Đang tải...
Tìm thấy 108 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền trẻ em Khepri Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Khepri

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  8.876.585,00 ₫
  2.458.959  - 25.481.791  2.458.959 ₫ - 25.481.791 ₫
 2. Dây chuyền trẻ em Chayo Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Chayo

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  9.542.763,00 ₫
  3.862.147  - 28.320.616  3.862.147 ₫ - 28.320.616 ₫
 3. Mặt dây chuyền trẻ em Hemta Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hemta

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Đá Garnet

  0.01 crt - AAA

  11.520.745,00 ₫
  3.679.111  - 37.499.470  3.679.111 ₫ - 37.499.470 ₫
 4. Mặt dây chuyền trẻ em Mutumuna Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Mutumuna

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  9.209.674,00 ₫
  2.619.825  - 26.901.204  2.619.825 ₫ - 26.901.204 ₫
 5. Mặt dây chuyền trẻ em Zaika Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zaika

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  12.943.940,00 ₫
  3.806.723  - 42.149.726  3.806.723 ₫ - 42.149.726 ₫
 6. Mặt dây chuyền trẻ em Meenmutty Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Meenmutty

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  10.875.116,00 ₫
  3.303.306  - 33.998.259  3.303.306 ₫ - 33.998.259 ₫
 7. Mặt dây chuyền trẻ em Rosolli Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Rosolli

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  7.544.232,00 ₫
  1.815.492  - 19.804.149  1.815.492 ₫ - 19.804.149 ₫
 8. Mặt dây chuyền trẻ em Usoa Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Usoa

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  14.678.594,00 ₫
  4.693.516  - 49.895.652  4.693.516 ₫ - 49.895.652 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Mặt dây chuyền trẻ em Tefnut Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Tefnut

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  7.877.321,00 ₫
  1.976.359  - 21.223.561  1.976.359 ₫ - 21.223.561 ₫
 11. Mặt dây chuyền trẻ em Shalmash Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Shalmash

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  8.543.498,00 ₫
  2.298.093  - 24.062.386  2.298.093 ₫ - 24.062.386 ₫
 12. Mặt dây chuyền trẻ em Angelical Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Angelical

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  25.732.152,00 ₫
  10.165.682  - 84.083.167  10.165.682 ₫ - 84.083.167 ₫
 13. Mặt dây chuyền trẻ em Babyish Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Babyish

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Đá Onyx Đen

  0.016 crt - AAA

  12.499.462,00 ₫
  4.920.623  - 42.095.658  4.920.623 ₫ - 42.095.658 ₫
 14. Mặt dây chuyền trẻ em Cherubic Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cherubic

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Ngọc Trai Trắng
  22.295.288,00 ₫
  10.517.156  - 82.663.764  10.517.156 ₫ - 82.663.764 ₫
 15. Mặt dây chuyền trẻ em Circlet Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Circlet

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  17.935.940,00 ₫
  5.812.824  - 60.764.287  5.812.824 ₫ - 60.764.287 ₫
 16. Mặt dây chuyền trẻ em Doggy Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Doggy

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Hồng Ngọc

  0.02 crt - AAA

  14.066.491,00 ₫
  5.488.387  - 46.570.179  5.488.387 ₫ - 46.570.179 ₫
 17. Mặt dây chuyền trẻ em Elephant Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Elephant

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  19.723.585,00 ₫
  7.489.080  - 66.631.182  7.489.080 ₫ - 66.631.182 ₫
 18. Mặt dây chuyền trẻ em Goody Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Goody

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  11.779.212,00 ₫
  4.542.113  - 37.850.941  4.542.113 ₫ - 37.850.941 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền trẻ em Sonsy Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Sonsy

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  17.727.219,00 ₫
  7.921.662  - 63.197.559  7.921.662 ₫ - 63.197.559 ₫
 21. Dây chuyền trẻ em Jacqueline Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jacqueline

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Hồng Ngọc

  0.016 crt - AAA

  12.552.453,00 ₫
  4.931.436  - 41.284.563  4.931.436 ₫ - 41.284.563 ₫
 22. Mặt dây chuyền trẻ em Obrazel Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Obrazel

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  39.568.296,00 ₫
  17.078.346  - 156.270.331  17.078.346 ₫ - 156.270.331 ₫
 23. Mặt dây chuyền trẻ em Blasa Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Blasa

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  12.098.242,00 ₫
  3.741.836  - 39.567.752  3.741.836 ₫ - 39.567.752 ₫
 24. Mặt dây chuyền trẻ em Ferduse Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ferduse

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  12.777.396,00 ₫
  4.101.420  - 42.703.976  4.101.420 ₫ - 42.703.976 ₫
 25. Mặt dây chuyền trẻ em Hasene Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hasene

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.027 crt - AAA

  11.930.615,00 ₫
  3.474.716  - 38.459.258  3.474.716 ₫ - 38.459.258 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Mặt dây chuyền trẻ em Leyan Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Leyan

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  11.619.158,00 ₫
  3.429.295  - 38.459.264  3.429.295 ₫ - 38.459.264 ₫
 28. Mặt dây chuyền trẻ em Adamsons Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Adamsons

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  9.875.852,00 ₫
  2.872.346  - 29.740.029  2.872.346 ₫ - 29.740.029 ₫
 29. Mặt dây chuyền trẻ em Augrobies Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Augrobies

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  10.875.116,00 ₫
  3.303.306  - 33.998.259  3.303.306 ₫ - 33.998.259 ₫
 30. Mặt dây chuyền trẻ em Bambarakanda Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Bambarakanda

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  11.208.203,00 ₫
  3.585.024  - 35.417.664  3.585.024 ₫ - 35.417.664 ₫
 31. Mặt dây chuyền trẻ em Barskoon Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Barskoon

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  9.542.763,00 ₫
  2.780.692  - 28.320.616  2.780.692 ₫ - 28.320.616 ₫
 32. Mặt dây chuyền trẻ em Cemerung Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cemerung

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  11.208.203,00 ₫
  3.458.494  - 35.417.664  3.458.494 ₫ - 35.417.664 ₫
 33. Mặt dây chuyền trẻ em Chiling Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Chiling

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  11.541.292,00 ₫
  3.613.683  - 36.837.076  3.613.683 ₫ - 36.837.076 ₫
 34. Mặt dây chuyền trẻ em Delaneys Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Delaneys

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  11.208.203,00 ₫
  3.500.671  - 35.417.664  3.500.671 ₫ - 35.417.664 ₫
 35. Mặt dây chuyền trẻ em Dodiongon Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dodiongon

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  10.875.116,00 ₫
  3.303.306  - 33.998.259  3.303.306 ₫ - 33.998.259 ₫
 36. Mặt dây chuyền trẻ em Dolly Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dolly

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  11.208.203,00 ₫
  3.458.494  - 35.417.664  3.458.494 ₫ - 35.417.664 ₫
 37. Mặt dây chuyền trẻ em Dorinda Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dorinda

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  11.874.381,00 ₫
  3.768.872  - 38.256.489  3.768.872 ₫ - 38.256.489 ₫
 38. Mặt dây chuyền trẻ em Fannie Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Fannie

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  9.875.852,00 ₫
  2.941.559  - 29.740.029  2.941.559 ₫ - 29.740.029 ₫
 39. Mặt dây chuyền trẻ em Gabai Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Gabai

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  9.209.674,00 ₫
  2.619.825  - 26.901.204  2.619.825 ₫ - 26.901.204 ₫
 40. Mặt dây chuyền trẻ em Hawick Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hawick

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  13.206.734,00 ₫
  4.389.628  - 43.934.131  4.389.628 ₫ - 43.934.131 ₫
 41. Mặt dây chuyền trẻ em Hyatung Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hyatung

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  7.877.321,00 ₫
  1.976.359  - 21.223.561  1.976.359 ₫ - 21.223.561 ₫
 42. Mặt dây chuyền trẻ em Ilya Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ilya

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  9.209.674,00 ₫
  2.619.825  - 26.901.204  2.619.825 ₫ - 26.901.204 ₫
 43. Mặt dây chuyền trẻ em Jodi Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jodi

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  8.876.585,00 ₫
  2.458.959  - 25.481.791  2.458.959 ₫ - 25.481.791 ₫
 44. Mặt dây chuyền trẻ em Jog Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jog

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  9.209.674,00 ₫
  2.619.825  - 26.901.204  2.619.825 ₫ - 26.901.204 ₫
 45. Dây chuyền trẻ em Kahiwa Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kahiwa

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  10.208.939,00 ₫
  4.110.881  - 31.159.434  4.110.881 ₫ - 31.159.434 ₫
 46. Mặt dây chuyền trẻ em Kiliyur Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kiliyur

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  8.876.585,00 ₫
  2.458.959  - 25.481.791  2.458.959 ₫ - 25.481.791 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Mặt dây chuyền trẻ em Kinzelyuk Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kinzelyuk

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  9.542.763,00 ₫
  2.682.550  - 28.320.616  2.682.550 ₫ - 28.320.616 ₫
 49. Mặt dây chuyền trẻ em Lisbon Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Lisbon

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  8.543.498,00 ₫
  2.298.093  - 24.062.386  2.298.093 ₫ - 24.062.386 ₫
 50. Mặt dây chuyền trẻ em Low Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Low

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  7.544.232,00 ₫
  1.815.492  - 19.804.149  1.815.492 ₫ - 19.804.149 ₫
 51. Mặt dây chuyền trẻ em Mahua Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Mahua

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  13.539.823,00 ₫
  4.433.968  - 45.353.544  4.433.968 ₫ - 45.353.544 ₫
 52. Mặt dây chuyền trẻ em Mooncake Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Mooncake

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  10.542.027,00 ₫
  3.148.116  - 32.578.846  3.148.116 ₫ - 32.578.846 ₫
 53. Mặt dây chuyền trẻ em Mutarazi Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Mutarazi

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  9.542.763,00 ₫
  2.780.692  - 28.320.616  2.780.692 ₫ - 28.320.616 ₫
 54. Mặt dây chuyền trẻ em Ncandu Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ncandu

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  11.874.381,00 ₫
  3.768.872  - 38.256.489  3.768.872 ₫ - 38.256.489 ₫
 55. Mặt dây chuyền trẻ em Neith Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Neith

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  10.542.027,00 ₫
  3.186.508  - 32.578.846  3.186.508 ₫ - 32.578.846 ₫
 56. Mặt dây chuyền trẻ em Pagsanjon Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Pagsanjon

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  8.543.498,00 ₫
  2.298.093  - 24.062.386  2.298.093 ₫ - 24.062.386 ₫
 57. Mặt dây chuyền trẻ em Pelverata Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Pelverata

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  9.875.852,00 ₫
  2.941.559  - 29.740.029  2.941.559 ₫ - 29.740.029 ₫
 58. Mặt dây chuyền trẻ em Pliva Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Pliva

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  9.875.852,00 ₫
  2.941.559  - 29.740.029  2.941.559 ₫ - 29.740.029 ₫
 59. Mặt dây chuyền trẻ em Skakavac Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Skakavac

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  8.543.498,00 ₫
  2.298.093  - 24.062.386  2.298.093 ₫ - 24.062.386 ₫
 60. Mặt dây chuyền trẻ em Slippery Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Slippery

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  9.209.674,00 ₫
  2.619.825  - 26.901.204  2.619.825 ₫ - 26.901.204 ₫
 61. Mặt dây chuyền trẻ em Thomson Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Thomson

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  9.209.674,00 ₫
  2.619.825  - 26.901.204  2.619.825 ₫ - 26.901.204 ₫
 62. Mặt dây chuyền trẻ em Wulai Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Wulai

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  8.210.409,00 ₫
  2.137.226  - 22.642.974  2.137.226 ₫ - 22.642.974 ₫
 63. Mặt dây chuyền trẻ em Buttermilk Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Buttermilk

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  8.638.665,00 ₫
  2.344.054  - 24.467.926  2.344.054 ₫ - 24.467.926 ₫
 64. Mặt dây chuyền trẻ em Chulito Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Chulito

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  7.496.648,00 ₫
  1.792.512  - 19.601.379  1.792.512 ₫ - 19.601.379 ₫

You’ve viewed 60 of 108 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng