Đang tải...
Tìm thấy 21 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay trẻ em Posie Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Posie

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  4.920.622,00 ₫
  3.698.577  - 35.485.256  3.698.577 ₫ - 35.485.256 ₫
 2. Vòng tay trẻ em Mariano Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Mariano

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Thạch Anh Tím

  0.025 crt - AAA

  6.596.878,00 ₫
  4.801.662  - 50.693.226  4.801.662 ₫ - 50.693.226 ₫
 3. Vòng tay trẻ em Astgh Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Astgh

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  6.272.441,00 ₫
  4.602.945  - 47.273.123  4.602.945 ₫ - 47.273.123 ₫
 4. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Euphorbia Daughter Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Euphorbia Daughter

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  13.491.158,00 ₫
  8.681.385  - 101.413.500  8.681.385 ₫ - 101.413.500 ₫
 5. Vòng tay trẻ em Bentang Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bentang

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  6.191.333,00 ₫
  4.643.499  - 46.434.997  4.643.499 ₫ - 46.434.997 ₫
 6. Vòng tay trẻ em Challenger Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Challenger

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.054 crt - VS

  7.921.661,00 ₫
  5.216.941  - 59.831.525  5.216.941 ₫ - 59.831.525 ₫
 7. Vòng tay trẻ em Challenging Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Challenging

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.08 crt - VS

  9.435.699,00 ₫
  6.015.055  - 70.010.727  6.015.055 ₫ - 70.010.727 ₫
 8. Vòng tay trẻ em Sitora Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Sitora

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.054 crt - VS

  7.083.534,00 ₫
  4.785.441  - 52.558.742  4.785.441 ₫ - 52.558.742 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Vòng tay trẻ em Infano Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Infano

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  6.110.224,00 ₫
  4.582.668  - 46.151.116  4.582.668 ₫ - 46.151.116 ₫
 11. Vòng tay trẻ em Kesucian Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Kesucian

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  8.029.807,00 ₫
  5.314.272  - 59.899.117  5.314.272 ₫ - 59.899.117 ₫
 12. Vòng tay trẻ em Kleurich Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Kleurich

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.058 crt - VS

  6.299.478,00 ₫
  4.156.845  - 44.812.816  4.156.845 ₫ - 44.812.816 ₫
 13. Vòng tay trẻ em Mutamba Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Mutamba

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  7.894.626,00 ₫
  5.684.130  - 59.534.131  5.684.130 ₫ - 59.534.131 ₫
 14. Vòng tay trẻ em Mwana Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Mwana

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  5.163.950,00 ₫
  3.924.602  - 39.054.061  3.924.602 ₫ - 39.054.061 ₫
 15. Vòng tay trẻ em Nevinnost Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Nevinnost

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.032 crt - VS

  6.759.097,00 ₫
  4.744.886  - 50.585.082  4.744.886 ₫ - 50.585.082 ₫
 16. Vòng tay trẻ em Puso Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Puso

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  6.786.134,00 ₫
  5.089.600  - 51.220.441  5.089.600 ₫ - 51.220.441 ₫
 17. Vòng tay trẻ em Ubing Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ubing

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  5.488.387,00 ₫
  4.116.290  - 41.487.338  4.116.290 ₫ - 41.487.338 ₫
 18. Vòng tay trẻ em Wosalakwa Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Wosalakwa

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  6.542.806,00 ₫
  4.907.104  - 49.071.045  4.907.104 ₫ - 49.071.045 ₫
 19. Vòng tay trẻ em Maasoom Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Maasoom

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  6.650.952,00 ₫
  4.988.214  - 49.882.140  4.988.214 ₫ - 49.882.140 ₫
 20. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Ahuifuru Daughter Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Ahuifuru Daughter

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  13.734.485,00 ₫
  8.839.547  - 103.238.453  8.839.547 ₫ - 103.238.453 ₫
 21. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Pagsalig Daughter Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng tay GLAMIRA Pagsalig Daughter

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  12.436.739,00 ₫
  8.083.880  - 21.888.660  8.083.880 ₫ - 21.888.660 ₫
 22. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Vreugdent Daughter Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Vòng tay GLAMIRA Vreugdent Daughter

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  13.247.831,00 ₫
  8.013.586  - 29.160.368  8.013.586 ₫ - 29.160.368 ₫

You’ve viewed 21 of 21 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng