Đang tải...
Tìm thấy 1701 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Keviona Ø8 mm

  Mặt dây chuyền nữ Keviona Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.02 crt - VS

  8.526.468,00 ₫
  2.814.609  - 30.495.137  2.814.609 ₫ - 30.495.137 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Philberta Ø8 mm

  Bông tai nữ Philberta Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  11.392.302,00 ₫
  5.210.352  - 61.428.947  5.210.352 ₫ - 61.428.947 ₫
 3. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Loirevalley

  Vòng tay nữ Loirevalley

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.072 crt - VS

  8.896.372,00 ₫
  4.602.997  - 57.650.668  4.602.997 ₫ - 57.650.668 ₫
 4. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Ronquillo

  Vòng tay nữ Ronquillo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  7.420.151,00 ₫
  3.828.660  - 43.386.579  3.828.660 ₫ - 43.386.579 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Leah

  Bông tai nữ Leah

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  6.858.929,00 ₫
  3.665.076  - 39.268.680  3.665.076 ₫ - 39.268.680 ₫
 6. Vòng tay nữ Amazzi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.032 crt - VS

  7.126.380,00 ₫
  3.871.679  - 41.150.744  3.871.679 ₫ - 41.150.744 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Keviona Ø6 mm

  Mặt dây chuyền nữ Keviona Ø6 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.02 crt - VS

  7.970.338,00 ₫
  2.453.761  - 28.782.876  2.453.761 ₫ - 28.782.876 ₫
 8. Vòng đeo ngón tay Mestura

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.21 crt - VS

  11.294.096,00 ₫
  4.797.147  - 68.943.068  4.797.147 ₫ - 68.943.068 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Chasm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  9.565.426,00 ₫
  5.476.389  - 54.763.890  5.476.389 ₫ - 54.763.890 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Loyal

  Mặt dây chuyền nữ Loyal

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.04 crt - VS

  11.698.528,00 ₫
  3.665.076  - 48.098.826  3.665.076 ₫ - 48.098.826 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Pearly Ø10 mm

  Mặt dây chuyền nữ Pearly Ø10 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.08 crt - VS

  14.919.833,00 ₫
  4.100.923  - 56.844.063  4.100.923 ₫ - 56.844.063 ₫
 13. Bông tai nữ Lamarria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.06 crt - VS

  6.869.117,00 ₫
  2.793.382  - 38.476.231  2.793.382 ₫ - 38.476.231 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Lorelye Ø6 mm

  Nhẫn GLAMIRA Lorelye Ø6 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.2 crt - VS

  22.803.004,00 ₫
  7.720.717  - 84.013.747  7.720.717 ₫ - 84.013.747 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Nella Ø10 mm

  Bông tai nữ Nella Ø10 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.192 crt - VS

  21.867.913,00 ₫
  9.053.730  - 114.664.543  9.053.730 ₫ - 114.664.543 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Leah Ø6 mm

  Bông tai nữ Leah Ø6 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  5.894.971,00 ₫
  3.149.984  - 36.693.217  3.149.984 ₫ - 36.693.217 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Margid

  Mặt dây chuyền nữ Margid

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  9.358.540,00 ₫
  3.110.362  - 38.759.248  3.110.362 ₫ - 38.759.248 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Philberta

  Bông tai nữ Philberta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  12.764.088,00 ₫
  5.943.367  - 72.226.066  5.943.367 ₫ - 72.226.066 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Thamoni

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.04 crt - VS

  10.066.083,00 ₫
  5.527.898  - 57.834.628  5.527.898 ₫ - 57.834.628 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Levonia Ø6 mm

  Bông tai nữ Levonia Ø6 mm

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Ngọc Trai Đen

  0.016 crt - AAA

  10.439.666,00 ₫
  5.487.709  - 63.211.960  5.487.709 ₫ - 63.211.960 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Stelina

  Bông tai nữ Stelina

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  12.503.712,00 ₫
  5.547.143  - 64.499.688  5.547.143 ₫ - 64.499.688 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Lanitra Ø8 mm

  Bông tai nữ Lanitra Ø8 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.2 crt - VS

  20.244.525,00 ₫
  7.944.301  - 90.494.848  7.944.301 ₫ - 90.494.848 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Aritomisas

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  10.863.061,00 ₫
  6.302.233  - 63.664.788  6.302.233 ₫ - 63.664.788 ₫
 25. Bông tai nữ Coleen

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.124 crt - VS

  21.010.088,00 ₫
  8.388.639  - 106.754.208  8.388.639 ₫ - 106.754.208 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Nella

  Bông tai nữ Nella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.192 crt - VS

  19.569.245,00 ₫
  7.825.434  - 101.504.233  7.825.434 ₫ - 101.504.233 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Paiva Ø8 mm

  Mặt dây chuyền nữ Paiva Ø8 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.03 crt - VS

  11.106.171,00 ₫
  3.605.642  - 45.396.003  3.605.642 ₫ - 45.396.003 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Stelina Ø4 mm

  Bông tai nữ Stelina Ø4 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.026 crt - VS

  9.277.879,00 ₫
  4.398.092  - 48.169.581  4.398.092 ₫ - 48.169.581 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Rosy Ø4 mm

  Bông tai nữ Rosy Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  6.858.929,00 ₫
  3.665.076  - 39.268.680  3.665.076 ₫ - 39.268.680 ₫
 31. Bông tai nữ Shippee

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  11.159.663,00 ₫
  6.389.120  - 63.891.202  6.389.120 ₫ - 63.891.202 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Loyal Ø8 mm

  Mặt dây chuyền nữ Loyal Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.045 crt - VS

  14.092.856,00 ₫
  4.853.750  - 59.787.448  4.853.750 ₫ - 59.787.448 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Pearly

  Mặt dây chuyền nữ Pearly

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.03 crt - VS

  8.955.805,00 ₫
  2.456.591  - 34.556.436  2.456.591 ₫ - 34.556.436 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Paiva Ø10 mm

  Mặt dây chuyền nữ Paiva Ø10 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.07 crt - VS

  14.840.588,00 ₫
  4.497.147  - 59.136.504  4.497.147 ₫ - 59.136.504 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Maiya Ø10 mm

  Mặt dây chuyền nữ Maiya Ø10 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.095 crt - VS

  19.590.188,00 ₫
  6.914.117  - 86.108.076  6.914.117 ₫ - 86.108.076 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Kiamara 6-8 mm

  Bông tai nữ Kiamara 6-8 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  8.527.317,00 ₫
  4.556.582  - 48.820.522  4.556.582 ₫ - 48.820.522 ₫
 37. Dây chuyền nữ Divertimento

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  10.100.046,00 ₫
  4.939.221  - 41.532.820  4.939.221 ₫ - 41.532.820 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Onalitonas

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  11.624.095,00 ₫
  4.559.977  - 54.056.342  4.559.977 ₫ - 54.056.342 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Stelina Ø8 mm

  Bông tai nữ Stelina Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.098 crt - VS

  18.601.891,00 ₫
  8.261.281  - 91.655.219  8.261.281 ₫ - 91.655.219 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Ginny

  Bông tai nữ Ginny

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.036 crt - VS

  11.009.662,00 ₫
  5.368.841  - 63.749.690  5.368.841 ₫ - 63.749.690 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Douce

  Nhẫn GLAMIRA Douce

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.018 crt - VS

  16.314.261,00 ₫
  8.399.960  - 93.678.799  8.399.960 ₫ - 93.678.799 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Leah Ø4 mm

  Bông tai nữ Leah Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Hồng
  5.190.540,00 ₫
  2.773.571  - 29.716.837  2.773.571 ₫ - 29.716.837 ₫
 43. Dây chuyền nữ Lumpler

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.09 crt - VS

  6.843.645,00 ₫
  3.247.908  - 41.730.929  3.247.908 ₫ - 41.730.929 ₫
 44. Mặt dây chuyền nữ Pernek

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Đen
  7.171.097,00 ₫
  2.107.913  - 24.764.027  2.107.913 ₫ - 24.764.027 ₫
 45. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Reside

  Bông tai nữ Reside

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.224 crt - VS

  14.523.609,00 ₫
  6.516.478  - 76.315.675  6.516.478 ₫ - 76.315.675 ₫
 46. Trang sức Cabochon
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Delma Ø4 mm

  Nhẫn GLAMIRA Delma Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.24 crt - VS

  22.891.305,00 ₫
  7.785.811  - 105.155.156  7.785.811 ₫ - 105.155.156 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Novalie Ø4 mm

  Bông tai nữ Novalie Ø4 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.076 crt - VS

  10.971.172,00 ₫
  4.259.413  - 48.636.555  4.259.413 ₫ - 48.636.555 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Pearly Ø8 mm

  Mặt dây chuyền nữ Pearly Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.08 crt - VS

  13.362.671,00 ₫
  3.268.852  - 47.929.015  3.268.852 ₫ - 47.929.015 ₫
 50. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Candace Ø8 mm

  Bông tai nữ Candace Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.094 crt - VS

  14.175.215,00 ₫
  6.062.235  - 67.782.695  6.062.235 ₫ - 67.782.695 ₫
 51. Vòng tay Paperclip Apiece

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  14.533.515,00 ₫
  7.987.886  - 28.356.091  7.987.886 ₫ - 28.356.091 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Kiamara 4-6 mm

  Bông tai nữ Kiamara 4-6 mm

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Trai Trắng
  7.118.456,00 ₫
  3.803.755  - 40.754.520  3.803.755 ₫ - 40.754.520 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Kromer

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Trai Trắng
  12.346.072,00 ₫
  7.068.362  - 70.683.622  7.068.362 ₫ - 70.683.622 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Regium

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.032 crt - VS

  9.610.424,00 ₫
  5.312.804  - 55.372.372  5.312.804 ₫ - 55.372.372 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Mudrost

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.032 crt - VS

  9.313.822,00 ₫
  5.140.729  - 53.674.267  5.140.729 ₫ - 53.674.267 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Lerika Ø8 mm

  Mặt dây chuyền nữ Lerika Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.2 crt - VS

  21.170.840,00 ₫
  4.426.393  - 56.433.689  4.426.393 ₫ - 56.433.689 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Ginny Ø4 mm

  Bông tai nữ Ginny Ø4 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.036 crt - VS

  8.191.940,00 ₫
  3.863.188  - 44.674.310  3.863.188 ₫ - 44.674.310 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Ginny Ø8 mm

  Bông tai nữ Ginny Ø8 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.036 crt - VS

  14.309.364,00 ₫
  7.132.041  - 79.697.728  7.132.041 ₫ - 79.697.728 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Dây chuyền nữ Kanasia Ø6 mm

  Dây chuyền nữ Kanasia Ø6 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.18 crt - VS

  18.283.779,00 ₫
  5.954.688  - 61.683.665  5.954.688 ₫ - 61.683.665 ₫
 60. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Delma

  Nhẫn GLAMIRA Delma

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.24 crt - VS

  18.731.796,00 ₫
  8.043.357  - 109.386.269  8.043.357 ₫ - 109.386.269 ₫
 61. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Kamoore Ø8 mm

  Mặt dây chuyền nữ Kamoore Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Đen

  0.09 crt - VS

  9.454.482,00 ₫
  2.924.136  - 39.113.015  2.924.136 ₫ - 39.113.015 ₫
 62. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Livia Ø4 mm

  Bông tai nữ Livia Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  7.229.681,00 ₫
  3.863.188  - 41.391.307  3.863.188 ₫ - 41.391.307 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Margid Ø4 mm

  Mặt dây chuyền nữ Margid Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  7.504.774,00 ₫
  2.119.800  - 26.674.397  2.119.800 ₫ - 26.674.397 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Garryo

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  12.420.223,00 ₫
  7.110.815  - 71.108.152  7.110.815 ₫ - 71.108.152 ₫

You’ve viewed 60 of 1701 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng