Đang tải...
Tìm thấy 52 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Hrundl 0.15 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAA

  11.100.230,00 ₫
  6.176.857  - 222.437.623  6.176.857 ₫ - 222.437.623 ₫
 2. Nhẫn Venice 0.28 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  23.886.678,00 ₫
  11.320.701  - 93.961.817  11.320.701 ₫ - 93.961.817 ₫
 3. Bộ cô dâu Graceful-RING A 0.5 Carat

  Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING A

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  15.563.982,00 ₫
  6.174.310  - 145.570.063  6.174.310 ₫ - 145.570.063 ₫
 4. Bộ cô dâu Precious Moments Ring B 0.445 Carat

  Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  32.029.092,00 ₫
  8.646.184  - 137.546.511  8.646.184 ₫ - 137.546.511 ₫
 5. Nhẫn nữ Cadieux 0.44 Carat

  Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.44 crt - VS

  22.401.684,00 ₫
  5.582.520  - 835.878.106  5.582.520 ₫ - 835.878.106 ₫
 6. Nhẫn Emmy 0.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  35.050.021,00 ₫
  8.999.957  - 111.990.033  8.999.957 ₫ - 111.990.033 ₫
 7. Nhẫn nữ Tasenka 0.35 Carat

  Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  14.902.851,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 8. Nhẫn Monalisa 0.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  20.613.863,00 ₫
  7.858.829  - 93.933.509  7.858.829 ₫ - 93.933.509 ₫
 9. Nhẫn nữ Ehtel 0.5 Carat

  Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  19.694.339,00 ₫
  5.958.084  - 1.086.376.922  5.958.084 ₫ - 1.086.376.922 ₫
 10. Nhẫn Eldora 0.27 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  18.472.269,00 ₫
  8.018.452  - 94.202.380  8.018.452 ₫ - 94.202.380 ₫
 11. Nhẫn Tamriel 0.35 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Tamriel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.63 crt - VS

  39.921.319,00 ₫
  7.981.094  - 142.725.737  7.981.094 ₫ - 142.725.737 ₫
 12. Nhẫn Masdevalia 0.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  36.083.600,00 ₫
  8.830.146  - 108.961.745  8.830.146 ₫ - 108.961.745 ₫
 13. Nhẫn Rondek B 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  19.916.791,00 ₫
  6.007.047  - 1.087.650.505  6.007.047 ₫ - 1.087.650.505 ₫
 14. Nhẫn nữ Modesta 0.44 Carat

  Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.44 crt - AAA

  14.659.740,00 ₫
  7.092.418  - 856.043.108  7.092.418 ₫ - 856.043.108 ₫
 15. Nhẫn nữ Egidia 0.36 Carat

  Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  19.340.850,00 ₫
  6.241.102  - 159.763.391  6.241.102 ₫ - 159.763.391 ₫
 16. Nhẫn Redfern 0.352 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Redfern

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.352 crt - VS

  31.974.187,00 ₫
  9.264.861  - 127.414.487  9.264.861 ₫ - 127.414.487 ₫
 17. Nhẫn Emilly 0.44 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.53 crt - VS

  73.002.953,00 ₫
  9.806.556  - 892.934.441  9.806.556 ₫ - 892.934.441 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt 0.5 Carat

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  19.323.585,00 ₫
  5.742.990  - 1.084.254.287  5.742.990 ₫ - 1.084.254.287 ₫
 19. Nhẫn nữ Abbacy 0.44 Carat

  Nhẫn nữ Abbacy

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.44 crt - AAA

  14.851.060,00 ₫
  7.213.550  - 855.194.056  7.213.550 ₫ - 855.194.056 ₫
 20. Nhẫn nữ Anamir 0.35 Carat

  Nhẫn nữ Anamir

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite & Kim Cương

  0.41 crt - AA

  26.218.176,00 ₫
  13.031.824  - 446.035.620  13.031.824 ₫ - 446.035.620 ₫
 21. Nhẫn Ellura 0.44 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.567 crt - AAA

  14.813.984,00 ₫
  6.793.552  - 861.123.271  6.793.552 ₫ - 861.123.271 ₫
 22. Nhẫn Inocenta 0.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Inocenta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.3 crt - AAA

  15.745.678,00 ₫
  7.845.245  - 109.824.945  7.845.245 ₫ - 109.824.945 ₫
 23. Nhẫn Cgani 0.44 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Cgani

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.632 crt - AAA

  36.492.560,00 ₫
  10.123.536  - 909.349.457  10.123.536 ₫ - 909.349.457 ₫
 24. Nhẫn Cadha 0.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Cadha

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.3 crt - AAA

  13.262.765,00 ₫
  6.153.932  - 92.207.107  6.153.932 ₫ - 92.207.107 ₫
 25. Nhẫn nữ Idly 0.44 Carat

  Nhẫn nữ Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.44 crt - AAA

  11.238.058,00 ₫
  5.688.651  - 836.939.423  5.688.651 ₫ - 836.939.423 ₫
 26. Nhẫn Higieos 0.2 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Higieos

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.248 crt - VS

  17.153.690,00 ₫
  8.354.676  - 290.064.658  8.354.676 ₫ - 290.064.658 ₫
 27. Nhẫn nữ Bucha 0.35 Carat

  Nhẫn nữ Bucha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.35 crt - AA

  15.512.189,00 ₫
  6.580.157  - 379.752.914  6.580.157 ₫ - 379.752.914 ₫
 28. Nhẫn hứa nữ Urengan 0.35 Carat

  Nhẫn hứa nữ Urengan

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.558 crt - VS

  15.513.038,00 ₫
  6.856.099  - 401.644.321  6.856.099 ₫ - 401.644.321 ₫
 29. Nhẫn xếp chồng Lovset 0.2 Carat

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Lovset

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  22.543.477,00 ₫
  7.089.588  - 269.517.587  7.089.588 ₫ - 269.517.587 ₫
 30. Nhẫn nữ Duct 0.44 Carat

  Nhẫn nữ Duct

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.44 crt - VS

  27.369.774,00 ₫
  8.426.846  - 864.321.368  8.426.846 ₫ - 864.321.368 ₫
 31. Nhẫn Ekaterina 0.44 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.568 crt - VS

  68.364.014,00 ₫
  6.427.893  - 862.722.322  6.427.893 ₫ - 862.722.322 ₫
 32. Nhẫn Bettae 0.09 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Bettae

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  13.954.744,00 ₫
  6.304.215  - 70.683.623  6.304.215 ₫ - 70.683.623 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar 0.5 Carat

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  18.594.251,00 ₫
  8.716.939  - 1.112.485.292  8.716.939 ₫ - 1.112.485.292 ₫
 34. Nhẫn Isedoria 0.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Isedoria

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.404 crt - VS

  39.637.452,00 ₫
  9.303.634  - 120.749.423  9.303.634 ₫ - 120.749.423 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt 0.5 Carat

  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  0.52 crt - AAA

  18.007.272,00 ₫
  8.835.806  - 1.123.947.497  8.835.806 ₫ - 1.123.947.497 ₫
 36. Nhẫn Hjjuw 0.29 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Hjjuw

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.65 crt - VS

  24.990.447,00 ₫
  8.150.904  - 129.140.896  8.150.904 ₫ - 129.140.896 ₫
 37. Nhẫn Astrid 0.33 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Astrid

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.445 crt - VS

  22.788.286,00 ₫
  6.222.705  - 956.726.591  6.222.705 ₫ - 956.726.591 ₫
 38. Nhẫn Despoina 0.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Despoina

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  39.133.963,00 ₫
  7.709.397  - 124.923.929  7.709.397 ₫ - 124.923.929 ₫
 39. Nhẫn Vitalba 0.49 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.538 crt - VS

  50.545.230,00 ₫
  8.467.884  - 116.065.482  8.467.884 ₫ - 116.065.482 ₫
 40. Nhẫn nữ Aizaya 0.5 Carat

  Nhẫn nữ Aizaya

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.64 crt - AA

  17.418.877,00 ₫
  7.153.267  - 1.113.093.775  7.153.267 ₫ - 1.113.093.775 ₫
 41. Nhẫn Theone 0.33 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Theone

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.33 crt - AAA

  16.047.093,00 ₫
  8.264.111  - 100.895.747  8.264.111 ₫ - 100.895.747 ₫
 42. Nhẫn Ciera 0.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Ciera

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.6 crt - VS

  25.070.822,00 ₫
  7.520.341  - 400.837.714  7.520.341 ₫ - 400.837.714 ₫
 43. Nhẫn Salvina 0.44 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Salvina

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  0.59 crt - AAA

  26.302.797,00 ₫
  8.821.939  - 270.861.920  8.821.939 ₫ - 270.861.920 ₫
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt 0.35 Carat

  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.35 crt - AA

  19.088.681,00 ₫
  9.152.220  - 126.013.546  9.152.220 ₫ - 126.013.546 ₫
 45. Nhẫn Soterios 0.44 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Soterios

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.66 crt - SI

  64.089.600,00 ₫
  7.267.889  - 249.862.018  7.267.889 ₫ - 249.862.018 ₫
 46. Nhẫn Catheline 0.448 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Catheline

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.448 crt - VS

  18.050.290,00 ₫
  8.925.240  - 134.178.603  8.925.240 ₫ - 134.178.603 ₫
 47. Nhẫn Terantia 0.4 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Terantia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.416 crt - SI

  33.562.764,00 ₫
  7.042.042  - 187.937.787  7.042.042 ₫ - 187.937.787 ₫
 48. Nhẫn Feinsteina 0.144 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Feinsteina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  24.500.259,00 ₫
  10.460.327  - 129.735.230  10.460.327 ₫ - 129.735.230 ₫
 49. Nhẫn Abworn 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Abworn

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.5 crt - VS

  17.668.217,00 ₫
  7.906.377  - 129.197.500  7.906.377 ₫ - 129.197.500 ₫
 50. Nhẫn Gisind 0.352 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Gisind

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.352 crt - VS

  14.456.817,00 ₫
  7.450.436  - 106.881.567  7.450.436 ₫ - 106.881.567 ₫
 51. Nhẫn Gyddodad 0.288 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Gyddodad

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.288 crt - VS

  16.843.220,00 ₫
  8.619.581  - 116.277.747  8.619.581 ₫ - 116.277.747 ₫
 52. Nhẫn Earldina 0.29 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Earldina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.29 crt - VS

  21.958.480,00 ₫
  9.449.955  - 125.872.044  9.449.955 ₫ - 125.872.044 ₫

You’ve viewed 52 of 52 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng