Đang tải...
Tìm thấy 211 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay trẻ em Drew Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Drew

  Vàng 18K & Đá Sapphire

  0.005 crt - AAA

  9.815.289,00 ₫
  4.412.338  - 41.771.217  4.412.338 ₫ - 41.771.217 ₫
 2. Vòng tay trẻ em Emerson Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Emerson

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.005 crt - VS

  11.467.755,00 ₫
  4.886.827  - 49.273.820  4.886.827 ₫ - 49.273.820 ₫
 3. Vòng tay trẻ em Sitora Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Sitora

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.054 crt - VS

  11.932.780,00 ₫
  4.785.441  - 52.558.742  4.785.441 ₫ - 52.558.742 ₫
 4. Vòng tay trẻ em Taht Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Taht

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  11.528.315,00 ₫
  4.866.549  - 51.342.099  4.866.549 ₫ - 51.342.099 ₫
 5. Vòng tay trẻ em Dzvezda Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Dzvezda

  Vàng 18K
  11.705.675,00 ₫
  4.988.214  - 49.882.140  4.988.214 ₫ - 49.882.140 ₫
 6. Vòng tay trẻ em Gantier Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Gantier

  Vàng 18K
  6.756.933,00 ₫
  2.917.766  - 28.793.752  2.917.766 ₫ - 28.793.752 ₫
 7. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Arzuw Daughter Vàng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Arzuw Daughter

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - VS

  12.871.483,00 ₫
  4.273.912  - 65.806.572  4.273.912 ₫ - 65.806.572 ₫
 8. Vòng tay trẻ em Adjustment Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Adjustment

  Vàng 18K
  8.136.870,00 ₫
  3.513.648  - 34.674.165  3.513.648 ₫ - 34.674.165 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Vòng tay trẻ em Posie Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Posie

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  8.434.270,00 ₫
  3.698.577  - 35.485.256  3.698.577 ₫ - 35.485.256 ₫
 11. Vòng tay trẻ em Puthika Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Puthika

  Vàng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.004 crt - AAA

  10.080.245,00 ₫
  4.633.496  - 42.785.082  4.633.496 ₫ - 42.785.082 ₫
 12. Vòng tay trẻ em Princetta Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Princetta

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  13.796.127,00 ₫
  5.472.164  - 57.628.060  5.472.164 ₫ - 57.628.060 ₫
 13. Vòng tay trẻ em Empilera Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Empilera

  Vàng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.28 crt - AAA

  18.377.173,00 ₫
  7.036.220  - 97.074.156  7.036.220 ₫ - 97.074.156 ₫
 14. Vòng tay trẻ em Rachelis Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Rachelis

  Vàng 18K
  7.613.446,00 ₫
  3.460.657  - 32.443.665  3.460.657 ₫ - 32.443.665 ₫
 15. Vòng tay trẻ em Eufracia Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eufracia

  Vàng 18K
  11.467.755,00 ₫
  5.017.142  - 48.868.275  5.017.142 ₫ - 48.868.275 ₫
 16. Vòng tay trẻ em Jenee Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Jenee

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  8.224.468,00 ₫
  3.493.101  - 34.876.940  3.493.101 ₫ - 34.876.940 ₫
 17. Vòng tay trẻ em Elon Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Elon

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  11.936.023,00 ₫
  4.961.717  - 50.693.225  4.961.717 ₫ - 50.693.225 ₫
 18. Vòng tay trẻ em Curbear Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Curbear

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  11.525.071,00 ₫
  4.116.290  - 47.435.344  4.116.290 ₫ - 47.435.344 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay trẻ em Purlie Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Purlie

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.076 crt - VS

  13.366.790,00 ₫
  5.190.986  - 50.612.117  5.190.986 ₫ - 50.612.117 ₫
 21. Vòng tay trẻ em Porfiria Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Porfiria

  Vàng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.018 crt - AAA

  11.879.788,00 ₫
  5.190.986  - 50.774.335  5.190.986 ₫ - 50.774.335 ₫
 22. Vòng tay trẻ em Poshia Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Poshia

  Vàng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.024 crt - AAA

  10.880.523,00 ₫
  4.736.775  - 46.516.105  4.736.775 ₫ - 46.516.105 ₫
 23. Vòng tay trẻ em Quinta Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Quinta

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  11.466.672,00 ₫
  4.997.946  - 48.760.126  4.997.946 ₫ - 48.760.126 ₫
 24. Vòng tay trẻ em Rachana Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Rachana

  Vàng 18K
  9.849.896,00 ₫
  4.477.225  - 41.973.990  4.477.225 ₫ - 41.973.990 ₫
 25. Vòng tay trẻ em Avice Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Avice

  Vàng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.088 crt - AAA

  12.431.330,00 ₫
  4.725.960  - 51.233.953  4.725.960 ₫ - 51.233.953 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Vòng tay trẻ em Eydie Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eydie

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  14.172.474,00 ₫
  5.981.801  - 60.223.557  5.981.801 ₫ - 60.223.557 ₫
 28. Vòng tay trẻ em Maple Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Maple

  Vàng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.42 crt - AAA

  22.456.425,00 ₫
  6.326.515  - 316.569.095  6.326.515 ₫ - 316.569.095 ₫
 29. Vòng tay trẻ em Fernie Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fernie

  Vàng 18K
  14.893.806,00 ₫
  6.177.544  - 63.467.925  6.177.544 ₫ - 63.467.925 ₫
 30. Vòng tay trẻ em Evnika Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Evnika

  Vàng 18K
  8.517.542,00 ₫
  4.113.586  - 36.296.347  4.113.586 ₫ - 36.296.347 ₫
 31. Vòng tay trẻ em Fabiolita Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fabiolita

  Vàng 18K & Hồng Ngọc

  0.024 crt - AAA

  10.547.434,00 ₫
  4.642.688  - 45.096.693  4.642.688 ₫ - 45.096.693 ₫
 32. Vòng tay trẻ em Falcila Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Falcila

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  11.051.394,00 ₫
  4.827.076  - 46.637.771  4.827.076 ₫ - 46.637.771 ₫
 33. Vòng tay trẻ em Fardau Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fardau

  Vàng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.16 crt - AAA

  17.718.568,00 ₫
  6.994.854  - 81.109.169  6.994.854 ₫ - 81.109.169 ₫
 34. Vòng tay trẻ em Lummie Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Lummie

  Vàng 18K
  15.322.061,00 ₫
  6.964.573  - 65.292.877  6.964.573 ₫ - 65.292.877 ₫
 35. Vòng tay trẻ em Fardosa Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fardosa

  Vàng 18K
  16.083.408,00 ₫
  6.579.576  - 68.537.250  6.579.576 ₫ - 68.537.250 ₫
 36. Vòng tay trẻ em Pranshi Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Pranshi

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  15.549.167,00 ₫
  6.157.807  - 65.860.640  6.157.807 ₫ - 65.860.640 ₫
 37. Vòng tay trẻ em Rajamir Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Rajamir

  Vàng 18K
  7.851.367,00 ₫
  3.658.023  - 33.457.530  3.658.023 ₫ - 33.457.530 ₫
 38. Vòng tay trẻ em Rajuna Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Rajuna

  Vàng 18K
  11.182.249,00 ₫
  5.082.840  - 47.651.632  5.082.840 ₫ - 47.651.632 ₫
 39. Vòng tay trẻ em Penny Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Penny

  Vàng 18K & Kim Cương

  1.55 crt - VS

  188.377.674,00 ₫
  24.799.940  - 414.332.688  24.799.940 ₫ - 414.332.688 ₫
 40. Vòng tay trẻ em Evaristo Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Evaristo

  Vàng 18K
  11.182.249,00 ₫
  5.082.840  - 47.651.632  5.082.840 ₫ - 47.651.632 ₫
 41. Vòng tay trẻ em Presila Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Presila

  Vàng 18K
  10.849.162,00 ₫
  5.054.723  - 46.232.227  5.054.723 ₫ - 46.232.227 ₫
 42. Vòng tay trẻ em Eruchi Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eruchi

  Vàng 18K
  9.516.809,00 ₫
  4.325.822  - 40.554.585  4.325.822 ₫ - 40.554.585 ₫
 43. Vòng tay trẻ em Estlin Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Estlin

  Vàng 18K
  12.467.019,00 ₫
  5.454.321  - 53.126.505  5.454.321 ₫ - 53.126.505 ₫
 44. Vòng tay trẻ em Etolia Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Etolia

  Vàng 18K
  11.467.755,00 ₫
  5.082.300  - 48.868.275  5.082.300 ₫ - 48.868.275 ₫
 45. Vòng tay trẻ em Phindulo Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Phindulo

  Vàng 18K
  10.849.162,00 ₫
  4.869.794  - 46.232.227  4.869.794 ₫ - 46.232.227 ₫
 46. Lắc Tay Kim Cương
 47. Vòng tay trẻ em Piamaria Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Piamaria

  Vàng 18K
  15.512.398,00 ₫
  6.434.119  - 66.103.972  6.434.119 ₫ - 66.103.972 ₫
 48. Vòng tay trẻ em Pipoca Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Pipoca

  Vàng 18K
  14.751.054,00 ₫
  6.118.335  - 62.859.607  6.118.335 ₫ - 62.859.607 ₫
 49. Vòng tay trẻ em Rafaila Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Rafaila

  Vàng 18K
  10.182.985,00 ₫
  4.628.629  - 43.393.402  4.628.629 ₫ - 43.393.402 ₫
 50. Vòng tay trẻ em Eyshal Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eyshal

  Vàng 18K & Đá Sapphire

  0.012 crt - AAA

  12.390.235,00 ₫
  5.472.164  - 52.518.182  5.472.164 ₫ - 52.518.182 ₫
 51. Vòng tay trẻ em Ezira Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ezira

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  12.536.231,00 ₫
  5.255.873  - 52.788.545  5.255.873 ₫ - 52.788.545 ₫
 52. Vòng tay trẻ em Piuta Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Piuta

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  13.370.034,00 ₫
  5.766.591  - 57.384.737  5.766.591 ₫ - 57.384.737 ₫
 53. Vòng tay trẻ em Pootsie Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Pootsie

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.018 crt - VS

  8.100.101,00 ₫
  3.547.174  - 32.930.320  3.547.174 ₫ - 32.930.320 ₫
 54. Vòng tay trẻ em Quillie Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Quillie

  Vàng 18K & Hồng Ngọc

  0.008 crt - AAA

  9.080.981,00 ₫
  4.320.414  - 38.824.253  4.320.414 ₫ - 38.824.253 ₫
 55. Vòng tay trẻ em Benson Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Benson

  Vàng 18K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  9.583.858,00 ₫
  4.068.435  - 41.554.929  4.068.435 ₫ - 41.554.929 ₫
 56. Vòng tay trẻ em Howard Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Howard

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.02 crt - VS

  8.428.863,00 ₫
  3.616.387  - 37.310.213  3.616.387 ₫ - 37.310.213 ₫
 57. Vòng tay trẻ em Ira Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ira

  Vàng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.036 crt - AAA

  9.732.017,00 ₫
  4.027.340  - 43.474.511  4.027.340 ₫ - 43.474.511 ₫
 58. Vòng tay trẻ em Jennefer Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Jennefer

  Vàng 18K
  8.945.800,00 ₫
  3.862.959  - 38.121.307  3.862.959 ₫ - 38.121.307 ₫
 59. Vòng tay trẻ em Lynnette Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Lynnette

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.04 crt - VS

  11.861.403,00 ₫
  4.941.711  - 53.545.568  4.941.711 ₫ - 53.545.568 ₫
 60. Vòng tay trẻ em Mariano Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Mariano

  Vàng 18K & Đá Thạch Anh Tím

  0.025 crt - AAA

  11.528.315,00 ₫
  4.801.662  - 50.693.226  4.801.662 ₫ - 50.693.226 ₫
 61. Vòng tay trẻ em Zachary Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Zachary

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.012 crt - VS

  11.970.631,00 ₫
  4.953.877  - 52.139.678  4.953.877 ₫ - 52.139.678 ₫
 62. Vòng tay trẻ em Dominik Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Dominik

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.092 crt - VS

  11.934.942,00 ₫
  4.440.726  - 53.734.821  4.440.726 ₫ - 53.734.821 ₫
 63. Vòng tay trẻ em Endrit Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Endrit

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.168 crt - VS

  12.735.220,00 ₫
  5.150.432  - 66.266.191  5.150.432 ₫ - 66.266.191 ₫
 64. Vòng tay trẻ em Ninurta Vàng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ninurta

  Vàng 18K & Đá Rhodolite

  0.136 crt - AAA

  11.137.909,00 ₫
  4.541.031  - 56.762.899  4.541.031 ₫ - 56.762.899 ₫

You’ve viewed 60 of 211 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng