Đang tải...
Tìm thấy 508 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền trẻ em Panther Palladium trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Panther

  Palladium 950
  30.348.346,00 ₫
  2.975.084  - 30.348.346  2.975.084 ₫ - 30.348.346 ₫
 2. Dây chuyền trẻ em Astra Palladium trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Astra

  Palladium 950 & Kim Cương Đen

  0.88 crt - AAA

  62.981.269,00 ₫
  6.495.492  - 81.825.633  6.495.492 ₫ - 81.825.633 ₫
 3. Dây chuyền trẻ em Birdie Palladium trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Birdie

  Palladium 950 & Kim Cương

  1.16 crt - VS

  129.882.819,00 ₫
  10.368.455  - 190.444.335  10.368.455 ₫ - 190.444.335 ₫
 4. Mặt dây chuyền trẻ em Abbie Palladium trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Abbie

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  47.786.819,00 ₫
  3.994.626  - 47.786.819  3.994.626 ₫ - 47.786.819 ₫
 5. Dây chuyền trẻ em Cutie Palladium trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cutie

  Palladium 950 & Kim Cương

  1.2 crt - VS

  98.412.454,00 ₫
  7.407.969  - 174.114.348  7.407.969 ₫ - 174.114.348 ₫
 6. Mặt dây chuyền trẻ em Darling Palladium trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Darling

  Palladium 950 & Ngọc Lục Bảo

  0.36 crt - AAA

  50.733.784,00 ₫
  4.607.000  - 76.823.901  4.607.000 ₫ - 76.823.901 ₫
 7. Dây chuyền trẻ em Ladybug Palladium trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ladybug

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.88 crt - VS

  111.876.580,00 ₫
  8.624.607  - 160.325.793  8.624.607 ₫ - 160.325.793 ₫
 8. Mặt dây chuyền trẻ em Twinkle Palladium trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Twinkle

  Palladium 950 & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  83.920.954,00 ₫
  7.418.785  - 87.327.539  7.418.785 ₫ - 87.327.539 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Mặt dây chuyền trẻ em Angelical Palladium trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Angelical

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  84.083.167,00 ₫
  10.165.682  - 84.083.167  10.165.682 ₫ - 84.083.167 ₫
 11. Mặt dây chuyền trẻ em Babyish Palladium trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Babyish

  Palladium 950 & Đá Onyx Đen

  0.016 crt - AAA

  40.743.838,00 ₫
  4.920.623  - 42.095.658  4.920.623 ₫ - 42.095.658 ₫
 12. Mặt dây chuyền trẻ em Butterfly Palladium trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Butterfly

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  36.066.539,00 ₫
  3.041.593  - 41.663.072  3.041.593 ₫ - 41.663.072 ₫
 13. Mặt dây chuyền trẻ em Cherubic Palladium trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cherubic

  Palladium 950 & Ngọc Trai Trắng
  82.663.764,00 ₫
  10.517.156  - 82.663.764  10.517.156 ₫ - 82.663.764 ₫
 14. Mặt dây chuyền trẻ em Circlet Palladium trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Circlet

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  51.301.550,00 ₫
  5.812.824  - 60.764.287  5.812.824 ₫ - 60.764.287 ₫
 15. Mặt dây chuyền trẻ em Doggy Palladium trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Doggy

  Palladium 950 & Hồng Ngọc

  0.02 crt - AAA

  45.569.832,00 ₫
  5.488.387  - 46.570.179  5.488.387 ₫ - 46.570.179 ₫
 16. Mặt dây chuyền trẻ em Elephant Palladium trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Elephant

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  62.710.905,00 ₫
  7.489.080  - 66.631.182  7.489.080 ₫ - 66.631.182 ₫
 17. Mặt dây chuyền trẻ em Goody Palladium trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Goody

  Palladium 950
  37.850.941,00 ₫
  4.542.113  - 37.850.941  4.542.113 ₫ - 37.850.941 ₫
 18. Mặt dây chuyền trẻ em Sonsy Palladium trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Sonsy

  Palladium 950
  63.197.559,00 ₫
  7.921.662  - 63.197.559  7.921.662 ₫ - 63.197.559 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Dây chuyền trẻ em Jacqueline Palladium trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jacqueline

  Palladium 950 & Hồng Ngọc

  0.016 crt - AAA

  40.176.071,00 ₫
  4.931.436  - 41.284.563  4.931.436 ₫ - 41.284.563 ₫
 21. Dây chuyền trẻ em Sunwapta Palladium trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Sunwapta

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.028 crt - VS

  44.893.922,00 ₫
  5.591.935  - 47.219.051  5.591.935 ₫ - 47.219.051 ₫
 22. Mặt dây chuyền trẻ em Cameta Palladium trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cameta

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  38.161.864,00 ₫
  3.746.703  - 38.756.665  3.746.703 ₫ - 38.756.665 ₫
 23. Mặt dây chuyền trẻ em Morilena Palladium trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Morilena

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.018 crt - VS

  42.352.498,00 ₫
  3.985.704  - 42.649.898  3.985.704 ₫ - 42.649.898 ₫
 24. Dây chuyền trẻ em Annamaria Palladium trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Annamaria

  Palladium 950
  33.592.711,00 ₫
  4.459.651  - 33.592.711  4.459.651 ₫ - 33.592.711 ₫
 25. Dây chuyền trẻ em Bag Palladium trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Bag

  Palladium 950
  63.400.329,00 ₫
  7.440.413  - 63.400.329  7.440.413 ₫ - 63.400.329 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Dây chuyền trẻ em Assunta Palladium trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Assunta

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.004 crt - VS

  34.741.757,00 ₫
  4.574.556  - 35.012.121  4.574.556 ₫ - 35.012.121 ₫
 28. Mặt dây chuyền trẻ em Breda Palladium trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Breda

  Palladium 950
  35.620.441,00 ₫
  3.565.558  - 35.620.441  3.565.558 ₫ - 35.620.441 ₫
 29. Mặt dây chuyền trẻ em Cantina Palladium trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cantina

  Palladium 950
  91.382.994,00 ₫
  8.526.195  - 91.382.994  8.526.195 ₫ - 91.382.994 ₫
 30. Mặt dây chuyền trẻ em Cometa Palladium trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cometa

  Palladium 950
  42.109.171,00 ₫
  4.190.099  - 42.109.171  4.190.099 ₫ - 42.109.171 ₫
 31. Mặt dây chuyền trẻ em Ninita Palladium trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ninita

  Palladium 950
  44.947.996,00 ₫
  4.280.941  - 44.947.996  4.280.941 ₫ - 44.947.996 ₫
 32. Dây chuyền trẻ em Debora Palladium trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Debora

  Palladium 950
  30.551.116,00 ₫
  4.079.249  - 30.551.116  4.079.249 ₫ - 30.551.116 ₫
 33. Dây chuyền trẻ em Elisabetta Palladium trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Elisabetta

  Palladium 950
  31.970.529,00 ₫
  4.238.223  - 31.970.529  4.238.223 ₫ - 31.970.529 ₫
 34. Dây chuyền trẻ em Fulvia Palladium trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Fulvia

  Palladium 950
  30.145.569,00 ₫
  4.033.828  - 30.145.569  4.033.828 ₫ - 30.145.569 ₫
 35. Mặt dây chuyền trẻ em Ice Cream Palladium trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ice Cream

  Palladium 950
  44.542.449,00 ₫
  4.347.451  - 44.542.449  4.347.451 ₫ - 44.542.449 ₫
 36. Dây chuyền trẻ em Gregale Palladium trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Gregale

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.076 crt - VS

  61.872.772,00 ₫
  6.576.600  - 61.872.772  6.576.600 ₫ - 61.872.772 ₫
 37. Dây chuyền trẻ em Larah Palladium trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Larah

  Palladium 950
  32.173.299,00 ₫
  4.260.933  - 32.173.299  4.260.933 ₫ - 32.173.299 ₫
 38. Dây chuyền trẻ em Madelena Palladium trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Madelena

  Palladium 950
  34.606.576,00 ₫
  4.451.270  - 34.606.576  4.451.270 ₫ - 34.606.576 ₫
 39. Dây chuyền trẻ em Mafalda Palladium trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Mafalda

  Palladium 950
  32.984.394,00 ₫
  4.351.776  - 32.984.394  4.351.776 ₫ - 32.984.394 ₫
 40. Mặt dây chuyền trẻ em Manjula Palladium trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Manjula

  Palladium 950
  42.109.171,00 ₫
  4.087.901  - 42.109.171  4.087.901 ₫ - 42.109.171 ₫
 41. Dây chuyền trẻ em Milena Palladium trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Milena

  Palladium 950
  35.823.211,00 ₫
  4.584.289  - 35.823.211  4.584.289 ₫ - 35.823.211 ₫
 42. Mặt dây chuyền trẻ em Nuvola Palladium trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Nuvola

  Palladium 950
  55.694.964,00 ₫
  5.329.413  - 55.694.964  5.329.413 ₫ - 55.694.964 ₫
 43. Mặt dây chuyền trẻ em Pampero Palladium trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Pampero

  Palladium 950
  41.906.401,00 ₫
  4.066.272  - 41.906.401  4.066.272 ₫ - 41.906.401 ₫
 44. Mặt dây chuyền trẻ em Lailah Palladium trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Lailah

  Palladium 950
  79.013.851,00 ₫
  7.021.350  - 79.013.851  7.021.350 ₫ - 79.013.851 ₫
 45. Mặt dây chuyền trẻ em Velsen Palladium trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Velsen

  Palladium 950
  29.942.799,00 ₫
  2.929.662  - 29.942.799  2.929.662 ₫ - 29.942.799 ₫
 46. Mặt dây chuyền trẻ em Squall Palladium trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Squall

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.227 crt - VS

  65.793.049,00 ₫
  5.495.145  - 65.793.049  5.495.145 ₫ - 65.793.049 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Dây chuyền trẻ em Starburst Palladium trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Starburst

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.018 crt - VS

  32.632.917,00 ₫
  3.995.977  - 33.741.409  3.995.977 ₫ - 33.741.409 ₫
 49. Mặt dây chuyền trẻ em Lorenza Palladium trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Lorenza

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.115 crt - VS

  41.419.745,00 ₫
  3.849.981  - 44.501.893  3.849.981 ₫ - 44.501.893 ₫
 50. Dây chuyền trẻ em Antanella Palladium trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Antanella

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  26.103.627,00 ₫
  3.540.414  - 27.671.738  3.540.414 ₫ - 27.671.738 ₫
 51. Dây chuyền trẻ em Caver Palladium trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Caver

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.028 crt - VS

  35.160.819,00 ₫
  4.597.536  - 35.512.292  4.597.536 ₫ - 35.512.292 ₫
 52. Dây chuyền trẻ em Ludovica Palladium trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ludovica

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.03 crt - VS

  29.510.213,00 ₫
  3.954.070  - 31.808.306  3.954.070 ₫ - 31.808.306 ₫
 53. Mặt dây chuyền trẻ em Maraly Palladium trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Maraly

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  31.254.064,00 ₫
  3.079.444  - 32.200.337  3.079.444 ₫ - 32.200.337 ₫
 54. Dây chuyền trẻ em Nashi Palladium trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Nashi

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  45.921.306,00 ₫
  5.746.583  - 51.274.511  5.746.583 ₫ - 51.274.511 ₫
 55. Mặt dây chuyền trẻ em Olinda Palladium trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Olinda

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.04 crt - VS

  44.853.370,00 ₫
  4.596.186  - 45.340.025  4.596.186 ₫ - 45.340.025 ₫
 56. Mặt dây chuyền trẻ em Pali Palladium trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Pali

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  44.028.761,00 ₫
  4.527.243  - 44.975.034  4.527.243 ₫ - 44.975.034 ₫
 57. Dây chuyền trẻ em Sambrero Palladium trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Sambrero

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  34.579.536,00 ₫
  4.482.632  - 36.472.083  4.482.632 ₫ - 36.472.083 ₫
 58. Mặt dây chuyền trẻ em Shapley Palladium trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Shapley

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  51.585.430,00 ₫
  4.780.033  - 51.585.430  4.780.033 ₫ - 51.585.430 ₫
 59. Mặt dây chuyền trẻ em Siracco Palladium trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Siracco

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  27.644.702,00 ₫
  2.688.768  - 28.753.194  2.688.768 ₫ - 28.753.194 ₫
 60. Mặt dây chuyền trẻ em Suestado Palladium trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Suestado

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.045 crt - VS

  38.215.934,00 ₫
  3.791.853  - 43.325.811  3.791.853 ₫ - 43.325.811 ₫
 61. Mặt dây chuyền trẻ em Destin Palladium trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Destin

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.196 crt - VS

  62.710.905,00 ₫
  5.616.810  - 65.982.309  5.616.810 ₫ - 65.982.309 ₫
 62. Mặt dây chuyền trẻ em Cotingas Palladium trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cotingas

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  29.442.626,00 ₫
  2.895.597  - 30.037.427  2.895.597 ₫ - 30.037.427 ₫
 63. Mặt dây chuyền trẻ em Williway Palladium trắng

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Williway

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.21 crt - VS

  60.250.591,00 ₫
  6.089.946  - 82.123.031  6.089.946 ₫ - 82.123.031 ₫
 64. Dây chuyền trẻ em Willy Palladium trắng

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Willy

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.135 crt - VS

  59.074.506,00 ₫
  7.010.534  - 74.350.067  7.010.534 ₫ - 74.350.067 ₫

You’ve viewed 60 of 508 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng