Đang tải...
Tìm thấy 71 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cadence 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Cadence

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Ngọc Lục Bảo

  1.12 crt - AA

  23.260.926,00 ₫
  6.951.759  - 2.889.651.397  6.951.759 ₫ - 2.889.651.397 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Zanyria 0.8 Carat

  Nhẫn đính hôn Zanyria

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương Vàng & Đá Sapphire Vàng

  1.06 crt - AAA

  29.423.630,00 ₫
  7.593.925  - 1.822.689.466  7.593.925 ₫ - 1.822.689.466 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 1 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Ageall 1 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Ngọc Lục Bảo

  1.24 crt - AA

  25.691.481,00 ₫
  8.309.394  - 2.909.802.243  8.309.394 ₫ - 2.909.802.243 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Erica 0.76 Carat

  Nhẫn đính hôn Erica

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  1.238 crt - AAA

  30.614.285,00 ₫
  9.485.614  - 1.345.168.145  9.485.614 ₫ - 1.345.168.145 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Lenny 0.86 Carat

  Nhẫn đính hôn Lenny

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  0.96 crt - AAAAA

  15.939.828,00 ₫
  8.299.488  - 1.204.989.568  8.299.488 ₫ - 1.204.989.568 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 0.8 crt 0.8 Carat

  Nhẫn đính hôn Ageall 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Ngọc Lục Bảo

  1.04 crt - AAAAA

  20.177.450,00 ₫
  10.732.024  - 1.845.019.550  10.732.024 ₫ - 1.845.019.550 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Fanetta 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Fanetta

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Sapphire

  1.218 crt - AAAAA

  17.920.952,00 ₫
  8.852.788  - 2.364.201.055  8.852.788 ₫ - 2.364.201.055 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Oiffe 0.96 Carat

  Nhẫn đính hôn Oiffe

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  1.5 crt - AAA

  25.101.104,00 ₫
  9.915.801  - 1.648.166.707  9.915.801 ₫ - 1.648.166.707 ₫
 9. Nhẫn đính hôn Magdalen 0.8 Carat

  Nhẫn đính hôn Magdalen

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương Đen & Kim Cương Vàng

  1.032 crt - AAA

  20.118.581,00 ₫
  8.617.883  - 1.834.208.281  8.617.883 ₫ - 1.834.208.281 ₫
 10. Nhẫn đính hôn Nillson 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Nillson

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire & Hồng Ngọc

  1.2 crt - AAAA

  24.220.638,00 ₫
  8.818.826  - 2.908.712.627  8.818.826 ₫ - 2.908.712.627 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cassidy 0.8 crt 0.8 Carat

  Nhẫn đính hôn Cassidy 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  1.04 crt - AAA

  19.253.963,00 ₫
  8.171.281  - 1.829.411.133  8.171.281 ₫ - 1.829.411.133 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alina 1.0crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Alina 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Ngọc Lục Bảo

  1.096 crt - AAA

  25.356.387,00 ₫
  8.440.148  - 2.905.443.773  8.440.148 ₫ - 2.905.443.773 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cassidy 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Cassidy 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  1.24 crt - AA

  26.923.738,00 ₫
  8.171.281  - 2.916.905.979  8.171.281 ₫ - 2.916.905.979 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Donielle 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Donielle 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Sapphire & Ngọc Lục Bảo

  1.202 crt - AAA

  23.353.188,00 ₫
  10.265.044  - 2.922.792.742  10.265.044 ₫ - 2.922.792.742 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Maryellen 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Maryellen

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Ngọc Lục Bảo

  1.36 crt - AAAAA

  18.577.835,00 ₫
  7.892.226  - 2.925.778.581  7.892.226 ₫ - 2.925.778.581 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Vulnavia 0.65 Carat

  Nhẫn đính hôn Vulnavia

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Sapphire & Hồng Ngọc

  0.915 crt - AAAAA

  23.466.680,00 ₫
  11.225.606  - 1.469.993.029  11.225.606 ₫ - 1.469.993.029 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Miguelina 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Miguelina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Đá Sapphire

  1.09 crt - AAA

  32.245.883,00 ₫
  6.347.516  - 2.891.165.534  6.347.516 ₫ - 2.891.165.534 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Ebonie 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Ebonie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Đen

  1.256 crt - AAA

  23.686.866,00 ₫
  10.329.573  - 2.931.665.344  10.329.573 ₫ - 2.931.665.344 ₫
 19. Nhẫn đính hôn Fraga 0.8 Carat

  Nhẫn đính hôn Fraga

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire & Ngọc Lục Bảo

  1.348 crt - AAAA

  31.437.868,00 ₫
  10.136.272  - 1.880.241.081  10.136.272 ₫ - 1.880.241.081 ₫
 20. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Donielle 0.8 crt 0.8 Carat

  Nhẫn đính hôn Donielle 0.8 crt

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Sapphire & Ngọc Lục Bảo

  0.992 crt - AAA

  21.094.992,00 ₫
  10.066.367  - 1.832.595.084  10.066.367 ₫ - 1.832.595.084 ₫
 21. Nhẫn Zalyssa 0.6 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Zalyssa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Sapphire & Hồng Ngọc

  0.76 crt - AAA

  19.984.148,00 ₫
  7.979.395  - 681.605.252  7.979.395 ₫ - 681.605.252 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Herlane 0.97 Carat

  Nhẫn đính hôn Herlane

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Sapphire

  1.116 crt - AAA

  20.285.563,00 ₫
  7.060.721  - 2.846.760.091  7.060.721 ₫ - 2.846.760.091 ₫
 23. Nhẫn Autya 1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Autya

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  1.584 crt - AA

  41.953.101,00 ₫
  12.219.281  - 2.283.767.471  12.219.281 ₫ - 2.283.767.471 ₫
 24. Nhẫn Anisah 0.76 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire & Hồng Ngọc

  1.1 crt - AAAA

  32.997.576,00 ₫
  11.268.625  - 1.203.730.137  11.268.625 ₫ - 1.203.730.137 ₫
 25. Nhẫn đính hôn Chole 0.97 Carat

  Nhẫn đính hôn Chole

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Ngọc Lục Bảo

  1.18 crt - AAA

  21.740.272,00 ₫
  9.378.068  - 2.865.212.833  9.378.068 ₫ - 2.865.212.833 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bayamine 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Bayamine 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Ngọc Lục Bảo

  1.12 crt - AAA

  24.242.713,00 ₫
  9.235.993  - 2.926.259.708  9.235.993 ₫ - 2.926.259.708 ₫
 27. Nhẫn đính hôn Voileta 0.8 Carat

  Nhẫn đính hôn Voileta

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  1.336 crt - AAAAA

  27.750.997,00 ₫
  10.881.457  - 1.886.226.900  10.881.457 ₫ - 1.886.226.900 ₫
 28. Nhẫn Anda 1.6 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Anda

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Sapphire & Ngọc Lục Bảo

  2.724 crt - AAAAA

  46.499.777,00 ₫
  18.679.156  - 382.979.308  18.679.156 ₫ - 382.979.308 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alasha 0.8 crt 0.8 Carat

  Nhẫn đính hôn Alasha 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire

  0.94 crt - AAAA

  27.197.982,00 ₫
  9.905.613  - 1.837.915.814  9.905.613 ₫ - 1.837.915.814 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Clariss 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Clariss 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire & Ngọc Lục Bảo

  1.402 crt - AAA

  28.813.728,00 ₫
  10.373.157  - 2.953.217.129  10.373.157 ₫ - 2.953.217.129 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Noemin 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Noemin

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Ngọc Lục Bảo

  1.096 crt - AAA

  24.955.069,00 ₫
  10.400.894  - 2.931.339.878  10.400.894 ₫ - 2.931.339.878 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Pemangile 0.76 Carat

  Nhẫn đính hôn Pemangile

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  1.176 crt - AAAAA

  28.032.035,00 ₫
  11.718.340  - 1.214.187.637  11.718.340 ₫ - 1.214.187.637 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Piedad 0.8 Carat

  Nhẫn đính hôn Piedad

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire

  0.926 crt - AAAA

  30.223.440,00 ₫
  10.519.761  - 1.864.264.747  10.519.761 ₫ - 1.864.264.747 ₫
 34. Nhẫn Anmolika 0.8 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Anmolika

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  0.956 crt - AAAAA

  14.789.645,00 ₫
  6.874.495  - 1.809.628.213  6.874.495 ₫ - 1.809.628.213 ₫
 35. Nhẫn Zenobia 0.66 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Zenobia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  2.234 crt - AA

  66.394.494,00 ₫
  21.141.409  - 2.097.400.435  21.141.409 ₫ - 2.097.400.435 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Anica 0.8 Carat

  Nhẫn đính hôn Anica

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Ngọc Lục Bảo

  1.496 crt - AA

  41.917.157,00 ₫
  12.288.620  - 1.929.387.075  12.288.620 ₫ - 1.929.387.075 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Ingrida 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Ingrida

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Sapphire & Hồng Ngọc

  1.22 crt - AAAAA

  18.205.100,00 ₫
  8.172.130  - 2.365.616.143  8.172.130 ₫ - 2.365.616.143 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Pitha 0.66 Carat

  Nhẫn đính hôn Pitha

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire

  1.032 crt - VS1

  93.977.949,00 ₫
  9.361.653  - 1.666.817.568  9.361.653 ₫ - 1.666.817.568 ₫
 39. Nhẫn Valeska 1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Valeska

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire

  1.11 crt - AAAA

  29.369.858,00 ₫
  9.508.256  - 2.160.867.111  9.508.256 ₫ - 2.160.867.111 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Amrita 0.8 Carat

  Nhẫn đính hôn Amrita

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Garnet & Ngọc Lục Bảo

  0.896 crt - AAA

  22.352.440,00 ₫
  10.372.026  - 1.840.448.822  10.372.026 ₫ - 1.840.448.822 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Aversa 0.93 Carat

  Nhẫn đính hôn Aversa

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Ngọc Lục Bảo

  1.09 crt - AA

  36.056.714,00 ₫
  9.730.991  - 2.622.907.375  9.730.991 ₫ - 2.622.907.375 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Palmier 0.76 Carat

  Nhẫn đính hôn Palmier

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  1.064 crt - AA

  33.926.441,00 ₫
  9.636.746  - 1.164.815.227  9.636.746 ₫ - 1.164.815.227 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Cosenza 0.76 Carat

  Nhẫn đính hôn Cosenza

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Ngọc Lục Bảo

  1.064 crt - AAAAA

  24.927.616,00 ₫
  14.377.289  - 1.182.871.744  14.377.289 ₫ - 1.182.871.744 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Ericeira 0.86 Carat

  Nhẫn đính hôn Ericeira

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Ngọc Lục Bảo & Hồng Ngọc

  1.18 crt - AA

  31.804.375,00 ₫
  10.458.063  - 1.268.880.772  10.458.063 ₫ - 1.268.880.772 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Eddy 0.8 Carat

  Nhẫn đính hôn Eddy

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Kim Cương Vàng

  1.04 crt - AAA

  42.019.327,00 ₫
  11.866.924  - 1.871.099.614  11.866.924 ₫ - 1.871.099.614 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Tenby 0.65 Carat

  Nhẫn đính hôn Tenby

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Ngọc Lục Bảo & Hồng Ngọc

  0.78 crt - AA

  24.231.109,00 ₫
  10.044.291  - 1.453.167.635  10.044.291 ₫ - 1.453.167.635 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Amatia 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Amatia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire

  1.41 crt - VS1

  125.569.781,00 ₫
  12.668.996  - 2.999.136.724  12.668.996 ₫ - 2.999.136.724 ₫
 48. Nhẫn Dorenda 0.65 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Dorenda

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  0.945 crt - AAA

  27.480.999,00 ₫
  10.698.062  - 1.487.002.381  10.698.062 ₫ - 1.487.002.381 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Monera 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Monera

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Sapphire & Kim Cương Đen

  1.228 crt - AAA

  24.932.143,00 ₫
  10.329.573  - 2.395.913.166  10.329.573 ₫ - 2.395.913.166 ₫
 50. Nhẫn đính hôn Brambles 0.93 Carat

  Nhẫn đính hôn Brambles

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Ngọc Lục Bảo

  1.106 crt - AAA

  38.174.534,00 ₫
  9.896.556  - 2.644.119.539  9.896.556 ₫ - 2.644.119.539 ₫
 51. Nhẫn đính hôn Berafia 0.97 Carat

  Nhẫn đính hôn Berafia

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Ngọc Lục Bảo

  1.174 crt - AAA

  47.068.360,00 ₫
  13.594.746  - 2.921.151.246  13.594.746 ₫ - 2.921.151.246 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Fidelma 0.8 Carat

  Nhẫn đính hôn Fidelma

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Sapphire

  0.965 crt - AAA

  30.667.777,00 ₫
  10.777.307  - 1.856.453.460  10.777.307 ₫ - 1.856.453.460 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Annecia 0.86 Carat

  Nhẫn đính hôn Annecia

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Sapphire

  0.97 crt - AAA

  22.693.192,00 ₫
  9.766.934  - 1.226.923.429  9.766.934 ₫ - 1.226.923.429 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Vendela 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Vendela

  Vàng Hồng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương Vàng & Đá Sapphire Vàng

  1.344 crt - AAAA

  33.810.120,00 ₫
  9.772.312  - 2.934.481.372  9.772.312 ₫ - 2.934.481.372 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Monekia 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Monekia

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire

  1.082 crt - AAAA

  24.237.620,00 ₫
  9.464.105  - 2.364.894.449  9.464.105 ₫ - 2.364.894.449 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Yomaris 0.8 Carat

  Nhẫn đính hôn Yomaris

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Sapphire & Hồng Ngọc

  1.11 crt - VS1

  74.155.683,00 ₫
  9.740.330  - 1.851.359.142  9.740.330 ₫ - 1.851.359.142 ₫
 57. Nhẫn Mitzel 0.54 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Mitzel

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire

  0.66 crt - AA

  25.277.142,00 ₫
  9.098.447  - 1.782.515.132  9.098.447 ₫ - 1.782.515.132 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Allecra 1.0 crt 1 Carat

  Nhẫn đính hôn Allecra 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Vàng

  1.08 crt - AA

  29.621.745,00 ₫
  9.047.504  - 2.912.674.872  9.047.504 ₫ - 2.912.674.872 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Cremona 0.86 Carat

  Nhẫn đính hôn Cremona

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Ngọc Lục Bảo

  1.292 crt - AAA

  37.111.804,00 ₫
  15.036.721  - 1.313.781.506  15.036.721 ₫ - 1.313.781.506 ₫
 60. Nhẫn Idania 0.72 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Idania

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Ngọc Lục Bảo

  0.888 crt - AAA

  22.950.455,00 ₫
  9.937.311  - 2.534.478.550  9.937.311 ₫ - 2.534.478.550 ₫

You’ve viewed 60 of 71 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng