Đang tải...
Tìm thấy 108 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền trẻ em Angelical Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Angelical

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  25.732.152,00 ₫
  10.165.682  - 84.083.167  10.165.682 ₫ - 84.083.167 ₫
 2. Mặt dây chuyền trẻ em Darifa Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Darifa

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  11.350.957,00 ₫
  3.224.089  - 36.025.989  3.224.089 ₫ - 36.025.989 ₫
 3. Mặt dây chuyền trẻ em Mutumuna Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Mutumuna

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  9.209.674,00 ₫
  2.619.825  - 26.901.204  2.619.825 ₫ - 26.901.204 ₫
 4. Mặt dây chuyền trẻ em Sonsy Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Sonsy

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  17.727.219,00 ₫
  7.921.662  - 63.197.559  7.921.662 ₫ - 63.197.559 ₫
 5. Mặt dây chuyền trẻ em Babyish Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Babyish

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Onyx Đen

  0.016 crt - AAA

  12.499.462,00 ₫
  4.920.623  - 42.095.658  4.920.623 ₫ - 42.095.658 ₫
 6. Mặt dây chuyền trẻ em Elephant Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Elephant

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  19.723.585,00 ₫
  7.489.080  - 66.631.182  7.489.080 ₫ - 66.631.182 ₫
 7. Mặt dây chuyền trẻ em Low Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Low

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  7.544.232,00 ₫
  1.815.492  - 19.804.149  1.815.492 ₫ - 19.804.149 ₫
 8. Mặt dây chuyền trẻ em Mooncake Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Mooncake

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  10.542.027,00 ₫
  3.148.116  - 32.578.846  3.148.116 ₫ - 32.578.846 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Mặt dây chuyền trẻ em Tefnut Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Tefnut

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  7.877.321,00 ₫
  1.976.359  - 21.223.561  1.976.359 ₫ - 21.223.561 ₫
 11. Mặt dây chuyền trẻ em Amaryllis Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Amaryllis

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  9.875.852,00 ₫
  2.595.493  - 29.740.029  2.595.493 ₫ - 29.740.029 ₫
 12. Dây chuyền trẻ em Dorthie Vàng-Trắng 18K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dorthie

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  10.018.603,00 ₫
  3.737.780  - 30.348.346  3.737.780 ₫ - 30.348.346 ₫
 13. Dây chuyền trẻ em Jacqueline Vàng-Trắng 18K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jacqueline

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.016 crt - AAA

  12.552.453,00 ₫
  4.931.436  - 41.284.563  4.931.436 ₫ - 41.284.563 ₫
 14. Mặt dây chuyền trẻ em Augrobies Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Augrobies

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  10.875.116,00 ₫
  3.303.306  - 33.998.259  3.303.306 ₫ - 33.998.259 ₫
 15. Mặt dây chuyền trẻ em Sulamita Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Sulamita

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  9.685.515,00 ₫
  2.849.635  - 28.928.934  2.849.635 ₫ - 28.928.934 ₫
 16. Mặt dây chuyền trẻ em Cherubic Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cherubic

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Ngọc Trai Trắng
  22.295.288,00 ₫
  10.517.156  - 82.663.764  10.517.156 ₫ - 82.663.764 ₫
 17. Mặt dây chuyền trẻ em Circlet Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Circlet

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  17.935.940,00 ₫
  5.812.824  - 60.764.287  5.812.824 ₫ - 60.764.287 ₫
 18. Mặt dây chuyền trẻ em Doggy Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Doggy

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.02 crt - AAA

  14.066.491,00 ₫
  5.488.387  - 46.570.179  5.488.387 ₫ - 46.570.179 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền trẻ em Goody Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Goody

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  11.779.212,00 ₫
  4.542.113  - 37.850.941  4.542.113 ₫ - 37.850.941 ₫
 21. Mặt dây chuyền trẻ em Obrazel Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Obrazel

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  39.568.296,00 ₫
  17.078.346  - 156.270.331  17.078.346 ₫ - 156.270.331 ₫
 22. Mặt dây chuyền trẻ em Blasa Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Blasa

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  12.125.278,00 ₫
  3.741.836  - 39.567.752  3.741.836 ₫ - 39.567.752 ₫
 23. Mặt dây chuyền trẻ em Ferduse Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ferduse

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  12.723.323,00 ₫
  4.101.420  - 42.703.976  4.101.420 ₫ - 42.703.976 ₫
 24. Mặt dây chuyền trẻ em Hasene Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hasene

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.027 crt - VS

  11.660.251,00 ₫
  3.474.716  - 38.459.258  3.474.716 ₫ - 38.459.258 ₫
 25. Mặt dây chuyền trẻ em Hemta Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hemta

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Garnet

  0.01 crt - AAA

  11.520.745,00 ₫
  3.679.111  - 37.499.470  3.679.111 ₫ - 37.499.470 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Mặt dây chuyền trẻ em Leyan Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Leyan

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  11.619.158,00 ₫
  3.429.295  - 38.459.264  3.429.295 ₫ - 38.459.264 ₫
 28. Mặt dây chuyền trẻ em Usoa Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Usoa

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  14.678.594,00 ₫
  4.693.516  - 49.895.652  4.693.516 ₫ - 49.895.652 ₫
 29. Mặt dây chuyền trẻ em Zaika Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zaika

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  12.943.940,00 ₫
  3.806.723  - 42.149.726  3.806.723 ₫ - 42.149.726 ₫
 30. Mặt dây chuyền trẻ em Adamsons Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Adamsons

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  9.875.852,00 ₫
  2.872.346  - 29.740.029  2.872.346 ₫ - 29.740.029 ₫
 31. Mặt dây chuyền trẻ em Bambarakanda Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Bambarakanda

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  11.208.203,00 ₫
  3.585.024  - 35.417.664  3.585.024 ₫ - 35.417.664 ₫
 32. Mặt dây chuyền trẻ em Barskoon Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Barskoon

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  9.542.763,00 ₫
  2.780.692  - 28.320.616  2.780.692 ₫ - 28.320.616 ₫
 33. Mặt dây chuyền trẻ em Cemerung Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cemerung

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  11.208.203,00 ₫
  3.458.494  - 35.417.664  3.458.494 ₫ - 35.417.664 ₫
 34. Dây chuyền trẻ em Chayo Vàng-Trắng 18K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Chayo

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  9.542.763,00 ₫
  3.862.147  - 28.320.616  3.862.147 ₫ - 28.320.616 ₫
 35. Mặt dây chuyền trẻ em Chiling Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Chiling

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  11.541.292,00 ₫
  3.613.683  - 36.837.076  3.613.683 ₫ - 36.837.076 ₫
 36. Mặt dây chuyền trẻ em Delaneys Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Delaneys

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  11.208.203,00 ₫
  3.500.671  - 35.417.664  3.500.671 ₫ - 35.417.664 ₫
 37. Mặt dây chuyền trẻ em Dodiongon Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dodiongon

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  10.875.116,00 ₫
  3.303.306  - 33.998.259  3.303.306 ₫ - 33.998.259 ₫
 38. Mặt dây chuyền trẻ em Dolly Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dolly

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  11.208.203,00 ₫
  3.458.494  - 35.417.664  3.458.494 ₫ - 35.417.664 ₫
 39. Mặt dây chuyền trẻ em Dorinda Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dorinda

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  11.874.381,00 ₫
  3.768.872  - 38.256.489  3.768.872 ₫ - 38.256.489 ₫
 40. Mặt dây chuyền trẻ em Fannie Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Fannie

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  9.875.852,00 ₫
  2.941.559  - 29.740.029  2.941.559 ₫ - 29.740.029 ₫
 41. Mặt dây chuyền trẻ em Gabai Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Gabai

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  9.209.674,00 ₫
  2.619.825  - 26.901.204  2.619.825 ₫ - 26.901.204 ₫
 42. Mặt dây chuyền trẻ em Hawick Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hawick

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  13.206.734,00 ₫
  4.389.628  - 43.934.131  4.389.628 ₫ - 43.934.131 ₫
 43. Mặt dây chuyền trẻ em Hyatung Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hyatung

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  7.877.321,00 ₫
  1.976.359  - 21.223.561  1.976.359 ₫ - 21.223.561 ₫
 44. Mặt dây chuyền trẻ em Ilya Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ilya

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  9.209.674,00 ₫
  2.619.825  - 26.901.204  2.619.825 ₫ - 26.901.204 ₫
 45. Mặt dây chuyền trẻ em Jodi Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jodi

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  8.876.585,00 ₫
  2.458.959  - 25.481.791  2.458.959 ₫ - 25.481.791 ₫
 46. Mặt dây chuyền trẻ em Jog Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jog

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  9.209.674,00 ₫
  2.619.825  - 26.901.204  2.619.825 ₫ - 26.901.204 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Dây chuyền trẻ em Kahiwa Vàng-Trắng 18K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kahiwa

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  10.208.939,00 ₫
  4.110.881  - 31.159.434  4.110.881 ₫ - 31.159.434 ₫
 49. Mặt dây chuyền trẻ em Khepri Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Khepri

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  8.876.585,00 ₫
  2.458.959  - 25.481.791  2.458.959 ₫ - 25.481.791 ₫
 50. Mặt dây chuyền trẻ em Kiliyur Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kiliyur

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  8.876.585,00 ₫
  2.458.959  - 25.481.791  2.458.959 ₫ - 25.481.791 ₫
 51. Mặt dây chuyền trẻ em Kinzelyuk Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kinzelyuk

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  9.542.763,00 ₫
  2.682.550  - 28.320.616  2.682.550 ₫ - 28.320.616 ₫
 52. Mặt dây chuyền trẻ em Lisbon Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Lisbon

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  8.543.498,00 ₫
  2.298.093  - 24.062.386  2.298.093 ₫ - 24.062.386 ₫
 53. Mặt dây chuyền trẻ em Mahua Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Mahua

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  13.539.823,00 ₫
  4.433.968  - 45.353.544  4.433.968 ₫ - 45.353.544 ₫
 54. Mặt dây chuyền trẻ em Meenmutty Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Meenmutty

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  10.875.116,00 ₫
  3.303.306  - 33.998.259  3.303.306 ₫ - 33.998.259 ₫
 55. Mặt dây chuyền trẻ em Mutarazi Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Mutarazi

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  9.542.763,00 ₫
  2.780.692  - 28.320.616  2.780.692 ₫ - 28.320.616 ₫
 56. Mặt dây chuyền trẻ em Ncandu Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ncandu

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  11.874.381,00 ₫
  3.768.872  - 38.256.489  3.768.872 ₫ - 38.256.489 ₫
 57. Mặt dây chuyền trẻ em Neith Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Neith

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  10.542.027,00 ₫
  3.186.508  - 32.578.846  3.186.508 ₫ - 32.578.846 ₫
 58. Mặt dây chuyền trẻ em Pagsanjon Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Pagsanjon

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  8.543.498,00 ₫
  2.298.093  - 24.062.386  2.298.093 ₫ - 24.062.386 ₫
 59. Mặt dây chuyền trẻ em Pelverata Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Pelverata

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  9.875.852,00 ₫
  2.941.559  - 29.740.029  2.941.559 ₫ - 29.740.029 ₫
 60. Mặt dây chuyền trẻ em Pliva Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Pliva

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  9.875.852,00 ₫
  2.941.559  - 29.740.029  2.941.559 ₫ - 29.740.029 ₫
 61. Mặt dây chuyền trẻ em Rosolli Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Rosolli

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  7.544.232,00 ₫
  1.815.492  - 19.804.149  1.815.492 ₫ - 19.804.149 ₫
 62. Mặt dây chuyền trẻ em Shalmash Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Shalmash

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  8.543.498,00 ₫
  2.298.093  - 24.062.386  2.298.093 ₫ - 24.062.386 ₫
 63. Mặt dây chuyền trẻ em Skakavac Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Skakavac

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  8.543.498,00 ₫
  2.298.093  - 24.062.386  2.298.093 ₫ - 24.062.386 ₫
 64. Mặt dây chuyền trẻ em Slippery Vàng-Trắng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Slippery

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  9.209.674,00 ₫
  2.619.825  - 26.901.204  2.619.825 ₫ - 26.901.204 ₫

You’ve viewed 60 of 108 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng