Đang tải...
Tìm thấy 221 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn GLAMIRA Lamiavita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.376 crt - VS

  35.872.752,00 ₫
  15.103.229  - 193.626.433  15.103.229 ₫ - 193.626.433 ₫
 2. Bông tai nữ Redviolet

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.274 crt - VS

  20.394.525,00 ₫
  8.782.599  - 110.815.509  8.782.599 ₫ - 110.815.509 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Lovestruck

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.126 crt - VS

  26.732.419,00 ₫
  11.985.792  - 143.871.956  11.985.792 ₫ - 143.871.956 ₫
 4. Bông tai nữ Sundown

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.06 crt - VS1

  13.511.822,00 ₫
  5.985.820  - 65.292.141  5.985.820 ₫ - 65.292.141 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Gula

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  23.618.942,00 ₫
  9.212.220  - 109.980.605  9.212.220 ₫ - 109.980.605 ₫
 6. Dây chuyền nữ Amorameris

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.295 crt - VS

  22.201.590,00 ₫
  9.232.031  - 45.202.425  9.232.031 ₫ - 45.202.425 ₫
 7. Vòng đeo ngón tay Migliare

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  16.158.601,00 ₫
  7.938.641  - 85.329.780  7.938.641 ₫ - 85.329.780 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Lovestory

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.186 crt - VS

  22.168.760,00 ₫
  10.799.948  - 135.310.672  10.799.948 ₫ - 135.310.672 ₫
 9. Nhẫn GLAMIRA Estetico

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.154 crt - VS

  28.904.012,00 ₫
  11.649.001  - 134.801.243  11.649.001 ₫ - 134.801.243 ₫
 10. Dây chuyền nữ Marilages

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.8 crt - VS1

  128.724.859,00 ₫
  23.824.414  - 1.454.506.311  23.824.414 ₫ - 1.454.506.311 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Evermore

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  20.697.354,00 ₫
  10.209.008  - 125.475.819  10.209.008 ₫ - 125.475.819 ₫
 12. Bông tai nữ Tesoro

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  14.716.909,00 ₫
  6.367.893  - 73.018.515  6.367.893 ₫ - 73.018.515 ₫
 13. Vòng tay nữ Uniquelove

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.215 crt - VS

  14.307.100,00 ₫
  6.280.724  - 75.593.974  6.280.724 ₫ - 75.593.974 ₫
 14. Nhẫn GLAMIRA Abbraccio

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.445 crt - VS1

  55.462.943,00 ₫
  14.165.026  - 190.697.204  14.165.026 ₫ - 190.697.204 ₫
 15. Dây chuyền nữ Advance

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Sapphire Trắng

  1.084 crt - AAA

  32.836.824,00 ₫
  10.270.139  - 2.487.413.870  10.270.139 ₫ - 2.487.413.870 ₫
 16. Dây chuyền nữ Thalassophile

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.14 crt - VS

  14.701.909,00 ₫
  6.676.383  - 80.674.141  6.676.383 ₫ - 80.674.141 ₫
 17. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Pearlgrain B

  Bông tai nữ Pearlgrain B

  Vàng 14K & Ngọc Trai Đen
  8.119.488,00 ₫
  4.710.543  - 49.429.004  4.710.543 ₫ - 49.429.004 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Lealta

  Vàng Hồng 14K
  15.015.493,00 ₫
  8.252.790  - 85.966.567  8.252.790 ₫ - 85.966.567 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Hoffnung B

  Bông tai nữ Hoffnung B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  1.58 crt - AAA

  39.038.869,00 ₫
  7.884.867  - 2.866.684.521  7.884.867 ₫ - 2.866.684.521 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Tirarelove

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.136 crt - VS

  31.893.809,00 ₫
  13.465.973  - 163.640.726  13.465.973 ₫ - 163.640.726 ₫
 22. Bông tai nữ Hoffnung Set

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  1.015 crt - AAA

  34.512.569,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  9.806.556  - 1.508.723.975  9.806.556 ₫ - 1.508.723.975 ₫
 23. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Hoffnung A

  Bông tai nữ Hoffnung A

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.45 crt - VS

  19.872.639,00 ₫
  6.082.046  - 92.758.993  6.082.046 ₫ - 92.758.993 ₫
 24. Bông tai nữ Forvering

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.202 crt - VS

  19.666.604,00 ₫
  6.771.194  - 81.523.197  6.771.194 ₫ - 81.523.197 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Piccoamore

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.044 crt - AAA

  15.392.190,00 ₫
  8.617.883  - 90.848.621  8.617.883 ₫ - 90.848.621 ₫
 26. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Misto C

  Bông tai nữ Misto C

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Ngọc Trai Trắng

  0.051 crt - AAA

  11.866.357,00 ₫
  6.194.687  - 65.829.870  6.194.687 ₫ - 65.829.870 ₫
 27. Vòng tay nữ Amormultum

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.056 crt - AAA

  18.454.157,00 ₫
  8.370.243  - 102.523.095  8.370.243 ₫ - 102.523.095 ₫
 28. Nhẫn GLAMIRA Sparkly

  Vàng Trắng 14K
  13.198.804,00 ₫
  7.254.304  - 75.565.672  7.254.304 ₫ - 75.565.672 ₫
 29. Bông tai nữ Fuchsia

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.064 crt - VS

  13.227.389,00 ₫
  6.941.004  - 76.202.467  6.941.004 ₫ - 76.202.467 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Enjoylife

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.125 crt - AAA

  16.913.409,00 ₫
  9.148.541  - 98.108.021  9.148.541 ₫ - 98.108.021 ₫
 31. Bông tai nữ Rangli

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  21.051.408,00 ₫
  8.599.204  - 113.744.738  8.599.204 ₫ - 113.744.738 ₫
 32. Dây chuyền nữ Passaggio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  39.738.489,00 ₫
  16.007.471  - 56.252.563  16.007.471 ₫ - 56.252.563 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Trappabuono

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.868 crt - VS

  38.650.287,00 ₫
  13.153.239  - 196.428.312  13.153.239 ₫ - 196.428.312 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Amorousness

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.04 crt - AAA

  18.606.985,00 ₫
  10.086.744  - 108.466.462  10.086.744 ₫ - 108.466.462 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Enthusiasm

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.04 crt - AAA

  16.053.885,00 ₫
  8.575.431  - 88.669.390  8.575.431 ₫ - 88.669.390 ₫
 36. Dây chuyền nữ Festeggiare

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.49 crt - SI1

  596.206.984,00 ₫
  13.693.519  - 1.257.154.794  13.693.519 ₫ - 1.257.154.794 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Afterglow

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.172 crt - AAA

  20.285.280,00 ₫
  10.698.062  - 122.051.307  10.698.062 ₫ - 122.051.307 ₫
 38. Vòng tay nữ Contelove

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.564 crt - VS

  48.346.467,00 ₫
  7.959.867  - 331.314.464  7.959.867 ₫ - 331.314.464 ₫
 39. Dây chuyền nữ Aquacar

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.588 crt - AAA

  34.907.947,00 ₫
  11.838.623  - 385.469.869  11.838.623 ₫ - 385.469.869 ₫
 40. Airpods® GLAMIRA Cuidar

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương Nhân Tạo

  0.23 crt - AAA

  11.745.225,00 ₫
  6.367.893  - 185.404.774  6.367.893 ₫ - 185.404.774 ₫
 41. Dây chuyền nữ Fleurie

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite & Đá Sapphire Trắng

  0.744 crt - AAA

  25.005.162,00 ₫
  7.330.153  - 221.829.129  7.330.153 ₫ - 221.829.129 ₫
 42. Vòng tay GLAMIRA Oceano

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.936 crt - VS

  92.018.619,00 ₫
  17.655.765  - 143.706.109  17.655.765 ₫ - 143.706.109 ₫
 43. Bông tai nữ Vivre

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  1.612 crt - AAA

  35.201.434,00 ₫
  8.681.562  - 2.568.822.724  8.681.562 ₫ - 2.568.822.724 ₫
 44. Bông tai nữ Bittersweat

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Sapphire Trắng

  0.444 crt - AA

  17.793.875,00 ₫
  6.622.609  - 1.517.058.841  6.622.609 ₫ - 1.517.058.841 ₫
 45. Bông tai nữ Desiderion

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.43 crt - VS

  44.960.445,00 ₫
  9.768.349  - 139.938.010  9.768.349 ₫ - 139.938.010 ₫
 46. Bông tai nữ Vernost

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  15.013.512,00 ₫
  6.537.704  - 74.716.620  6.537.704 ₫ - 74.716.620 ₫
 47. Nhẫn GLAMIRA Lastkiss

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.135 crt - VS

  18.446.514,00 ₫
  9.297.125  - 102.622.149  9.297.125 ₫ - 102.622.149 ₫
 48. Nhẫn GLAMIRA Pedestal

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.316 crt - VS

  35.112.567,00 ₫
  12.183.903  - 150.324.752  12.183.903 ₫ - 150.324.752 ₫
 49. Bông tai nữ Contento

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  21.793.197,00 ₫
  10.453.535  - 121.372.064  10.453.535 ₫ - 121.372.064 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Stirring

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.296 crt - VS

  18.620.570,00 ₫
  8.554.204  - 109.287.215  8.554.204 ₫ - 109.287.215 ₫
 51. Dây chuyền nữ Maroon

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.028 crt - VS

  82.066.873,00 ₫
  9.952.311  - 90.796.549  9.952.311 ₫ - 90.796.549 ₫
 52. Vòng tay nữ Colorido

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.165 crt - VS

  15.034.738,00 ₫
  7.068.362  - 82.853.375  7.068.362 ₫ - 82.853.375 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Kolorawy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.101 crt - VS1

  21.548.387,00 ₫
  8.448.072  - 91.386.354  8.448.072 ₫ - 91.386.354 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Adjustablelove Set

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.244 crt - AAA

  24.426.110,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  13.287.672  - 145.471.006  13.287.672 ₫ - 145.471.006 ₫
 55. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Misto A

  Bông tai nữ Misto A

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.266 crt - VS

  17.289.821,00 ₫
  7.662.699  - 93.268.420  7.662.699 ₫ - 93.268.420 ₫
 56. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Misto B

  Bông tai nữ Misto B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Đen

  0.215 crt - VS

  12.475.694,00 ₫
  5.398.841  - 73.004.363  5.398.841 ₫ - 73.004.363 ₫
 57. Bông tai nữ Misto D

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Đen

  0.481 crt - VS

  26.725.343,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  10.799.948  - 143.999.310  10.799.948 ₫ - 143.999.310 ₫
 58. GLAMIRA Vòng Cổ Tenerte

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski & Ngọc Trai Trắng

  4.794 crt - AAA

  208.527.312,00 ₫
  55.188.417  - 3.156.069.943  55.188.417 ₫ - 3.156.069.943 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Unitimcor

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.311 crt - AAA

  27.835.621,00 ₫
  12.196.640  - 157.937.929  12.196.640 ₫ - 157.937.929 ₫
 60. Bông tai nữ Percezione

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.36 crt - AAA

  25.077.332,00 ₫
  10.982.494  - 162.664.320  10.982.494 ₫ - 162.664.320 ₫
 61. Bông tai nữ Wildblue

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.2 crt - VS1

  38.305.572,00 ₫
  10.638.628  - 135.211.621  10.638.628 ₫ - 135.211.621 ₫

You’ve viewed 60 of 221 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng