Đang tải...
Tìm thấy 508 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền trẻ em Functionally - A Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Functionally - A

  Vàng Hồng 18K
  9.828.266,00 ₫
  2.609.551  - 29.537.251  2.609.551 ₫ - 29.537.251 ₫
 2. Mặt dây chuyền trẻ em Kutal Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kutal

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  13.606.872,00 ₫
  3.946.231  - 44.799.294  3.946.231 ₫ - 44.799.294 ₫
 3. Mặt dây chuyền trẻ em Cyton Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cyton

  Vàng Hồng 18K & Hồng Ngọc

  0.006 crt - AAA

  9.793.660,00 ₫
  2.547.909  - 29.631.880  2.547.909 ₫ - 29.631.880 ₫
 4. Mặt dây chuyền trẻ em Dermine Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dermine

  Vàng Hồng 18K & Hồng Ngọc

  0.006 crt - AAA

  9.059.351,00 ₫
  2.219.146  - 26.387.515  2.219.146 ₫ - 26.387.515 ₫
 5. Mặt dây chuyền trẻ em Pesent Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Pesent

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire

  0.006 crt - AAA

  14.409.312,00 ₫
  4.780.033  - 49.300.855  4.780.033 ₫ - 49.300.855 ₫
 6. Mặt dây chuyền trẻ em Tefnut Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Tefnut

  Vàng Hồng 18K
  7.877.321,00 ₫
  1.976.359  - 21.223.561  1.976.359 ₫ - 21.223.561 ₫
 7. Mặt dây chuyền trẻ em Asella Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Asella

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  15.499.419,00 ₫
  3.368.733  - 45.610.385  3.368.733 ₫ - 45.610.385 ₫
 8. Mặt dây chuyền trẻ em Larrick Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Larrick

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.006 crt - VS

  9.018.256,00 ₫
  2.178.051  - 25.981.967  2.178.051 ₫ - 25.981.967 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Mặt dây chuyền trẻ em Wobbe Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Wobbe

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  9.535.192,00 ₫
  2.424.623  - 28.117.844  2.424.623 ₫ - 28.117.844 ₫
 11. Dây chuyền trẻ em Vergerane Vàng Hồng 18K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Vergerane

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  9.993.729,00 ₫
  3.423.887  - 29.577.806  3.423.887 ₫ - 29.577.806 ₫
 12. Mặt dây chuyền trẻ em Elephant Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Elephant

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  19.723.585,00 ₫
  7.489.080  - 66.631.182  7.489.080 ₫ - 66.631.182 ₫
 13. Mặt dây chuyền trẻ em Jacinta Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jacinta

  Vàng Hồng 18K
  8.020.072,00 ₫
  2.045.302  - 21.831.879  2.045.302 ₫ - 21.831.879 ₫
 14. Mặt dây chuyền trẻ em Panther Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Panther

  Vàng Hồng 18K
  10.018.603,00 ₫
  2.975.084  - 30.348.346  2.975.084 ₫ - 30.348.346 ₫
 15. Mặt dây chuyền trẻ em Meenmutty Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Meenmutty

  Vàng Hồng 18K
  10.875.116,00 ₫
  3.303.306  - 33.998.259  3.303.306 ₫ - 33.998.259 ₫
 16. Mặt dây chuyền trẻ em Darling Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Darling

  Vàng Hồng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.36 crt - AAA

  17.678.553,00 ₫
  4.607.000  - 76.823.901  4.607.000 ₫ - 76.823.901 ₫
 17. Mặt dây chuyền trẻ em Butterfly Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Butterfly

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  12.788.210,00 ₫
  3.041.593  - 41.663.072  3.041.593 ₫ - 41.663.072 ₫
 18. Mặt dây chuyền trẻ em Dorcia Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dorcia

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.006 crt - VS

  12.206.387,00 ₫
  3.507.971  - 39.567.752  3.507.971 ₫ - 39.567.752 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền trẻ em Churada Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Churada

  Vàng Hồng 18K & Hồng Ngọc

  0.015 crt - AAA

  13.675.004,00 ₫
  4.600.241  - 46.597.217  4.600.241 ₫ - 46.597.217 ₫
 21. Mặt dây chuyền trẻ em Breda Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Breda

  Vàng Hồng 18K
  11.255.788,00 ₫
  3.565.558  - 35.620.441  3.565.558 ₫ - 35.620.441 ₫
 22. Mặt dây chuyền trẻ em Sonsy Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Sonsy

  Vàng Hồng 18K
  17.727.219,00 ₫
  7.921.662  - 63.197.559  7.921.662 ₫ - 63.197.559 ₫
 23. Mặt dây chuyền trẻ em Cameta Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cameta

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  11.934.943,00 ₫
  3.746.703  - 38.756.665  3.746.703 ₫ - 38.756.665 ₫
 24. Mặt dây chuyền trẻ em Jadipai Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jadipai

  Vàng Hồng 18K
  11.874.381,00 ₫
  3.768.872  - 38.256.489  3.768.872 ₫ - 38.256.489 ₫
 25. Mặt dây chuyền trẻ em Stumpan Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Stumpan

  Vàng Hồng 18K
  9.352.426,00 ₫
  2.688.768  - 27.509.521  2.688.768 ₫ - 27.509.521 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Mặt dây chuyền trẻ em Darifa Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Darifa

  Vàng Hồng 18K
  11.350.957,00 ₫
  3.224.089  - 36.025.989  3.224.089 ₫ - 36.025.989 ₫
 28. Dây chuyền trẻ em Dorthie Vàng Hồng 18K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dorthie

  Vàng Hồng 18K
  10.018.603,00 ₫
  3.737.780  - 30.348.346  3.737.780 ₫ - 30.348.346 ₫
 29. Mặt dây chuyền trẻ em Siracco Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Siracco

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  9.487.607,00 ₫
  2.688.768  - 28.753.194  2.688.768 ₫ - 28.753.194 ₫
 30. Mặt dây chuyền trẻ em Cotingas Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cotingas

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  9.888.828,00 ₫
  2.895.597  - 30.037.427  2.895.597 ₫ - 30.037.427 ₫
 31. Mặt dây chuyền trẻ em Hasene Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hasene

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.027 crt - VS

  11.660.251,00 ₫
  3.474.716  - 38.459.258  3.474.716 ₫ - 38.459.258 ₫
 32. Mặt dây chuyền trẻ em Kesara Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kesara

  Vàng Hồng 18K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.25 crt - AAA

  9.710.387,00 ₫
  2.665.787  - 54.126.850  2.665.787 ₫ - 54.126.850 ₫
 33. Mặt dây chuyền trẻ em Clancie Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Clancie

  Vàng Hồng 18K
  9.685.515,00 ₫
  2.849.635  - 28.928.934  2.849.635 ₫ - 28.928.934 ₫
 34. Mặt dây chuyền trẻ em Angelical Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Angelical

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  25.732.152,00 ₫
  10.165.682  - 84.083.167  10.165.682 ₫ - 84.083.167 ₫
 35. Mặt dây chuyền trẻ em Doggy Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Doggy

  Vàng Hồng 18K & Hồng Ngọc

  0.02 crt - AAA

  14.066.491,00 ₫
  5.488.387  - 46.570.179  5.488.387 ₫ - 46.570.179 ₫
 36. Dây chuyền trẻ em Elisabetta Vàng Hồng 18K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Elisabetta

  Vàng Hồng 18K
  10.399.276,00 ₫
  4.238.223  - 31.970.529  4.238.223 ₫ - 31.970.529 ₫
 37. Dây chuyền trẻ em Mafalda Vàng Hồng 18K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Mafalda

  Vàng Hồng 18K
  10.637.196,00 ₫
  4.351.776  - 32.984.394  4.351.776 ₫ - 32.984.394 ₫
 38. Mặt dây chuyền trẻ em Squall Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Squall

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.227 crt - VS

  23.736.867,00 ₫
  5.495.145  - 65.793.049  5.495.145 ₫ - 65.793.049 ₫
 39. Dây chuyền trẻ em Felisa Vàng Hồng 18K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Felisa

  Vàng Hồng 18K
  11.017.868,00 ₫
  4.451.270  - 34.606.576  4.451.270 ₫ - 34.606.576 ₫
 40. Mặt dây chuyền trẻ em Rocio Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Rocio

  Vàng Hồng 18K
  8.020.072,00 ₫
  2.045.302  - 21.831.879  2.045.302 ₫ - 21.831.879 ₫
 41. Mặt dây chuyền trẻ em Elida Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Elida

  Vàng Hồng 18K
  11.684.044,00 ₫
  3.366.030  - 37.445.394  3.366.030 ₫ - 37.445.394 ₫
 42. Dây chuyền trẻ em Astra Vàng Hồng 18K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Astra

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Đen

  0.88 crt - AAA

  21.545.839,00 ₫
  6.495.492  - 81.825.633  6.495.492 ₫ - 81.825.633 ₫
 43. Dây chuyền trẻ em Birdie Vàng Hồng 18K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Birdie

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  1.16 crt - VS

  58.806.310,00 ₫
  10.368.455  - 190.444.335  10.368.455 ₫ - 190.444.335 ₫
 44. Mặt dây chuyền trẻ em Abbie Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Abbie

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  17.214.609,00 ₫
  3.994.626  - 47.786.819  3.994.626 ₫ - 47.786.819 ₫
 45. Dây chuyền trẻ em Cutie Vàng Hồng 18K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cutie

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  1.2 crt - VS

  49.993.528,00 ₫
  7.407.969  - 174.114.348  7.407.969 ₫ - 174.114.348 ₫
 46. Dây chuyền trẻ em Ladybug Vàng Hồng 18K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ladybug

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.88 crt - VS

  54.146.318,00 ₫
  8.624.607  - 160.325.793  8.624.607 ₫ - 160.325.793 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Mặt dây chuyền trẻ em Twinkle Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Twinkle

  Vàng Hồng 18K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  23.086.913,00 ₫
  7.418.785  - 87.327.539  7.418.785 ₫ - 87.327.539 ₫
 49. Mặt dây chuyền trẻ em Babyish Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Babyish

  Vàng Hồng 18K & Đá Onyx Đen

  0.016 crt - AAA

  12.499.462,00 ₫
  4.920.623  - 42.095.658  4.920.623 ₫ - 42.095.658 ₫
 50. Mặt dây chuyền trẻ em Cherubic Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cherubic

  Vàng Hồng 18K & Ngọc Trai Trắng
  22.295.288,00 ₫
  10.517.156  - 82.663.764  10.517.156 ₫ - 82.663.764 ₫
 51. Mặt dây chuyền trẻ em Circlet Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Circlet

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  17.935.940,00 ₫
  5.812.824  - 60.764.287  5.812.824 ₫ - 60.764.287 ₫
 52. Mặt dây chuyền trẻ em Goody Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Goody

  Vàng Hồng 18K
  11.779.212,00 ₫
  4.542.113  - 37.850.941  4.542.113 ₫ - 37.850.941 ₫
 53. Dây chuyền trẻ em Jacqueline Vàng Hồng 18K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jacqueline

  Vàng Hồng 18K & Hồng Ngọc

  0.016 crt - AAA

  12.552.453,00 ₫
  4.931.436  - 41.284.563  4.931.436 ₫ - 41.284.563 ₫
 54. Dây chuyền trẻ em Sunwapta Vàng Hồng 18K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Sunwapta

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.028 crt - VS

  13.700.959,00 ₫
  5.591.935  - 47.219.051  5.591.935 ₫ - 47.219.051 ₫
 55. Mặt dây chuyền trẻ em Morilena Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Morilena

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.018 crt - VS

  13.021.804,00 ₫
  3.985.704  - 42.649.898  3.985.704 ₫ - 42.649.898 ₫
 56. Dây chuyền trẻ em Annamaria Vàng Hồng 18K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Annamaria

  Vàng Hồng 18K
  10.779.948,00 ₫
  4.459.651  - 33.592.711  4.459.651 ₫ - 33.592.711 ₫
 57. Dây chuyền trẻ em Bag Vàng Hồng 18K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Bag

  Vàng Hồng 18K
  17.774.802,00 ₫
  7.440.413  - 63.400.329  7.440.413 ₫ - 63.400.329 ₫
 58. Dây chuyền trẻ em Assunta Vàng Hồng 18K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Assunta

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.004 crt - VS

  11.153.049,00 ₫
  4.574.556  - 35.012.121  4.574.556 ₫ - 35.012.121 ₫
 59. Mặt dây chuyền trẻ em Cantina Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cantina

  Vàng Hồng 18K
  24.341.401,00 ₫
  8.526.195  - 91.382.994  8.526.195 ₫ - 91.382.994 ₫
 60. Mặt dây chuyền trẻ em Cometa Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cometa

  Vàng Hồng 18K
  12.778.477,00 ₫
  4.190.099  - 42.109.171  4.190.099 ₫ - 42.109.171 ₫
 61. Mặt dây chuyền trẻ em Ninita Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ninita

  Vàng Hồng 18K
  13.444.655,00 ₫
  4.280.941  - 44.947.996  4.280.941 ₫ - 44.947.996 ₫
 62. Dây chuyền trẻ em Debora Vàng Hồng 18K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Debora

  Vàng Hồng 18K
  10.066.187,00 ₫
  4.079.249  - 30.551.116  4.079.249 ₫ - 30.551.116 ₫
 63. Dây chuyền trẻ em Fulvia Vàng Hồng 18K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Fulvia

  Vàng Hồng 18K
  9.971.018,00 ₫
  4.033.828  - 30.145.569  4.033.828 ₫ - 30.145.569 ₫
 64. Mặt dây chuyền trẻ em Ice Cream Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ice Cream

  Vàng Hồng 18K
  13.349.486,00 ₫
  4.347.451  - 44.542.449  4.347.451 ₫ - 44.542.449 ₫

You’ve viewed 60 of 508 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng