Đang tải...
Tìm thấy 250 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Alonnisos

  Nhẫn đính hôn Alonnisos

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Ngọc Lục Bảo

  0.87 crt - AAA

  21.579.519,00 ₫
  8.775.807  - 900.788.181  8.775.807 ₫ - 900.788.181 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cadence

  Nhẫn đính hôn Cadence

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Ngọc Lục Bảo

  1.12 crt - AAA

  16.496.807,00 ₫
  6.951.759  - 2.889.651.397  6.951.759 ₫ - 2.889.651.397 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Empire

  Nhẫn đính hôn Empire

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Sapphire

  0.19 crt - AAA

  11.500.697,00 ₫
  5.651.293  - 71.348.713  5.651.293 ₫ - 71.348.713 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 0.5 crt

  Nhẫn đính hôn Ageall 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Ngọc Lục Bảo

  0.74 crt - AAA

  22.115.553,00 ₫
  10.913.155  - 1.150.720.954  10.913.155 ₫ - 1.150.720.954 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cadence 1.6 crt

  Nhẫn đính hôn Cadence 1.6 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Ngọc Lục Bảo

  1.72 crt - AAA

  19.734.810,00 ₫
  7.191.475  - 3.253.116.654  7.191.475 ₫ - 3.253.116.654 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Zanyria

  Nhẫn đính hôn Zanyria

  Vàng Hồng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương Vàng & Đá Sapphire Vàng

  1.06 crt - AAAA

  33.810.402,00 ₫
  7.593.925  - 1.822.689.466  7.593.925 ₫ - 1.822.689.466 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 1 crt

  Nhẫn đính hôn Ageall 1 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Ngọc Lục Bảo

  1.24 crt - VS1

  90.502.494,00 ₫
  8.309.394  - 2.909.802.243  8.309.394 ₫ - 2.909.802.243 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 0.8 crt

  Nhẫn đính hôn Ageall 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Ngọc Lục Bảo

  1.04 crt - AAA

  21.932.158,00 ₫
  10.732.024  - 1.845.019.550  10.732.024 ₫ - 1.845.019.550 ₫
 9. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall

  Nhẫn đính hôn Ageall

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Ngọc Lục Bảo

  0.49 crt - AA

  21.321.407,00 ₫
  10.324.479  - 324.451.289  10.324.479 ₫ - 324.451.289 ₫
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alina

  Nhẫn đính hôn Alina

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Ngọc Lục Bảo

  0.596 crt - AAA

  16.996.899,00 ₫
  7.874.679  - 1.116.221.123  7.874.679 ₫ - 1.116.221.123 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena

  Nhẫn đính hôn Kabena

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Sapphire

  0.196 crt - AAA

  16.355.580,00 ₫
  8.278.262  - 97.697.645  8.278.262 ₫ - 97.697.645 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Atoryia

  Nhẫn đính hôn Atoryia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire & Kim Cương Đen

  0.342 crt - AA

  16.100.583,00 ₫
  6.951.759  - 282.805.261  6.951.759 ₫ - 282.805.261 ₫
 13. Nhẫn đính hôn Fanetta

  Nhẫn đính hôn Fanetta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire

  1.218 crt - VS1

  158.269.343,00 ₫
  8.852.788  - 2.364.201.055  8.852.788 ₫ - 2.364.201.055 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 0.16 crt

  Nhẫn đính hôn Ageall 0.16 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Ngọc Lục Bảo

  0.4 crt - AAA

  15.568.510,00 ₫
  7.675.435  - 106.570.247  7.675.435 ₫ - 106.570.247 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dahlia 0.25crt

  Nhẫn đính hôn Dahlia 0.25crt

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Ngọc Lục Bảo

  0.33 crt - AA

  17.901.422,00 ₫
  7.766.000  - 297.394.815  7.766.000 ₫ - 297.394.815 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Brielle

  Nhẫn đính hôn Brielle

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  0.316 crt - AAAAA

  17.096.238,00 ₫
  7.865.056  - 107.843.821  7.865.056 ₫ - 107.843.821 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cassidy 0.5 crt

  Nhẫn đính hôn Cassidy 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  0.74 crt - AAA

  19.656.131,00 ₫
  7.987.886  - 1.131.504.069  7.987.886 ₫ - 1.131.504.069 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dahlia

  Nhẫn đính hôn Dahlia

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Ngọc Lục Bảo

  0.24 crt - AAA

  15.897.942,00 ₫
  7.587.699  - 102.438.190  7.587.699 ₫ - 102.438.190 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Nillson

  Nhẫn đính hôn Nillson

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire & Hồng Ngọc

  1.2 crt - AAAA

  24.220.638,00 ₫
  8.818.826  - 2.908.712.627  8.818.826 ₫ - 2.908.712.627 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Erica

  Nhẫn đính hôn Erica

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  1.238 crt - AAA

  22.548.286,00 ₫
  9.485.614  - 1.345.168.145  9.485.614 ₫ - 1.345.168.145 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Oiffe

  Nhẫn đính hôn Oiffe

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire & Hồng Ngọc

  1.5 crt - AA

  34.214.270,00 ₫
  9.915.801  - 1.648.166.707  9.915.801 ₫ - 1.648.166.707 ₫
 23. Nhẫn Tamriel

  Nhẫn GLAMIRA Tamriel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Ngọc Lục Bảo

  0.63 crt - VS1

  32.959.088,00 ₫
  7.981.094  - 142.725.737  7.981.094 ₫ - 142.725.737 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Magdalen

  Nhẫn đính hôn Magdalen

  Vàng Hồng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương Đen & Kim Cương Vàng

  1.032 crt - AAAA

  24.929.879,00 ₫
  8.617.883  - 1.834.208.281  8.617.883 ₫ - 1.834.208.281 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cannoli

  Nhẫn đính hôn Cannoli

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Đá Sapphire & Hồng Ngọc

  0.466 crt - AAA

  17.572.838,00 ₫
  5.761.670  - 283.456.198  5.761.670 ₫ - 283.456.198 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cassidy 1.0 crt

  Nhẫn đính hôn Cassidy 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  1.24 crt - AAA

  27.999.205,00 ₫
  8.171.281  - 2.916.905.979  8.171.281 ₫ - 2.916.905.979 ₫
 27. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cassidy

  Nhẫn đính hôn Cassidy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Ngọc Lục Bảo & Hồng Ngọc

  0.49 crt - AA

  18.168.026,00 ₫
  7.621.095  - 306.932.502  7.621.095 ₫ - 306.932.502 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bayamine 2.0 crt

  Nhẫn đính hôn Bayamine 2.0 crt

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  2.12 crt - AAAA

  35.767.186,00 ₫
  9.592.595  - 3.730.737.028  9.592.595 ₫ - 3.730.737.028 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alina 1.0crt

  Nhẫn đính hôn Alina 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Ngọc Lục Bảo

  1.096 crt - AAA

  17.969.630,00 ₫
  8.440.148  - 2.905.443.773  8.440.148 ₫ - 2.905.443.773 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Brianna

  Nhẫn đính hôn Brianna

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Ngọc Lục Bảo

  0.256 crt - AAA

  13.135.974,00 ₫
  6.240.536  - 85.018.461  6.240.536 ₫ - 85.018.461 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cassidy 0.8 crt

  Nhẫn đính hôn Cassidy 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  1.04 crt - AAAA

  23.103.001,00 ₫
  8.171.281  - 1.829.411.133  8.171.281 ₫ - 1.829.411.133 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dahlia 0.1crt

  Nhẫn đính hôn Dahlia 0.1crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Ngọc Lục Bảo

  0.18 crt - AAAAA

  15.501.718,00 ₫
  7.587.699  - 98.023.117  7.587.699 ₫ - 98.023.117 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Lenny

  Nhẫn đính hôn Lenny

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  0.96 crt - AAA

  18.119.062,00 ₫
  8.299.488  - 1.204.989.568  8.299.488 ₫ - 1.204.989.568 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alina 0.25crt

  Nhẫn đính hôn Alina 0.25crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Ngọc Lục Bảo

  0.346 crt - AAA

  16.147.847,00 ₫
  7.874.679  - 295.470.296  7.874.679 ₫ - 295.470.296 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bayamine 1.0 crt

  Nhẫn đính hôn Bayamine 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Ngọc Lục Bảo

  1.12 crt - AAA

  23.252.151,00 ₫
  9.235.993  - 2.926.259.708  9.235.993 ₫ - 2.926.259.708 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bayamine 1.6 crt

  Nhẫn đính hôn Bayamine 1.6 crt

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Ngọc Lục Bảo

  1.72 crt - AAA

  27.236.755,00 ₫
  9.396.464  - 3.289.300.442  9.396.464 ₫ - 3.289.300.442 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Aniyalise

  Nhẫn đính hôn Aniyalise

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Sapphire

  0.68 crt - AA

  20.642.730,00 ₫
  7.096.381  - 1.127.343.708  7.096.381 ₫ - 1.127.343.708 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cynthia 0.36crt

  Nhẫn đính hôn Cynthia 0.36crt

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Ngọc Lục Bảo

  0.732 crt - AAAAA

  18.525.759,00 ₫
  8.044.489  - 1.551.700.188  8.044.489 ₫ - 1.551.700.188 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Jilessa 0.16 crt

  Nhẫn đính hôn Jilessa 0.16 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Sapphire

  0.388 crt - AAAAA

  20.846.787,00 ₫
  9.964.481  - 129.211.650  9.964.481 ₫ - 129.211.650 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Mabule

  Nhẫn đính hôn Mabule

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Ngọc Lục Bảo

  0.644 crt - AA

  18.849.531,00 ₫
  7.743.359  - 1.113.419.247  7.743.359 ₫ - 1.113.419.247 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Alidia

  Nhẫn đính hôn Alidia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Ngọc Lục Bảo

  0.14 crt - AAA

  14.145.498,00 ₫
  7.450.436  - 87.494.866  7.450.436 ₫ - 87.494.866 ₫
 42. Nhẫn Danika

  Nhẫn GLAMIRA Danika

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Sapphire

  0.602 crt - AAA

  18.084.818,00 ₫
  7.132.041  - 1.118.513.565  7.132.041 ₫ - 1.118.513.565 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Eglontina

  Nhẫn đính hôn Eglontina

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  0.8 crt - AAA

  21.029.048,00 ₫
  8.766.467  - 1.141.282.318  8.766.467 ₫ - 1.141.282.318 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Salbatora

  Nhẫn đính hôn Salbatora

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  0.222 crt - AAA

  16.768.503,00 ₫
  7.937.509  - 100.796.688  7.937.509 ₫ - 100.796.688 ₫
 45. Nhẫn Zulmarie

  Nhẫn GLAMIRA Zulmarie

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Ngọc Lục Bảo

  0.3 crt - AAA

  21.524.897,00 ₫
  10.004.669  - 134.900.302  10.004.669 ₫ - 134.900.302 ₫
 46. Nhẫn Astrid

  Nhẫn GLAMIRA Astrid

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite & Đá Sapphire

  0.445 crt - AAA

  17.382.651,00 ₫
  6.222.705  - 956.726.591  6.222.705 ₫ - 956.726.591 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alina 0.16crt

  Nhẫn đính hôn Alina 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Ngọc Lục Bảo

  0.256 crt - AAA

  15.785.867,00 ₫
  7.686.189  - 100.513.671  7.686.189 ₫ - 100.513.671 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Samar

  Nhẫn đính hôn Samar

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Sapphire

  0.296 crt - AAA

  17.210.294,00 ₫
  8.470.714  - 217.810.283  8.470.714 ₫ - 217.810.283 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cassidy 0.16 crt

  Nhẫn đính hôn Cassidy 0.16 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  0.4 crt - AAAAA

  16.356.714,00 ₫
  7.621.095  - 113.886.247  7.621.095 ₫ - 113.886.247 ₫
 50. Nhẫn Anmolika

  Nhẫn GLAMIRA Anmolika

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  0.956 crt - AAA

  22.374.514,00 ₫
  6.874.495  - 1.809.628.213  6.874.495 ₫ - 1.809.628.213 ₫
 51. Nhẫn đính hôn Elienor

  Nhẫn đính hôn Elienor

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  1.99 crt - AAA

  28.394.297,00 ₫
  9.657.123  - 4.017.221.525  9.657.123 ₫ - 4.017.221.525 ₫
 52. Nhẫn Sophronia

  Nhẫn GLAMIRA Sophronia

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Sapphire

  0.15 crt - AAA

  12.715.127,00 ₫
  6.997.890  - 80.900.554  6.997.890 ₫ - 80.900.554 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alita

  Nhẫn đính hôn Alita

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Sapphire

  0.626 crt - AA

  19.611.414,00 ₫
  7.938.641  - 1.114.438.109  7.938.641 ₫ - 1.114.438.109 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Sadie 0.16 crt

  Nhẫn đính hôn Sadie 0.16 crt

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire & Hồng Ngọc

  0.54 crt - AAA

  15.188.981,00 ₫
  7.147.889  - 116.348.497  7.147.889 ₫ - 116.348.497 ₫
 55. Nhẫn Bolagna

  Nhẫn GLAMIRA Bolagna

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Sapphire

  0.496 crt - AAA

  19.010.568,00 ₫
  8.736.750  - 137.362.549  8.736.750 ₫ - 137.362.549 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Velma

  Nhẫn đính hôn Velma

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  0.944 crt - AA

  28.433.070,00 ₫
  11.085.230  - 1.178.032.148  11.085.230 ₫ - 1.178.032.148 ₫
 57. Nhẫn Norlene

  Nhẫn GLAMIRA Norlene

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Sapphire

  0.3 crt - VS1

  27.982.224,00 ₫
  6.273.083  - 99.608.012  6.273.083 ₫ - 99.608.012 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Clariss 0.16 crt

  Nhẫn đính hôn Clariss 0.16 crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire & Kim Cương Vàng

  0.56 crt - AAA

  30.436.834,00 ₫
  10.084.480  - 152.744.555  10.084.480 ₫ - 152.744.555 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Ebonie

  Nhẫn đính hôn Ebonie

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Đen

  1.256 crt - AAAAA

  20.800.088,00 ₫
  10.329.573  - 2.931.665.344  10.329.573 ₫ - 2.931.665.344 ₫
 60. Nhẫn đính hôn Herlane

  Nhẫn đính hôn Herlane

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire

  1.116 crt - AA

  33.898.706,00 ₫
  7.060.721  - 2.846.760.091  7.060.721 ₫ - 2.846.760.091 ₫
 61. Nhẫn Zarlish

  Nhẫn GLAMIRA Zarlish

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Sapphire

  0.235 crt - AAAAA

  21.893.384,00 ₫
  11.455.982  - 49.293.726  11.455.982 ₫ - 49.293.726 ₫

You’ve viewed 60 of 250 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng