Đang tải...
Tìm thấy 500 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền trẻ em Darifa Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Darifa

  Bạc 925
  4.305.544,00 ₫
  3.224.089  - 36.025.989  3.224.089 ₫ - 36.025.989 ₫
 2. Dây chuyền trẻ em Rionnag Bạc

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Rionnag

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  4.231.193,00 ₫
  4.096.012  - 42.203.798  4.096.012 ₫ - 42.203.798 ₫
 3. Mặt dây chuyền trẻ em Phule Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Phule

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  4.190.639,00 ₫
  4.055.458  - 41.798.258  4.055.458 ₫ - 41.798.258 ₫
 4. Mặt dây chuyền trẻ em Dermine Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dermine

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.006 crt - AAA

  3.435.782,00 ₫
  2.219.146  - 26.387.515  2.219.146 ₫ - 26.387.515 ₫
 5. Mặt dây chuyền trẻ em Wobbe Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Wobbe

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  3.641.259,00 ₫
  2.424.623  - 28.117.844  2.424.623 ₫ - 28.117.844 ₫
 6. Mặt dây chuyền trẻ em Sachertote Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Sachertote

  Bạc 925
  3.931.090,00 ₫
  2.849.635  - 28.928.934  2.849.635 ₫ - 28.928.934 ₫
 7. Mặt dây chuyền trẻ em Gus Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Gus

  Bạc 925
  4.537.245,00 ₫
  3.455.790  - 37.445.394  3.455.790 ₫ - 37.445.394 ₫
 8. Mặt dây chuyền trẻ em Environmentally Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Environmentally

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.126 crt - VS

  8.488.343,00 ₫
  5.703.596  - 69.010.383  5.703.596 ₫ - 69.010.383 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Mặt dây chuyền trẻ em Larrick Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Larrick

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.006 crt - VS

  3.448.760,00 ₫
  2.178.051  - 25.981.967  2.178.051 ₫ - 25.981.967 ₫
 11. Mặt dây chuyền trẻ em Sansa Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Sansa

  Bạc 925
  4.589.426,00 ₫
  3.507.971  - 38.864.806  3.507.971 ₫ - 38.864.806 ₫
 12. Mặt dây chuyền trẻ em Cometa Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cometa

  Bạc 925
  5.271.554,00 ₫
  4.190.099  - 42.109.171  4.190.099 ₫ - 42.109.171 ₫
 13. Dây chuyền trẻ em Inger Bạc

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Inger

  Bạc 925 & Đá Moissanite

  0.016 crt - VS

  4.546.437,00 ₫
  4.492.365  - 38.851.286  4.492.365 ₫ - 38.851.286 ₫
 14. Mặt dây chuyền trẻ em Rokas Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Rokas

  Bạc 925
  4.081.412,00 ₫
  2.999.957  - 33.389.941  2.999.957 ₫ - 33.389.941 ₫
 15. Mặt dây chuyền trẻ em Kutal Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kutal

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  6.379.505,00 ₫
  3.946.231  - 44.799.294  3.946.231 ₫ - 44.799.294 ₫
 16. Dây chuyền trẻ em Antanella Bạc

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Antanella

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  4.162.250,00 ₫
  3.540.414  - 27.671.738  3.540.414 ₫ - 27.671.738 ₫
 17. Mặt dây chuyền trẻ em Darling Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Darling

  Bạc 925 & Ngọc Lục Bảo

  0.36 crt - AAA

  9.446.513,00 ₫
  4.607.000  - 76.823.901  4.607.000 ₫ - 76.823.901 ₫
 18. Mặt dây chuyền trẻ em Efgende Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Efgende

  Bạc 925 & Đá Thạch Anh Tím

  0.015 crt - AAA

  4.681.078,00 ₫
  3.545.551  - 37.066.884  3.545.551 ₫ - 37.066.884 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền trẻ em Cemerung Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cemerung

  Bạc 925
  4.539.949,00 ₫
  3.458.494  - 35.417.664  3.458.494 ₫ - 35.417.664 ₫
 21. Mặt dây chuyền trẻ em Sosolia Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Sosolia

  Bạc 925
  3.738.590,00 ₫
  2.657.135  - 27.509.521  2.657.135 ₫ - 27.509.521 ₫
 22. Mặt dây chuyền trẻ em Cerise Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cerise

  Bạc 925
  3.773.197,00 ₫
  2.691.742  - 30.348.346  2.691.742 ₫ - 30.348.346 ₫
 23. Dây chuyền trẻ em Chayo Bạc

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Chayo

  Bạc 925
  3.862.147,00 ₫
  3.862.147  - 28.320.616  3.862.147 ₫ - 28.320.616 ₫
 24. Mặt dây chuyền trẻ em Meenmutty Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Meenmutty

  Bạc 925
  4.384.761,00 ₫
  3.303.306  - 33.998.259  3.303.306 ₫ - 33.998.259 ₫
 25. Mặt dây chuyền trẻ em Tiraneses Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Tiraneses

  Bạc 925
  3.341.696,00 ₫
  2.260.241  - 26.090.109  2.260.241 ₫ - 26.090.109 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Mặt dây chuyền trẻ em Tefnut Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Tefnut

  Bạc 925
  3.057.814,00 ₫
  1.976.359  - 21.223.561  1.976.359 ₫ - 21.223.561 ₫
 28. Mặt dây chuyền trẻ em Rute Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Rute

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.044 crt - VS

  4.813.557,00 ₫
  2.650.647  - 32.267.928  2.650.647 ₫ - 32.267.928 ₫
 29. Dây chuyền trẻ em Matanuska Bạc

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Matanuska

  Bạc 925
  4.520.483,00 ₫
  4.520.483  - 36.025.989  4.520.483 ₫ - 36.025.989 ₫
 30. Dây chuyền trẻ em Kandn Bạc

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kandn

  Bạc 925 & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.186 crt - VS1

  8.771.685,00 ₫
  4.040.317  - 44.042.277  4.040.317 ₫ - 44.042.277 ₫
 31. Mặt dây chuyền trẻ em Kebuter Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kebuter

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  4.177.120,00 ₫
  2.987.520  - 30.848.515  2.987.520 ₫ - 30.848.515 ₫
 32. Mặt dây chuyền trẻ em Shalmash Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Shalmash

  Bạc 925
  3.379.548,00 ₫
  2.298.093  - 24.062.386  2.298.093 ₫ - 24.062.386 ₫
 33. Dây chuyền trẻ em Sambrero Bạc

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Sambrero

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  5.266.687,00 ₫
  4.482.632  - 36.472.083  4.482.632 ₫ - 36.472.083 ₫
 34. Mặt dây chuyền trẻ em Danu Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Danu

  Bạc 925
  3.126.757,00 ₫
  2.045.302  - 21.831.879  2.045.302 ₫ - 21.831.879 ₫
 35. Mặt dây chuyền trẻ em Vilis Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Vilis

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.006 crt - VS

  3.777.522,00 ₫
  2.506.813  - 29.226.332  2.506.813 ₫ - 29.226.332 ₫
 36. Mặt dây chuyền trẻ em Amaryllis Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Amaryllis

  Bạc 925
  3.676.948,00 ₫
  2.595.493  - 29.740.029  2.595.493 ₫ - 29.740.029 ₫
 37. Mặt dây chuyền trẻ em Cascade Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cascade

  Bạc 925
  4.091.956,00 ₫
  3.010.501  - 30.348.346  3.010.501 ₫ - 30.348.346 ₫
 38. Mặt dây chuyền trẻ em Pali Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Pali

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  5.906.098,00 ₫
  4.527.243  - 44.975.034  4.527.243 ₫ - 44.975.034 ₫
 39. Mặt dây chuyền trẻ em Destin Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Destin

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.196 crt - VS

  9.455.976,00 ₫
  5.616.810  - 65.982.309  5.616.810 ₫ - 65.982.309 ₫
 40. Dây chuyền trẻ em Dorthie Bạc

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dorthie

  Bạc 925
  3.737.780,00 ₫
  3.737.780  - 30.348.346  3.737.780 ₫ - 30.348.346 ₫
 41. Mặt dây chuyền trẻ em Abbie Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Abbie

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  9.131.539,00 ₫
  3.994.626  - 47.786.819  3.994.626 ₫ - 47.786.819 ₫
 42. Mặt dây chuyền trẻ em Rosolli Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Rosolli

  Bạc 925
  2.896.947,00 ₫
  1.815.492  - 19.804.149  1.815.492 ₫ - 19.804.149 ₫
 43. Mặt dây chuyền trẻ em Permun Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Permun

  Bạc 925 & Ngọc Lục Bảo

  0.35 crt - AAA

  9.046.374,00 ₫
  4.369.080  - 60.480.398  4.369.080 ₫ - 60.480.398 ₫
 44. Mặt dây chuyền trẻ em Hiilawe Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hiilawe

  Bạc 925
  4.695.138,00 ₫
  3.613.683  - 36.837.076  3.613.683 ₫ - 36.837.076 ₫
 45. Dây chuyền trẻ em Kahiwa Bạc

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kahiwa

  Bạc 925
  4.110.881,00 ₫
  4.110.881  - 31.159.434  4.110.881 ₫ - 31.159.434 ₫
 46. Mặt dây chuyền trẻ em Dorcia Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dorcia

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.006 crt - VS

  4.778.680,00 ₫
  3.507.971  - 39.567.752  3.507.971 ₫ - 39.567.752 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Mặt dây chuyền trẻ em Pampero Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Pampero

  Bạc 925
  5.147.727,00 ₫
  4.066.272  - 41.906.401  4.066.272 ₫ - 41.906.401 ₫
 49. Mặt dây chuyền trẻ em Lorenza Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Lorenza

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.115 crt - VS

  6.472.510,00 ₫
  3.849.981  - 44.501.893  3.849.981 ₫ - 44.501.893 ₫
 50. Mặt dây chuyền trẻ em Maraly Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Maraly

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  4.458.299,00 ₫
  3.079.444  - 32.200.337  3.079.444 ₫ - 32.200.337 ₫
 51. Dây chuyền trẻ em Gregale Bạc

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Gregale

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.076 crt - VS

  9.712.821,00 ₫
  6.576.600  - 61.872.772  6.576.600 ₫ - 61.872.772 ₫
 52. Dây chuyền trẻ em Starburst Bạc

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Starburst

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.018 crt - VS

  4.455.595,00 ₫
  3.995.977  - 33.741.409  3.995.977 ₫ - 33.741.409 ₫
 53. Mặt dây chuyền trẻ em Tinkisso Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Tinkisso

  Bạc 925
  3.540.414,00 ₫
  2.458.959  - 25.481.791  2.458.959 ₫ - 25.481.791 ₫
 54. Mặt dây chuyền trẻ em Lupita Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Lupita

  Bạc 925
  3.770.223,00 ₫
  2.688.768  - 27.509.521  2.688.768 ₫ - 27.509.521 ₫
 55. Mặt dây chuyền trẻ em Mingo Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Mingo

  Bạc 925
  3.770.223,00 ₫
  2.688.768  - 27.509.521  2.688.768 ₫ - 27.509.521 ₫
 56. Mặt dây chuyền trẻ em Cotingas Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cotingas

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  4.085.197,00 ₫
  2.895.597  - 30.037.427  2.895.597 ₫ - 30.037.427 ₫
 57. Mặt dây chuyền trẻ em Kesara Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kesara

  Bạc 925 & Đá Thạch Anh Vàng

  0.25 crt - AAA

  4.152.787,00 ₫
  2.665.787  - 54.126.850  2.665.787 ₫ - 54.126.850 ₫
 58. Dây chuyền trẻ em Jacqueline Bạc

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jacqueline

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.016 crt - AAA

  5.228.836,00 ₫
  4.931.436  - 41.284.563  4.931.436 ₫ - 41.284.563 ₫
 59. Mặt dây chuyền trẻ em Cameta Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cameta

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  4.936.303,00 ₫
  3.746.703  - 38.756.665  3.746.703 ₫ - 38.756.665 ₫
 60. Mặt dây chuyền trẻ em Kemina Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kemina

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.032 crt - VS

  5.553.273,00 ₫
  4.039.236  - 43.096.003  4.039.236 ₫ - 43.096.003 ₫
 61. Mặt dây chuyền trẻ em Galatsi Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Galatsi

  Bạc 925
  4.606.459,00 ₫
  3.525.004  - 36.025.989  3.525.004 ₫ - 36.025.989 ₫
 62. Mặt dây chuyền trẻ em Pericnik Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Pericnik

  Bạc 925
  3.770.223,00 ₫
  2.688.768  - 27.509.521  2.688.768 ₫ - 27.509.521 ₫
 63. Mặt dây chuyền trẻ em Dorica Bạc

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dorica

  Bạc 925
  4.447.485,00 ₫
  3.366.030  - 37.445.394  3.366.030 ₫ - 37.445.394 ₫
 64. Dây chuyền trẻ em Lorella Bạc

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Lorella

  Bạc 925
  4.290.403,00 ₫
  4.290.403  - 32.781.616  4.290.403 ₫ - 32.781.616 ₫

You’ve viewed 60 of 500 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng