Đang tải...
Tìm thấy 128 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Vontasia 0.144 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  14.950.115,00 ₫
  6.452.799  - 77.773.210  6.452.799 ₫ - 77.773.210 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth 0.16 Carat

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  11.290.982,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 3. Nhẫn Tanazia 0.15 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  11.317.020,00 ₫
  5.879.688  - 206.532.035  5.879.688 ₫ - 206.532.035 ₫
 4. Nhẫn nữ Vitaly 0.11 Carat

  Nhẫn nữ Vitaly

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.11 crt - AAA

  10.766.834,00 ₫
  5.370.257  - 59.023.301  5.370.257 ₫ - 59.023.301 ₫
 5. Nhẫn Amelie 0.16 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  19.971.980,00 ₫
  8.479.205  - 105.565.536  8.479.205 ₫ - 105.565.536 ₫
 6. Nhẫn Violinda 0.144 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  17.656.612,00 ₫
  7.255.436  - 93.268.420  7.255.436 ₫ - 93.268.420 ₫
 7. Nhẫn Julee 0.15 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  12.747.391,00 ₫
  5.985.254  - 213.748.985  5.985.254 ₫ - 213.748.985 ₫
 8. Nhẫn Katharyn 0.15 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  14.892.665,00 ₫
  6.012.141  - 75.777.942  6.012.141 ₫ - 75.777.942 ₫
 9. Nhẫn Holz 0.1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.565 crt - VS

  23.901.961,00 ₫
  4.966.957  - 189.338.724  4.966.957 ₫ - 189.338.724 ₫
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt 0.16 Carat

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.954.248,00 ₫
  7.064.116  - 80.009.048  7.064.116 ₫ - 80.009.048 ₫
 11. Nhẫn nữ Aryan 0.2 Carat

  Nhẫn nữ Aryan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  22.352.722,00 ₫
  5.943.367  - 71.405.316  5.943.367 ₫ - 71.405.316 ₫
 12. Nhẫn nữ Bourget 0.1 Carat

  Nhẫn nữ Bourget

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.292 crt - VS

  24.227.430,00 ₫
  7.824.868  - 198.480.190  7.824.868 ₫ - 198.480.190 ₫
 13. Nhẫn nữ Jayendra 0.2 Carat

  Nhẫn nữ Jayendra

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  29.948.912,00 ₫
  6.792.420  - 94.216.527  6.792.420 ₫ - 94.216.527 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.25 Carat

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  28.786.559,00 ₫
  4.796.580  - 254.163.883  4.796.580 ₫ - 254.163.883 ₫
 15. Nhẫn nữ Edoarda 0.25 Carat

  Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  14.443.798,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 16. Nhẫn Kinkade 0.195 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  13.847.762,00 ₫
  5.570.916  - 71.900.595  5.570.916 ₫ - 71.900.595 ₫
 17. Nhẫn Lamiyye 0.1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  15.108.323,00 ₫
  6.219.309  - 71.560.977  6.219.309 ₫ - 71.560.977 ₫
 18. Nhẫn hứa nữ Samingi 0.1 Carat

  Nhẫn hứa nữ Samingi

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.228 crt - VS

  13.172.765,00 ₫
  6.877.325  - 89.914.661  6.877.325 ₫ - 89.914.661 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Dylis 0.16 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.620.004,00 ₫
  7.458.360  - 90.211.831  7.458.360 ₫ - 90.211.831 ₫
 21. Nhẫn nữ Danitacsa 0.1 Carat

  Nhẫn nữ Danitacsa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.155 crt - VS

  17.600.858,00 ₫
  6.155.631  - 165.536.949  6.155.631 ₫ - 165.536.949 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt 0.1 Carat

  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  15.479.076,00 ₫
  6.688.836  - 73.683.612  6.688.836 ₫ - 73.683.612 ₫
 23. Nhẫn Sanviben 0.18 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Sanviben

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.18 crt - AAA

  12.475.128,00 ₫
  6.558.930  - 81.211.874  6.558.930 ₫ - 81.211.874 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana 0.25 Carat

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  14.443.798,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 25. Nhẫn Manjari 0.15 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  12.117.111,00 ₫
  6.323.743  - 71.575.129  6.323.743 ₫ - 71.575.129 ₫
 26. Nhẫn Hosley 0.16 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Hosley

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.16 crt - VS1

  20.200.374,00 ₫
  6.898.551  - 83.476.014  6.898.551 ₫ - 83.476.014 ₫
 27. Nhẫn nữ Margalit 0.2 Carat

  Nhẫn nữ Margalit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  32.036.449,00 ₫
  6.707.514  - 204.819.776  6.707.514 ₫ - 204.819.776 ₫
 28. Nhẫn Angell 0.1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Angell

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  26.011.573,00 ₫
  8.741.845  - 207.989.578  8.741.845 ₫ - 207.989.578 ₫
 29. Nhẫn nữ Ashwin 0.2 Carat

  Nhẫn nữ Ashwin

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.31 crt - VS

  28.838.918,00 ₫
  7.599.020  - 97.301.421  7.599.020 ₫ - 97.301.421 ₫
 30. Nhẫn nữ Jakanis 0.15 Carat

  Nhẫn nữ Jakanis

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.175 crt - VS

  21.276.972,00 ₫
  6.121.668  - 215.616.896  6.121.668 ₫ - 215.616.896 ₫
 31. Nhẫn Jenesila 0.245 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Jenesila

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.245 crt - AAA

  16.890.485,00 ₫
  8.388.639  - 101.461.783  8.388.639 ₫ - 101.461.783 ₫
 32. Nhẫn nữ Fritsche 0.1 Carat

  Nhẫn nữ Fritsche

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  12.846.729,00 ₫
  4.990.164  - 58.612.925  4.990.164 ₫ - 58.612.925 ₫
 33. Nhẫn nữ Kathleent 0.16 Carat

  Nhẫn nữ Kathleent

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  17.593.783,00 ₫
  8.456.563  - 101.872.155  8.456.563 ₫ - 101.872.155 ₫
 34. Nhẫn Javier 0.1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Javier

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.164 crt - VS

  18.158.685,00 ₫
  6.370.158  - 85.513.744  6.370.158 ₫ - 85.513.744 ₫
 35. Nhẫn Fridolin 0.16 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Fridolin

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  22.596.117,00 ₫
  7.313.172  - 86.348.639  7.313.172 ₫ - 86.348.639 ₫
 36. Nhẫn Draven 0.1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Draven

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  17.474.349,00 ₫
  8.718.071  - 100.400.459  8.718.071 ₫ - 100.400.459 ₫
 37. Nhẫn nữ Sue 0.15 Carat

  Nhẫn nữ Sue

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  19.828.772,00 ₫
  9.234.861  - 254.291.240  9.234.861 ₫ - 254.291.240 ₫
 38. Nhẫn hứa nữ Marrifest 0.2 Carat

  Nhẫn hứa nữ Marrifest

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.272 crt - VS

  25.460.254,00 ₫
  7.335.813  - 282.847.708  7.335.813 ₫ - 282.847.708 ₫
 39. Nhẫn Endlessheart 0.216 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Endlessheart

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  27.356.473,00 ₫
  11.094.286  - 130.471.075  11.094.286 ₫ - 130.471.075 ₫
 40. Nhẫn Pintius 0.1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Pintius

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  12.172.583,00 ₫
  6.580.157  - 75.169.452  6.580.157 ₫ - 75.169.452 ₫
 41. Nhẫn Trevenant 0.15 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Trevenant

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.474 crt - VS

  33.522.009,00 ₫
  10.086.744  - 158.815.279  10.086.744 ₫ - 158.815.279 ₫
 42. Nhẫn Aestril 0.114 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Aestril

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.114 crt - AAA

  26.723.079,00 ₫
  11.241.456  - 154.499.265  11.241.456 ₫ - 154.499.265 ₫
 43. Nhẫn nữ Monny 0.25 Carat

  Nhẫn nữ Monny

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  14.666.251,00 ₫
  6.176.857  - 268.597.783  6.176.857 ₫ - 268.597.783 ₫
 44. Nhẫn Bilial 0.21 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Bilial

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.21 crt - VS

  13.825.405,00 ₫
  7.132.041  - 95.263.695  7.132.041 ₫ - 95.263.695 ₫
 45. Nhẫn Fajardo 0.21 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Fajardo

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.21 crt - VS

  16.346.524,00 ₫
  8.517.695  - 108.339.104  8.517.695 ₫ - 108.339.104 ₫
 46. Nhẫn nữ Crossrail 0.11 Carat

  Nhẫn nữ Crossrail

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.11 crt - AAA

  10.612.590,00 ₫
  5.476.389  - 60.084.619  5.476.389 ₫ - 60.084.619 ₫
 47. Nhẫn nữ Netanel 0.11 Carat

  Nhẫn nữ Netanel

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  19.688.113,00 ₫
  6.686.289  - 76.626.994  6.686.289 ₫ - 76.626.994 ₫
 48. Nhẫn nữ Rixos 0.25 Carat

  Nhẫn nữ Rixos

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Rhodolite

  0.28 crt - VS1

  28.193.071,00 ₫
  6.656.571  - 280.753.379  6.656.571 ₫ - 280.753.379 ₫
 49. Nhẫn nữ Trainhar 0.2 Carat

  Nhẫn nữ Trainhar

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.26 crt - AAA

  14.742.947,00 ₫
  7.047.135  - 88.386.366  7.047.135 ₫ - 88.386.366 ₫
 50. Nhẫn Parma 0.114 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Parma

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  18.522.081,00 ₫
  7.601.850  - 97.825.005  7.601.850 ₫ - 97.825.005 ₫
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Ersilia 0.16 Carat

  Nhẫn nữ Ersilia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.620.571,00 ₫
  6.431.573  - 78.098.685  6.431.573 ₫ - 78.098.685 ₫
 52. Nhẫn Toinette 0.14 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Toinette

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  17.452.275,00 ₫
  7.132.041  - 80.843.955  7.132.041 ₫ - 80.843.955 ₫
 53. Nhẫn nữ Aleckon 0.25 Carat

  Nhẫn nữ Aleckon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.41 crt - VS

  17.874.819,00 ₫
  6.749.967  - 288.819.382  6.749.967 ₫ - 288.819.382 ₫
 54. Nhẫn Tonyetta 0.14 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Tonyetta

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAA

  19.521.416,00 ₫
  9.545.614  - 130.188.059  9.545.614 ₫ - 130.188.059 ₫
 55. Nhẫn Dossleyn Women 0.24 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Dossleyn Women

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  19.923.300,00 ₫
  6.707.514  - 96.508.969  6.707.514 ₫ - 96.508.969 ₫
 56. Nhẫn Susanna 0.117 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Susanna

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  22.798.191,00 ₫
  8.966.560  - 105.735.342  8.966.560 ₫ - 105.735.342 ₫
 57. Nhẫn Gugma 0.236 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Gugma

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.236 crt - VS

  18.414.817,00 ₫
  8.193.357  - 106.980.621  8.193.357 ₫ - 106.980.621 ₫
 58. Nhẫn Rabanne 0.1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Rabanne

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.8 crt - AAA

  20.003.960,00 ₫
  6.755.062  - 779.048.192  6.755.062 ₫ - 779.048.192 ₫
 59. Nhẫn Spalla 0.184 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Spalla

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  21.196.595,00 ₫
  8.186.281  - 111.381.540  8.186.281 ₫ - 111.381.540 ₫
 60. Nhẫn Healde 0.16 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Healde

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.272 crt - VS

  25.186.577,00 ₫
  8.212.036  - 109.626.835  8.212.036 ₫ - 109.626.835 ₫
 61. Nhẫn nữ Comfort 0.16 Carat

  Nhẫn nữ Comfort

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.472.270,00 ₫
  6.346.668  - 77.249.633  6.346.668 ₫ - 77.249.633 ₫

You’ve viewed 60 of 128 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng