Đang tải...
Tìm thấy 30 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 0.5 crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Ageall 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Ngọc Lục Bảo

  0.74 crt - AA

  24.238.185,00 ₫
  10.913.155  - 1.150.720.954  10.913.155 ₫ - 1.150.720.954 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alina 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Alina

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Ngọc Lục Bảo

  0.596 crt - AAA

  16.968.598,00 ₫
  7.874.679  - 1.116.221.123  7.874.679 ₫ - 1.116.221.123 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Lilava 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Lilava

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  1.212 crt - AAA

  24.077.997,00 ₫
  9.264.861  - 1.198.692.428  9.264.861 ₫ - 1.198.692.428 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cassidy 0.5 crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Cassidy 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  0.74 crt - VS1

  44.108.846,00 ₫
  7.987.886  - 1.131.504.069  7.987.886 ₫ - 1.131.504.069 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Eglontina 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Eglontina

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  0.8 crt - AAA

  22.330.929,00 ₫
  8.766.467  - 1.141.282.318  8.766.467 ₫ - 1.141.282.318 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Aniyalise 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Aniyalise

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Sapphire

  0.68 crt - AAA

  18.180.478,00 ₫
  7.096.381  - 1.127.343.708  7.096.381 ₫ - 1.127.343.708 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Vivyan 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Vivyan

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Sapphire & Kim Cương Đen

  0.632 crt - AAA

  27.695.809,00 ₫
  12.835.693  - 1.168.791.627  12.835.693 ₫ - 1.168.791.627 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Dobrila 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Dobrila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire

  0.58 crt - VS1

  62.167.346,00 ₫
  8.718.920  - 1.138.169.132  8.718.920 ₫ - 1.138.169.132 ₫
 9. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alita 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Alita

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Sapphire

  0.626 crt - AAA

  18.451.042,00 ₫
  7.938.641  - 1.114.438.109  7.938.641 ₫ - 1.114.438.109 ₫
 10. Nhẫn đính hôn Eleta 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Eleta

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  0.836 crt - AAA

  25.153.181,00 ₫
  9.806.557  - 1.169.923.698  9.806.557 ₫ - 1.169.923.698 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Elide 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Elide

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Vàng & Đá Sapphire Vàng

  0.692 crt - AA

  22.111.592,00 ₫
  8.345.620  - 1.127.598.428  8.345.620 ₫ - 1.127.598.428 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Pravin 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Pravin

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  0.58 crt - AAAA

  27.984.488,00 ₫
  11.720.321  - 1.164.206.742  11.720.321 ₫ - 1.164.206.742 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Clariss 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Clariss

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Sapphire & Ngọc Lục Bảo

  0.902 crt - AAA

  28.449.768,00 ₫
  10.257.687  - 1.168.452.007  10.257.687 ₫ - 1.168.452.007 ₫
 14. Nhẫn Danika 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Danika

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire

  0.602 crt - AAAA

  20.377.260,00 ₫
  7.132.041  - 1.118.513.565  7.132.041 ₫ - 1.118.513.565 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bayamine 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Bayamine

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Ngọc Lục Bảo

  0.62 crt - AAA

  23.106.680,00 ₫
  9.342.974  - 1.144.041.744  9.342.974 ₫ - 1.144.041.744 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Donielle 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Donielle

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire & Hồng Ngọc

  0.692 crt - AA

  24.100.921,00 ₫
  9.867.688  - 1.134.688.013  9.867.688 ₫ - 1.134.688.013 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Velma 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Velma

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  0.944 crt - AAA

  26.678.362,00 ₫
  11.085.230  - 1.178.032.148  11.085.230 ₫ - 1.178.032.148 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Anjeliett 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Anjeliett

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  0.724 crt - AA

  22.047.912,00 ₫
  7.363.832  - 1.135.848.382  7.363.832 ₫ - 1.135.848.382 ₫
 19. Nhẫn đính hôn Elloine 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Elloine

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire

  0.584 crt - AAA

  19.459.434,00 ₫
  9.235.144  - 1.132.763.494  9.235.144 ₫ - 1.132.763.494 ₫
 20. Nhẫn đính hôn Sevilla 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Sevilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Ngọc Lục Bảo

  0.812 crt - AAA

  20.361.694,00 ₫
  8.384.394  - 1.145.272.871  8.384.394 ₫ - 1.145.272.871 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Mabule 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Mabule

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Ngọc Lục Bảo

  0.644 crt - AAAAA

  15.028.795,00 ₫
  7.743.359  - 1.113.419.247  7.743.359 ₫ - 1.113.419.247 ₫
 22. Nhẫn Ternisha 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Ternisha

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Sapphire

  0.58 crt - AAA

  17.120.577,00 ₫
  8.554.204  - 505.992.881  8.554.204 ₫ - 505.992.881 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Fidanka 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Fidanka

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Ngọc Lục Bảo

  1.26 crt - AA

  33.432.292,00 ₫
  10.650.515  - 1.220.201.759  10.650.515 ₫ - 1.220.201.759 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Franny 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Franny

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire

  0.64 crt - AAAA

  21.073.482,00 ₫
  6.826.382  - 1.115.881.496  6.826.382 ₫ - 1.115.881.496 ₫
 25. Nhẫn Zurielys 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Zurielys

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Sapphire

  0.64 crt - VS1

  52.106.355,00 ₫
  11.739.566  - 1.168.947.288  11.739.566 ₫ - 1.168.947.288 ₫
 26. Nhẫn Loncro 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Loncro

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Sapphire

  0.76 crt - VS1

  46.018.931,00 ₫
  8.397.978  - 1.149.631.339  8.397.978 ₫ - 1.149.631.339 ₫
 27. Nhẫn đính hôn Annecy 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Annecy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire

  1.028 crt - AA

  29.795.800,00 ₫
  9.363.634  - 1.162.621.847  9.363.634 ₫ - 1.162.621.847 ₫
 28. Nhẫn đính hôn Monterey 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Monterey

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  1.026 crt - VS1

  69.399.009,00 ₫
  11.510.322  - 1.183.395.331  11.510.322 ₫ - 1.183.395.331 ₫
 29. Nhẫn Shirlette 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Shirlette

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Kim Cương Vàng

  0.6 crt - AAA

  32.613.806,00 ₫
  11.139.569  - 1.176.192.532  11.139.569 ₫ - 1.176.192.532 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Carameleta 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Carameleta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Ngọc Lục Bảo

  1.04 crt - VS1

  53.077.670,00 ₫
  8.866.938  - 1.176.758.567  8.866.938 ₫ - 1.176.758.567 ₫

You’ve viewed 30 of 30 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng