Đang tải...
Tìm thấy 23 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cadence 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Cadence

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  1.12 crt - AA

  25.298.653,00 ₫
  6.951.759  - 2.889.651.397  6.951.759 ₫ - 2.889.651.397 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 1 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Ageall 1 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Ngọc Lục Bảo

  1.24 crt - AAA

  28.040.526,00 ₫
  8.309.394  - 2.909.802.243  8.309.394 ₫ - 2.909.802.243 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Fanetta 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Fanetta

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Sapphire

  1.218 crt - AAA

  26.666.193,00 ₫
  8.852.788  - 2.364.201.055  8.852.788 ₫ - 2.364.201.055 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Nillson 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Nillson

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire & Kim Cương Đen

  1.2 crt - AA

  30.390.421,00 ₫
  8.818.826  - 2.908.712.627  8.818.826 ₫ - 2.908.712.627 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alina 1.0crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Alina 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Ngọc Lục Bảo

  1.096 crt - AAA

  19.497.924,00 ₫
  8.440.148  - 2.905.443.773  8.440.148 ₫ - 2.905.443.773 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cassidy 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Cassidy 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  1.24 crt - AA

  26.923.738,00 ₫
  8.171.281  - 2.916.905.979  8.171.281 ₫ - 2.916.905.979 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Donielle 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Donielle 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Sapphire & Ngọc Lục Bảo

  1.202 crt - AAA

  24.400.353,00 ₫
  10.265.044  - 2.922.792.742  10.265.044 ₫ - 2.922.792.742 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Maryellen 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Maryellen

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Ngọc Lục Bảo

  1.36 crt - VS1

  84.237.901,00 ₫
  7.892.226  - 2.925.778.581  7.892.226 ₫ - 2.925.778.581 ₫
 9. Nhẫn đính hôn Miguelina 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Miguelina

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Sapphire

  1.09 crt - AAA

  18.123.308,00 ₫
  6.347.516  - 2.891.165.534  6.347.516 ₫ - 2.891.165.534 ₫
 10. Nhẫn đính hôn Ebonie 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Ebonie

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire & Kim Cương Đen

  1.256 crt - AA

  32.800.031,00 ₫
  10.329.573  - 2.931.665.344  10.329.573 ₫ - 2.931.665.344 ₫
 11. Nhẫn Autya 1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Autya

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Sapphire

  1.584 crt - AAA

  36.009.733,00 ₫
  12.219.281  - 2.283.767.471  12.219.281 ₫ - 2.283.767.471 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bayamine 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Bayamine 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Ngọc Lục Bảo

  1.12 crt - AAAAA

  20.252.166,00 ₫
  9.235.993  - 2.926.259.708  9.235.993 ₫ - 2.926.259.708 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Clariss 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Clariss 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Đá Sapphire & Ngọc Lục Bảo

  1.402 crt - AAA

  43.445.734,00 ₫
  10.373.157  - 2.953.217.129  10.373.157 ₫ - 2.953.217.129 ₫
 14. Nhẫn đính hôn Noemin 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Noemin

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Ngọc Lục Bảo

  1.096 crt - AAAAA

  21.021.126,00 ₫
  10.400.894  - 2.931.339.878  10.400.894 ₫ - 2.931.339.878 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Ingrida 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Ingrida

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Sapphire & Hồng Ngọc

  1.22 crt - AAA

  20.950.370,00 ₫
  8.172.130  - 2.365.616.143  8.172.130 ₫ - 2.365.616.143 ₫
 16. Nhẫn Valeska 1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Valeska

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Sapphire

  1.11 crt - AAA

  22.775.550,00 ₫
  9.508.256  - 2.160.867.111  9.508.256 ₫ - 2.160.867.111 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Amatia 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Amatia

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Sapphire

  1.41 crt - AAA

  32.117.393,00 ₫
  12.668.996  - 2.999.136.724  12.668.996 ₫ - 2.999.136.724 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Monera 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Monera

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Sapphire & Kim Cương Đen

  1.228 crt - AAA

  35.715.111,00 ₫
  10.329.573  - 2.395.913.166  10.329.573 ₫ - 2.395.913.166 ₫
 19. Nhẫn đính hôn Vendela 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Vendela

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Vàng & Đá Sapphire Vàng

  1.344 crt - AA

  35.904.450,00 ₫
  9.772.312  - 2.934.481.372  9.772.312 ₫ - 2.934.481.372 ₫
 20. Nhẫn đính hôn Monekia 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Monekia

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire

  1.082 crt - AAAA

  23.586.679,00 ₫
  9.464.105  - 2.364.894.449  9.464.105 ₫ - 2.364.894.449 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Allecra 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Allecra 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Kim Cương Vàng

  1.08 crt - AAA

  23.140.643,00 ₫
  9.047.504  - 2.912.674.872  9.047.504 ₫ - 2.912.674.872 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Darlia 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Darlia

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  1.168 crt - AA

  39.957.544,00 ₫
  11.839.188  - 2.970.467.046  11.839.188 ₫ - 2.970.467.046 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Orva 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Orva

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Ngọc Lục Bảo

  1.192 crt - AAA

  39.668.017,00 ₫
  11.607.963  - 2.418.936.640  11.607.963 ₫ - 2.418.936.640 ₫

You’ve viewed 23 of 23 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng