Đang tải...
Tìm thấy 56 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cadence 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Cadence

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  1.12 crt - AAAA

  19.921.319,00 ₫
  6.951.759  - 2.889.651.397  6.951.759 ₫ - 2.889.651.397 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cadence 1.6 crt 1.6 Carat

  Nhẫn đính hôn Cadence 1.6 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Ngọc Lục Bảo

  1.72 crt - AAA

  19.734.810,00 ₫
  7.191.475  - 3.253.116.654  7.191.475 ₫ - 3.253.116.654 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 1 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Ageall 1 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Ngọc Lục Bảo

  1.24 crt - AA

  24.814.126,00 ₫
  8.309.394  - 2.909.802.243  8.309.394 ₫ - 2.909.802.243 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Fanetta 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Fanetta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire

  1.218 crt - AA

  30.232.214,00 ₫
  8.852.788  - 2.364.201.055  8.852.788 ₫ - 2.364.201.055 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Nillson 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Nillson

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Sapphire & Hồng Ngọc

  1.2 crt - VS1

  83.739.224,00 ₫
  8.818.826  - 2.908.712.627  8.818.826 ₫ - 2.908.712.627 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alina 1.0crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Alina 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Ngọc Lục Bảo

  1.096 crt - AAA

  28.328.071,00 ₫
  8.440.148  - 2.905.443.773  8.440.148 ₫ - 2.905.443.773 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cassidy 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Cassidy 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  1.24 crt - AAAAA

  17.357.746,00 ₫
  8.171.281  - 2.916.905.979  8.171.281 ₫ - 2.916.905.979 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Clariss 2.0crt 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Clariss 2.0crt

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Sapphire & Ngọc Lục Bảo

  2.402 crt - AAAAA

  26.695.626,00 ₫
  11.065.984  - 3.760.468.019  11.065.984 ₫ - 3.760.468.019 ₫
 9. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Donielle 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Donielle 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Sapphire & Ngọc Lục Bảo

  1.202 crt - AAA

  21.938.101,00 ₫
  10.265.044  - 2.922.792.742  10.265.044 ₫ - 2.922.792.742 ₫
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alita 1.6 crt 1.6 Carat

  Nhẫn đính hôn Alita 1.6 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Sapphire

  1.732 crt - AAA

  33.915.969,00 ₫
  9.063.636  - 3.270.111.856  9.063.636 ₫ - 3.270.111.856 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Maryellen 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Maryellen

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Ngọc Lục Bảo

  1.36 crt - AA

  28.143.827,00 ₫
  7.892.226  - 2.925.778.581  7.892.226 ₫ - 2.925.778.581 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Elienor 1.67 Carat

  Nhẫn đính hôn Elienor

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire & Hồng Ngọc

  1.99 crt - AA

  51.545.131,00 ₫
  9.657.123  - 4.017.221.525  9.657.123 ₫ - 4.017.221.525 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cassidy 2.0 crt 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Cassidy 2.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  2.24 crt - AAA

  28.912.786,00 ₫
  9.964.481  - 3.735.817.198  9.964.481 ₫ - 3.735.817.198 ₫
 14. Nhẫn đính hôn Miguelina 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Miguelina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Sapphire

  1.09 crt - AA

  24.519.504,00 ₫
  6.347.516  - 2.891.165.534  6.347.516 ₫ - 2.891.165.534 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Ebonie 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Ebonie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Đen

  1.256 crt - VS1

  86.460.154,00 ₫
  10.329.573  - 2.931.665.344  10.329.573 ₫ - 2.931.665.344 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cannoli 2.0 crt 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Cannoli 2.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Kim Cương Vàng & Đá Sapphire Vàng

  2.216 crt - AAA

  27.202.509,00 ₫
  7.417.322  - 3.703.850.362  7.417.322 ₫ - 3.703.850.362 ₫
 17. Nhẫn Autya 1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Autya

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Hồng Ngọc

  1.584 crt - AA

  40.141.789,00 ₫
  12.219.281  - 2.283.767.471  12.219.281 ₫ - 2.283.767.471 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bayamine 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Bayamine 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Ngọc Lục Bảo

  1.12 crt - AA

  32.563.428,00 ₫
  9.235.993  - 2.926.259.708  9.235.993 ₫ - 2.926.259.708 ₫
 19. Nhẫn Elauna 1.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Elauna

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Aquamarine & Kim Cương Vàng

  1.518 crt - AAA

  38.038.969,00 ₫
  9.014.107  - 491.926.909  9.014.107 ₫ - 491.926.909 ₫
 20. Nhẫn đính hôn Delonne 1.25 Carat

  Nhẫn đính hôn Delonne

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire & Hồng Ngọc

  1.762 crt - AA

  62.783.192,00 ₫
  12.795.222  - 3.504.223.953  12.795.222 ₫ - 3.504.223.953 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alina 2.0 crt 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Alina 2.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Ngọc Lục Bảo

  2.116 crt - AAA

  44.156.675,00 ₫
  10.283.158  - 3.721.043.680  10.283.158 ₫ - 3.721.043.680 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Clariss 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Clariss 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Sapphire & Ngọc Lục Bảo

  1.402 crt - AA

  35.719.355,00 ₫
  10.373.157  - 2.953.217.129  10.373.157 ₫ - 2.953.217.129 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Hiya 1.25 Carat

  Nhẫn đính hôn Hiya

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Ngọc Lục Bảo

  1.378 crt - AAA

  42.468.758,00 ₫
  9.108.635  - 3.078.593.896  9.108.635 ₫ - 3.078.593.896 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Noemin 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Noemin

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Ngọc Lục Bảo

  1.096 crt - AAA

  24.955.069,00 ₫
  10.400.894  - 2.931.339.878  10.400.894 ₫ - 2.931.339.878 ₫
 25. Nhẫn đính hôn Ingrida 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Ingrida

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Sapphire & Hồng Ngọc

  1.22 crt - AAA

  26.950.341,00 ₫
  8.172.130  - 2.365.616.143  8.172.130 ₫ - 2.365.616.143 ₫
 26. Nhẫn đính hôn Girona 1.09 Carat

  Nhẫn đính hôn Girona

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  1.394 crt - AAA

  26.052.892,00 ₫
  10.579.194  - 2.275.262.792  10.579.194 ₫ - 2.275.262.792 ₫
 27. Nhẫn đính hôn Milagros 1.09 Carat

  Nhẫn đính hôn Milagros

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  1.506 crt - AAA

  34.687.192,00 ₫
  9.376.936  - 2.278.772.211  9.376.936 ₫ - 2.278.772.211 ₫
 28. Nhẫn đính hôn Aprila 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Aprila

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  2.432 crt - AAA

  37.106.141,00 ₫
  12.116.828  - 3.786.675.440  12.116.828 ₫ - 3.786.675.440 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Lucetta 1.25 Carat

  Nhẫn đính hôn Lucetta

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu & Ngọc Lục Bảo

  1.41 crt - VS1

  132.591.162,00 ₫
  17.631.991  - 3.466.752.433  17.631.991 ₫ - 3.466.752.433 ₫
 30. Nhẫn Valeska 1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Valeska

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Sapphire

  1.11 crt - AAA

  21.700.083,00 ₫
  9.508.256  - 2.160.867.111  9.508.256 ₫ - 2.160.867.111 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Caserta 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Caserta

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  2.288 crt - AAA

  32.603.899,00 ₫
  10.989.004  - 3.758.996.329  10.989.004 ₫ - 3.758.996.329 ₫
 32. Nhẫn Cenedra 1.09 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Cenedra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  1.72 crt - VS1

  171.212.865,00 ₫
  15.367.851  - 2.378.634.950  15.367.851 ₫ - 2.378.634.950 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Mangabel 1.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Mangabel

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Sapphire

  1.892 crt - AAA

  30.168.534,00 ₫
  9.638.444  - 1.405.238.619  9.638.444 ₫ - 1.405.238.619 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Donielle 2.0 crt 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Donielle 2.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Sapphire & Ngọc Lục Bảo

  2.274 crt - AA

  55.059.359,00 ₫
  13.775.028  - 3.758.614.255  13.775.028 ₫ - 3.758.614.255 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bayamine 2.0 crt 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Bayamine 2.0 crt

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski Đỏ & Ngọc Lục Bảo

  2.12 crt - AAAAA

  20.993.672,00 ₫
  9.592.595  - 3.730.737.028  9.592.595 ₫ - 3.730.737.028 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bayamine 1.6 crt 1.6 Carat

  Nhẫn đính hôn Bayamine 1.6 crt

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Ngọc Lục Bảo

  1.72 crt - VS1

  172.424.747,00 ₫
  9.396.464  - 3.289.300.442  9.396.464 ₫ - 3.289.300.442 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Amatia 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Amatia

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  1.41 crt - AA

  41.570.179,00 ₫
  12.668.996  - 2.999.136.724  12.668.996 ₫ - 2.999.136.724 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Monera 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Monera

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Sapphire & Kim Cương Đen

  1.228 crt - AAA

  24.818.936,00 ₫
  10.329.573  - 2.395.913.166  10.329.573 ₫ - 2.395.913.166 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Melisent 1.09 Carat

  Nhẫn đính hôn Melisent

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Đá Sapphire

  1.33 crt - AAA

  51.678.432,00 ₫
  9.073.541  - 2.245.262.937  9.073.541 ₫ - 2.245.262.937 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Prunella 1.25 Carat

  Nhẫn đính hôn Prunella

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  1.586 crt - AAAA

  37.573.687,00 ₫
  12.143.715  - 3.136.782.295  12.143.715 ₫ - 3.136.782.295 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Krizelle 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Krizelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương Vàng & Đá Sapphire Vàng

  2.37 crt - AAAA

  49.786.176,00 ₫
  12.547.864  - 3.781.114.149  12.547.864 ₫ - 3.781.114.149 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Lia 2.0crt 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Lia 2.0crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Ngọc Lục Bảo

  2.21 crt - VS1

  304.154.405,00 ₫
  13.906.348  - 3.770.472.689  13.906.348 ₫ - 3.770.472.689 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Vendela 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Vendela

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Vàng & Đá Sapphire Vàng

  1.344 crt - AA

  35.904.450,00 ₫
  9.772.312  - 2.934.481.372  9.772.312 ₫ - 2.934.481.372 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Monekia 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Monekia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Sapphire

  1.082 crt - AAA

  20.558.392,00 ₫
  9.464.105  - 2.364.894.449  9.464.105 ₫ - 2.364.894.449 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Stacia 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Stacia

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Kim Cương Vàng & Đá Sapphire

  2.152 crt - AAA

  49.133.822,00 ₫
  9.846.179  - 3.732.930.419  9.846.179 ₫ - 3.732.930.419 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Allecra 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Allecra 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Kim Cương Vàng

  1.08 crt - AAA

  31.970.790,00 ₫
  9.047.504  - 2.912.674.872  9.047.504 ₫ - 2.912.674.872 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Jaleissa 1.8 Carat

  Nhẫn đính hôn Jaleissa

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  2.14 crt - AAAA

  31.590.697,00 ₫
  9.727.312  - 4.540.719.040  9.727.312 ₫ - 4.540.719.040 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Jimena 1.67 Carat

  Nhẫn đính hôn Jimena

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Sapphire

  1.77 crt - AAA

  28.103.922,00 ₫
  10.989.004  - 4.009.863.065  10.989.004 ₫ - 4.009.863.065 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Ewalina 1.09 Carat

  Nhẫn đính hôn Ewalina

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  2.07 crt - AAA

  115.064.451,00 ₫
  14.220.215  - 3.932.203.055  14.220.215 ₫ - 3.932.203.055 ₫
 50. Nhẫn đính hôn Drancy 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Drancy

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Aquamarine & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  2.256 crt - AAA

  47.917.695,00 ₫
  13.664.085  - 3.785.557.526  13.664.085 ₫ - 3.785.557.526 ₫
 51. Nhẫn đính hôn Velaria 1.67 Carat

  Nhẫn đính hôn Velaria

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Sapphire & Ngọc Lục Bảo

  3.311 crt - AAA

  51.573.432,00 ₫
  17.269.729  - 4.164.503.843  17.269.729 ₫ - 4.164.503.843 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Darlia 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Darlia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  1.168 crt - VS1

  123.277.904,00 ₫
  11.839.188  - 2.970.467.046  11.839.188 ₫ - 2.970.467.046 ₫
 53. Nhẫn Venus 1.8 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Venus

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  2.816 crt - AAAAA

  51.320.981,00 ₫
  20.122.545  - 4.732.972.843  20.122.545 ₫ - 4.732.972.843 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Orva 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Orva

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Ngọc Lục Bảo

  1.192 crt - AAA

  27.611.470,00 ₫
  11.607.963  - 2.418.936.640  11.607.963 ₫ - 2.418.936.640 ₫
 55. Nhẫn Tishitha 3.6 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Tishitha

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  6.23 crt - AAA

  93.977.100,00 ₫
  22.652.722  - 623.091.386  22.652.722 ₫ - 623.091.386 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Samina 2 Carat

  Nhẫn đính hôn Samina

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương Vàng & Đá Sapphire Vàng

  2.14 crt - AAAA

  38.978.586,00 ₫
  9.813.632  - 3.724.015.364  9.813.632 ₫ - 3.724.015.364 ₫

You’ve viewed 56 of 56 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng