Đang tải...
Tìm thấy 533 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  16.773.597,00 ₫
  7.274.682  - 85.372.230  7.274.682 ₫ - 85.372.230 ₫
 2. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Limitless

  Bông tai nữ Limitless

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.39 crt - VS

  23.534.320,00 ₫
  8.023.546  - 119.815.463  8.023.546 ₫ - 119.815.463 ₫
 3. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Self

  Bông tai nữ Self

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.39 crt - VS

  23.608.472,00 ₫
  8.063.169  - 120.239.993  8.063.169 ₫ - 120.239.993 ₫
 4. Bông tai nữ Chikondi

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.112 crt - VS

  9.198.068,00 ₫
  4.301.866  - 49.782.778  4.301.866 ₫ - 49.782.778 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Amados

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  15.631.906,00 ₫
  7.280.625  - 90.636.361  7.280.625 ₫ - 90.636.361 ₫
 6. Bông tai nữ Maxabbat - A

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.408 crt - AAAAA

  11.382.115,00 ₫
  6.603.364  - 96.353.316  6.603.364 ₫ - 96.353.316 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Lamiavita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.376 crt - VS

  35.872.752,00 ₫
  15.103.229  - 193.626.433  15.103.229 ₫ - 193.626.433 ₫
 8. Dây chuyền nữ Folyadek

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Sapphire Trắng

  1.16 crt - AAA

  45.265.821,00 ₫
  16.482.940  - 125.529.591  16.482.940 ₫ - 125.529.591 ₫
 9. Nhẫn GLAMIRA Tekucina

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.014 crt - VS

  43.149.698,00 ₫
  11.351.832  - 1.031.556.429  11.351.832 ₫ - 1.031.556.429 ₫
 10. Bông tai nữ Maemae

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  16.316.807,00 ₫
  5.582.520  - 78.240.188  5.582.520 ₫ - 78.240.188 ₫
 11. Vòng tay nữ Sopra

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.114 crt - AAA

  10.745.607,00 ₫
  4.904.127  - 56.660.103  4.904.127 ₫ - 56.660.103 ₫
 12. Bông tai nữ Coracao

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.336 crt - VS

  17.575.953,00 ₫
  5.136.768  - 82.273.193  5.136.768 ₫ - 82.273.193 ₫
 13. Vòng tay nữ Uniquelove

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.215 crt - VS

  14.307.100,00 ₫
  6.280.724  - 75.593.974  6.280.724 ₫ - 75.593.974 ₫
 14. Mặt dây chuyền nữ Safetypin

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  12.524.090,00 ₫
  4.129.791  - 48.254.484  4.129.791 ₫ - 48.254.484 ₫
 15. Bông tai nữ Szeretet

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.248 crt - VS

  18.835.948,00 ₫
  5.033.183  - 75.990.204  5.033.183 ₫ - 75.990.204 ₫
 16. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Anpu D

  Bông tai nữ Anpu D

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.7 crt - VS

  28.893.256,00 ₫
  9.707.500  - 155.801.141  9.707.500 ₫ - 155.801.141 ₫
 17. Bông tai nữ Breathless

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Sapphire Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.422 crt - AAA

  15.923.980,00 ₫
  6.686.289  - 104.334.410  6.686.289 ₫ - 104.334.410 ₫
 18. Bông tai nữ Puflash

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.228 crt - VS

  19.165.379,00 ₫
  5.900.915  - 75.537.375  5.900.915 ₫ - 75.537.375 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Anpu E

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.996 crt - VS

  29.930.516,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  8.023.546  - 139.683.292  8.023.546 ₫ - 139.683.292 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Amatus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Ngọc Trai Hồng

  0.232 crt - AAA

  18.770.286,00 ₫
  9.414.294  - 122.688.091  9.414.294 ₫ - 122.688.091 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Gugma

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.236 crt - VS

  19.193.399,00 ₫
  8.639.109  - 111.438.148  8.639.109 ₫ - 111.438.148 ₫
 23. Dây chuyền nữ Touha

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.213 crt - VS

  48.916.465,00 ₫
  10.467.403  - 255.522.370  10.467.403 ₫ - 255.522.370 ₫
 24. Bông tai nữ Rakkaus

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.052.271,00 ₫
  6.826.382  - 81.070.368  6.826.382 ₫ - 81.070.368 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Bihotza

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.613 crt - VS

  24.115.922,00 ₫
  8.702.788  - 121.782.437  8.702.788 ₫ - 121.782.437 ₫
 26. Bông tai nữ Plaww

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  18.179.629,00 ₫
  6.049.499  - 73.570.401  6.049.499 ₫ - 73.570.401 ₫
 27. Bông tai nữ Sundown

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.06 crt - VS1

  13.511.822,00 ₫
  5.985.820  - 65.292.141  5.985.820 ₫ - 65.292.141 ₫
 28. Nhẫn GLAMIRA Gula

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  23.618.942,00 ₫
  9.212.220  - 109.980.605  9.212.220 ₫ - 109.980.605 ₫
 29. Dây chuyền nữ Amorameris

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.295 crt - VS

  22.201.590,00 ₫
  9.232.031  - 45.202.425  9.232.031 ₫ - 45.202.425 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Rock

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.128 crt - VS

  19.282.549,00 ₫
  9.350.898  - 107.574.959  9.350.898 ₫ - 107.574.959 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Everything

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  2.615 crt - VS

  99.946.505,00 ₫
  14.091.442  - 3.890.274.010  14.091.442 ₫ - 3.890.274.010 ₫
 32. Mặt dây chuyền nữ Jacayl

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.464 crt - VS

  30.254.573,00 ₫
  8.150.904  - 131.546.545  8.150.904 ₫ - 131.546.545 ₫
 33. Dây chuyền nữ Notice

  14K Vàng và Rhodium Đen & Hồng Ngọc & Kim Cương Đen

  0.561 crt - AAA

  22.101.119,00 ₫
  9.132.974  - 48.406.182  9.132.974 ₫ - 48.406.182 ₫
 34. Vòng đeo ngón tay Migliare

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  16.158.601,00 ₫
  7.938.641  - 85.329.780  7.938.641 ₫ - 85.329.780 ₫
 35. Dây chuyền nữ Ardentii

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Kim Cương Đen

  0.935 crt - AAA

  43.950.356,00 ₫
  16.356.148  - 109.395.328  16.356.148 ₫ - 109.395.328 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Hjerteni

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.167 crt - VS

  23.166.964,00 ₫
  9.108.635  - 105.636.288  9.108.635 ₫ - 105.636.288 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Hrdaya

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  13.124.654,00 ₫
  7.213.550  - 75.141.150  7.213.550 ₫ - 75.141.150 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Ljubezen

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  20.353.487,00 ₫
  8.884.486  - 111.310.792  8.884.486 ₫ - 111.310.792 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Kokhannya

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  19.034.058,00 ₫
  8.843.731  - 109.952.303  8.843.731 ₫ - 109.952.303 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Dragoste

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  17.681.801,00 ₫
  4.215.828  - 63.395.921  4.215.828 ₫ - 63.395.921 ₫
 41. Dây chuyền nữ Oreka

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.056 crt - AAA

  10.687.589,00 ₫
  4.853.184  - 44.023.373  4.853.184 ₫ - 44.023.373 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Lovestory

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.186 crt - VS

  22.168.760,00 ₫
  10.799.948  - 135.310.672  10.799.948 ₫ - 135.310.672 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Maitasuna

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.336 crt - VS

  23.209.700,00 ₫
  9.536.558  - 134.999.358  9.536.558 ₫ - 134.999.358 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Shinzo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Đen

  0.715 crt - AAA

  29.257.500,00 ₫
  11.553.906  - 181.060.455  11.553.906 ₫ - 181.060.455 ₫
 45. Bông tai nữ Katl

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.288 crt - VS

  54.115.497,00 ₫
  8.945.617  - 246.862.033  8.945.617 ₫ - 246.862.033 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Estetico

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.154 crt - VS

  28.904.012,00 ₫
  11.649.001  - 134.801.243  11.649.001 ₫ - 134.801.243 ₫
 47. Vòng đeo ngón tay Zadannie

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.691 crt - VS

  26.355.722,00 ₫
  8.232.413  - 136.952.180  8.232.413 ₫ - 136.952.180 ₫
 48. Nhẫn GLAMIRA Huachai

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.361 crt - VS

  19.834.715,00 ₫
  8.341.941  - 107.390.994  8.341.941 ₫ - 107.390.994 ₫
 49. Dây chuyền nữ Ihunanyas

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.273 crt - VS

  16.943.409,00 ₫
  6.587.232  - 76.598.689  6.587.232 ₫ - 76.598.689 ₫
 50. Dây chuyền nữ Marilages

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.8 crt - VS1

  128.724.859,00 ₫
  23.824.414  - 1.454.506.311  23.824.414 ₫ - 1.454.506.311 ₫
 51. Dây chuyền nữ Madlylove

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.88 crt - VS

  108.517.975,00 ₫
  21.323.672  - 613.638.595  21.323.672 ₫ - 613.638.595 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Eisha

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.58 crt - VS

  40.596.599,00 ₫
  11.859.566  - 172.782.199  11.859.566 ₫ - 172.782.199 ₫
 53. Bông tai nữ Maxabbat

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.658 crt - AA

  22.727.721,00 ₫
  7.535.341  - 313.371.154  7.535.341 ₫ - 313.371.154 ₫
 54. Bông tai nữ Tesoro

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  14.716.909,00 ₫
  6.367.893  - 73.018.515  6.367.893 ₫ - 73.018.515 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Abbraccio

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.445 crt - VS1

  55.462.943,00 ₫
  14.165.026  - 190.697.204  14.165.026 ₫ - 190.697.204 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Clashy

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.454 crt - VS

  25.664.876,00 ₫
  10.045.990  - 148.796.464  10.045.990 ₫ - 148.796.464 ₫
 57. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Fearlessly E

  Bông tai nữ Fearlessly E

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Vàng

  0.21 crt - VS1

  34.984.927,00 ₫
  10.927.306  - 142.414.418  10.927.306 ₫ - 142.414.418 ₫
 58. Airpods® GLAMIRA Something

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.593 crt - AAA

  27.112.510,00 ₫
  10.265.045  - 156.282.269  10.265.045 ₫ - 156.282.269 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Dignita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.649 crt - VS

  49.229.480,00 ₫
  17.740.953  - 246.579.012  17.740.953 ₫ - 246.579.012 ₫
 60. Dây chuyền nữ Advance

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Sapphire Trắng

  1.084 crt - AAA

  32.836.824,00 ₫
  10.270.139  - 2.487.413.870  10.270.139 ₫ - 2.487.413.870 ₫
 61. Vòng tay nữ Shingen

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.171 crt - VS

  39.431.415,00 ₫
  13.867.858  - 56.829.918  13.867.858 ₫ - 56.829.918 ₫

You’ve viewed 60 of 533 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng