Đang tải...
Tìm thấy 29 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Osagia 2.18 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Osagia

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Ngọc Lục Bảo & Hồng Ngọc

  3.8 crt - AA

  88.349.296,00 ₫
  20.360.280  - 4.669.124.093  20.360.280 ₫ - 4.669.124.093 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Clariss 2.0crt 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Clariss 2.0crt

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Sapphire & Ngọc Lục Bảo

  2.402 crt - AAAAA

  26.695.626,00 ₫
  11.065.984  - 3.760.468.019  11.065.984 ₫ - 3.760.468.019 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Matteya 2.4 Carat

  Nhẫn đính hôn Matteya

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Sapphire

  2.64 crt - AAA

  41.559.990,00 ₫
  12.063.338  - 1.916.113.556  12.063.338 ₫ - 1.916.113.556 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cassidy 2.0 crt 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Cassidy 2.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  2.24 crt - AAA

  28.912.786,00 ₫
  9.964.481  - 3.735.817.198  9.964.481 ₫ - 3.735.817.198 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Madizen 2.4 Carat

  Nhẫn đính hôn Madizen

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  2.61 crt - AAA

  24.554.882,00 ₫
  9.758.444  - 1.863.967.576  9.758.444 ₫ - 1.863.967.576 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cannoli 2.0 crt 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Cannoli 2.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Kim Cương Vàng & Đá Sapphire Vàng

  2.216 crt - AAA

  27.202.509,00 ₫
  7.417.322  - 3.703.850.362  7.417.322 ₫ - 3.703.850.362 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Mahniya 2.4 Carat

  Nhẫn đính hôn Mahniya

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Kim Cương Vàng

  2.54 crt - AAA

  46.932.794,00 ₫
  7.545.246  - 1.857.528.926  7.545.246 ₫ - 1.857.528.926 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Yudella 2.4 Carat

  Nhẫn đính hôn Yudella

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương Vàng

  2.51 crt - AAAA

  31.148.624,00 ₫
  9.410.898  - 1.864.392.105  9.410.898 ₫ - 1.864.392.105 ₫
 9. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alina 2.0 crt 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Alina 2.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Ngọc Lục Bảo

  2.116 crt - AAA

  44.156.675,00 ₫
  10.283.158  - 3.721.043.680  10.283.158 ₫ - 3.721.043.680 ₫
 10. Nhẫn đính hôn Capritta 2.8 Carat

  Nhẫn đính hôn Capritta

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Sapphire

  3.14 crt - AAAAA

  25.977.610,00 ₫
  11.920.697  - 5.461.898.635  11.920.697 ₫ - 5.461.898.635 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Maddasin 2.4 Carat

  Nhẫn đính hôn Maddasin

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng & Ngọc Lục Bảo

  2.54 crt - AAA

  22.620.740,00 ₫
  10.535.044  - 1.878.090.153  10.535.044 ₫ - 1.878.090.153 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Aprila 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Aprila

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  2.432 crt - AAA

  37.106.141,00 ₫
  12.116.828  - 3.786.675.440  12.116.828 ₫ - 3.786.675.440 ₫
 13. Nhẫn đính hôn Caserta 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Caserta

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  2.288 crt - AAA

  32.603.899,00 ₫
  10.989.004  - 3.758.996.329  10.989.004 ₫ - 3.758.996.329 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Donielle 2.0 crt 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Donielle 2.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Sapphire & Ngọc Lục Bảo

  2.274 crt - AA

  55.059.359,00 ₫
  13.775.028  - 3.758.614.255  13.775.028 ₫ - 3.758.614.255 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Catania 2.68 Carat

  Nhẫn đính hôn Catania

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  2.952 crt - AAA

  30.625.324,00 ₫
  11.221.644  - 3.084.098.588  11.221.644 ₫ - 3.084.098.588 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bayamine 2.0 crt 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Bayamine 2.0 crt

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski Đỏ & Ngọc Lục Bảo

  2.12 crt - AAAAA

  20.993.672,00 ₫
  9.592.595  - 3.730.737.028  9.592.595 ₫ - 3.730.737.028 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Joulaya 2.4 Carat

  Nhẫn đính hôn Joulaya

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  2.73 crt - AAAA

  33.430.310,00 ₫
  12.210.224  - 1.909.646.602  12.210.224 ₫ - 1.909.646.602 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Krizelle 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Krizelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương Vàng & Đá Sapphire Vàng

  2.37 crt - AAAA

  49.786.176,00 ₫
  12.547.864  - 3.781.114.149  12.547.864 ₫ - 3.781.114.149 ₫
 19. Nhẫn Britta 2.82 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Britta

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  4.103 crt - AAAAA

  72.093.335,00 ₫
  22.092.348  - 3.123.084.252  22.092.348 ₫ - 3.123.084.252 ₫
 20. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Lia 2.0crt 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Lia 2.0crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Ngọc Lục Bảo

  2.21 crt - VS1

  304.154.405,00 ₫
  13.906.348  - 3.770.472.689  13.906.348 ₫ - 3.770.472.689 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Stacia 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Stacia

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Kim Cương Vàng & Đá Sapphire

  2.152 crt - AAA

  49.133.822,00 ₫
  9.846.179  - 3.732.930.419  9.846.179 ₫ - 3.732.930.419 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Lutessa 2.4 Carat

  Nhẫn đính hôn Lutessa

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Sapphire

  2.53 crt - AAA

  47.505.622,00 ₫
  12.560.317  - 1.899.981.558  12.560.317 ₫ - 1.899.981.558 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Eranthe 2.1 Carat

  Nhẫn đính hôn Eranthe

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Kim Cương Vàng

  2.245 crt - AAA

  55.208.227,00 ₫
  14.165.026  - 822.165.909  14.165.026 ₫ - 822.165.909 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Drancy 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Drancy

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Aquamarine & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  2.256 crt - AAA

  47.917.695,00 ₫
  13.664.085  - 3.785.557.526  13.664.085 ₫ - 3.785.557.526 ₫
 25. Nhẫn đính hôn Jokina 2.4 Carat

  Nhẫn đính hôn Jokina

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Ngọc Lục Bảo

  2.75 crt - AAA

  32.052.864,00 ₫
  11.334.851  - 1.899.415.517  11.334.851 ₫ - 1.899.415.517 ₫
 26. Nhẫn đính hôn Samina 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Samina

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương Vàng & Đá Sapphire Vàng

  2.14 crt - AAAA

  38.978.586,00 ₫
  9.813.632  - 3.724.015.364  9.813.632 ₫ - 3.724.015.364 ₫
 27. Nhẫn đính hôn Johila 2.4 Carat

  Nhẫn đính hôn Johila

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Sapphire

  2.5 crt - AAA

  36.938.313,00 ₫
  14.164.460  - 1.919.085.235  14.164.460 ₫ - 1.919.085.235 ₫
 28. Nhẫn đính hôn Boracay 2.4 Carat

  Nhẫn đính hôn Boracay

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Kim Cương Vàng

  2.54 crt - AAA

  90.125.797,00 ₫
  14.705.590  - 1.950.075.656  14.705.590 ₫ - 1.950.075.656 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Juelisa 2.4 Carat

  Nhẫn đính hôn Juelisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Kim Cương Vàng

  2.576 crt - AAAAA

  37.013.031,00 ₫
  14.128.234  - 1.936.122.897  14.128.234 ₫ - 1.936.122.897 ₫

You’ve viewed 29 of 29 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng