ø8 mm

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Trai Trắng
  9.790.145,00 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Elbertina Vàng Hồng 585 & Ngọc Trai Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elbertina

  Vàng Hồng 585 & Ngọc Trai Đen
  8.833.869,00 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Ryella Ø4 mm Vàng Hồng 585 & Kim Cương Đen & Ngọc Trai Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ryella Ø4 mm

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương Đen & Ngọc Trai Đen

  0.168 crt - AAA

  11.681.882,00 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Allida Ø10 mm Vàng Trắng 585 & Hồng Ngọc & Ngọc Trai Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Allida Ø10 mm

  Vàng Trắng 585 & Hồng Ngọc & Ngọc Trai Đen

  0.108 crt - AAA

  13.463.850,00 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Lemuela Ø8 mm Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lemuela Ø8 mm

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Đen

  0.12 crt - AAA

  11.842.748,00 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Eliesha Ø8 mm Vàng Hồng 585 & Ngọc Trai Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Eliesha Ø8 mm

  Vàng Hồng 585 & Ngọc Trai Trắng
  9.046.374,00 ₫
 33. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Regional Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Regional

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.366 crt - AAA

  12.702.505,00 ₫
  Mới

 34. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Reinvest Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Reinvest

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.274 crt - AAA

  15.861.167,00 ₫
  Mới

 35. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Trecia Ø8 mm Vàng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Trecia Ø8 mm

  Vàng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  11.216.585,00 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Loyal Ø4 mm Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Loyal Ø4 mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.03 crt - VS

  9.009.334,00 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Lindora Ø6 mm Vàng Trắng 585 & Ngọc Trai Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lindora Ø6 mm

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Trai Đen
  9.365.134,00 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Paiva Vàng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Paiva

  Vàng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.03 crt - VS

  9.086.658,00 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Mael Ø10 mm Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mael Ø10 mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.112 crt - VS

  15.354.235,00 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Elvira Ø8 mm Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elvira Ø8 mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.062 crt - VS

  12.826.332,00 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Morello Vàng Trắng 585 & Ngọc Trai Hồng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Morello

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Trai Hồng
  8.019.262,00 ₫

You’ve viewed 60 of 523 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...