Đang tải...
Tìm thấy 508 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền trẻ em Cascade Platin trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cascade

  Bạch Kim 950
  13.347.864,00 ₫
  3.010.501  - 30.348.346  3.010.501 ₫ - 30.348.346 ₫
 2. Mặt dây chuyền trẻ em Cherie Platin trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cherie

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.145 crt - VS

  26.576.768,00 ₫
  4.731.367  - 66.239.151  4.731.367 ₫ - 66.239.151 ₫
 3. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Farxad Daughter Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Farxad Daughter

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.04 crt - VS

  14.837.569,00 ₫
  2.958.862  - 36.499.124  2.958.862 ₫ - 36.499.124 ₫
 4. Mặt dây chuyền trẻ em Meenmutty Platin trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Meenmutty

  Bạch Kim 950
  14.661.833,00 ₫
  3.303.306  - 33.998.259  3.303.306 ₫ - 33.998.259 ₫
 5. Mặt dây chuyền trẻ em Elinor Platin trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Elinor

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.005 crt - VS

  15.683.807,00 ₫
  3.393.336  - 37.242.621  3.393.336 ₫ - 37.242.621 ₫
 6. Mặt dây chuyền trẻ em Zeria Platin trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zeria

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  18.763.253,00 ₫
  4.325.822  - 45.745.571  4.325.822 ₫ - 45.745.571 ₫
 7. Mặt dây chuyền trẻ em Darifa Platin trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Darifa

  Bạch Kim 950
  15.391.816,00 ₫
  3.224.089  - 36.025.989  3.224.089 ₫ - 36.025.989 ₫
 8. Mặt dây chuyền trẻ em Hawick Platin trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hawick

  Bạch Kim 950
  18.238.747,00 ₫
  4.389.628  - 43.934.131  4.389.628 ₫ - 43.934.131 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Mặt dây chuyền trẻ em Wobbe Platin trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Wobbe

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  12.534.068,00 ₫
  2.424.623  - 28.117.844  2.424.623 ₫ - 28.117.844 ₫
 11. Mặt dây chuyền trẻ em Darling Platin trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Darling

  Bạch Kim 950 & Ngọc Lục Bảo

  0.36 crt - AAA

  23.091.779,00 ₫
  4.607.000  - 76.823.901  4.607.000 ₫ - 76.823.901 ₫
 12. Mặt dây chuyền trẻ em Squall Platin trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Squall

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.227 crt - VS

  30.624.116,00 ₫
  5.495.145  - 65.793.049  5.495.145 ₫ - 65.793.049 ₫
 13. Mặt dây chuyền trẻ em Kutal Platin trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kutal

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  18.130.600,00 ₫
  3.946.231  - 44.799.294  3.946.231 ₫ - 44.799.294 ₫
 14. Mặt dây chuyền trẻ em Butterfly Platin trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Butterfly

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  16.600.340,00 ₫
  3.041.593  - 41.663.072  3.041.593 ₫ - 41.663.072 ₫
 15. Mặt dây chuyền trẻ em Doggy Platin trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Doggy

  Bạch Kim 950 & Hồng Ngọc

  0.02 crt - AAA

  19.225.574,00 ₫
  5.488.387  - 46.570.179  5.488.387 ₫ - 46.570.179 ₫
 16. Mặt dây chuyền trẻ em Elephant Platin trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Elephant

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  26.763.321,00 ₫
  7.489.080  - 66.631.182  7.489.080 ₫ - 66.631.182 ₫
 17. Mặt dây chuyền trẻ em Tefnut Platin trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Tefnut

  Bạch Kim 950
  10.062.942,00 ₫
  1.976.359  - 21.223.561  1.976.359 ₫ - 21.223.561 ₫
 18. Mặt dây chuyền trẻ em Panther Platin trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Panther

  Bạch Kim 950
  13.347.864,00 ₫
  2.975.084  - 30.348.346  2.975.084 ₫ - 30.348.346 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền trẻ em Circlet Platin trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Circlet

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  23.399.994,00 ₫
  5.812.824  - 60.764.287  5.812.824 ₫ - 60.764.287 ₫
 21. Mặt dây chuyền trẻ em Mooncake Platin trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Mooncake

  Bạch Kim 950
  14.150.844,00 ₫
  3.148.116  - 32.578.846  3.148.116 ₫ - 32.578.846 ₫
 22. Mặt dây chuyền trẻ em Ferduse Platin trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ferduse

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  17.424.951,00 ₫
  4.101.420  - 42.703.976  4.101.420 ₫ - 42.703.976 ₫
 23. Dây chuyền trẻ em Astra Platin trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Astra

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Đen

  0.88 crt - AAA

  28.331.432,00 ₫
  6.495.492  - 81.825.633  6.495.492 ₫ - 81.825.633 ₫
 24. Dây chuyền trẻ em Birdie Platin trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Birdie

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  1.16 crt - VS

  70.446.017,00 ₫
  10.368.455  - 190.444.335  10.368.455 ₫ - 190.444.335 ₫
 25. Mặt dây chuyền trẻ em Abbie Platin trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Abbie

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  22.221.208,00 ₫
  3.994.626  - 47.786.819  3.994.626 ₫ - 47.786.819 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Dây chuyền trẻ em Cutie Platin trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cutie

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  1.2 crt - VS

  57.922.760,00 ₫
  7.407.969  - 174.114.348  7.407.969 ₫ - 174.114.348 ₫
 28. Dây chuyền trẻ em Ladybug Platin trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ladybug

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.88 crt - VS

  63.600.402,00 ₫
  8.624.607  - 160.325.793  8.624.607 ₫ - 160.325.793 ₫
 29. Mặt dây chuyền trẻ em Twinkle Platin trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Twinkle

  Bạch Kim 950 & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  33.049.282,00 ₫
  7.418.785  - 87.327.539  7.418.785 ₫ - 87.327.539 ₫
 30. Mặt dây chuyền trẻ em Angelical Platin trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Angelical

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  35.287.893,00 ₫
  10.165.682  - 84.083.167  10.165.682 ₫ - 84.083.167 ₫
 31. Mặt dây chuyền trẻ em Babyish Platin trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Babyish

  Bạch Kim 950 & Đá Onyx Đen

  0.016 crt - AAA

  17.124.848,00 ₫
  4.920.623  - 42.095.658  4.920.623 ₫ - 42.095.658 ₫
 32. Mặt dây chuyền trẻ em Cherubic Platin trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cherubic

  Bạch Kim 950 & Ngọc Trai Trắng
  32.181.415,00 ₫
  10.517.156  - 82.663.764  10.517.156 ₫ - 82.663.764 ₫
 33. Mặt dây chuyền trẻ em Goody Platin trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Goody

  Bạch Kim 950
  16.048.799,00 ₫
  4.542.113  - 37.850.941  4.542.113 ₫ - 37.850.941 ₫
 34. Mặt dây chuyền trẻ em Sonsy Platin trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Sonsy

  Bạch Kim 950
  25.173.581,00 ₫
  7.921.662  - 63.197.559  7.921.662 ₫ - 63.197.559 ₫
 35. Dây chuyền trẻ em Jacqueline Platin trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jacqueline

  Bạch Kim 950 & Hồng Ngọc

  0.016 crt - AAA

  17.076.181,00 ₫
  4.931.436  - 41.284.563  4.931.436 ₫ - 41.284.563 ₫
 36. Dây chuyền trẻ em Sunwapta Platin trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Sunwapta

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.028 crt - VS

  18.809.214,00 ₫
  5.591.935  - 47.219.051  5.591.935 ₫ - 47.219.051 ₫
 37. Mặt dây chuyền trẻ em Cameta Platin trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cameta

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  16.229.944,00 ₫
  3.746.703  - 38.756.665  3.746.703 ₫ - 38.756.665 ₫
 38. Mặt dây chuyền trẻ em Morilena Platin trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Morilena

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.018 crt - VS

  17.825.088,00 ₫
  3.985.704  - 42.649.898  3.985.704 ₫ - 42.649.898 ₫
 39. Dây chuyền trẻ em Annamaria Platin trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Annamaria

  Bạch Kim 950
  14.515.836,00 ₫
  4.459.651  - 33.592.711  4.459.651 ₫ - 33.592.711 ₫
 40. Dây chuyền trẻ em Bag Platin trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Bag

  Bạch Kim 950
  25.246.578,00 ₫
  7.440.413  - 63.400.329  7.440.413 ₫ - 63.400.329 ₫
 41. Dây chuyền trẻ em Assunta Platin trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Assunta

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.004 crt - VS

  15.016.008,00 ₫
  4.574.556  - 35.012.121  4.574.556 ₫ - 35.012.121 ₫
 42. Mặt dây chuyền trẻ em Breda Platin trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Breda

  Bạch Kim 950
  15.245.819,00 ₫
  3.565.558  - 35.620.441  3.565.558 ₫ - 35.620.441 ₫
 43. Mặt dây chuyền trẻ em Cantina Platin trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cantina

  Bạch Kim 950
  35.320.338,00 ₫
  8.526.195  - 91.382.994  8.526.195 ₫ - 91.382.994 ₫
 44. Mặt dây chuyền trẻ em Cometa Platin trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cometa

  Bạch Kim 950
  17.581.761,00 ₫
  4.190.099  - 42.109.171  4.190.099 ₫ - 42.109.171 ₫
 45. Mặt dây chuyền trẻ em Ninita Platin trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ninita

  Bạch Kim 950
  18.603.738,00 ₫
  4.280.941  - 44.947.996  4.280.941 ₫ - 44.947.996 ₫
 46. Dây chuyền trẻ em Debora Platin trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Debora

  Bạch Kim 950
  13.420.862,00 ₫
  4.079.249  - 30.551.116  4.079.249 ₫ - 30.551.116 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Dây chuyền trẻ em Elisabetta Platin trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Elisabetta

  Bạch Kim 950
  13.931.850,00 ₫
  4.238.223  - 31.970.529  4.238.223 ₫ - 31.970.529 ₫
 49. Dây chuyền trẻ em Fulvia Platin trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Fulvia

  Bạch Kim 950
  13.274.865,00 ₫
  4.033.828  - 30.145.569  4.033.828 ₫ - 30.145.569 ₫
 50. Mặt dây chuyền trẻ em Ice Cream Platin trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ice Cream

  Bạch Kim 950
  18.457.741,00 ₫
  4.347.451  - 44.542.449  4.347.451 ₫ - 44.542.449 ₫
 51. Dây chuyền trẻ em Gregale Platin trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Gregale

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.076 crt - VS

  26.703.839,00 ₫
  6.576.600  - 61.872.772  6.576.600 ₫ - 61.872.772 ₫
 52. Dây chuyền trẻ em Larah Platin trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Larah

  Bạch Kim 950
  14.004.847,00 ₫
  4.260.933  - 32.173.299  4.260.933 ₫ - 32.173.299 ₫
 53. Dây chuyền trẻ em Madelena Platin trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Madelena

  Bạch Kim 950
  14.880.827,00 ₫
  4.451.270  - 34.606.576  4.451.270 ₫ - 34.606.576 ₫
 54. Dây chuyền trẻ em Mafalda Platin trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Mafalda

  Bạch Kim 950
  14.296.842,00 ₫
  4.351.776  - 32.984.394  4.351.776 ₫ - 32.984.394 ₫
 55. Mặt dây chuyền trẻ em Manjula Platin trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Manjula

  Bạch Kim 950
  17.581.761,00 ₫
  4.087.901  - 42.109.171  4.087.901 ₫ - 42.109.171 ₫
 56. Dây chuyền trẻ em Milena Platin trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Milena

  Bạch Kim 950
  15.318.816,00 ₫
  4.584.289  - 35.823.211  4.584.289 ₫ - 35.823.211 ₫
 57. Mặt dây chuyền trẻ em Nuvola Platin trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Nuvola

  Bạch Kim 950
  22.472.647,00 ₫
  5.329.413  - 55.694.964  5.329.413 ₫ - 55.694.964 ₫
 58. Mặt dây chuyền trẻ em Pampero Platin trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Pampero

  Bạch Kim 950
  17.508.764,00 ₫
  4.066.272  - 41.906.401  4.066.272 ₫ - 41.906.401 ₫
 59. Mặt dây chuyền trẻ em Lailah Platin trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Lailah

  Bạch Kim 950
  30.867.446,00 ₫
  7.021.350  - 79.013.851  7.021.350 ₫ - 79.013.851 ₫
 60. Mặt dây chuyền trẻ em Velsen Platin trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Velsen

  Bạch Kim 950
  13.201.867,00 ₫
  2.929.662  - 29.942.799  2.929.662 ₫ - 29.942.799 ₫
 61. Dây chuyền trẻ em Starburst Platin trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Starburst

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.018 crt - VS

  14.464.465,00 ₫
  3.995.977  - 33.741.409  3.995.977 ₫ - 33.741.409 ₫
 62. Mặt dây chuyền trẻ em Lorenza Platin trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Lorenza

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.115 crt - VS

  18.319.855,00 ₫
  3.849.981  - 44.501.893  3.849.981 ₫ - 44.501.893 ₫
 63. Dây chuyền trẻ em Antanella Platin trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Antanella

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  12.217.741,00 ₫
  3.540.414  - 27.671.738  3.540.414 ₫ - 27.671.738 ₫
 64. Dây chuyền trẻ em Caver Platin trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Caver

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.028 crt - VS

  15.305.297,00 ₫
  4.597.536  - 35.512.292  4.597.536 ₫ - 35.512.292 ₫

You’ve viewed 60 of 508 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng