Đang tải...
Tìm thấy 533 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Self Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Self

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.39 crt - VS

  21.171.655,00 ₫
 2. Bông Tai Rakkaus Vàng 585 & Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Rakkaus

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  15.768.703,00 ₫
 3. Nhẫn Amados Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Amados

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  13.814.512,00 ₫
 4. Vòng Tay Santulan Vàng 585 & Kim Cương

  Vòng Tay GLAMIRA Santulan

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.136 crt - VS

  16.117.743,00 ₫
 5. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Punk Vàng 585 & Đá Onyx Đen & Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Punk

  Vàng 585 & Đá Onyx Đen & Kim Cương Đen

  0.61 crt - AAA

  18.783.531,00 ₫
 6. Bông Tai Maxabbat - A Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Maxabbat - A

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.408 crt - AAAAA

  10.412.794,00 ₫
 7. Nhẫn Gugma Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Gugma

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.236 crt - AAA

  16.923.158,00 ₫
 8. Bông Tai Maemae Vàng 585 & Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Maemae

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  14.949.770,00 ₫
 9. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Anpu D Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Anpu D

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.7 crt - AAA

  23.665.763,00 ₫
 10. Bông Tai Anpu E Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Anpu E

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.996 crt - AAA

  24.000.202,00 ₫
  (Giá cả bộ)
 11. Nhẫn Maeum Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Maeum

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.815 crt - AAA

  23.123.411,00 ₫
 12. Nhẫn Upendo Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Upendo

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.11 crt - AAA

  15.050.346,00 ₫
 13. Bông Tai Katl Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Katl

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  2.288 crt - AAA

  47.014.390,00 ₫
 14. Bông Tai Puflash Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Puflash

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.228 crt - VS

  17.204.876,00 ₫
 15. Nhẫn Hjerteni Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Hjerteni

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.167 crt - VS

  19.599.490,00 ₫
 16. Nhẫn Bihotza Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Bihotza

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.613 crt - AAA

  20.506.831,00 ₫
 17. Nhẫn Darkness Vàng 585 & Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Darkness

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.182 crt - AAA

  17.715.864,00 ₫
 18. Nhẫn Ljubezen Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Ljubezen

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.25 crt - AAA

  17.935.399,00 ₫
 19. Bông Tai Plaww Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Plaww

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  15.849.271,00 ₫
 20. Nhẫn Eisha Vàng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Eisha

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.58 crt - VS

  37.152.325,00 ₫
 21. Bông Tai Tesoro Vàng 585 & Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Tesoro

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  13.421.404,00 ₫
 22. Nhẫn Clashy Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Clashy

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.454 crt - AAA

  22.524.555,00 ₫
 23. Nhẫn Rock Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Rock

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  16.811.766,00 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Fearlessly E Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Fearlessly E

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.21 crt - VS1

  31.295.702,00 ₫

You’ve viewed 60 of 533 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...