Đang tải...
Tìm thấy 1672 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Amazzi

  Vòng Tay GLAMIRA Amazzi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.032 crt - VS

  6.418.168,00 ₫
  3.472.554  - 37.080.409  3.472.554 ₫ - 37.080.409 ₫
 2. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Ronquillo

  Vòng Tay GLAMIRA Ronquillo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  6.698.805,00 ₫
  3.431.458  - 39.216.282  3.431.458 ₫ - 39.216.282 ₫
 3. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Loirevalley

  Vòng Tay GLAMIRA Loirevalley

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.072 crt - VS

  7.967.352,00 ₫
  4.088.983  - 52.031.526  4.088.983 ₫ - 52.031.526 ₫
 4. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Eiffel

  Vòng Tay GLAMIRA Eiffel

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.4 crt - VS

  20.241.063,00 ₫
  3.821.863  - 90.923.376  3.821.863 ₫ - 90.923.376 ₫
 5. Vòng Tay Onoix

  Vòng Tay GLAMIRA Onoix

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  23.127.739,00 ₫
  11.122.500  - 31.072.382  11.122.500 ₫ - 31.072.382 ₫
 6. Vòng Tay Alus

  Vòng Tay GLAMIRA Alus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.136 crt - VS

  16.811.766,00 ₫
  7.416.081  - 97.520.254  7.416.081 ₫ - 97.520.254 ₫
 7. Vòng Tay Hiera

  Vòng Tay GLAMIRA Hiera

  Vàng 14K & Ngọc Trai Hồng
  6.587.686,00 ₫
  3.821.863  - 37.715.760  3.821.863 ₫ - 37.715.760 ₫
 8. Vòng tay Paperclip Apiece

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Apiece

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  12.431.602,00 ₫
  6.832.636  - 25.137.353  6.832.636 ₫ - 25.137.353 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng đeo ngón tay Mestura

  Vòng đeo ngón tay GLAMIRA Mestura

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.21 crt - VS

  10.151.623,00 ₫
  4.217.676  - 62.210.732  4.217.676 ₫ - 62.210.732 ₫
 11. Nhẫn Dolar

  Nhẫn GLAMIRA Dolar

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.3 crt - VS

  19.776.307,00 ₫
  6.833.447  - 96.506.390  6.833.447 ₫ - 96.506.390 ₫
 12. Vòng tay Paperclip Melodia

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Melodia

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.12 crt - VS

  19.274.782,00 ₫
  7.591.818  - 33.750.065  7.591.818 ₫ - 33.750.065 ₫
 13. Vòng Tay Eucca

  Vòng Tay GLAMIRA Eucca

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.13 crt - VS

  11.218.209,00 ₫
  6.144.019  - 71.984.387  6.144.019 ₫ - 71.984.387 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Venimeux

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Venimeux

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  7.948.427,00 ₫
  2.650.647  - 29.942.799  2.650.647 ₫ - 29.942.799 ₫
 15. Nhẫn Harlley

  Nhẫn GLAMIRA Harlley

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Trai Trắng
  14.804.586,00 ₫
  8.136.871  - 86.164.974  8.136.871 ₫ - 86.164.974 ₫
 16. Vòng Tay Forbis

  Vòng Tay GLAMIRA Forbis

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Trai Trắng
  16.185.875,00 ₫
  8.031.159  - 92.667.225  8.031.159 ₫ - 92.667.225 ₫
 17. Bông Tai Casias

  Bông Tai GLAMIRA Casias

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  17.248.405,00 ₫
  8.295.034  - 101.562.199  8.295.034 ₫ - 101.562.199 ₫
 18. Vòng tay Paperclip Ardiniera

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Ardiniera

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  14.273.321,00 ₫
  7.626.965  - 19.176.370  7.626.965 ₫ - 19.176.370 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Martial

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Martial

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  9.117.210,00 ₫
  3.328.720  - 36.634.306  3.328.720 ₫ - 36.634.306 ₫
 21. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Saucejo

  Vòng Tay GLAMIRA Saucejo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  6.769.641,00 ₫
  3.472.554  - 40.486.994  3.472.554 ₫ - 40.486.994 ₫
 22. Bông Tai Capucin

  Bông Tai GLAMIRA Capucin

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.23 crt - VS

  22.913.609,00 ₫
  10.577.446  - 148.740.697  10.577.446 ₫ - 148.740.697 ₫
 23. Vòng Tay Jaclyn

  Vòng Tay GLAMIRA Jaclyn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.024 crt - VS

  16.984.799,00 ₫
  8.119.027  - 24.471.176  8.119.027 ₫ - 24.471.176 ₫
 24. Vòng Tay Zmes

  Vòng Tay GLAMIRA Zmes

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.074 crt - VS

  13.431.948,00 ₫
  6.642.841  - 74.633.955  6.642.841 ₫ - 74.633.955 ₫
 25. Vòng Tay Coulisel

  Vòng Tay GLAMIRA Coulisel

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.072 crt - VS

  16.030.686,00 ₫
  7.844.878  - 90.855.786  7.844.878 ₫ - 90.855.786 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Vòng Tay Dareis

  Vòng Tay GLAMIRA Dareis

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.072 crt - VS

  8.840.899,00 ₫
  4.109.531  - 46.881.100  4.109.531 ₫ - 46.881.100 ₫
 28. Nhẫn Hooker

  Nhẫn GLAMIRA Hooker

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  9.669.023,00 ₫
  5.609.509  - 55.357.005  5.609.509 ₫ - 55.357.005 ₫
 29. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Trouville

  Vòng Tay GLAMIRA Trouville

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.448 crt - VS

  20.342.988,00 ₫
  6.680.691  - 99.669.645  6.680.691 ₫ - 99.669.645 ₫
 30. Vòng Tay Deztero

  Vòng Tay GLAMIRA Deztero

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski & Ngọc Trai Đen

  1.984 crt - AAA

  56.637.723,00 ₫
  21.318.194  - 240.097.208  21.318.194 ₫ - 240.097.208 ₫
 31. Nhẫn Giro

  Nhẫn GLAMIRA Giro

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  15.973.369,00 ₫
  8.535.388  - 91.450.590  8.535.388 ₫ - 91.450.590 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Ossigeno

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ossigeno

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.375 crt - VS

  11.852.211,00 ₫
  4.068.435  - 75.025.980  4.068.435 ₫ - 75.025.980 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Aibutov

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aibutov

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  10.144.322,00 ₫
  3.924.602  - 42.514.719  3.924.602 ₫ - 42.514.719 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Georgiani

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Georgiani

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.092 crt - VS

  13.138.061,00 ₫
  3.575.292  - 48.395.138  3.575.292 ₫ - 48.395.138 ₫
 35. Vòng Tay Irinat

  Vòng Tay GLAMIRA Irinat

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  7.402.292,00 ₫
  4.237.953  - 42.379.537  4.237.953 ₫ - 42.379.537 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Latchkey

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Latchkey

  Vàng 14K & Ngọc Trai Đen
  9.046.374,00 ₫
  3.287.624  - 36.228.759  3.287.624 ₫ - 36.228.759 ₫
 37. Vòng Tay Swiet

  Vòng Tay GLAMIRA Swiet

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.56 crt - VS

  17.201.902,00 ₫
  5.576.255  - 110.592.352  5.576.255 ₫ - 110.592.352 ₫
 38. Vòng Tay Vandenynas

  Vòng Tay GLAMIRA Vandenynas

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.448 crt - VS

  18.427.191,00 ₫
  6.754.771  - 109.727.187  6.754.771 ₫ - 109.727.187 ₫
 39. Vòng Tay Minnatta

  Vòng Tay GLAMIRA Minnatta

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.21 crt - VS

  14.234.388,00 ₫
  7.172.754  - 94.262.375  7.172.754 ₫ - 94.262.375 ₫
 40. Dây Chuyền Venant

  Dây Chuyền GLAMIRA Venant

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - VS1

  9.912.349,00 ₫
  4.636.199  - 39.567.752  4.636.199 ₫ - 39.567.752 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Dougal

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dougal

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.176 crt - VS

  13.152.661,00 ₫
  4.273.912  - 62.832.568  4.273.912 ₫ - 62.832.568 ₫
 42. Vòng Tay Azine

  Vòng Tay GLAMIRA Azine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.144 crt - VS

  13.427.081,00 ₫
  5.535.700  - 70.281.092  5.535.700 ₫ - 70.281.092 ₫
 43. Vòng Tay Bredbe

  Vòng Tay GLAMIRA Bredbe

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Trai Đen
  13.104.537,00 ₫
  7.002.424  - 75.025.980  7.002.424 ₫ - 75.025.980 ₫
 44. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Marathos

  Vòng Tay GLAMIRA Marathos

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  1.24 crt - VS

  22.038.172,00 ₫
  4.521.836  - 74.579.882  4.521.836 ₫ - 74.579.882 ₫
 45. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Reinvest

  Vòng Tay GLAMIRA Reinvest

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  7.118.951,00 ₫
  4.075.735  - 40.757.355  4.075.735 ₫ - 40.757.355 ₫
 46. Bông tai Cabochon
 47. Vòng Tay Bartows

  Vòng Tay GLAMIRA Bartows

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  1.184 crt - VS

  93.457.232,00 ₫
  20.919.677  - 145.783.463  20.919.677 ₫ - 145.783.463 ₫
 48. Vòng Tay Defterre

  Vòng Tay GLAMIRA Defterre

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  2.18 crt - VS

  61.469.667,00 ₫
  20.128.593  - 207.900.112  20.128.593 ₫ - 207.900.112 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Detournel

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Detournel

  Vàng 14K & Ngọc Trai Đen
  19.955.017,00 ₫
  8.224.469  - 98.682.819  8.224.469 ₫ - 98.682.819 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Elspet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elspet

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.352 crt - VS

  23.231.556,00 ₫
  6.513.606  - 101.805.521  6.513.606 ₫ - 101.805.521 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Ekauq

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ekauq

  Vàng 14K & Ngọc Trai Hồng
  9.258.880,00 ₫
  3.410.910  - 37.445.394  3.410.910 ₫ - 37.445.394 ₫
 52. Vòng tay Paperclip Esatto

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Esatto

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.015 crt - VS

  10.856.461,00 ₫
  5.937.191  - 18.541.555  5.937.191 ₫ - 18.541.555 ₫
 53. Vòng Tay Unclawedd

  Vòng Tay GLAMIRA Unclawedd

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  20.825.590,00 ₫
  10.015.360  - 110.849.197  10.015.360 ₫ - 110.849.197 ₫
 54. Vòng Tay Hud

  Vòng Tay GLAMIRA Hud

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Đen
  10.837.806,00 ₫
  5.956.657  - 62.048.512  5.956.657 ₫ - 62.048.512 ₫
 55. Vòng Tay Etowah

  Vòng Tay GLAMIRA Etowah

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  11.085.730,00 ₫
  6.092.920  - 14.893.806  6.092.920 ₫ - 14.893.806 ₫
 56. Vòng Tay Jacky

  Vòng Tay GLAMIRA Jacky

  Vàng 14K & Ngọc Trai Đen
  9.031.505,00 ₫
  5.170.709  - 51.707.092  5.170.709 ₫ - 51.707.092 ₫
 57. Vòng Tay Braesi

  Vòng Tay GLAMIRA Braesi

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  9.279.429,00 ₫
  5.312.650  - 53.126.505  5.312.650 ₫ - 53.126.505 ₫
 58. Vòng Tay Gelan

  Vòng Tay GLAMIRA Gelan

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Ngọc Trai Trắng

  0.144 crt - AAA

  12.867.968,00 ₫
  6.715.838  - 82.501.540  6.715.838 ₫ - 82.501.540 ₫
 59. Nhẫn Atnev

  Nhẫn GLAMIRA Atnev

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Ngọc Trai Trắng

  0.048 crt - VS1

  14.687.789,00 ₫
  6.735.305  - 74.377.108  6.735.305 ₫ - 74.377.108 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Ziska

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ziska

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Trai Đen
  10.038.069,00 ₫
  3.862.959  - 41.906.401  3.862.959 ₫ - 41.906.401 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Larefsed

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Larefsed

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  9.010.957,00 ₫
  3.267.077  - 37.431.881  3.267.077 ₫ - 37.431.881 ₫
 62. Vòng tay Samson

  Vòng tay GLAMIRA Samson

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  1.37 crt - VS

  38.422.495,00 ₫
  13.535.498  - 143.169.584  13.535.498 ₫ - 143.169.584 ₫
 63. Bông Tai Duryea

  Bông Tai GLAMIRA Duryea

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  13.777.474,00 ₫
  7.572.352  - 78.878.670  7.572.352 ₫ - 78.878.670 ₫
 64. Vòng Tay Marronnier

  Vòng Tay GLAMIRA Marronnier

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.096 crt - VS

  11.260.115,00 ₫
  5.995.589  - 58.398.601  5.995.589 ₫ - 58.398.601 ₫

You’ve viewed 60 of 1672 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng