Đang tải...
Tìm thấy 186 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Portimao

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.68 crt - VS

  52.353.146,00 ₫
  6.834.873  - 3.189.664.125  6.834.873 ₫ - 3.189.664.125 ₫
 2. Dây chuyền nữ Alcaraz

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  14.225.591,00 ₫
  6.311.290  - 59.999.709  6.311.290 ₫ - 59.999.709 ₫
 3. Bông tai nữ Antonucci

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.14 crt - AAA

  10.904.380,00 ₫
  5.497.614  - 68.957.212  5.497.614 ₫ - 68.957.212 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Guzman

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.06 crt - AAA

  12.286.637,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  4.733.467  - 56.504.442  4.733.467 ₫ - 56.504.442 ₫
 5. Mặt dây chuyền nữ Clerigos

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.11 crt - AAA

  18.964.436,00 ₫
  7.498.831  - 42.045.079  7.498.831 ₫ - 42.045.079 ₫
 6. Vòng tay nữ Nubian

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  10.685.608,00 ₫
  5.858.462  - 61.386.495  5.858.462 ₫ - 61.386.495 ₫
 7. Mặt dây chuyền nữ Obidos

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.277 crt - VS

  14.810.871,00 ₫
  5.773.557  - 76.414.726  5.773.557 ₫ - 76.414.726 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Plate

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.152 crt - AAA

  13.581.726,00 ₫
  4.710.543  - 64.428.932  4.710.543 ₫ - 64.428.932 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt dây chuyền nữ Darin

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.235 crt - VS

  26.717.984,00 ₫
  8.903.731  - 61.465.743  8.903.731 ₫ - 61.465.743 ₫
 11. Bông tai nữ Nikon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.304 crt - VS1

  31.926.074,00 ₫
  8.680.713  - 118.386.226  8.680.713 ₫ - 118.386.226 ₫
 12. Mặt dây chuyền nữ Maderia

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.84 crt - VS

  29.788.442,00 ₫
  3.506.020  - 1.599.204.678  3.506.020 ₫ - 1.599.204.678 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Deifednu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.048 crt - AAA

  10.583.155,00 ₫
  3.742.623  - 45.311.098  3.742.623 ₫ - 45.311.098 ₫
 14. Bông tai nữ Cipotbus

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.08 crt - VS

  17.180.578,00 ₫
  9.014.107  - 103.938.182  9.014.107 ₫ - 103.938.182 ₫
 15. Mặt dây chuyền nữ Pieta

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.504 crt - VS

  29.371.273,00 ₫
  6.558.930  - 110.617.394  6.558.930 ₫ - 110.617.394 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Ulvia

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  10.544.949,00 ₫
  4.065.263  - 45.551.668  4.065.263 ₫ - 45.551.668 ₫
 17. Bông tai nữ Busheled

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.928 crt - AA

  34.239.459,00 ₫
  7.743.359  - 1.593.558.484  7.743.359 ₫ - 1.593.558.484 ₫
 18. Dây Chuyền GLAMIRA Falke

  Vàng Trắng 14K
  12.584.090,00 ₫
  6.311.290  - 55.754.447  6.311.290 ₫ - 55.754.447 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền nữ Herculaneum

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.84 crt - VS

  19.025.568,00 ₫
  6.194.687  - 1.629.133.781  6.194.687 ₫ - 1.629.133.781 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Orousloth

  Vàng 14K
  17.202.937,00 ₫
  9.192.409  - 98.490.097  9.192.409 ₫ - 98.490.097 ₫
 22. Bông tai nữ Naidirem

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.14 crt - AAA

  15.761.244,00 ₫
  7.947.131  - 96.763.687  7.947.131 ₫ - 96.763.687 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Amalfi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.54 crt - VS

  26.427.891,00 ₫
  8.334.299  - 1.303.394.759  8.334.299 ₫ - 1.303.394.759 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Cloutier

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.409 crt - VS

  24.003.846,00 ₫
  8.028.640  - 112.669.271  8.028.640 ₫ - 112.669.271 ₫
 25. Dây chuyền nữ Enno

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.114 crt - AAA

  13.847.762,00 ₫
  6.629.684  - 72.919.457  6.629.684 ₫ - 72.919.457 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Vòng Tay GLAMIRA Vimen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.05 crt - VS1

  12.440.316,00 ₫
  5.858.462  - 25.675.347  5.858.462 ₫ - 25.675.347 ₫
 28. Trâm cài GLAMIRA Jarad

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.266 crt - VS

  17.981.800,00 ₫
  9.033.919  - 110.433.436  9.033.919 ₫ - 110.433.436 ₫
 29. Bông tai nữ Zani

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.52 crt - AAA

  35.532.848,00 ₫
  13.471.633  - 86.688.266  13.471.633 ₫ - 86.688.266 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Nabolcat

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.07 crt - VS1

  19.402.549,00 ₫
  7.661.850  - 86.801.474  7.661.850 ₫ - 86.801.474 ₫
 31. Mặt dây chuyền nữ Rakow

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.192 crt - VS

  22.268.667,00 ₫
  6.219.309  - 86.532.603  6.219.309 ₫ - 86.532.603 ₫
 32. Bông tai nữ Esempio

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.45 crt - VS

  48.302.034,00 ₫
  16.600.676  - 127.459.772  16.600.676 ₫ - 127.459.772 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Nakawara

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.07 crt - AAA

  10.862.211,00 ₫
  3.871.679  - 49.160.139  3.871.679 ₫ - 49.160.139 ₫
 34. Vòng tay nữ Hannold

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.24 crt - AAA

  17.306.803,00 ₫
  8.340.525  - 111.438.144  8.340.525 ₫ - 111.438.144 ₫
 35. Bông tai nữ Prowse

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.244 crt - VS

  21.715.650,00 ₫
  10.283.441  - 131.051.259  10.283.441 ₫ - 131.051.259 ₫
 36. Mặt dây chuyền nữ Viril

  Vàng Trắng 14K
  13.251.446,00 ₫
  5.561.294  - 59.575.187  5.561.294 ₫ - 59.575.187 ₫
 37. Bông tai nữ Entitre

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  27.334.680,00 ₫
  12.356.261  - 153.324.740  12.356.261 ₫ - 153.324.740 ₫
 38. Bông tai nữ Sintra

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  1.6 crt - VS1

  88.339.391,00 ₫
  11.055.796  - 184.408.557  11.055.796 ₫ - 184.408.557 ₫
 39. Bông tai nữ Palai

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  12.049.470,00 ₫
  6.898.551  - 71.928.899  6.898.551 ₫ - 71.928.899 ₫
 40. Bông tai nữ Barstow

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.51 crt - AAA

  23.223.567,00 ₫
  9.753.066  - 174.749.166  9.753.066 ₫ - 174.749.166 ₫
 41. Mặt dây chuyền nữ Loughlin

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.088 crt - VS

  12.322.864,00 ₫
  4.478.751  - 54.636.526  4.478.751 ₫ - 54.636.526 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Anchor

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.025 crt - AAA

  15.296.530,00 ₫
  8.313.922  - 88.895.803  8.313.922 ₫ - 88.895.803 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Funchal

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.206 crt - VS1

  27.009.210,00 ₫
  9.027.126  - 104.617.425  9.027.126 ₫ - 104.617.425 ₫
 44. Bông tai nữ Burberra

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.576 crt - VS

  22.480.929,00 ₫
  10.757.495  - 168.239.762  10.757.495 ₫ - 168.239.762 ₫
 45. Vòng tay nữ Dubberly

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  14.582.477,00 ₫
  7.641.473  - 84.806.199  7.641.473 ₫ - 84.806.199 ₫
 46. Bộ Sưu Tập Neon Vibes
 47. Vòng tay nữ Poppe

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.174 crt - VS

  19.842.922,00 ₫
  7.172.795  - 100.188.197  7.172.795 ₫ - 100.188.197 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Attraverso

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  32.860.598,00 ₫
  12.172.017  - 80.988.294  12.172.017 ₫ - 80.988.294 ₫
 49. Mặt dây chuyền nữ Altkirch

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.58 crt - VS

  53.601.819,00 ₫
  7.621.095  - 1.539.671.943  7.621.095 ₫ - 1.539.671.943 ₫
 50. Vòng tay nữ Degeisnu

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.048 crt - VS

  10.921.645,00 ₫
  5.909.405  - 65.971.383  5.909.405 ₫ - 65.971.383 ₫
 51. Bông tai nữ Degnared

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.096 crt - VS

  13.752.102,00 ₫
  7.356.191  - 85.457.136  7.356.191 ₫ - 85.457.136 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Ducale

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.84 crt - VS

  16.652.750,00 ₫
  5.094.315  - 1.615.548.941  5.094.315 ₫ - 1.615.548.941 ₫
 53. Bông tai nữ Ernesti

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.304 crt - AAAAA

  19.427.454,00 ₫
  10.381.082  - 143.489.883  10.381.082 ₫ - 143.489.883 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gent

  Vàng 14K
  12.398.713,00 ₫
  5.073.088  - 54.693.130  5.073.088 ₫ - 54.693.130 ₫
 55. Bông tai nữ Granum

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  10.947.399,00 ₫
  5.327.804  - 58.881.789  5.327.804 ₫ - 58.881.789 ₫
 56. Bông tai nữ Boltonia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  20.121.696,00 ₫
  7.886.000  - 96.126.900  7.886.000 ₫ - 96.126.900 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Manarola

  Vàng Hồng 14K
  16.795.107,00 ₫
  8.974.485  - 96.155.197  8.974.485 ₫ - 96.155.197 ₫
 58. Dây chuyền nữ Coppedge

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Ngọc Trai Trắng

  1.09 crt - AA

  33.458.331,00 ₫
  9.452.785  - 2.228.536.606  9.452.785 ₫ - 2.228.536.606 ₫
 59. Mặt dây chuyền nữ Canoeist

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  9.915.800,00 ₫
  3.355.455  - 18.090.478  3.355.455 ₫ - 18.090.478 ₫
 60. Vòng tay nữ Como

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.84 crt - VS

  36.483.505,00 ₫
  8.697.128  - 1.653.827.063  8.697.128 ₫ - 1.653.827.063 ₫
 61. Vòng tay nữ Cerezo

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.192 crt - VS

  21.474.520,00 ₫
  7.270.720  - 98.277.833  7.270.720 ₫ - 98.277.833 ₫
 62. Bông tai nữ Baleria

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.928 crt - VS

  32.006.733,00 ₫
  13.999.461  - 143.509.695  13.999.461 ₫ - 143.509.695 ₫
 63. Dây chuyền nữ Couruq

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.04 crt - VS

  12.503.147,00 ₫
  6.183.932  - 58.160.099  6.183.932 ₫ - 58.160.099 ₫
 64. Bông tai nữ Benja

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.53 crt - VS

  42.739.607,00 ₫
  17.338.785  - 131.484.279  17.338.785 ₫ - 131.484.279 ₫

You’ve viewed 60 of 186 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng